Váš železničný portál
Registrovať sa

„Mechanika“ opäť v Prešove

HistóriaReportáže 3.9.2017 8:56 Pavel Chomjak Zobrazené: 3037

Parné lokomotívy a mechanické návestidlá patria neoddeliteľne k sebe a sú bez zveličovania jedným z najvýraznejších symbolov železnice. Podobne, ako parné mašinky opustili naše trate v bežnej prevádzke a s ktorými sa dnes môžeme stretnúť už iba počas nostalgických jázd, tak sa postupne  vytrácajú z našich tratí aj dosluhujúce mechanické návestidlá. No nie všetky končia „v starom železe“.

Na sklonku roku 2013 bola na Oblastné riaditeľstvo ŽSR v Košiciach zaslaná žiadosť prešovskej ZO Federácie strojvodcov o vyčlenenie jedného vyradeného mechanického návestidla, ktoré by bolo možné umiestniť pri úzkorozchodnej parnej lokomotíve  U47.002 v Prešove a tak zatraktívniť pomník, za ktorým pri pohľade z hlavnej cesty dominuje ďalší významný železničný objekt – vodárenská veža. O prevoze parného rušňa z objektu dnes už bývalého rušňového depa späť do obvodu železničnej stanice Prešov bola na našom webe RP-net rozsiahla fotoreportáž. Keďže spomínaný rušeň je úzko spätý s pionierskou železnicou z Prešova na Sigord, ktorá bola vybudovaná z veľkej časti na telese dnes už takmer zabudnutej lesnej železnice, bola 18.októbra 2013 v priestoroch železničnej stanice slávnostne inštalovaná pamätná tabuľa o Delnianskej lesnej železnici. Aktivity pokračovali a na trinástom zasadnutí zastupiteľstva mesta Prešov 23. novembra 2015 bola parná lokomotíva U47.002 zapísaná medzi pamätihodnosti mesta Prešova. Napokon 17. a 18.  júla 2017 bola v spolupráci s vedením železničnej stanice úspešne zavŕšená dlhodobá snaha prešovských rušňovodičov o oživenie priestoru pri pomníku s lokomotívou U47.002 osadením vyradeného mechanického návestidla.

Návestidlo umiestnené v Prešove slúžilo v železničnej stanici Veľký Horeš (trať Košice – Čierna nad Tisou) do 26. mája 2016, kde v tento deň začala výmena mechanických návestidiel za svetelné. Samotná demontáž mechanických návestidiel prebehla až na konci výluky 8. júna 2016. O niekoľko ďalších návestidiel prejavila záujem Detská historická železnica v Košiciach. Konkrétne miesto pre postavenie návestidla pri pomníku s parným rušňom nebolo vybrané náhodne. Vzhľadom na blízkosť trolejového vedenia a trasovanie podzemných káblov boli potrebné viaceré posudky, vyjadrenia a povolenia kompetentných zložiek, ktorých súhrn vyústil do oficiálneho zlegalizovania stavby vydaním stavebného povolenia. Ako stavba prebiehala ilustrujú nasledovné fotografie:

Kolegovia z Miestnej správy a údržby zabezpečovacej techniky v Prešove previedli 16. augusta 2016 komplexnú obnovu náteru návestidla.

Samotné stavebné práce medzi koľajami číslo 8a a 102a začali 14. júla 2017. Ručne sa vykopala základová jama, do ktorej boli osadené a následne zabetónované skruže. Osádzanie skruží bolo realizované pomocou mechanizačného vozidla MUV 69.

 

Foto: Jozef Šmigalla

Foto: Jozef Šmigalla

Foto: Jozef Šmigalla

Foto: Jozef Šmigalla

Foto: Jozef Šmigalla

Foto: Jozef Šmigalla

 

Hotový základ pre návestidlo.

Sedemnásteho júla sa zišla partia rušňovodičov s odhodlaním dokončiť začaté dielo. Ako sa však neskôr po niekoľkých pokusoch ukázalo, hydraulická ruka MUV-ky bola prikrátka na to, aby sa návestidlo dostalo do kolmej polohy a v nej mohlo byť zafixované. Aby už objednaný betón nevyšiel na vnivoč,  použil sa na vystuženie hornej skruže, ktorej stabilita a pevnosť sa týmto výrazne zväčšila.

Pohľad na stavenisko cez komín z kotla parnej lokomotívy 14. júla 2017 ráno…

 

.. a cez parojem a búdku stanovišťa na opačnú stranu prešovskej stanice.

Pováľané stromy v starom prešovskom depe po veternej smršti, ktorá sa Prešovom prehnala 6.7.2017, našťastie popadali v smere koľají a tak odstavené mašiny nepoškodili.

 

 

Vo večerných hodinách sa nášmu kolegovi podarilo zabezpečiť vyhovujúci autožeriav a tak sme sa operatívne na druhý deň o ôsmej stretli na stavenisku opäť. Niektorí sme mali v neskorých  dopoludňajších hodinách nástup do služby, no po príchode žeriavu sa naše obavy, že sa budeme musieť ponáhľať, rozplynuli. S takýmto strojom a jeho skúsenou obsluhou umiestnenie návestidla do základu bola „brnkačka“ a za necelé dve hodinky bolo komplet hotovo i s úpravou terénu okolo pomníka.

Foto: Jozef Šmigalla

Foto: Jozef Šmigalla

Foto: Jozef Šmigalla

 

Takmer dokončené dielo – zostávalo doplniť svetelné filtre a upraviť tiahla.

Spoločná fotografia s prednostom žst. Prešov

Celkový pohľad na pomník s definitívnou polohou ramena mechanického návestidla v polohe „VOĽNO“.

 

Dielo sa podarilo a tak mechanické návestidlo tvorí pri parnej lokomotíve nový, z nástupíšť a hlavnej ulice mesta dobre viditeľný prvok. Každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o to, aby historické návestidlo stálo tiež na železničnej stanici v Prešove,  patrí VEĽKÉ POĎAKOVANIE !!!

Text a neoznačené foto: Pavel Chomjak

Súvisiaci článok:   https://www.railpage.net/zuzka-v-novom-kabate

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *