Váš železničný portál
Registrovať sa

Odklony cez Kisbér vo fotografiách

AktualityPrevádzkaReportážeZahraničie 17.11.2023 23:59 362.005 Zobrazené: 1910

V období 27.10. – 17.11.2023 sa konala nepřetržitá výluka na hlavnej maďarskej trati č.1, Budapešť – Komárom – Hegyeshalom (hlavný ťah na Viedeň) kvôli oprave mostu v úseku Herceghalom – Bicske, a tak všetky nákladné vlaky museli byť pretrasované. Jedna odklonová trasa bola cez Celldomolk – Veszprém – Székesfehérvár – Budapešť. Druhá trasa bola Komárom – Kisbér – Székesfehérvár – Budapešť. Trať z Komáromu do Székesfehérváru je jednokoľajnou malebnou lokálkou pričom každá stanica je kompletne osadená mechanickými návestidlani. Kvôli zvýšeniu priepustnosti tejto trate v čase odklonovej vozby bola osobná doprava nahradená autobusmi.
.
Prieťahy nákladných vlakov denne zabezpečovalo osem dieselových lokomotív: dva Nohab-y MÁV Nosztalgia č. M61.001 a 006,  jeden Nohab KOMPLEX RAIL č. 618.629, Ragulín Gysev 648.001 (posledné tri dni jazdila 648.002), a štyri remotorizované Sergeje z depa Székesfehérvár. Vystriedali sa tam všetky mašiny, ktorými toto depo disponuje. Ide o čísla: 628.305, 308, 314, 315, 317, 319, 321 a 330. Tu však treba podotknúť, že do prevádzky zasiahol i starý Sergej 628.265, ktorý jazdil asi len dva dni počas celej výlukovej vozby. Lokomotívy boli  na prieťahy nasadzované štýlom infraštrukúrnej služby a teda tá, ktorá bola na rade, brala vlak. Niektorí želežniční dopravcovia si zabezpečili odvoz vlaku vlastným hnacím vozidlom nezávislej trakcie.
.

Hneď ráno v deň nášho príchodu nás privítal odklon s loko 628.314 + 193.595 neďaleko stanice Nagyigmánd-Bábolna.

 

Po križovaní v stanici Nagyigmánd-Bábolna sme si o kus ďalej počkali na 628.317 + 1293.061 smerujúc do Komáromu.

Počas ďalšieho čakania sme sa dočkali 648.001 + 1116.013 + 1116.070 prechodiac po trati medzi stanicami Nagyigmánd-Bábolna a Kisbér.

 

Ragulína sme ešte raz predbehli k Moha-Rakodó.

 

Pred objektív sa nám dostavil opäť kontajnerový vlak s dvojicou 628.317 + 1293.011, ktorý sme čakali medzi Bodajk a Fehérvárcsurgó.

 

Popoludní sme sa presunuli na ranný flek pred stanicou Nagyigmánd-Bábolna, kde sme dočkali 628.314 +1116.120 s vlakom loženým cukrovou repou.

 

Hneď na odhlášku bol z Komáromu vypravený ďalší odklon s loko 618.629 + 240.083.

 

Na vlaky idúce v smere od Székesfehérvár-u sme si počkali neďaleko Bakonysárkány. Tu sa nám predstavila 628.317 opäť s kontajnerovým vlakom…

 

Na odhlášku za 317-kou išli návesy s 648.001+193.951 a to bol zároveň i posledný záber nášho prvého dňa.

 

Druhý deň sme mali hneď od rána fukoty, keďže za svitania vyrazil z Komáromu cereálny vlak s dvojicou loko 618.629 + 430.334. Tento sme si počkali v zrušenej zastávke Tárkány-Csép, ktorá sa nachádza uprostred medzi dvoma dedinami 8))

 

Vlak sme predbehli k Móru…

 

Doobeda jazdili vlaky na sever a tak sme sa dočkali až zmesky, ktorej zloženie nás vôbec nepotešilo. Vlak nešiel rýchlo a vyfotili sme ho štyrikrát. Na fotke je tento zachytený počas prechodu stanicou Mór  (628.314 + 1293.015)

 

Sulzer 60-1567 s cisternovým vlakom križoval s manipluačným vlakom v stanici Moha. Za ním však vyštartovali zo Székesfehérvár postupne ďalšie dva odklony…

 

Po presune k Bakonysárkány sme cvakli odklon s loko 628.321 + 1116.013

 

Keďže sa od západu nasúvala celkom hustá vysoká oblačnosť, rozhodli sme sa pre staničné zábery. V Kisbéri nám spoza oblačnosti presvitlo slnko na odklon idúc do Komáromu s loko 628.319 + 1293.011, čo bolo zároveň i posledným záberom našej prvej dvojdňovej návštevy.

 

Od domácich železničných fanúšikov sme sa na mieste dozvedeli, že na tejto trati bola kvôli stúpaniu trate norma 1700 ton a maximálna dĺžka vlaku stanovená na 550 metrov kvôli dĺžke staničných koľají nácestných staníc. Drvivú väčšinu záťaže tvorili vlaky s kontajnermi alebo návesmi, ďalej s cisternami, vozmi na obilie a sypké hmoty. Počas dňa sa objavila i nejaká tá zmeska a sme-tam i ucelený vlak s automobilmi. Taktiež sme fotili aj vlak s cukrovou repou. Zaujímavosťou bolo ponechanie elektrickej lokomotívy i jej rušňovodičom na vlaku. Po prieťahu odklonu a odstoupení dieslu vlak mohol ihneď pokračovať vo svojej ceste bez zbytočného zdržania.

 

Po niekoľkých dňoch sme opäť vyrazili na odklony. Ešte za ranného brieždenia sme sledovali prevádzku v zastávke Csémpuszta. Išli dva vlaky v smere do Komáromu – Ragulín s kontajnermi a hneď za ním zelený Nohab s prázdnymi autovozmi. Potom vyrazil z Komáromu odklon s červenou Nohab-kou. Obloha sa vtom čase ešte len čistila po fronte, a tak sme sa rozhodli tento vlak počksať neďaleko stanice Mór. Mali sme štastie nakoľko slnko svietilo pomedzi dva mohútne oblaky na cisternový vlak s M61.006 + 1116.120, pričom na závese sa viezol Szergej 314. Hneď nám bolo jasné, že v tento deň pôjde viac vlakov na sever… Dopoludnia ich išlo „iba“ sedem 8))

 

628.319 + 240.129 v zastávke Csémpuszta.

 

628.330 ženie s návesmi pred stanicou Nagyimánd-Bábolna.

 

Ďalší vlak na odhlášku do Komáromu s Ragulínom sme si počkali opäť v Csémpuszta.

 

Na pravé poludnie sme sa konečne dočkali odklonu od Komáromu… Jednalo sa o zmesku s príprahom Nobabov. Tento vlak sme vyfotili ešte niekoľkokrát.

 

Stanica Bodajk.

 

Na konci zmesky ťahanej Nohabkami boli prepravované až tri Szergeje 628.314 + 330 + 319 do Székesfehérváru, takže nám hneď bolo jasné, čo nás do západu slnka čaká…

 

Zmeska prechádza úsekom Bodajk – Fehérvárscurgó

 

Chvíľu pred západom slnka skupine fotografov pomedzi oblačnosť svitlo slnko na odklon s loko 628.330 + 1116.015 (Bakonysárkány – Kisbér).

 

V poradí štvrtý deň fotenia odklonov sa nám okolo 9. hodiny podarilo vyfotiť hneď tri nákladné vlaky idúc z Komáromu na odhlášku za sebou. Jedným z nich boli návesy s loko 648.001 + 242.282 (Tárkány-Csép).

 

Vo fotogenickej stanici Kisbér sme napoludnie čakali spolu s bandou ďalších fotičov na vlaky od Komáromu, avšak kompozíciu s odchodovými mechanikami narušil príchod nákladného vlaku s M61.001…

 

Na protidúcu zmesku s príprahom 628.319 + 321 sme sa teda museli presunúť na južné zhlavie stanice Kisbér.

 

Popoludní sa to s nákladnými vlakmi celkom rozbehlo obomi smermi. Vlaky sa križovali skoro v každej nácestnej stanici a dali sa fotiť iba na šírej trati… Jedným z nich bol i kontajnerový vlak s 628.314 + 1293.062

 

Tretím výjazdom bola nedeľa 12.11., ktorá nám ráno ponúkla hneď tri odklony. I keď vlaky vyrazili z Komáromu ešte pred úsvitom slnka, neváhali sme ich predbehnúť bližie k Székesfehérváru. Vplyvom križovaní s protiidúcimi vlakmi stihlo svitnúť slnko a tak sme sa dočkali parádneho vlaku s návesmi, ktorý viezla M61.006 + 470.504 (Moha-Rakodó).

 

O niekoľko minút prešiel ďalší odklon s loko 618.629 + 1116.116, ktorý na snímke opúšťa stanicu Moha-Rakodó.

 

Po bleskovom presune pred Székesfehérvár sme sa dočkali vlaku s kontajnermi. Na jeho čele boli 628.314 + 1216.920

 

Milo nás prekvapil záves 628.314 + 305 na kontajnerovom vlaku, ktorý sme vyfotili v úseku Bakonysárkány – Kisbér.

 

 

Vlak sme predbehli a cvakli ešte raz pred stanicou Komárom.

 

Za kontajnermi valil ďalší odklon s 618.629 + 1116.015. Tento bol zdokumentovaný na predmestí Komáromu. 

Za kontajnermi valil ďalší odklon s 618.629 + 1116.015. Tento bol zdokumentovaný na predmestí Komáromu.

 

 

Po príchode zeleného Nohabu do Komáromu hneď vyrazil ďalší odklon. Tentokrát s M61.001 a bez elektriky.

 

Retro ako maľované!  Tento záber vôbec nebudí dojem, že bol vyfotený v roku 2023… M61.001 prechádza stanicou Mór.

 

628.315 + 193.264 v medzistaničnom úseku Bakonysárkány – Mór.

 

618.629 + 240.100 prechádzajú cez zrušenú zastávku Ászár.

 

Ragulín 648.001 + 193.220 v úseku Komárom – Nagyigmánd-Bábolna

 

Ten istý vlak o kus ďalej prechádza stanicou Nagyigmánd-Bábolna.

 

Slnko už bolo skoro nad obzorom ale stále svietilo dostatočnou intenzitou. Pred stanicou Nagyigmánd-Bábolna sme sa dočkali ďalšieho odklonu so 628.305. Na postrku tohto vlaku bola M61.006.

 

V stanici Nagyigmánd-Bábolna prebehlo križovanie a v zlatistom slnečnom svite úspešného dňa prišiel na rad posledný záber nášho výletu.

 

Z pohľadu železničných fotografov šlo o veľkolepú akciu. Bolo možné v preibehu dňa postretnúť u trati nielen miestnych maďarských fotičov, ale aj početné skupiny z iných krajín napríklad zo susedného Slovenska, Česka, Rakúska i Holandska. Matička Zem sa postarala o kopec slnečných dní, preto M-tím vyrazil na odklony niekoľkokrát. Ako to už v nákladnej doprave bývava, chcelo to mať aj poriadny kus šťastia. Niektorý deň išli tri vlaky v dobrom čase za sebou, inokedy za tmy pred ranným úsvitom slnka, alebo až po jeho západe. V jeden deň sme cvakli ráno jeden vlak smerom na juh a ďalší až predpoludním, pričom medzi tým išlo sedem vlakov za sebou opačným smerom. Zase iný deň išlo za slnečného svitu až 11 vlakov na juh, čo bolo pre nás ako príbeh z rozprávky…

Pripravil  © M-tím.

Pridajte sa do diskusie!

3 komentáre k: Odklony cez Kisbér vo fotografiách

MartinTn zo dňa 18.11.2023 10:02

Návštevník

Tak to bola parádna akcia, vela krásnych fotiek sa podarilo !
Snad aj nějaký další fotiči ukážu svoje úlovky odtial…

Reagovať

362.005 zo dňa 18.11.2023 14:34

Redaktor

Podľa webu iho.hu po odklonovej trase medzi Komárom a Székesfehérvár počas 24 hodín prešlo v priemere 27 nákladných vlakov (nerátajú sa v tomto služobné vlaky). Celý článok nájdete tu:
https://iho.hu/hirek/a-tenyadatok-alapjan-napi-345-tehervonat-jar-az-otoson

Reagovať

Mates Pleško zo dňa 18.11.2023 20:04

Redaktor

Famózny fotoreport. O to viac ľutujem, že som sa tam nedostal, keď vidím tieto zábery.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *