Váš železničný portál
Registrovať sa

Označovanie železničných vozidiel 2D kódmi

Slovensko 28.3.2014 14:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 2781

Rôznorodosť 2D kódov sa stala hitom 21. storočia. Kým ešte v 90. rokoch minulého storočia sa väčšina údajov pracne spracovávala, dnes je možné za pomoci výpočtovej techniky vyčítať z čiarových alebo vo všeobecnosti dvojrozmerných kódov presné informácie o označenom tovare či produkte. Samotné 2D kódy si v posledných rokoch našli svoje uplatnenie nielen v logistike ale aj samotnej doprave. Najnovšie sa môžeme s týmto označením stretnúť na koľajových vozidlách Železničnej spoločnosti Slovensko.

Označovanie cestovných lístkov Aztec kódom

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má v používaní plošných 2D kódov už niekoľkoročné skúsenosti. Ako prvé boli takýmto kódom opatrené cestovné lístky zakúpené prostredníctvom internetu, ktoré si cestujúci sám doma vytlačil. Internetový cestovný doklad vo formáte A4 obsahuje vo svojej spodnej časti 2D kód, ktorý sa vo vlaku načíta pri kontrole cestovných lístkov. V istých prípadoch už ZSSK najnovšie nepožaduje mať takto zakúpený cestovný doklad vytlačený za predpokladu, že ho viete preukázať v elektronickej podobe (smartfón, tablet, notebook). Podmienkou uznania internetového dokladu vo vlaku, je načítanie 2D kódu uvedeného na internetovom cestovnom doklade (ITD).

V prvej polovici roka 2013 začala ZSSK používať nový typ cestovných lístkov, ktoré sú v porovnaní s pôvodnými podstatne menšie a obsahujú aj plošný 2D kód so zakódovanými informáciami. Použitým typom plošného kódu nie je bežne používaný QR kód ale menej známy Aztec kód. Charakteristickým prvkom kódu je detekčný vzor umiestnený v strede, ktorý nápadne pripomína pohľad zhora na aztécke pyramídy. V tomto prípade tento kód v sebe skrýva informácie o trase, platnosti lístka, počte a type cestujúcich, čísle lístka, cene a tiež transakčné číslo.

Od roku 2013 sú cestovné lístky ZSSK opatrené aj 2D kódom.

Aztec kód ako súčasť vozidiel ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristúpila k označovaniu vozidiel Aztec kódom z vlastnej iniciatívy, s cieľom zjednodušiť a skrátiť prácu vlakvedúcich pri spisovaní vlakov a zároveň eliminovať prípadné chyby pri zadávaní čísel železničných vozidiel do informačných systémov. Načítavanie príslušných kódov vykonáva vlakvedúci zariadením iPOP (prenosná osobná pokladnica). Získané údaje o jednotlivých vozidlách sú podkladom pre Správu o zostave vlaku.

Označovanie vozidiel Aztec kódom začalo už v priebehu októbra 2013. Poradie polepovania nám bližšie objasnila Zuzana Červená z Odboru komunikácie ZSSK: „V rámci pilotnej prevádzky sa označovali vybrané rady železničných koľajových vozidiel (ŽKV), prioritne tie, ktoré sú radené v IC, ďalej súpravy Push-Pull, DMJ a EPJ. V priebehu mesiaca február boli na jednotlivé Správy údržby a opráv zaslané Aztec kódy ku všetkým zostávajúcim vozidlám. Väčšina ŽKV je Aztec kódmi označená už v súčasnej dobe, zvyšné vozidlá budú označené v najbližšom období.“

Umiestnenie 2D kódov má tieto zásady:

  • na pozdĺžniku osobného vozňa i hnacieho dráhového vozidla (HDV) jednotne 10 cm pred číslo,
  • v interiéri osobného vozňa pred číslo na predstavku nad prechodovými dverami,
  • sumár nalepených Aztec kódov na vozidle: 2 ks na HDV, 4 ks na osobnom vozni.

Samotné generovanie a výrobu Aztec kódov si zabezpečovala ZSSK vo vlastnej réžii. Z vyjadrenia Železničnej spoločnosti Slovensko pre portál RAILPAGE.NET vyplýva, že doterajšie náklady spojené s výrobou Azec kódov sa pohybujú na úrovni okolo 6000,- €. Výroba jedného kusu nálepky stojí 1,- €.

Vozne sú označené 2D kódom na skrini (ráme) vedľa skratky vlastníka.
V interiéry natrafíme na 2D kód na predstavku nad prechodovými dverami.

„Pred spustením označovania ZSSK overila úspešným načítaním aj umelo poškodené kódy (poškriabané, znečistené, popísané – 3 druhy saponátov požívaných pri čistení ŽKV). K úplnému overeniu nám však objektívne slúžia výsledky z pilotnej prevádzky. Počas priebehu skúšobnej prevádzky neboli avizované žiadne poškodenia Aztec kódov, resp. problémy s ich načítavaním. Fólia, ktorá je použitá na ich výrobu je schválená pre použitie na ŽKV a bežne sa používa na výrobu popisov, ktoré sa nachádzajú na skriniach ŽKV.“ …toľko vyjadrenie ZSSK k spoľahlivosti tohto označenia pred poškodením, resp. vandalizmom.

Predovšetkým v logistike sú dosť rozšírené RFID čipy, ktoré sú odolnejšie voči poškodeniu a ich načítanie je možné aj cez pevné predmety. S možnosťou zavedenia RFID čipov sa Železničná spoločnosť Slovensko zaoberala už pred tromi rokmi. Táto možnosť bola pre ZSSK nevýhodná a tak po konzultácii s dodávateľom ASW POP EVOD bol pre tieto účely vybraný Aztec kód.

Ďalší priestor na využitie Aztec kódu vidí Železničná spoločnosť Slovensko asi takto: „Nasadzovanie Aztec kódov je postupný proces a stále sa vyvíja na základe potrieb v prevádzke, takže ZSSK nevylučuje jeho ďalšie využitie.“

Zdroj: ZSSK
© REPKO, M.: Označovanie železničných vozidiel 2D kódmi, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2014, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *