Váš železničný portál
Registrovať sa

ŽSR uzavreli zmluvu na modernizáciu Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Tlačové správy 10.9.2020 7:37 administrator Zobrazené: 2280

Za účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala bola dnes podpísaná zmluva na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR. Zmluva vo výške takmer 275 mil. eur. Zmluva sa uzavrela medzi Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré reprezentoval generálny riaditeľ Miloslav Havrila a zhotoviteľom taliansko- slovenským združením spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav – SK, a. s., Bratislava, ktoré reprezentovali Marián Moravčík, generálny riaditeľ Váhostavu a Massimo Adossini a Edoardo Ruggia za ICM. Ide o modernizáciu úsekov železničnej trate č.110 (trať – Bratislava – Kúty – Břeclav ČD  – Lanžhot ČR) siete ŽSR v úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, ktorá zahŕňa modernizáciu dvoch traťových úsekov a implementáciu európskeho systému riadenia jazdy vlakov (ERTMS) na úseku železničnej trate Bratislava-Kúty-štátna hranica SR/ČR. Stavebné práce pri modernizácii trate sú plánované na viac ako tri roky, investícia bude financovaná z prostriedkov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF). Modernizácia sa realizuje cez žltý FIDIC „naprojektuj a postav“. "Je v prioritnom záujme ŽSR začať čo najskôr s implementáciou tohto projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie, čo nám umožnil dnešný podpis zmluvy. Tento projekt je fázovaný a bude hradený aj z budúceho programového obdobia, keďže agentúrou INEA (Innovation and Networks Executive Agency – pozn. ŽSR) bola odsúhlasená etapizácia projektu na viacročné obdobie teda rozdelenie projektu na fázy“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Táto zákazka je súčasťou globálneho projektu prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu. Špecifickým cieľom projektu je napojenie modernej bezpečnej železničnej infraštruktúry SR na európsku dopravnú sieť, čím sa zabezpečí prepojiteľnosť európskych regiónov modernou a kvalitnou sieťou v súlade s medzinárodne dohodnutými požadovanými technickými parametrami, obnova a zlepšenie technických parametrov zariadení a stavieb železničnej infraštruktúry na predmetnom úseku, zlepšenie technických parametrov železničnej infraštruktúry, bezpečnosti celej prevádzky na železničných tratiach, ale aj rast atraktívnosti a využiteľnosti pre cieľových užívateľov železničnej dopravy kvalitatívnym zvýšením služieb medzinárodnej a vnútroštátnej osobnej a nákladnej dopravy. Rovnako zabezpečí skrátenie jazdných časov, redukcia hluku a znečistenie ovzdušia, optimalizácia počtu a vybavenia dopravní, počtu dopravných koľají v staniciach a splnenie požiadaviek pre interoperabilitu s dosiahnutím medzinárodných štandardov.
19. augusta 2020 Úrad pre verejné obstarávanie ukončil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy a následne sa tento proces kontroly pred podpisom zmluvy ukončil z úrovne Ministerstva dopravy a výstavby SR ako národného kontaktného bodu pre projekty spolufinancované z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) zamerané na dopravnú infraštruktúru. ŽSR na základe rozhodnutí pristúpili k podpisu zmluvy.

 

Ria Feik Achbergerová
hovorkyňa ŽSR

 

Ilustračná fotografia: Vojtěch Fajkus

Pridajte sa do diskusie!

6 komentárov k: ŽSR uzavreli zmluvu na modernizáciu Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

dodojozef@imarknet.com zo dňa 11.9.2020 11:47

Dobrý deň ako mienite riešiť úsek trate Bratislava hl. st. -Devínska Nova Ves to akože nepatrí do modernej bezpečnej železničnej infraštruktúry S. R. . Alebo si vyberieme len hrozienka. A nakoniec úsek trate D.N.V. -Zohor- Malacky bol obnovovaný, okolo roku 2010 a robila to Rakúska firma.To akože demontujeme ,,autoblok“ a namontujeme ,,E.T.C.S.“ Ale kde zoberieme rušne ktoré majú,, E.T.C.S.“

Reagovať

Vlado zo dňa 12.9.2020 18:34

A to ešte podpisali len useky DNV-Malacky a Kuty-št.hr.SR-CR /bananova republika/

Reagovať

tratovak zo dňa 13.9.2020 6:11

„to akože nepatrí do modernej bezpečnej železničnej infraštruktúry S. R. .“

Podľa tejto logiky do mod bezp žel infr nepatrí drvivá väčšina tratí ŽSR…

„Ale kde zoberieme rušne ktoré majú,, E.T.C.S.“

Infraštrktúrnik sa snaží o mod bezp žel infr a vy mu to chcete sprzniť absenciou ETCS? Sme v 21. storočí a že si napr. ZSSK kupuje vozidlá bez ETCS nie je problém ŽSR…

Reagovať

dodojozef@imarknet.com zo dňa 13.9.2020 19:14

Dobrý podvečer pán tratovak tu nie je problém či je to Ž.S.R.alebo Z.S.S.K. ale ako ideme obnovovať trať . Predsa musíme začať na začiatku trate a tu je to Bratislava HL.ST. čiže E.T.C.S. musí začať v B.H.S. A potom je to problém Z.S.S.K. kde zoberie rušne.? Ale objektívne o čom sa tu píše je aktuálne tak okolo roka 2025.

Reagovať

tratovak zo dňa 14.9.2020 5:09

Prečo by mal byť začiatok v Ba hl.st. a nie na št.hr. pri Štúrove alebo Kútoch? Poprad alebo Lučivná sú tiež na začiatku trate?

Na zamyslenie je skôr, prečo sa ide modernizovať to, čo bolo nedávno optimalizované (DNV – Zohor)…

Je to bordel, ale nie preto, že sa nezačína v Ba na hlavnej.

Reagovať

dodojozef@imarknet.com zo dňa 14.9.2020 15:35

Dobrý deň tratovak mate pravdu malo sa začať v Štúrove posledný úsek na trati Štúrovo – Nové Zámky bol obnovený v roku 1985. Ale úsek D,N,V-Zohor okolo roku 2010. To je to že si vyberajú len čerešničky.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *