Váš železničný portál
Registrovať sa

Nový nákladný list CIM prináša zmeny

Slovensko 26.6.2006 3:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 1202

Spolu s novým nákladným listom CIM je od 1. júla 2006 potrebné začať používať nové kódovanie dopravcov a manažérov infraštruktúry. Kódovanie je obsahom spoločnej vyhlášky UIC/OSŽD 920-1, ktorá je výsledkom práce spoločnej pracovnej skupiny UIC a OSŽD. Zastúpenie v skupine má aj ZSSK CARGO.
Súčasťou projektu RICS je aj tabuľka obsahujúca kódovanie jednotlivých dopravcov, manažérov infraštruktúry, ako aj kód krajiny. Kódy uvedené v tejto tabuľke je potrebné zadávať do príslušných polí nového nákladného listu CIM. Pre vlastné prideľovanie kódov boli v rámci projektu RICS definované pravidlá.

V podstate je to 4-miestny číselný neštruktúrovaný kód. Spoločnosti, ktoré majú záujem o používanie kódu, získajú na základe žiadosti a zaplatení správneho poplatku ľubovoľný (pridelený) 4-miestny kód. Vo všeobecnosti nemôže byť vyhovené zvláštnym požiadavkám na pridelenie kódov, t.j. spoločnosti v súčasnosti 2-miestny kód železnice, dostanú 4-miestny kód spoločnosti v rozsahu 3000-8999. Predpokladá sa, že prvé voľné kódy z tohto rozsahu budú už obsadené. Spoločnosti, ktoré mali doposiaľ 2-miestny kód, budú mať pridelený 4-miestny kód podľa nasledujúcich pravidiel.

Nakoľko sa kódovanie využíva aj pri vzájomnom vyúčtovaní medzi spoločnosťami, je potrebné venovať použitiu správnych kódov zvýšenú pozornosť nielen pri vyplňovaní nákladného listu, ale aj pri zadávaní kódov do informačného systému. Kódy budú k dispozícií v informačných systémoch jednotlivých členských štátov UIC a OSŽD a budú pravidelne aktualizované.

Zdroj: CARGO INFO – časopis pre zamestnancov ZSSK CARGO – jún 2006
Text: Ing. Juraj VELEBÍR
Foto na titulke: Michal REPKO (Mysxo_SN)
Upravil: Michal REPKO (Mysxo_SN)

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *