Váš železničný portál
Registrovať sa

Lysá – Čelákovice, časť 8: nový most cez Labe

Česká republikaPrevádzkaReportáže 26.12.2021 16:13 tratovak Zobrazené: 2095

Predošlá časť „Polabskej odysei“ bola venovaná preklopeniu prevádzky z provizórneho na nový most. Popisovať stavbu nového mosta by bolo nosením dreva do lesa, nakoľko napr. zhotoviteľ tak už učinil tu: O rekonštrukcii mosta a vygúgliť sa dajú i iné podobné články, takže prípadní záujemcovia potrebné informácie majú kde hľadať. Dnes sa teda vrátime v čase a pozrieme sa obrazom na to, ako sa nový most rodil …

 Harmonogram stavby bol pomerne napätý. Staré mostné konštrukcie ešte neboli rozmontované a už sa pracovalo na spodnej stavbe nového mosta. Foto Peter Bado 28. 1. 2021

 Mostné konštrukcie, „veľká“ ponad rieku NK 2 i „malá“ ponad inundačné územie NK 1, boli montované na pravom brehu, v priestore pracovnej koľaje, na ktorú sa privážali jednotlivé prvky mostoviek. Po preložke prechádza vlak s pokladačom PKP 25/20.1H, ktorý znášal 1.TK v úseku od mosta do Čelákovic. Foto Peter Bado, 7. 3. 2021

 Montáž NK2 a práce na opore OP1. Foto Peter Bado, 9. 3. 2021

 Pokračujúca práce na NK2 a OP1. Foto Peter Bado, 27. 3. 2021

OP1 vybetónovaná do úrovne úložného prahu, podoba NK2 sa už rysuje. Foto Peter Bado, 11. 4. 2021

 Základ piliera P1 a práce na základoch piliera P3 v pozadí.  Foto Peter Bado, 9. 3. 2021

 Základ piliera P2, na pilieri P1 rastie armovacia výstuž. Napriek tomu, že sme v Strednom Polabí, jar sa ohlásila snehom. Foto Peter Bado, 20. 3. 2021

 NK2 rástla pred očami, nezaháľali ale ani „pilierari“ – P1 je už oddebnený, P2 sa armuje . Foto Peter Bado, 2. 5. 2021

 Takmer dokončený P2 s rodiacou sa NK1 v pozadí. Foto Peter Bado, 27. 6. 2021

 Aby bolo možné pracovať na pilieri P3, musel vzniknúť v jeho priestore umelý ostrov. Pri jeho zriaďovaní asistoval i podvodný buldozér Komatsu. Foto Peter Bado, 18. 2. 2021

Ostrov kolo budúceho piliera P3 bol s pravým brehom prepojený nákladným člnom, po ktorom sa prepravovala potrebná technika. Taktiež pilier P3 je založený na pilotách. Foto Peter Bado, 7. 3. 2021

Vŕtane mikropilot v základe piliera P3. Foto Peter Bado, 20. 3. 2021

 Bezprostredne po znesení starých mostných konštrukcii začali práce na demontáži ľavej opory OP2. Foto Peter Bado, 31. 1. 2021

Pohľad z ľavého brehu na pravý, do priestoru pracovnej koľaje. Foto Peter Bado, 7. 3. 2021

 Práce na opere OP2. Foto Peter Bado, 24. 2. 2021

 Opora OP2 pripravená na nadvýšenie. Foto Peter Bado, 21. 3. 2021

Na výstuži sa nešetrilo. Foto Peter Bado, 3. 4. 2021

 Ľavý breh sa pomaly, ale isto pripravuje na príchod NK2. Foto Peter Bado, 12. 5. 2021

 Pohľad na OP1, P1, P2 a P3 pred dokončením. Foto Peter Bado, 29. 5. 2021

 Celkový pohľad na montáž NK2. Foto Peter Bado, 20. 4. 2021

Bližší pohľad na montáž NK2. Foto Peter Bado, 27. 4. 2021

 Tak málo stačí aby vysunutie NK1 šlo ako po masle… Foto Peter Bado, 19. 6. 2021

 Pri vysúvaní NK2 bol k tejto privarený „nos“. Foto Peter Bado, 19. 6. 2021

 Pohľad na NK2 pri vysúvaní z pravého brehu. Foto Peter Bado, 19. 6. 2021

 Detail „nosu“. Foto Peter Bado, 19. 6. 2021

 NK2 je na svojom mieste, práce na nej ale ešte zďaleka neskončili… Foto Peter Bado, 27. 6. 2021

Zostaviť NK1 bola už „brnkačka“. Foto Peter Bado, 27. 6. 2021

Pohľad z NK1 k NK2 po nasunutí. Foto Peter Bado, 10. 8. 2021

Oceľovú mostovku a koľajové lôžko oddeľujú gumené pásy. Foto Peter Bado, 10. 8. 2021

 Pred pokládkou 1.TK. Foto Peter Bado, 29. 8. 2021

 Príprava pre zaťažkávaciu skúšku – na podvozky vz.53 boli poukladané panely. Foto Peter Bado, 8. 9. 2021

 Zaťažkávacie skúška. Okrem súpravy s panelmi asistoval i EDK 300/5. Zaťaženie v budúcej 2. TK imitovali nákladné autá. Foto Peter Bado, 9. 9. 2021

 Po novom moste sa už jazdí – po preložke prejde ešte zopár pracovných vlakov a stará mostná konštrukcia sa poberie pod autogén… Foto Peter Bado, 19. 9. 2021

A na starom moste sa dojazdilo… Foto Peter Bado, 21. 9. 2021

 Po pokládke 2.TK. Foto Peter Bado, 22. 11. 2021

 Ani nie po trištvrte roku opäť nasnežilo… Foto Peter Bado, 5. 12. 2021

 Nová silueta mosta na pozadí tej starej. Foto Peter Bado, 12. 10. 2021

 Stará silueta mosta na pozadí tej novej. Foto Peter Bado, 10. 10. 2021

 Staré a nové ložiská – i v tomto smere nastal za storočie pokrok. Foto Peter Bado, 28. 9. 2021

K rozobratiu starých oblúkov došlo na pravom brehu. Foto Peter Bado, 13. 10. 2021

Pre presun oblúkov sa opäť využilo ich plavenie po Labe. Foto Peter Bado, 15. 10. 2021

 Autogén v plnej paráde. Časť oblúka ostane na mieste ako pamätník, jedno pole mosta cez inundačné územie našlo využitie v milovickom parku Mirakulum. Foto Peter Bado, 20. 10. 2021

Opora na pravom brehu sa stala minulosťou. Foto Peter Bado, 20. 10. 2021

 Opora na ľavom brehu nasledovala pravú o pár dní neskôr. Foto Peter Bado, 22. 10. 2021

S terénnymi úpravami sa neotáľalo. Za povšimnutie stojí zelenajúca sa tráva na zemnom kuželi. Foto Peter Bado, 24. 11. 2021

 Päť dní pred koncom výluky – most je pripravený na plnú prevádzku. Foto Peter Bado, 10. 12. 2021

 Na pravú stranu mosta bude pripevnená lávka pre peších. Táto je zriaďovaná ako samostatná investícia mesta a bude dokončená, spolu s terénnymi úpravami, budúci rok. Foto Peter Bado, 10. 12. 2021

 

Autor: Peter Bado

 

 

Pridajte sa do diskusie!

4 komentáre k: Lysá – Čelákovice, časť 8: nový most cez Labe

mikulik zo dňa 26.12.2021 19:24

super foto, super report…..klobuk dole

Reagovať

PeterSklicko zo dňa 27.12.2021 12:15

Tiez sa pridavam, super report!

Reagovať

Altsohler zo dňa 30.12.2021 17:39

Spolupracovník

Klobúk dolu, autor mal zaslúžené sviatky aj ako staviteľ. Sledoval som celý cyklus reportáží, v prestávkach medzi nimi som sa na tej stavbe vždy trochu stratil, tak si dovolím dve otázky:
1. Nový most je nakoniec na mieste oboch starých, (len sa urobili nové piliere a spevnili staré základy) – alebo má trasa novú stopu?
2. Pochopil som to tak, že nové základy piliera dočasného mosta (boli PIŽMO) zostanú. Budú vyčnievať nad hladinu alebo budú skryté pod ňou?

Reagovať

tratovak zo dňa 30.12.2021 20:07

Áno, nový most je v zásade na mieste starých (osová vzdialenosť koľají je ale menšia – jedna mostovka) a aj trasa je v zásade rovnaká – iba v oblúku od mosta smer Čelákovice je posun koľají o max. cca 3 m.

Áno, základy pod PIŽMOm ostanú, počíta sa s tým, že keby sa náhodou niekedy musel most zdvihnúť, tak sa opäť využijú pre provizornú preložku. A ten v koryte nad vodu vyčnieva – kačky budú mať radosť 😉

A do tretice áno – bol to sviatok mať takúto stavbu „za domom“ a ešte sa na nej spolupodieľať 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *