Váš železničný portál
Registrovať sa

Ing. Michal REPKO

Moje údaje

Skutočné meno:
Ing. Michal REPKO

Štatistika

Založené
25.03.2006
Príspevkov
109

Príspevky autora

Výstavba terminálu IDS v Moldave nad Bodvou

Slovensko

S pojmom "Integrovaný dopravný systém" sa borí Slovensko už dva desaťročia. Po nespočetnom množstve diskusií, konferencií a vízií sa reálne zažala výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Moldave nad Bodvou. Malé nenápadné mestečko na juhovýchodnom Slovensku sa stane akousi prvou lastovičkou celej integrovanej dopravy v košickom kraji. Výsledkom bude integrácia železničnej, autobusovej a individuálnej dopravy. Výstavba začala na jeseň minulého roku a jej dokončenie je naplánované na september 2015.

19.3.2015 8:00 0 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Železničné preukazy ZSSK – rok 2015

Slovensko

Koncom minulého roka sme vás informovali o schválení Tarify cestovného, ktorá určuje výšku poplatku za prolongáciu železničného preukazu na rok 2015. Cestovné na tento rok bolo stanovené v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku. V decembri bol podpísaný aj dodatok k Zmluve o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi ZSSK a ČD, čo držiteľom "režiniek" umožňuje i naďalej bezplatne cestovať vo vlakoch ČD na územní Českej republiky. Poradíme aj dôchodcom a študentom, ktorí patria k cestujúcim s nárokom na bezplatnú prepravu a zvažujú odovzdať železničný preukaz.

27.1.2015 13:00 3 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Ubytovacie a reštauračné služby vo vlakoch ZSSK v GVD 2014/2015

Slovensko

Od polovice decembra platí nový grafikon vlakovej dopravy (GVD), ktorý tentoraz priniesol viacero zásadných zmien vo vedení vlakov osobnej dopravy. Tak ako predchádzajúci, tak aj súčasne platný GVD sa niesol v znamení navyšovania počtu vlakových kilometrov (vlkm). K výraznému nárastu celkového počtu vlakových kilometrov pristúpilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR), predovšetkým z dôvodu zavedenia bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich. Nový GVD priniesol aj tvrdý konkurenčný boj, ktorý donútil Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) zlepšiť a skvalitniť poskytované služby. Aké zmeny nastali v reštauračných a ubytovacích vozňoch ZSSK od polovice decembra, sme pre vás zisťovali u poskytovateľa týchto služieb v spoločnosti Wagon Slovakia Košice (WGS).

17.1.2015 23:00 7 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Poplatky za železničné preukazy na rok 2015

Slovensko

Medzi železničiarmi by ste v týchto dňoch natrafili asi na rôzne odpovede, respektíve dohady, ktoré sa týkajú ceny tzv. "režinky" na budúci rok. V súvislosti so zavedením bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich, je otázka poplatku za prolongáciu železničného preukazu na rok 2015 o to dôležitejšia. Oplatí sa vôbec napríklad študentovi pochádzajúcemu zo železničiarskej rodiny ponechať si "režinku"? Podobne sú na tom aj dôchodcovia, ktorí boli zamestnancami železníc a majú za odpracované roky na tento preukaz nárok. Ako to so železničnými preukazmi na budúci rok vlastne bude a aký bude poplatok za ich prolongáciu, sme pre vás zisťovali na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

3.12.2014 6:30 6 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Petície za obnovenie železničnej dopravy na regionálnych tratiach

Slovensko

V uplynulých dňoch je železnica v médiách skloňovaná viac než inokedy. Pozornosť na železničnú dopravu bola upriamená potom, ako po predchádzajúcich vyjadreniach Predsedu vlády SR p. Róberta Fica, bol nakoniec vládou SR aj prijatý "Návrh na realizáciu opatrení v železničnej doprave". Ten priniesol bezplatné cestovanie pre vybrané skupiny osôb, predovšetkým študentov a dôchodcov. Od 17. novembra 2014, odkedy tento Návrh vstúpil do platnosti, sa slovenská verejnosť rozdelila na dva tábory. Máme tu odporcov ale aj priaznivcov bezplatného cestovania. Okrem diskriminačného rozmeru tohto návrhu, sa znovu otvorila otázka obnovenia železničnej dopravy na "zrušených" regionálnych tratiach. Rôzne organizácie ale aj občianski aktivisti začali spisovať petície.

1.12.2014 4:20 0 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Tisovec sa pripravuje na príchod parnej zubačky

Slovensko

Zámer parnej turistickej prevádzky na ozubnicovej železnici medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou sa pomaly premieňa na skutočnosť. Takto môžeme popísať viac ako 10 ročné úsilie, ktoré vyvrcholí v máji 2014 na železničnej stanici v Tisovci. Verejnosti sa slávnostne predstaví zrekonštruovaný parný rušeň rumunského pôvodu. Rušeň bude premávať po tejto unikátnej ozubnicovej trati so stúpaním viac ako 50 promile, ktorá je od roku 2008 zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

6.4.2014 18:00 0 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Označovanie železničných vozidiel 2D kódmi

Slovensko

Rôznorodosť 2D kódov sa stala hitom 21. storočia. Kým ešte v 90. rokoch minulého storočia sa väčšina údajov pracne spracovávala, dnes je možné za pomoci výpočtovej techniky vyčítať z čiarových alebo vo všeobecnosti dvojrozmerných kódov presné informácie o označenom tovare či produkte. Samotné 2D kódy si v posledných rokoch našli svoje uplatnenie nielen v logistike ale aj samotnej doprave. Najnovšie sa môžeme s týmto označením stretnúť na koľajových vozidlách Železničnej spoločnosti Slovensko.

28.3.2014 14:00 0 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Otázniky nad transformáciou Závodu protipožiarnej ochrany železníc

Slovensko

V súčasnosti tvorí Závod protipožiarnej ochrany železníc (ZPOŽ) samostatnú výkonnú jednotku v rámci Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Základným poslaním ZPOŽ je záchrana osôb, majetku a zvierat ohrozených požiarom, nehodovou udalosťou, ekologickou katastrofou alebo živelnou pohromou v obvode železníc. O transformácií ZPOŽ sa na železnici diskutuje už viacero rokov, no jej realizácia sa naplní zrejme až teraz. Samotný plán transformácie Závodu protipožiarnej ochrany železníc bol schválený generálnym riaditeľom ŽSR v decembri 2013. To či sa tento plán naplní je nateraz otázne, nakoľko na stranu zamestnancov Závodu sa pridali aj odbory, ktoré majú výhrady k prebiehajúcej transformácii.

21.3.2014 14:00 0 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Prvá zmena GVD zohľadňuje požiadavky občanov

Slovensko

V nedeľu 2. marca 2014 vstúpila do platnosti prvá zmena grafikonu vlakovej dopravy (GVD), ktorá priniesla viacero úprav v prevádzke železničnej osobnej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a RegioJet (RJ) sa takýmto krokom snažili vyhovieť požiadavkám občanov, samospráv i podnikov. Cestujúci sa tak môžu tešiť na lepšiu časovú polohu vybraných spojov, čo by malo v konečnom dôsledku prispieť k efektívnejšej obslužnosti regiónov.

2.3.2014 12:10 2 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Štandardy železničných staníc na Slovensku

Slovensko

Ešte koncom minulého roka nás média informovali o zámere Ministerstva (MDVRR SR) zvýšiť kvalitu železničnej dopravy zavedením istých štandardov. Média sa vtedy zamerali predovšetkým na štandardy v železničnej osobnej preprave. Vozne bez grafity, či zjavného poškodenia interiéru alebo garantovaná teplota vzduchu. Toto a mnoho ďalších štandardov bude musieť dodržiavať Železničná spoločnosť Slovensko. My sa ale zameriame na tie štandardy, ktoré sa zaviazal plniť manažér infraštruktúry, v našom prípade Železnice Slovenskej republiky.

27.2.2014 4:40 0 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok