Váš železničný portál
Registrovať sa

Prvá zmena GVD zohľadňuje požiadavky občanov

Slovensko 2.3.2014 12:10 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 1653

V nedeľu 2. marca 2014 vstúpila do platnosti prvá zmena grafikonu vlakovej dopravy (GVD), ktorá priniesla viacero úprav v prevádzke železničnej osobnej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a RegioJet (RJ) sa takýmto krokom snažili vyhovieť požiadavkám občanov, samospráv i podnikov. Cestujúci sa tak môžu tešiť na lepšiu časovú polohu vybraných spojov, čo by malo v konečnom dôsledku prispieť k efektívnejšej obslužnosti regiónov.

Pripomienky k súčasne platnému GVD dostávali železniční osobní dopravcovia okamžite po prechode na nový grafikon ešte v decembri minulého roka. Zohľadnením požiadaviek sa vo viacerých prípadoch podarilo dospieť k modelu, ktorý tu už fungoval v niektorom z predchádzajúcich grafikonov vlakovej dopravy. Konkrétne zmeny, podľa jednotlivých tratí, si môžete naštudovať v našom podrobnom prehľade. Zmeny sa dotknú týchto tratí:

trať 113: Zohor – Záhorská Ves

 • Vlak 2310 s odchodom zo stanice Zohor o 16:45 hod. bude po novom premávať denne a naopak vlak 2312 s odchodom o 17:45 hod. bude premávať len cez pracovné dni.
 • Ďalej bude zavedený nový vlak 2317, ktorý bude premávať počas pracovných dní a to s odchodom zo Záhorskej Vsi o 7:16 hod.
 • Osobný vlak 2307, s odchodom zo Záhorskej Vsi o 8:16 hod., bude obmedzený len na jazdu počas víkendov a v dňoch pracovného pokoja.

trať 120: Bratislava – Žilina

 • Osobné vlaky 2003, 2041, 3041, 3043, 3045 a Regionálne expresy 731, 733, 735, 737, 739 a 741 nebudú v Bratislave čakať na žiadne prípoje.
 • Vlak REX 731 Tirnavia s odchodom z Bratislavy o 13:41 hod. bude mať v piatky a vybrané dátumy predĺženú trasu z Trnavy až po Nové Mesto nad Váhom.
 • Prvý ranný vlak 3000 bude zo stanice Leopoldov odchádzať o 4 min. skôr, teda o 3:52 hod.
 • Ex 1502 Chopok bude premávať v nedeľu aj počas letných prázdnin (komerčný vlak).

trať 125: Púchov – Horní Lideč (ČR)

 • Vlak 3280 s odchodom z Púchova o 14:37 hod., nebude vedený 28. októbra 2014.

trať 127: Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova (ČR)

 • Rýchlik 443 Šírava bude zastavovať v žst. Kysucké Nové Mesto, s odchodom o 4:03 hod., čím sa oneskorí príchod do Žiliny o 3 min. na 4:13 hod.

trať 130: Bratislava – Štúrovo – Szob (HU)

 • Vlak 831 bude mať zavedenú zjednodušenú prepravu batožín, rozšírenú prepravu bicyklov pod dohľadom cestujúceho. Naopak vo vlakoch: 810, 812, 830, 813, 835 bude táto služba zrušená.

trať 131: Bratislava – Komárno (dopravca: RegioJet)

 • Prvý ranný osobný vlak 4301 bude z Dunajskej Stredy odchádzať o 4 min. skôr, teda o 4:20 hod. s príchodom do Komárna o 5:19 hod.
 • Osobný vlak 4304 bude premávať už až z Komárna s odchodom o 4:09 hod a v celej svojej trase bude vedený denne.
 • REX 770 bude odchádzať s Komárna o 17 min. neskôr, teda o 4:52 hod. a nebude už zastavovať na zastávkach Komárno závody, Nová Stráž, Horná Zlatná, Okoličná na Ostrove a Bodza.
 • Osobný vlak 4306 už nebude premávať z Komárna ale len z Kvetoslavova aj to len cez pracovné dni.
 • Vlak 4308 bude premávať už len z Dunajskej Stredy a nie z Komárna ako doposiaľ.
 • Regionálny expres 772 bude na znamenie zastavovať aj v zastávkach Dolný Bar a Kútniky.

trať 140: Nové Zámky – Prievidza

 • Vlak 5073 bude odchádzať z Nitry o 10 min. neskôr teda s odchodom o 22:40 hod.
 • Osobnému vlaku 5049 sa posunie odchod z Komjatíc o 4 min. neskôr a jeho príchod do Nitry bude o 23:33 hod.
 • Vlak 5048 bude odchádzať z Nitry o 8 min. neskôr teda s odchodom o 22:43 hod., pričom príchod do stanice Nové Zámky ostane zachovaný na 23:28 hod.

trať 150: Nové Zámky – Zvolen

 • Vlak 5770 bude možné využiť ako prípoj k vlaku EN 477 Metropol.
 • Osobný vlak 4904 bude mať v období 28.6. až 1.9. denne radený priamy vozeň (vozne)v úseku Nové Zámky – Zlaté Moravce.
 • Vlak 831 bude mať zavedenú zjednodušenú prepravu batožín, rozšírenú prepravu bicyklov pod dohľadom cestujúceho. Naopak vo vlakoch: 810, 812, 830, 813, 835 bude táto služba zrušená.

trať 160: Zvolen – Košice

 • Vlak 6200 bude zo stanice Stožok vedený o 3 min. neskôr s príchodom do Zvolena os. st. o 5:01 hod. a taktiež osobný vlak 6201 bude po stanicu Stožok vedený o 2 min. neskôr s odchodom zo Zvolena os. st. o 4:12 hod.
 • Vlak 930 bude mať zavedenú zjednodušenú prepravu batožín, rozšírenú prepravu bicyklov pod dohľadom cestujúceho. Naopak vo vlakoch: 810, 812, 813 bude táto služba zrušená.

trať 170: Vrútky – Zvolen

 • Expres 220 nebude možné vo Vrútkach využiť ako prípoj k vlaku 7825.

trať 171: Zvolen – Diviaky

 • Vlak 7506 s odchodom zo Zvolena o 14:25 bude aj v úseku Zvolen – Horná Štubňa premávať denne. Naopak vlak 7508 s odchodom zo Zvolena os. st. o 15:25 bude v celom úseku premávať len počas pracovných dní.

trať 172: Banská Bystrica – Červená Skala

 • Vlak 7705 bude mať posunutý odchod z Banskej Bystrice o 5 min. na 8:40 pričom jeho príchod do Brezna bude o 9:45 hod.
 • Osobný vlak 7708 bude mať odchod zo stanice Brezno o 7 min. neskôr a to s odchodom o 8:26 hod.
 • Vlak 7727 už nebude ani len na znamenie zastavovať na zastávke Predajná.

trať 173: Margecany – Červená Skala

 • Osobný vlak 7750 bude vedený už zo stanice Košice.

trať 174: Brezno – Jesenské

 • Vlak 6706 bude v úseku Rimavská Baňa – Rimavská Sobota vedený o 2 min. skôr s príchodom do Rimavskej Soboty o 8:11 hod.

trať 180: Košice – Žilina

 • Zavedený nový osobný vlak 7861, ktorý bude premávať v úseku Margecany (odch. 8:58 hod.) – Košice (prích. 9:41 hod.).
 • Osobný vlak 8707 z Prešova do Košíc bude mať na zastávkach Trebejov a Ťahanovce skorší odchod o 1 min.
 • Vlak 7750 bude v úseku Košice – Margecany premávať denne s odchodom z Košíc o 16:40 hod., pričom nebude zastavovať na zastávkach Ťahanovce a Trebejov. Cez pracovné dni bude vlak po 6 min. pobyte v žst. Margecany pokračovať ďalej do stanice Nálepkovo.
 • Ex 1502 Chopok bude premávať v nedeľu aj počas letných prázdnin (komerčný vlak).

trať 188: Košice – Prešov – Plaveč

 • Večerný vlak 8707 bude mať zo stanice Ličartovce a zastávky Obišovce skorší odchod o 2 min. s príchodom do Kysaku o 21:04 hod.

trať 191: Michaľany – Trebišov – Humenné – Medzilaborce

 • Osobný vlak 8903 bude v úseku Michaľany – Trebišov vedený o 7 min. skôr s príchodom do Trebišova o 5:35 hod.

trať 193: Prešov – Humenné

 • Prvý ranný osobný vlak 9101 bude z Prešova do Humenného odchádzať o 27 min. neskôr ako doteraz, s odchodom z Prešova o 4:00 hod.
 • Vlak 9102 už nebude premávať v úseku Humenné – Vranou nad Topľou ale len v úseku Vranou nad Topľou – Prešov. Jeho jazda bude obmedzená v nedeľu a vo vybrané dátumy.
 • Naopak vlak 9104 bude vedený už až zo stanice Humenné s odchodom o 3:50 hod., pričom bude posunutý aj jeho odchod z Vranova nad Topľou o 10 min. neskôr na 4:20 hod., so zachovaným príchodom vlaku do Prešova o 5:18 hod. Tento vlak bude premávať denne.

Prvá zmena GVD nezohľadňuje rozsiahlu výlukovú činnosť, ktorú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú. Jednou z najväčších plánovaných výluk je aj komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (KRŽZ) medzi stanicami Vrútky a Varín. Táto rekonštrukcia sa má realizovať v mesiacoch apríl až august, pričom prv pôjde o nepretržitú výluku 1. traťovej koľaje (TK) a následne 2. TK.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už medzičasom informovala cestujúcich o čiastočných obmedzenia osobnej dopravy v tomto úseku. V dňoch 3. až 14. a 17. až 28. marca 2014 budú v úseku Vrútky – Žilina odrieknuté nasledovné vlaky: 1842, 1843, 1844, 1847, 7838 a 7846. Pre cestujúcich zo Strečna a Varína bude namiesto vlakov 1842 a 7838 zavedená náhradná autobusová doprava (NAD). V pracovných dňoch bude vlak Ex 220 mimoriadne zastavovať na zastávke Strečno a v stanici Varín. Viac informácií o tejto výluke nájdete na stránkach ZSSK.

Súvisiace odkazy:
Jednotlivé traťové cestovné poriadky platné od 2. marca 2014
Výluka na trati Varín – Vrútky

Zdroj: ZSSK, RJ, ŽSR
Ilustračná fotografia na titulke: © Michal REPKO
© REPKO, M.: Prvá zmena GVD zohľadňuje požiadavky občanov, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2014, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

2 komentáre k: Prvá zmena GVD zohľadňuje požiadavky občanov

huggate zo dňa 2.3.2014 20:48

Vraj 1.zmena GVD pre obcanov. Citam, citam, jak vlaky ODchadzaju skor, jak sa rusia vlaky, jak PRIchadzaju neskor. A az na konci sa docitam, ze vobec nejde o obcanov, ale o prisposobenie vlakov planovanym vylukam :pipi:

Reagovať

Michal Repko zo dňa 3.3.2014 18:21

Ad.: huggate

Zrejme ste si zle prečítali predposledný odstavec, ktorý hovorí o tom, že táto zmena GVD NEzohľadňuje plánovanú výlukovú činnosť…

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *