Váš železničný portál
Registrovať sa

Tisovec sa pripravuje na príchod parnej zubačky

Slovensko 6.4.2014 18:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 3412

Zámer parnej turistickej prevádzky na ozubnicovej železnici medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou sa pomaly premieňa na skutočnosť. Takto môžeme popísať viac ako 10 ročné úsilie, ktoré vyvrcholí v máji 2014 na železničnej stanici v Tisovci. Verejnosti sa slávnostne predstaví zrekonštruovaný parný rušeň rumunského pôvodu. Rušeň bude premávať po tejto unikátnej ozubnicovej trati so stúpaním viac ako 50 promile, ktorá je od roku 2008 zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

Z histórie trate

Železničná trať Brezno – Tisovec bola postavená v roku 1896, s primárnym účelom spojiť železiarne Podbrezová a Tisovec. Trať v náročnom horskom teréne prekonáva stúpanie až 51 promile. Z tohto dôvodu bol pri výstavbe tejto trate, v úseku Pohronská Polhora – Tisovec, použitý dvojlamelový Abtov ozubnicový systém, v celkovej dĺžke viac ako 15 kilometrov.

Prevádzku na trati zabezpečovali štyri ozubnicovo-adhézne parné rušne, ktoré vyrobila rakúska spoločnosť z Floridsdorf-u (dnes okrajová časť Viedne). Rušne boli vyrobené na konci 19. storočia v rokoch 1896 až 1900. V pravidelnej prevádzke sa používali až do roku 1955. Približne v 70. rokoch 20. storočia boli všetky tieto parné rušne zlikvidované.

Nákladná doprava bola na tejto trati zrušená so zánikom železiarní v Tisovci v roku 1966. Krátko pred zánikom, v rokoch 1964 a 1965, prešiel celý ozubnicový úsek trate rekonštrukciou. K jeho opätovnému využívaniu už nikdy nedošlo, nakoľko osobná doprava bola zabezpečovaná už len adhéznymi motorovými vozňami.

V roku 2004 vzniklo v Tisovci občianske združenie Zubačka, ktoré úzko spolupracuje s Múzejno-dokumentačným centrom (MDC). Občianskemu združeniu sa podarilo sprevádzkovať motorový vozeň M240.0039, s ktorým od roku 2006 vykonáva občasné nostalgické jazdy pre verejnosť.

Historická fotografia z konca 20. rokov 19. storočia, zachytáva tlačený ozubnicový osobný vlak na „Čertovom moste“. Foto: Archív OZ Zubačka
Motorový vozeň M240.0039 na viadukte „Pod Dielom“ v lete 2008, pri príležitosti Dní mesta Tisovec. Foto: © Michal REPKO

Príbeh záchrany rumunských rušňov

Celý projekt záchrany tejto unikátnej ozubnicovej železnice sa opieral o fakt, že na území niekdajšieho Rakúsko-Uhorska bola v roku 1908 postavená podobná ozubnicová železnica. Trať spájala dnešné rumunské mestá Caransebes a Hateg na západe krajiny. Prevádzka na rumunskej ozubnicovej železnici bola zastavená v roku 1978.

V roku 1994 sa podarilo slovenským múzejníkom v rumunskom depe Subcetate, neďaleko mesta Hateg, objaviť štyri parné rušne z rakúskej dielne Floridsdorf. Išlo o pôvodné rušne zo sedem kusovej série, ktoré boli vývojovým pokračovaním pôvodných rušňov z rokov 1896 až 1900. Rumunské rušne sa v hlavných črtách nápadne podobali tým slovenským.

V roku 2002 prebiehali na rumunských železniciach organizačné zmeny, ktoré predstavovali aj riziko fyzického zlikvidovania týchto historických rušňov. Pod tlakom hroziaceho nebezpečenstva sa s podporou Čiernohronskej železnice (ČHŽ) a sponzora p. Ing. Hauswalda podarilo odkúpiť a prepraviť na Slovensko dva z týchto pôvodných rušňov. Neskôr boli obidva rušne, s rumunským označením CFR 40.003 a 40.006, zaradené do zbierok MDC.

Fotografia z leta 1970 zachytáva rumunský osobný vlak na ozubnicovom úseku medzi stanicami Sarmisegetusa a Portile de Fier. Foto: © Detlef SCHIKORR

Projekt obnovy rušňa 40.006

Do rozsiahlej opravy parného rušeň 40.006 sa pustila firma OKV Martin, so sídlom v areáli bývalého rušňového depa vo Vrútkach. Práce na rekonštrukcii prebiehajú už od roku 2003. Intenzívnejšie sa začalo na rušni pracovať až v roku 2007, no aj tak boli práce niekoľkokrát prerušené, z dôvodu hľadania finančných zdrojov na opravu. Po rokoch namáhavej práce bol zlomovým dátumom 28. august 2013, kedy došlo k prvému zakúreniu v kotle rekonštruovaného parného rušňa, za účelom preskúšania všetkých potrebných parných a vzduchových armatúr. Práce medzičasom pokročili a na rušni bola nutná ďalšia skúška. Tentokrát už išlo o overenie celkového chodu rušňa, ktoré sa konalo 24.2.2014 v priestore nákladnej stanice Vrútky.

V uplynulých dňoch sa intenzívne pracovalo na záverečných prácach spojených s obnovou a opätovným sprevádzkovaním adhézno-ozubnicového parného rušňa s pôvodným označením 40.006. Rušňu bol koncom marca dokončený aj kompletný lak. Posledné skúšky v areáli bývalého rušňového depa vo Vrútkach prebehnú ešte v týchto dňoch. Ak všetko dobre dopadne, čomu pevne veríme, dôjde približne v polovičke apríla k presunu tohto rušňa z Vrútok do Tisovca. Následne je naplánované slávnostné predstavenie verejnosti, ktoré sa uskutoční 3. mája 2014 na železničnej stanici v Tisovci.

Začiatkom roka 2009 prebehlo vyväzovanie kotla z rámu rušňa. Vrútky, dňa 28.01.2009. Foto: © Ing. Ladislav JAMBOR
Prvé zakúrenie rušňa 40.006. Vrútky, dňa 28.08.2013. Foto: © Ing. Ladislav JAMBOR
Jazdné skúšky v priestoroch nákladnej stanice. Vrútky, dňa 24.02.2014. Foto: © Ing. Ladislav JAMBOR

Mimoriadne nostalgické jazdy pre verejnosť

Občianske združenie Zubačka pripravuje v roku 2014 pre verejnosť viacero nostalgických jázd. Bezpodmienečne najväčší záujem sa očakáva o jazdy so rekonštruovaným parným rušňom 40.006. Podľa kalendára nostalgických jázd ŽSR na rok 2014, sa má tento rušeň na ozubnicovej trati Tisovec – Zbojská ukázať počas roka celkovo až 5 krát.

Prehľad plánovaných nostalgických jázd OZ Zubačka na rok 2014:

28.06.2014 – Detský vlak (M 240.039): Tisovec – Podbrezová a späť
29.06.2014 – Dni mesta Tisovec (40.006, T 444.1082): Tisovec – Zbojská a späť
05.07.2014 – Turistické jazdy pre verejnosť (40.006, T 444.1082): Tisovec – Zbojská a späť (2x)
02.08.2014 – Turistické jazdy pre verejnosť (40.006, T 444.1082): Tisovec – Zbojská a späť (2x)
06.09.2014 – Turistické jazdy pre verejnosť (40.006, T 444.1082): Tisovec – Zbojská a späť (2x)
20.09.2014 – Clementisovou cestou (40.006, T 444.1082): Tisovec – Zbojská a späť
06.12.2014 – Mikulášsky vlak (M 240.039): Tisovec – Zbojská a späť

Je nutné však zdôrazniť, že ešte stále je čo dokončovať a skúšať. To či všetky plánované akcie sa aj zrealizujú, závisí od viacerých faktorov. Prvým je zaiste technicko-bezpečnostná skúška parného rušňa na ozubnici. K tomu je ešte potrebné zo strany ŽSR doplniť na trať demontované ozubnicové hrebene. Ďalšou prekážkou môže byť súčasne prebiehajúca oprava cesty I. triedy medzi Tisovcom a Breznom, ktorá sa svojimi stavebnými prácami bezprostredne dotýka aj ozubnicového úseku trate.

Veríme, že všetky možné prekážky sa stihnú odstrániť a my sa tak budeme môcť v lete odviesť jedinečným parným vlakov po ozubnicovej trati v krásnom prostredí Národného parku Muránska Planina. Zrealizovaním tohto dlhoročného projektu sa Slovensko stane európskym unikátom, nakoľko len u nás bude vykonávaná parná turistická prevádzka na normálnorozchodnej ozubnicovej trati.

Celkový pohľad na zrekonštruovaný rušeň už s označením T IVc 4296 MDC. Vrútky, dňa 06.04.2014. Foto: © Ing. Ladislav JAMBOR

Na záver by som chcel vyjadriť veľké uznanie a poďakovať tak všetkým, ktorí počas niekoľkých rokov obetovali množstvo času a financií na realizáciu tohto úchvatného projektu.

Súvisiace odkazy:
OZ Zubačka (encyklopédia RAILPAGE.NET)
OZ Zubačka (oficiálne stránky občianskeho združenia)
Dni mesta Tisovec na ozubnicovej železnici (reportáž – 21.6.2008)
Ozubnicová železnica Tisovec – Pohronská Polhora (projekt MDC-ŽSR)

Zdroj: OZ Zubačka, MDC-ŽSR
Titulná koláž: OZ Zubačka, Ing. Ladislav JAMBOR
Fotografie: OZ Zubačka, Detlef SCHIKORR, Ing. Ladislav JAMBOR
© REPKO, M.: Tisovec sa pripravuje na príchod parnej zubačky, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2014, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Tisovec sa pripravuje na príchod parnej zubačky

M262.061 zo dňa 6.4.2014 18:54

Michale, vďaka za príspevok, už sa teším, až ju uvidím na vlastné oči na trati.

Reagovať

hmphoto zo dňa 6.4.2014 19:01

Paráda.

Reagovať

dudko18 zo dňa 9.4.2014 11:13

Chcem vysloviť poklonu a uznanie partii okolo Janka Spišiaka, za to kusisko práce ktorú odviedli. Je to krásne že sa to podarilo, velmi som vám fandil od začiatku tohoto projektu a mrzí ma len to že som nemohol priložit ruku k dielu, vzhladom na pracovné a rodinné povinnosti. Moje korene priamo sem siahajú, moj starý otec tu začínal ako tratový robotník, a ked by teraz videl čo sa vám podarilo tak by mal velkú radost.už sa neviem dočkat ked sa s rodinou prídeme previezt

Dalej by som sa chcel opýtat na označenie mašinky teraz má povodne CFR 40.006, ja by som bol za označenie CSD 404.506 co mi vychádza ako analogicky najsprávnejšie(pripadne ma opravte ak sa mýlim) povodné stroje v tisovci mali 403.5 a v kořenově 404.0 tak ked to je vývojové pokračovanie tak to vidím takto. je to sice detail, ale to číslo by jej seklo.

Ing. Dušan Ulický

Reagovať

Michal Repko zo dňa 9.4.2014 13:31

Ad.: dudko18

Súčasné označenie rušňa vychádza z jeho označenia po vyrobení vo Floridsdorfe. Kým na Slovensku sme mali 4 takéto rušne triedy T IVb 4281 – 4284 do Rumunska bolo neskôr dodaných 7 rušňov triedy T IVc 4291 – 4297. Zrekonštruovaný rušeň rumunského označenia 40.006 CFR je de facto rušeň s pôvodným označením T IVc 4296…

Reagovať

andersen2 zo dňa 9.4.2014 14:31

sú dve priecestia. Zaujímalo by ma, ako je riešené kríženie s cestou ?

Reagovať

Michal Repko zo dňa 9.4.2014 15:44

Ad.: andersen2

V tomto roku sú plánované jazdy zrekonštruovaným parným rušňom T IVc 4296 MDC len v úseku Tisovec – Zbojská a späť. Na tomto úseku sa podľa Tabuľky traťových pomerov (TTP 116B) nachádzajú tri priecestia križujúce účelovú komunikáciu, z toho dve (žkm 36,599 a 34,256) sa nachádzajú pred zastávkou Tisovec-Bánovo, teda ešte pred začatkom ozubnice. Tretie priecestie sa nachádza tesne za ukončením ozubnice a to v žkm 30,155 na sedle Zbojská.

Zo zastávky Zbojská v smere do Pohronskej Polhory sa na ozubnicovom úseku nachádzajú tri priecestia križujúce účelovú komunikáciu. Z toho prvé je trvalo uzamknuté mechanické priecestie a ďalšie dve sú nezabezpečené priecestia v žkm 27,958 a 26,986.

Ozubnicový hrebeň prechádza priamo výdrevou týchto priecestí. Podobné priecestia sa nachádzajú aj na tatranskej ozubnicovej železnici pri zastávke Tatranský Lieskovec, resp. priamo na Štrbskom Plese.

Reagovať

andersen2 zo dňa 9.4.2014 17:22

práve to ma zaujímalo !

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *