Váš železničný portál
Registrovať sa

Železničné preukazy ZSSK – rok 2015

Slovensko 27.1.2015 13:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 17369

Informácie k prolongácii v roku 2020 nájdete Tu.

Koncom minulého roka sme vás informovali o schválení Tarify cestovného, ktorá určuje výšku poplatku za prolongáciu železničného preukazu na rok 2015. Cestovné na tento rok bolo stanovené v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku. V decembri bol podpísaný aj dodatok k Zmluve o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi ZSSK a ČD, čo držiteľom „režiniek“ umožňuje i naďalej bezplatne cestovať vo vlakoch ČD na územní Českej republiky. Poradíme aj dôchodcom a študentom, ktorí patria k cestujúcim s nárokom na bezplatnú prepravu a zvažujú odovzdať železničný preukaz.

 

V roku 2014 evidovala ZSSK prolongáciu viac ako 70 tisíc železničných preukazov, z čoho získala príjmy vo výške necelých 2 mil. €. Z dôvodu zavedenia bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich sa tento rok očakáva výpadok tržieb z prolongácie preukazov. Aký veľký bude pokles počtu držiteľov železničného preukazu, si nateraz netrúfa odhadnúť ani samotná Železničná spoločnosť Slovensko.

Tabuľka 1: Prehľad počtu evidovaných železničných preukazov ZSSK v roku 2014.

Dôchodcovia a študenti, ktorí sa v roku 2015 rozhodnú využívať bezplatnú prepravu zavedenú od 17.11.2014 a neprolongujú železničné preukazy ZSSK, nespĺňajú podmienky na:

  • vydanie zahraničných cestovných lístkov FIP (vrátane medzinárodného preukazu FIP na 50% zľavu),
  • bezplatné cestovanie na tratiach ČD,
  • vydanie voľného cestovného lístka na 6 ciest v 1.vozňovej triede.


Súčasne sú povinní odovzdať železničný preukaz do úschovy vo svojej evidenčnej zložke alebo na príslušných organizačných útvaroch najneskôr do 7.4.2015. V opačnom prípade bude neodovzdanie železničného preukazu posudzované ako porušenie predpisu Ok 10.


Je vhodné pripomenúť, že k využívaniu bezplatnej prepravy je nutná registrácia. Študenti a dôchodcovia sú povinní si pred každou cestou zaobstarať cestovný lístok s nulovou hodnotou.
Výnimku tvoria časový cestovné lístky (napr. týždenné, mesačné).

Obrázok: Schématické znázornenie benefitov železničného preukazu ZSSK v roku 2015.

Pri ceste komerčnými vlakmi kategórie InterCity Železničnej spoločnosti Slovensko, podliehajú železničné preukazy Prepravnému poriadku ZSSK pre IC vlaky platnému od 14.12.2014. V zásade platí, že držitelia železničného preukazu ZSSK platného na 2. vozňovú triedu sa prepravujú v 2. vozňovej triede za cestovné vo výške 5,- € (aktívni zamestnanci ZSSK a ich rodinní príslušníci, ako aj vybraní zamestnanci MDVRR SR), resp. za cestovné vo výške 7,- € (dôchodcovia, aktívni zamestnanci ŽSR, ZSSK CARGO, ČD a ich rodinní príslušníci, ako aj držitelia voľného lístka FIP). Do ostatných vozňových tried 2 plus, 1 a 1 plus sú držitelia „režinky“ vypravení v cenovej kategórii III.

Pri cestách na železničný preukaz do Českej republiky netreba zabúdať, že tak ako u nás ani u našich susedov nie je možné využiť „režinku“ na bezplatnú prepravu iným ako štátnym železničným osobným dopravcom. V prípade potreby je nutné dokúpiť si miestenky alebo ležadlové, či lôžkové lístky. Vlaky kategórie SC a trieda Business vo vlakoch ČD railjet sa považujú za povinne miestenkové. Taktiež nie je možné bezplatné použitie autobusového spoja Airport Express alebo preprava a úschova batožín vo vlakoch Českých Dráh.

Prolongácia železničných preukazov ZSSK na rok 2015

Podmienky za akých je možné využívať cestovné výhody určuje Tarifa cestovného, ktorú každoročne vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR). Poplatok za prolongáciu železničného preukazu sa od roku 2013 nezmenil a aj v roku 2015 sa pohybuje v rozmedzí od 7,- do 94,- €. Najmenej za prolongáciu zaplatia bývalí zamestnanci na dôchodku, ktorí dovŕšili vek 70 rokov. Naopak najviac zaplatia bývalí zamestnanci, ktorí boli uvoľnení z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. Aktívni zamestnanci a ich rodinní príslušníci zaplatia za prolongáciu železničného preukazu v roku 2015 sumu 28,- €*. Prolongácia železničných preukazov prebieha od 12. januára do 31. marca 2015. Presný zoznam tarifných bodov, v ktorých je možné prolongáciu vykonať je uvedený v prílohe.

 

Tabuľka 2: Výber oprávnených osôb a výška cestovného za železničné preukazy ZSSK v roku 2015.

Medzinárodné cestovné výhody zamestnancov železníc – FIP

Na základe bilaterálnych dohôd železničných dopravcov so spoločenstvom FIP, majú zamestnanci železníc možnosť využiť, spravidla raz ročne, aj bezplatnú prepravu do krajín strednej a západnej Európy. Tabuľka nárokovosti na voľné lístky FIP bola prijatá ešte koncom roka 2013 a platí do 31.12.2016.

 

_____
* – poplatok za 2. vozňovú triedu

Súvisiace odkazy:
Zmluvní partneri ZSSK – prehľad zliav pre držiteľov železničných preukazov
Predpis Ok 10 ZSSK – Zamestnanecké cestovné výhody poskytované ZSSK
Železničné preukazy ZSSK – rok 2014

Zdroj: ZSSK, MDVRR SR
© REPKO, M.: Železničné preukazy ZSSK – rok 2015, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2015, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

3 komentáre k: Železničné preukazy ZSSK – rok 2015

Maillot Olympique De Marseille zo dňa 22.9.2016 16:54

Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

Reagovať

Jozef Fríbort zo dňa 12.9.2017 8:46

Asi pred dvoma týždňami som si podal o voľný cestovný lístok na OB, doteraz mi nič neprišlo.
Kedy ho dostanem?
Som Jozef Fríbort, železničný dôchodca 85-ročný, bytom Šaštín-Stráže 908 41, Štúrova 567.

Reagovať

Jozef Fríbort zo dňa 24.3.2019 13:57

Čital som že držiteľ Železničnej preukázky dôchodca, ktorý odpracoval na železnici vyše 20 rokov pôže požiadať o voľné cestovné lístky na 1.triedu ? Je to pravda, kde o to požiadať, vraj len do konca marca 2019 ?
Jozef Fríbort, 87-ročný, Šaštín, Štúrova 567, mail : jfribortj@gmail.com

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *