Váš železničný portál
Registrovať sa

Kolektívna zmluva ZSSK podpísaná. Železničiari si prilepšia

Plné rozlíšenie v novom okne

Popis:

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dnes 3. apríla 2024 s 13 odborovými centrálami podpísala predĺženie Kolektívnej zmluvy na roky 2024 až 2028. Vďaka nej sa od apríla 2024 upravia mzdy všetkých zamestnancov u národného dopravcu.

„Ministerstvo dopravy oceňuje úsilie a výsledky vyjednávania, ktoré vedú k zlepšeniu pracovných podmienok v sektore osobnej železničnej dopravy. Rozvoj a posilnenie tohto sektora je pre nás kľúčové, a preto vítame kolektívnu zmluvu, ktorá bola uzavretá pod novým vedením ZSSK. Chápeme, že kvalitná a spoľahlivá osobná železničná doprava je základom pre pohodlie cestujúcich a efektívne spojenie medzi regiónmi. Veríme, že uzavretie tejto zmluvy nielen zlepší podmienky pre zamestnancov, ale aj prispeje k vyššej kvalite služieb, ktoré poskytujeme našim občanom. Ministerstvo dopravy sa zaväzuje naďalej podporovať iniciatívy, ktoré posilňujú tento nevyhnutný sektor a zároveň zlepšujú pracovné prostredie tých, ktorí sú na čele jeho každodenného fungovania," konštatovala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.

„Našou prioritnou úlohou a cieľom je hájiť záujmy našich zamestnancov, ktorých zastupujeme. Sme tu,  aby sme stále vylepšovali ich pracovné a sociálne podmienky. Nová kolektívna zmluva sa nerodila ľahko. Osem mesiacov rokovania so zamestnávateľom bolo dlhých a náročných. Dohoda  je výsledkom spoločného záujmu o zamestnanca. Sme radi, že firma si uvedomila dôležitosť  situácie, kedy je nedostatok zamestnancov v železničnom sektore. Nová kolektívna zmluva dáva nádej na príliv nových zamestnancov a veríme, že zastaví aj odchod zamestnancov do predčasného dôchodku a hlavne veríme, že je prvým krokom pre stabilizáciu personálnej potreby zamestnávateľa. Veríme, že uzatvorenie Kolektívnej zmluvy ZSSK bude motiváciou aj pri kolektívnom vyjednávaní u zamestnávateľov ŽSR a ZSSK CARGO,“ uviedli zástupcovia zamestnancov.

„Podpisom tejto kolektívnej zmluvy dávame jasný signál o našom záväzku vytvárať lepšie pracovné podmienky a odmeňovanie pre našich zamestnancov. Zodpovedne môžem oznámiť, že celková priemerná mzda v ZSSK by mala dosiahnuť až 2 040 €. Je to výsledok našej snahy o spravodlivé odmeňovanie a odraz našej spoločnej práce s odbormi na zabezpečení, aby boli železničiari spravodlivo odmenení. Táto zmluva so svojimi podmienkami tiež otvára dvere pre potenciálnych nových zamestnancov, ktorí hľadajú stabilnú a rozvíjajúcu sa kariéru v železničnej preprave," dodal po podpise generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Najdôležitejšia zmena nastane v nastavení tarifnej tabuľky, ktorá zabezpečí výrazný nárast miezd. Každá profesia bude zaradená do vhodnej tarifnej triedy podľa stupňa náročnosti práce a každý zamestnanec bude zaradený do takzvaného vekového pásma, podľa odpracovaných rokov v spoločnosti.

Pri tvorbe konečnej podoby tejto novej tarifnej tabuľky ZSSK zohľadnila konštruktívne návrhy odborových centrál a zamerala sa jednak na podporu nových zamestnancov, ktorí sú v spoločnosti kratšie, a zároveň na stabilizáciu dlhoročných kolegov, ktorí odpracovali viac ako 30 rokov, rozšírila takzvané vekové pásma pre zamestnancov.

Výrazným pozitívom nového tarifného odmeňovania je zvýšenie tarifnej mzdy, ktorá nielenže vykryje infláciu, ale po dohode s odborármi budú mzdy férové a vyrovnajú sa trhu. Najnižšie zvýšenie (nárast) pre konkrétneho zamestnanca môže predstavovať až 116 € a najvyššie zasa 329 € v závislosti od profesie a dĺžky trvania pracovného pomeru. Doteraz, v roku 2023, bola priemerná tarifná mzda 1 074 € na jedného zamestnanca. Celková priemerná mzda (vrátane príplatkov a mzdových náhrad) bola v roku 2023 až 1 720 €, pričom ZSSK odhaduje, vychádzajúc zo súčasného stavu a štruktúry zamestnancov, že v roku 2024 by mohla byť až 2 040 €.

Za jeden z významných nástrojov stabilizácie a istoty pre zamestnancov považuje predstavenstvo ZSSK aj fakt, že kolektívna zmluva sa uzatvára až na obdobie 4 rokov, teda od apríla 2024 do konca apríla 2028. Platiť začne po jej podpise a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Železničná spoločnosť Slovensko sa zaviazala, že pri prípadnej časovej náročnosti softwarovej implementácie mzdového systému zvýšenie tarifnej mzdy doplatí všetkým zamestnancom spätne od 1. apríla 2024 spolu so mzdou za mesiac, kedy bude do mzdového systému implementovaná nová tarifná tabuľka.

Porovnanie starého a nového tarifného odmeňovania v ZSSK:

Staré tarifné odmeňovanie:

 • 7 mzdových tabuliek: Systém bol rozdelený do 7 tabuliek, z ktorých každá sa týkala určitej skupiny zamestnancov.
 • 37 tarifných tried: V rámci tabuliek existovalo 37 rôznych tarifných tried, ktoré definovali základnú mzdu pre danú pozíciu a dĺžku praxe.
 • 17 indexovaných tarifných tried: Z 37 tarifných tried bolo 17 indexovaných.
 • 11 vekových pásiem: Mzda sa ďalej upravovala podľa veku zamestnanca v 11 vekových pásmach s 3-ročným rozsahom.
 • Nízke rozdiely medzi triedami a pásmami: Rozdiely medzi tarifnými triedami boli nízke, v rozmedzí od 3 do 52 €. Rovnako aj rozdiely medzi vekovými pásmami boli pomerne malé, od 5 do 41 €.
 • Nízka minimálna mzda: Najnižšia mzda v systéme bola 696 €.

Nové tarifné odmeňovanie:

 • Jedna tarifná tabuľka: Nový systém má len jednu tarifnú tabuľku pre všetkých zamestnancov.
 • 12 tarifných tried: V rámci tabuľky je 12 rôznych tarifných tried, ktoré definujú základnú mzdu pre danú pozíciu.
 • Žiadne indexované tarifné triedy: Indexované tarifné triedy sa rušia, čím sa odstránia deformácie systému.
 • 10 vekových pásiem: Zachováva sa systém vekových pásiem, ale s miernymi úpravami. Prvé pásmo je do 1 roka, každé ďalšie pásmo je s 5-ročným rozsahom aj pre zamestnancov s viac ako 40 rokmi praxe.
 • Spravodlivé a relevantné rozdiely: Rozdiely medzi tarifnými triedami sú oveľa vyššie a relevantnejšie. Do 1 roka bude mzda o 100 € nad minimálnou mzdou, nad 1 rok o 50 € a potom o 30 €. Posledné dve pásma budú mať o polovicu nižšie rozdiely.
 • Vyššia minimálna mzda: Najnižšia mzda v systéme sa zvýši na 850 €, čo reflektuje minimálnu mzdu.

Nové tarifné odmeňovanie tak prináša transparentnejší a spravodlivejší systém odmeňovania, ktorý bude motivovať nových aj dlhodobých zamestnancov a zároveň zlepší finančnú situáciu profesií v ZSSK, ktoré poberali mzdu v základných tarifných pásmach.

Nové tarifné odmeňovanie v ZSSK prináša viacero pozitívnych zmien:

 • Zjednodušenie systému: Zníženie počtu tabuliek a zrušenie indexovaných tried zjednoduší systém a uľahčí jeho administráciu.
 • Spravodlivejšie odmeňovanie: Vyššie rozdiely medzi triedami a pásmami a zvýšenie minimálnej mzdy povedú k spravodlivejšiemu odmeňovaniu práce.
 • Väčšia motivácia: Odmeňovanie za dĺžku praxe v 5-ročných intervaloch bude motivovať zamestnancov k dlhodobej práci v ZSSK.

Informácie o fotke:

Dátum 03.04.2024
Miesto
Vlak
Autor ZSSK
Zobrazené 6602

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *