Váš železničný portál
Registrovať sa

ZSSK ukončuje v novembri tri veľké projekty. Je ohrozené ich financovanie?

AktualityPrevádzkaReportážeSlovensko 15.11.2023 0:27 Mates Pleško Zobrazené: 2407

Železničná spoločnosť Slovensko má pred sebou v mesiaci november plánované ukončenie troch významných projektov týkajúcich sa obnovy vozidlového parku, ktoré sú financované zo zdrojov Európskej únie. Prvý projekt sa týka modernizácie 15 kusov električiek od výrobcu Stadler, ktoré pre ZSSK modernizuje spoločnosť ŽOS Vrútky, druhý projekt sa týka dodávky 9 kusov nových elektrických jednotiek radu 660 z produkcie Škoda Transportation a ŽOS Trnava a tretí dodávky štyroch kusov elektrických jednotiek Stadler KISS. Všetky tri projekty majú spoločný dátum ukončenia 30. 11. 2023.

Zatiaľ čo pri jednotkách od českého-slovenského konzorcia sa problém s termínom dodania nejaví, ďalšie dva projekty vyvolávajú viacero pochybností o tom, či sa ich ukončenie stihne včas. A to najmä ten na modernizáciu Baróniek radu 425 pre Tatranské elektrické železnice. Projekt modernizácie začal v júni 2021, teda zhotoviteľ mal na vykonanie prác na všetkých jednotkách 29 mesiacov od podpisu zmluvy. V úvode roka sme priniesli aktualitu, kde sme informovali o výraznom meškaní projektu , nakoľko dňa 12. 1. 2023 bola do Vrútok odoslaná na modernizáciu ešte len štvrtá jednotka z pätnástich. Harmonogram prác mal pritom zabezpečiť to, aby modernizáciou nebola dotknutá prevádzka na TEŽ a to tak, že zmluvne bol ošetrený maximálny počet pristavených jednotiek v ŽOS Vrútky na tri kusy. To aktuálne neplatí, nakoľko nám ZSSK uviedla že v snahe zabezpečiť včasnú realizáciu a ukončenie projektu sa u zhotoviteľa nachádza 8 kusov jednotiek a 7 kusov zmodernizovaných už jazdí v aktívnej prevádzke. Na našu otázku, či sa projekt stihne ukončiť včas nám hovorca ZSSK Dominik Drevický uviedol: „S dodávateľom sa nám podarilo zastabilizovať harmonogram projektu s predpokladaným ukončením najneskôr do decembra 2023, teda do ukončenia OPII. To aj vzhľadom na nepriaznivé celospoločenské udalosti, ktoré jednoznačne negatívne ovplyvnili dodržanie harmonogramu realizácie projektu.“ Pýtali sme sa aj či je ohrozené financovanie projektu a ak áno, či je zabezpečené jeho fázovanie. Dominik Drevický uviedol, že projekt nie je možné fázovať a financovať ho po roku 2023. Zostáva tak len veriť, že ŽOS Vrútky jednotky stihne dodať včas a požadovanej kvalite, aby financovanie nebolo ohrozené. Hodnota projektu je 30 132 900 € z čoho Európsky fond regionálneho rozvoja pokrýva 85% (25 612 965 €) a zvyšných 15% štátny rozpočet (4 519 935 €) .

Jednotka 425.951 na ceste do ŽOS Vrútky. Foto: Lucia Knutelová

Druhým ohrozeným projektom je dodávka štyroch dvojpodlažných striedavých jednotiek Stadler KISS za 76 950 000 €. Švajčiarsky výrobca dopravil prvú jednotku na Slovensko v dostatočnom predstihu a to na začiatku augusta, ďalšie dve pokračovali v krátkom slede za prvou. Bohužiaľ však v polovici júla došlo k mimoriadnej udalosti na skúšobnom okruhu VUZ Velim, kde prvé dve vyrobené jednotky absolvovali testy. Jednotka 561.101 bola po kolízii s posunovým dielom natoľko poškodená, že zo skúšobného okruhu musela byť dopravená späť k výrobcovi do poľského závodu Siedlce, kde sa podrobuje oprave. ZSSK sme sa opýtali, ako to vyzerá s dodaním jednotiek do jej stavu. Koncom roka 2023 budú dodané 3 kusy elektrických jednotiek typu KISS. Z dôvodu nehodovej udalosti, ku ktorej došlo na skúšobnom okruhu Výskumného Ústavu Železničného (VÚŽ) Velim počas realizácie skúšobných jázd bude 1 kus EJ dodaný našej spoločnosti v priebehu roka 2024 po vykonaní nevyhnutných opráv v dôsledku tejto udalosti.“ uviedol Dominik Drevický. Podľa vyjadrenia ZSSK jednotka nebola vážne poškodená, dĺžka jej opravy je zapríčinená dlhými dodacími lehotami náhradných dielov potrebných pre jej opravu. Na otázku, akým spôsobom má dopravca ošetrené financovanie napriek neskorému dodaniu ZSSK uviedla, že: „Tým, že išlo o nepredvídateľnú okolnosť, ktorej výrobca nemohol zamedziť, vyrieši sa to predĺžením harmonogramu dodávky poškodenej jednotky na rok 2024. V prípade nedodržania stanoveného termínu dodávateľ ručí bankovou zárukou vo výške hodnoty celej jednotky, vrátane dodatočných sankcií a pokút v zmysle uzatvorenej zmluvy.“ dodal Drevický. 

KISS 561.102 pri svojej premiérovej jazde po sieti ŽSR. Foto: Mates Pleško

 

Ukončenie projektov teda zdá sa byť nateraz z pohľadu financovania zabezpečené. Či sa tak aj naozaj stane ukáže blízka budúcnosť. Najmä dodanie električiek pre Tatry bude zdá sa tesné.

 

Titulná foto: PhDr. Marián Dujnič

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *