Váš železničný portál
Registrovať sa

Koniec mechaník hradla Železný most

Česká republikaReportážeStručne z naších tratí... 21.3.2016 0:00 362.005 Zobrazené: 2657

Modernizáciami železničných tratí dochádza taktiež k likvidácii starých zabezpečovacích systémov používaných od ich zrodu až doposiaľ. Posledné funkčné hradlo s mechanickými návestidlami, ktoré leží na území hlavného mesta Prahy, prestalo riadiť jazdy vlakov na jar roku 2015.

Okolo mechanickej predzvesti pri zastávke Praha-Strašnice prechádzal dňa 12. mája 2014 rýchlik z Prahy do Českých Budějovíc vedený reklamným rušňom Českých dráh 362.110.

Hradlo Železný most sa nachádza v kilometri 181,144 medzi stanicami Praha-Vršovice a Praha-Hostivař na trati č. 220 Praha – Benešov u Prahy – Tábor – České Budějovice, na ktorej od roku 2005 prebiehajú rekonštrukčné práce v rámci výstavby štvrtého tranzitného koridoru SŽDC. Spoločne s obdočkou Záběhlice ležiacou v kilometri 178,134 (výmena mechanických návestidiel za svetelné vo februári 2015) rozdeľujú sedem kilometrov dlhý medzistaničný úsek na tri časti, čím je dosiahnutá dostatočná priepustnosť trate.

Okolo návestidla hradla Železný most prechádza ako linka S9 (Benešov u Prahy – Praha hl.n.) elektrická poschodová jednotka 471.011 vo farbách k 10. výročiu pražskej integrovanej dopravy. Fotografia zachytáva situáciu zo dňa 10. marca 2015, v pozadí je vidieť vtedy ešte neplatné nové svetelné návestidlá.

Jedná sa o poloautoblok vyvinutý koncom 19. storočia. Jeho činnosť spočívala v sprostredkovaní väzby medzi stanicami či hradlami elektrickou cestou pomocou hradlových záverov. Po prechode vlaku obsluha hradla prestavila oddielové návestidlo do polohy stoj a uzavrela medziľahlé traťové hradlo stlačením príslušného hradlového tlačidla za súčasného točenia kľukou induktora. Clonka príslušného hradlového záveru sa zafarbila na červeno, návestidlo sa mechanicky zaaretovalo v polohe stoj. Súčasne bola elektrickým signálom odoslaná odhláška do zadnej dopravne, kde sa vybavil príslušný hradlový záver, ktorého clonka sa zafarbila na bielo, čo signalizovalo voľný traťový oddiel, do ktorého bolo možné pustiť ďalší vlak. Za zmienku stojí i to, že mechanické návestidla prislúchajúce k hradlu Železný most boli až do konca svojej činnosti vzorne osvetľované.

 

CityElefant číslo 43 na linke S9 (Benešov u Prahy – Praha hl.n) prechádzal dňa 10. marca 2015 okolo mechanického návestidla. V pozadí je vidieť budovu hradla.

Na spomínaný traťový úsek bolo nainštalované automatické hradlo so svetelnými návestidlami, ktoré na rozdiel od pôvodného umožňuje obojsmernú premávku vlakov v medzistaničnom úseku. Keďže nová trať nemá byť do budúcna vedená v súčasnej polohe (zastávka Praha-Strašnice zanikne, naopak vzniknú stanica Praha-Zahradní Město a zastávka Praha-Eden) a v pláne výluk počas rekonštrukčných prác štvrtého koridoru sú predpokladané jazdy vlakov po jednej koľaji obojsmerne, bola vzhľadom na hustú premávku v úseku Praha-Vršovice a Praha-Hostivař táto investícia i keď len na niekoľko rokov využiteľnosti potrebná.

 

Linka S9 pozostávajúca z elektrickej poschodovej jednotky 471.039 prechádzal okolo mechanického návestidla hradla Železný most.

25. marca 2015 prechádzalo plzeňské rýchle eso 362.053 s rýchlikom č. 637 „Vojtěch Lanna“ okolo hradla Železný most.

Vyfotiť nákladný vlak pri hradle Želený most za denného svetla v súčasnom GVD je skôr raritou. Dňa 25. marca 2015 sa však podarilo zachytiť merací vlak s rušňom 363.528 idúci okolo predzvesti situovanej v úrovni vršovického depa. V pravej časti snímky sú vidieť novo inštalované svetelné predzvesti.

Čerstvo opravené eso 362.129 na spoji R 641 „Nežárka“ prechádzal 10. marca 2014 okolo mechanického návestidla v smere k hradlu.

Ranný pohľad na hradlo Železný most, okolo ktorého 10. marca 2015 prechádzal  R 637 „Vojtech Lanna“ (Praha – České Budějovice) s lokomotívou 362.125.

Pokrok sa nedá zastaviť a tak môžeme už iba konštatovať, že v roku 2015 zanikol posledný hradlový poloautomatický blok s mechanickými návestidlami na hlavnej dvojkoľajnej elektrifikovanej trati v Českej republike.

Autor: Bc. Miloš Chomjak

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *