Váš železničný portál
Registrovať sa

Výstavba terminálu IDS v Moldave nad Bodvou

Slovensko 19.3.2015 8:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 3447

S pojmom „Integrovaný dopravný systém“ sa borí Slovensko už dva desaťročia. Po nespočetnom množstve diskusií, konferencií a vízií sa reálne zažala výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Moldave nad Bodvou. Malé nenápadné mestečko na juhovýchodnom Slovensku sa stane akousi prvou lastovičkou celej integrovanej dopravy v košickom kraji. Výsledkom bude integrácia železničnej, autobusovej a individuálnej dopravy. Výstavba začala na jeseň minulého roku a jej dokončenie je naplánované na september 2015.

Terminál integrovanej osobnej prepravy – Moldava nad Bodvou mesto

Na projekte Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Moldave nad Bodvou sa podieľa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR), Železnice Slovenskej dopravy (ŽSR), Košický samosprávny kraj (KSK) a Mesto Moldava nad Bodvou. Výstavba terminálu je spolufinancovaná z Operačného programu doprava na plánovacie obdobie 2007 – 2013.

Počas výstavy terminálu bude na tri mesiace obmedzená doprava na trati Moldava nad Bodvou – Medzev, čo ovplyvní len sporadickú nákladnú železničnú dopravu. Výluka trate je zo strany ŽSR naplánovaná od polovice mája do polovice augusta 2015. Súčasťou výluky bude aj rekonštrukcia priecestia v km 0,320, ktorá sa má konať v druhej polovici júna.

Výstavbou terminálu dôjde aj k zmene zabezpečovacieho zariadenia v pôvodnom úseku medzi žst. Moldava nad Bodvou a zast. Moldava nad Bodvou mesto. Terminál bude tvoriť nový obvod terajšej železničnej stanice, pričom sa vybuduje koľaj č. 102 v užitočnej dĺžke 257 m, ktorá bude koľajou vchodovou, odchodovou a prechodovou pre všetky vlaky. V žst. Moldava nad Bodvou, obvod Moldava nad Bodvou mesto bude elektronické stavadlo 3. kategórie. Ovládanie bude diaľkovo zo žst. Moldava nad Bodvou. Na priecestí v km 0,320 bude priecestná zabezpečovacia signalizácia (PZS) 3ZBIx, t.j. svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie s aktívnou signalizáciou so závorami, závislé na návestidle.


Vizualizácia terminálu

Výstavba terminálu

Od kedy bude možné terminál naplno využívať a ako bude vyzerať cestovný poriadok nám bližšie prezradila Mgr. Pavliková, hovorkyňa ŽSR: „Ukončenie realizácie predmetnej stavby je naplánované na koniec septembra 2015. Následne je naplánované spustenie osobnej prepravy v úseku Košice – Moldava nad Bodvou od 15.10.2015. Grafikon vlakovej dopravy pre tento úsek je zatiaľ v štádiu rozpracovanosti.“

Dopravcom zabezpečujúcim železničnú dopravu na trati Košice – Moldava nad Bodvou mesto bude podľa KSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Na otázku možnej spolupráce so súkromnou spoločnosťou Arriva sme dostali takúto odpoveď: „Objednávateľom železničnej dopravy je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Košický samosprávny kraj nedisponuje finančnými prostriedkami na úhradu dopravných výkonov v železničnej doprave. Z toho dôvodu ani nebude uzatvárať zmluvu so železničnou spoločnosťou ARRIVA.

Kraj vylučuje aj možnosť obnovenia prevádzky na tých železničných tratiach v regióne, na ktorých bola osobná doprava zastavená. Neplánuje sa ani využitie zvyšného úseku trate Moldava nad Bodvou mesto – Medzev. V súčasnosti prebieha spracovávanie projektovej dokumentácie na elektrifikáciu trate v úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, jej ukončenie je naplánované na rok 2016.

Integrovaný dopravný systém Košického samosprávneho kraja

Terminál v Moldave nad Bodvou je súčasťou Integrovaného dopravného systému (IDS) Košického samosprávneho kraja. Integrovaný dopravný systém vychádza z dlhodobej snahy Odboru dopravy KSK o vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu. Vzájomnou koordináciou cestovných poriadkov a v súlade so Strategickým plánom rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 má vzniknúť „Región východného Slovenska“. Ten predstavuje integráciu verejnej osobnej dopravy v rámci Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Pre zväčšenie náhľadu kliknite na obrázok.
Zdroj: imhd.zoznam.sk

Na základe spracovaných štúdií, plánuje KSK ďalej pokračovať v budovaní Integrovaného dopravného systému. Z Operačného programu integrovaná infraštruktúra na plánovacie obdobie 2014 – 2020 sú pripravované viaceré projekty. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia na výstavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov a elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, ktorej súčasťou má byť aj výstavba terminálu v Michalovciach.

Zdroj: MDVRR SR, ŽSR, KSK, Mesto Moldava nad Bodvou
© REPKO, M.: Výstavba terminálu IDS v Moldave nad Bodvou, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2015, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Výstavba terminálu IDS v Moldave nad Bodvou

ufo zo dňa 23.3.2015 8:30

To bude zase IDS poslovensky. Bez integrácie tarifu a cestovný poriadkov. A Turňa príde o Os vlaky…

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *