Váš železničný portál
Registrovať sa

Ubytovacie a reštauračné služby vo vlakoch ZSSK v GVD 2014/2015

Slovensko 17.1.2015 23:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 7364

Od polovice decembra platí nový grafikon vlakovej dopravy (GVD), ktorý tentoraz priniesol viacero zásadných zmien vo vedení vlakov osobnej dopravy. Tak ako predchádzajúci, tak aj súčasne platný GVD sa niesol v znamení navyšovania počtu vlakových kilometrov (vlkm). K výraznému nárastu celkového počtu vlakových kilometrov pristúpilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR), predovšetkým z dôvodu zavedenia bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich. Nový GVD priniesol aj tvrdý konkurenčný boj, ktorý donútil Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) zlepšiť a skvalitniť poskytované služby. Aké zmeny nastali v reštauračných a ubytovacích vozňoch ZSSK od polovice decembra, sme pre vás zisťovali u poskytovateľa týchto služieb v spoločnosti Wagon Slovakia Košice (WGS).


REŠTAURAČNÉ SLUŽBY:

Na reštauračné vozne so službami WGS natrafíte spravidla vo všetkých šesťstovkových rýchlikoch a komerčných IC vlakoch na trase Bratislava – Žilina – Košice. Výnimku tvorí nočný rýchlik 614/615 „Zemplín“, ktorý ponúka služby ubytovacích vozňov. Okrem týchto diaľkových vlakov môžete na reštauračný vozeň natrafiť aj v ranných rýchlikoch 700 „Beckov“ z Trenčína do Bratislavy, 763 „Lomnica“ z Popradu do Košíc a vo vlaku 767 „RWE“ na trase Trenčín – Žilina – Košice. V novom grafikone už neostali zachované služby reštauračného vozňa v regionálnych vlakoch REX 902/909 medzi Košicami a Humenným, s výnimkou reštauračného vozňa vo vlaku REX 915 „Poloniny“, ktorý pokračuje od IC vlaku 507 „Lyoness“ z Košíc ďalej do Humenného. Tento reštauračný vozeň sa späť do Košíc vracia ako uzamknutý na vlaku REX 900 „Abov“.

Zrušením vlaku 122/123 „Košičan“, už ďalej WGS svoje reštauračné služby v medzinárodnej preprave neponúka. V zavedenom novom posilovom vlak EC 242/243 „Košičan“ zabezpečuje reštauračné služby česká spoločnosť JLV. Obdobne to platí aj pri vybraných medzištátnych vlakoch kategórie Ex/EC na trase Žilina – Praha.

Zmeny a novinky v radení reštauračných vozňov:

 • zrušený reštauračný vozeň vo vlakoch REX 902 a 909 na trase Košice – Humenné,
 • novinkou je radenie reštauračného vozňa v novom rýchliku 762/767 na trase Košice – Trenčín,
 • reštauračný vozeň radu ARpeer radený aj vo vlakoch R 700/711 „Beckov“ na trase Trenčín – Bratislava,
 • možnosť využitia reštauračných služieb od IC vlaku 507 „Lyoness“ ďalej na vlaku REX 915 „Poloniny“ až po stanicu Humenné.


Novinky v poskytovaní reštauračných služieb WGS vo vlakoch ZSSK:

 • donáška jedla na miesto – prioritne v IC vlakoch,
 • ponuka šalátov z čerstvej zeleniny (paradajkový, uhorkový, kapustový, šopský),
 • denná ponuka reštauračného vozňa (špeciality vybraných reštauračných vozňov),
 • nápoj v cene cestovného lístka (počet podľa druhu vozňovej triedy) – platí pre IC vlaky,
 • individuálny catering pre cestujúcich vo vozňovej triede 1 plus (do 120 km – snack menu; nad 120 km – trojchodové menu),
 • čapované pivo Heineken (v štádiu príprav – od marca 2015 v IC vlakoch),
 • promo akcie (Mikuláš, Valentín, a pod.).

Jedálne lístky WGS v jednotlivých vlakoch ZSSK:
Jedálny a nápojový lístok – IC
Menu podľa pani Zimy – R
Menu podľa pani Zimy – IC
Individuálny catering – IC 1 plus


Aj na takýchto jedlách si môžete pochutnať v reštauračných vozňoch so službami Wagon Slovakia Košice. Ilustračné foto: WGS

Grafikonová potreba je 13 reštauračných vozňov. Konkrétne ide o tieto rady vozňov: ARmeer, ARpeer, WRReer, WRRm, WRRmeer.

MOBILBARY:

Mobilbary – služba pri ktorej nemusíte navštíviť reštauračný vozeň. Obsluha mobilbaru vám vie ponúknuť nápoje a malé občerstvenie priamo na vašom mieste. V tomto GVD môžete služby mobilbarov využiť už len vo vlakoch, ktoré majú radený aj reštauračný, resp. bistro vozeň. Doplnková služba mobilbarov vo vlakoch bez reštauračných vozňov sa prestala vykonávať a jej opätovné obnovenie je nateraz otázne.
Sympatická obsluha ponúka služby mobilbaru aj cestujúcim v 2. vozňovej triede. Foto: WGS

UBYTOVACIE SLUŽBY:

Vo vnútroštátnej preprave poskytujú ubytovacie služby už tradične dva páry rýchlikov spájajúce východ krajiny s naším hlavným mestom. Ide predovšetkým o R 614/615 „Zemplín“ na trase Humenné – Košice – Žilina – Bratislava a R 800/801 „Poľana“ na trase Prešov – Košice – Zvolen – Bratislava. Ležadlové služby možno využiť v dvoch vozňoch radu Bcmh (spoločnosti Wagon Travel Service), ktoré sú radené v celom úseku Humenné – Bratislava a späť. Od leta 2013 sa už staré ležadlové vozne radu Bc vo vnútroštátnej preprave vôbec nepoužívajú a ZSSK ich využíva ako obdobu vozňov radu B, so sklopenými ležadlami upravenými len na sedenie. Zaujímavosťou GVD 2014/2015 je aj radenie práve spomínaných vozňov radu Bc na vlaku 800/801 „Poľana“, kde nahradili vozne Beer, resp. B. Lôžkové služby sú rozšírenejšie a možno ich využiť v oboch rýchlikoch. K novinkám patrí zaradenie ďalšieho lôžkového vozňa do vlaku 614/615 „Zemplín“, na úkor ktorého bol z vlaku vyradený jeden vozeň druhej triedy. Momentálne je vo vlaku radených až 6 vozňov radu WLAB, pričom lôžkový vozeň č. 21 je určený pre autovozeň a vozeň č. 11 nepremáva počas víkendu, kedy je tento vlak vedený pod číslom 1614, s rozdielnym časom príchodu do Bratislavy. Obyvateľov nášho druhého najväčšieho mesta určite poteší informácia o častejšom nasadzovaní posilových lôžkových vozňov na vlak R 800 „Poľana“, v smere z Košíc do Bratislavy. Okrem pravidelne radených dvoch vozňov radu WLAB sú z nedele na pondelok, z pondelka na utorok a z utorka na stredu radené vo vlaku ešte ďalšie dva lôžkové vozne a jeden lôžkový vozeň ako posila zo stredy na štvrtok. S menšou zmenou ostal zachovaný aj priamy lôžkový vozeň z Košíc do Bratislavy, ktorý je po novom radený vo vlakoch 442/704 a 709/445.

Lôžkový vozeň radu WLABmee s upraveným kupé pre 1. vozňovú triedu (Double). Ilustračné foto: WGS

V medzinárodnej preprave došlo v porovnaní s vnútroštátnou prepravu k výraznejším zmenám v organizácii ubytovacích vozňov. Azda najzásadnejšia zmena nastala zrušením jedného páru vlaku na trase Košice – Praha s pokračovaním až do Chebu. Legendárny rýchlik 440/441 „Excelsior“ je od polovice decembra nenávratnou minulosťou. Časť výkonov bola presunutá na EuroNight 444/445 „Slovakia“, v ktorom sú po novom radené aj dva priame lôžkové vozne do Chebu. Lôžkový vozeň č. 360 radu WLABmee pokračuje z Pardubíc na vlaku R 878 do Prahy a ďalej na vlaku R 614 cez Ústi nad Labem s príchodom do Chebu o 11:35 hod. Vozeň č. 361 radu WLAB (ČD) pokračuje z Prahy na vlaku R 766 cez Plzeň s príchodom do Chebu 09:26 hod. V opačnom smere z Chebu je vozeň č. 361 radený vlakmi 767/445 a vozeň č. 360 je po príchode vlakom 617 do Prahy, radený ďalej na vlak 443 „Bohemia“. Zrušením vlaku 440/441 bola zrušená aj možnosť priameho cestovania ležadlovým vozňom až do Chebu. Spojenie stredného Slovenska s Prahou ostalo zachované v podobe priameho lôžkového vozňa radu WLAB, ktorý je na trase Zvolen – Praha vedený vo vlakoch 1852/444 a späť vlakmi 445/1841 (servis zabezpečuje JLV, a.s.).

Nový GVD priniesol aj zrušenie priameho lôžkového vozňa na trase Bratislava – Košice – Moskva, ktoré bolo na našom území radené vo vlakoch 609/8819/8860 a späť sa vrátilo vlakmi 8861/964/604. Dôvodom zrušenia tohto priameho spojenia môže byť aj stále pretrvávajúci konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Ruská strana začala preferovať také vlakové spojenia so strednou a západnou Európou, ktoré vedú už len cez Bielorusko a Poľsko. Po novom sa do Moskvy dostaneme pravidelne už len z Bratislavy (Štúrova, Nových Zámok, Kútov) a to vo štvrtky, kedy je na vlaku 272 „Csárdás“ radený lôžkový vozeň RŽD č. 345. Späť sa vracia opäť vo štvrtok a to vlakom 273 „Csárdás“. Ukrajinská strana zaviedla nové priame lôžkové spojenia medzi Bratislavou a Kyjevom a to vlakmi 601/8807/8864/14 s odchodom z Bratislavy o 05:55 hod. a príchodom do Kyjeva o 10:01 hod. nasledujúceho dňa. Späť vlakmi 99/8861/8808/608 s odchodom z Kyjeva o 15:22 hod a príchodom do Bratislavy o 18:05 hod. nasledujúceho dňa.

Zmeny a novinky v radení ubytovacích vozňov:

 • novinkou je ďalší lôžkový vozeň radu WLAB vo vlaku R 614/615 „Zemplín“, radený pod číslom 7. (rozšírenie lôžkových kapacít),
 • vo vlaku R 800 „Poľana“ sú okrem dvoch pravidelných lôžkových vozňov, častejšie radené aj ďalšie dva posilové lôžkové vozne radu WLAB,
 • priamy lôžkový vozeň č. 10 na trase Košice – Žilina – Bratislava, ktorý bol radený vo vlakoch 442/702 a 703/443, je od 14.12.2014 vedený ako lôžkový vozeň č. 13 vo vlakoch 442/704 s príchodom do Bratislavy o 08:05 hod. a späť vlakmi 709/445 s príchodom do Košíc o 07:41 hod.,
 • priamy lôžkový vozeň č. 360 radu WLABmee z Košíc do Chebu cez Ústi nad Labem radený vo vlakoch 444/878/614 a späť vlakmi 617/443, priamy lôžkový vozeň č. 361 radu WLAB (ČD) z Košíc do Chebu cez Plzeň radený vo vlakoch 444/766 a späť vlakmi 767/445,
 • zrušený ležadlový vozeň na relácii Košice – Cheb a zmena typu ležadlového vozňa vo vlaku EN 444/445 „Slovakia“ z pôvodného radu Bcmh (spoločnosti Wagon Travel Service) na ležadlový vozeň radu Bcmz (ČD),
 • zrušenie priameho lôžkového vozňa na trase Bratislava – Košice – Kyjev – Moskva a zavedenie nového priameho lôžkového vozňa radu WLABmz (RŽD) č. 345 na trase Budapešť – Bratislava – Bohumín – Moskva, ktorý premáva vo štvrtky.
 • na trase Kyjev – Košice – Bratislava lôžkový vozeň v nových časových polohách.

Novinky v poskytovaní služieb WGS v ubytovacích vozňoch:

 • zavedenie raňajok (croissant, káva / čaj – v termopohároch),
 • zavedenie bezplatného poskytovania minerálnej vody 0,5 l v PET fľaši pre cestujúcich v lôžkových vozňoch a ležadlových štvormiestnych kupé na zahraničných výkonoch a na vnútroštátnych výkonoch v kategórii „Single“ a „Double“,
 • zavedenie ustielania štvormiestnych kupé a zavedenie dámskeho štvormiestneho kupé č.2 v ležadlových vozňoch na zahraničných výkonoch,
 • pri medzištátnej preprave v lôžkovom vozni v kategórii „Single“ môže byť použitý cestovný lístok 2. vozňovej triedy,
 • hygienický balíček (sterilne balený uterák a voda na ústnu hygienu),
 • vylúčenie prepravy psov a živých zvierat z lôžkových vozňov.

Zamestnanec WGS poskytuje bližšie informácie pri preprave automobilov v priestoroch terminálu autorampy Košice. Foto: WGS

Grafikonová potreba je 46 lôžkových a 8 ležadlových vozňov. Konkrétne ide o tieto rady vozňov: WLAB, WLABmee, Bcmh, Bcmz.

Odpočinkové doby stewardov lôžkových a ležadlových vozňov:
Prestávky v práci

Prehľad cien ležadlových a lôžkových služieb WGS vo vlakoch ZSSK:
Cenník ležadiel a lôžok

AUTOVLAK:

Dobudovaním už existujúcich autorámp v Humennom a Bratislave je od platnosti nového GVD možné naplno využiť aj vnútroštátnu prepravu automobil medzi týmito mestami. Cestujúci už môžu na nakládku automobilov využiť obe plošiny autovozňa. Nakládka bude realizovaná na dolnú plošinu o max. výške vozidiel do 1550 mm a na hornú plošinu o max. výške vozidiel do 2000 mm. Preprava automobilu s jedným cestujúcim pri jednosmernej ceste, je možná na tejto trase od 49,90 €. K lístku sa odporúča dokúpiť si lôžko v cene 8,- € (2. trieda – Tourist).

Novinkou v medzinárodnej preprave automobilov je zavedenie autovozňa na trase Praha – Humenné vo vlaku 442/443 „Bohemia“. Do začiatku letnej sezónny bude autovozeň premávať z Humenného do Prahy z nedele na pondelok a späť z Prahy do Humenného z piatka na sobotu. Počas letnej sezónny bude prevádzka autovozňa na tejto trase zabezpečená denne. Cena za prepravu automobilu s jedným cestujúcim sa pohybuje od 65,50 € pri jednosmernej ceste, pričom je možné si dokúpiť lôžkový lístok v cene 13,50 € (2. trieda – Tourist).

Podrobnejšie prepravné a tarifné podmienky ZSSK:
Autovlak Bratislava – Humenné
Autovlak Humenné / Košice / Poprad-Tatry – Praha

Novinky a zmeny v radení autovozňov:

 • vo vlaku 442/443 „Bohemia“ je vo vybrané dátumy radený autovozeň na trase Humenné – Praha a späť,
 • možnosť využitia už aj hornej plošiny autovozňa vo vlaku 614/615 „Zemplín“ na trase Humenné – Bratislava a späť,
 • zrušením vlaku EC 122/123 „Košičan“ došlo k výraznému obmedzeniu dennej prepravy automobilov na trase Košice – Prahe. Od polovice decembra 2014 je možné využiť na dennú prepravu vlak EC 242/243 „Košičan“, ktorý premáva len vo vybrané dátumy, prevažne v piatok a nedeľu.

Terminál autorampy v Košiciach ponúka:

 • pomoc a poradenstvo pri preprave automobilu, či motocykla,
 • moderný priestor, v ktorom môžete prečkať na dokončenie nakládky,
 • noviny, časopisy a automat na teplé a studené nápoje, či malé občerstvenie,
 • informácie o meste Košice a bezplatné pripojenie k Wi-fi,
 • prebaľovací pult.

Nakládka automobilov v Košiciach. Foto: WGS

Prehľad grafikonovej potreby vozňov špeciálnej stavby so službami WGS pre GVD 2014/2015

Zdroj: WGS

Odkazy na články z predchádzajúcich rokov:
Ubytovacie a reštauračné služby vo vlakoch ZSSK v GVD 2012/2013
Ubytovacie a reštauračné služby vo vlakoch ZSSK v GVD 2013/2014

Zdroj: WGS, ZSSK
Text: Ing. Michal REPKO
Ilustračné foto na titulke: Wagon Slovakia Košice

Pridajte sa do diskusie!

7 komentárov k: Ubytovacie a reštauračné služby vo vlakoch ZSSK v GVD 2014/2015

M262.061 zo dňa 18.1.2015 16:11

Vďaka Michal za reportáž, aj keď som služby mobilbaru nevyužíval, prekvapilo ma, že v čase zvýšenia počtu cestujúcich bola táto služba vo vlakoch bez reštauračných vozňov cestujúcim odmietnutá. Cena napr. kávy bola celkom priaznivá, však aj ani v reštauráciách býva jej cena i vyššia.

Reagovať

Lubino zo dňa 19.1.2015 11:43

ale aspon do CR ich napadlo dat Single ako druhu triedu ked u nas nic nove

Reagovať

Michal Repko zo dňa 19.1.2015 16:02

Ad. jozef1956

K veku a vybaveniu vozňov možno povedať asi len to, že za ich stav plne zodpovedá ZSSK. Wagon Slovakia Košice poskytuje služby v takých vozňoch, aké im poskytne ZSSK.

Reagovať

Hansp zo dňa 20.1.2015 9:24

V ceníku lůžkových lístků figuruje položka „Servisný poplatok“. Kdy se účtuje a za co?

Reagovať

Matko zo dňa 20.1.2015 11:20

Mne teda mobil bar nechýba. Otrieskané vozítko s obligátnym tovarom za trojnásobnú cenu ako bežne v obchode. A káva – hnusná, evidentne najlacnejšia neska pochybnej kvality. Ďakujem, ani zadarmo. Fuj. : no no no:

Reagovať

Michal Repko zo dňa 20.1.2015 13:50

Ad. Hansp

Servisné poplatky sa účtujú za voľné lístky FIP a OSŽD (spravidla zahraniční zamestnanci železníc a ich rodinní príslušníci).

Reagovať

mirecdk zo dňa 23.1.2015 9:42

Mal som možnosť cestovať vlakom SLOVAKIA 444/445 z Popradu do Prahy a späť aj s autom dňa 13.1.2015. Doteraz som vždy cestoval iba v denných alebo večerných hodinách, túto možnosť som využil prvý krát.
Cestoval som vo vozni WLABmee spoločnosti WGS. So službami som bol spokojný, ráno káva /čaj/, balená voda. Čistota vagóna, WC, obsluha, služby stewarda úplná spokojnosť. Možno som nemal možnosť porovnať viac druhov, ale chcel by som týmto vyjadriť spokojnosť s uvedenými službami a poďakovať za bezpečnú cestu.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *