Váš železničný portál
Registrovať sa

Bobiny 2. časť – roky 1993 až 2005

História 9.3.2015 23:00 M262.061 Zobrazené: 5851

Prvý diel sme opustili v máji 1993, kedy bola na svete prvá generálna oprava bobiny 140.057. V rokoch 1993 až 1995 prešlo ŽOS-kou vo Vrútkach a dostalo generálnu opravu spolu 16 rušňov 140 vrátane určitých modernizácií a tiež nového PUR laku v pôvodných farbách. Rozdielna bola väčšia vzdialenosť zelených pruhov medzi oknami. Generálna oprava mala zaistiť prevádzky schopnosť na ďalších desať rokov. V prvom roku dostalo opravu EH osem bobín (140.057, 099, 059, 064, 079, 068, 042 a 087), v roku 1994 ďalších sedem rušňov (140. 052, 097, 074, 045, 062, 058 a 067) a ako posledná v roku 1995 bobina 140.076. Krátko pred tým, ako mala byť do dielní pristavená stá vyrobená bobina 140.100, bolo rozhodnuté o dodávke nových rušňov 163.101 až 111 do košického depa a zároveň bolo zastavené pristavovanie bobín do generálnych opráv.
Na rozdiel od prvej časti sa pokúsim v rámci možností mojej zbierky a vedomostí doplnených informáciami z literatúry, podať časový nástin, ktorý istotne nie je komplexný, o pôsobení bobín na tratiach Slovenska v rokoch 1993 až 2005 a to v rozsahu ešte únosným pre túto webovú stránku .

Rok 1993

K 1. januáru vznikla samostatná Slovenská republika a to prinieslo niektoré zaujímavé nasadenia bobín. Žilinské bobiny dominujú v nákladnej doprave medzi Púchovom, Žilinou, Vrútkami a Liptovským Mikulášom, jediný rýchlikový výkon spolu s košickými bobinami je na víkendovom R1500/1501. Vznikli tzv. bobinové pantografy a jazdí osobný vlak 2333/2346 medzi Liptovským Mikulášom a Spišskou Novou Vsou. Spišské bobiny končia krátko po Novom roku turnusové nasadenie v osobných vlakoch, zostáva len Rn 51110/51111 medzi Košicami a Žilinou. Bratislavské rušne 350 a 363 v priebehu roka vytlačili všetky bobiny z rýchlikovej dopravy zo Žiliny do Košíc. Na východe jazdia bobiny medzi Michaľanmi a Bánovcami nad Ondavou a Maťovcami, a všetku dopravu medzi Čiernou nad Tisou a Čopom vrátane príprahov rýchlikov R 220/221 z Košíc do Čiernej, zabezpečujú bobiny z Čiernej n. T.Žilinská bobina 140.067, ktorá ešte v roku 1992 dostala medzi okna úzke svetlozelené pruhy, vezie v máji 1993 prestavnú záťaž do osobnej stanice.


V GVD 1993/1994 bol víkendový rýchlik R1500/1501 „Šarišan“ idúcim z Bratislavy do Prešova už jediným rýchlikovým výkonom košických a žilinských bobín. Košický stroj šiel v piatok do Žiliny a späť v nedeľu do Prešova, žilinské boli vypravované naopak. Dňa 1. augusta 1993 som zachytil na Štrbe košickú 140.099 pri odchode s nedeľným rýchlikom ER 1501 „Šarišan“ do Prešova.


Od 1. januára 1993, kedy prešla strojovka v Liptovskom Mikuláši pod Žilinu, vozila bobina 140.075 vo všedný deň svoj pár osobných vlakov z Mikuláša do Spišskej Novej Vsi. Na fotografii pod kulisou tatranských končiarov bola so svojim Os 2333 zachytená o deň neskoršie, 2. augusta 1993.


Ten istý deň o niečo neskoršie prechádzala Štrbou košická bobina 140.074 s vakom Sn 51111.

Od prelomu rokov 1990 a 1991 začali jazdiť v elektrickej trakcii vlaky z Michaľan do Bánoviec nad Ondavou, Veľkých Kapušian a Maťoviec. V roku 1993 som mal už viac času sa venovať fotografovaniu železnice a tak došlo aj dlho odkladané návštevy Michaľan, Trebišova a Bánoviec n. Ondavou. Prvý krát sa tak stalo 3. augusta 1993.

Prvou bobinou, ktorú som v Michaľanoch stretol a fotil, bola 140.018 na osobnom vlaku EOs 8633.


Ešte v druhom unifiku vchádza do Michaľan 3. augusta bobina 140.084 s osobným vlakom EOs 18606.


Okrem osobných vlakov mali v turnuse košické bobiny aj manipulačné vlaky v hybridnej vozbe. Na fotografii z 3. augusta 1993 vychádza z Michaľan s manipulačným vlakom Mn 81103 rušeň 140.062 v unifiku s ťapkou 721.227 .


5. augusta 1993 som fotografoval pod Štrbou bobinu 140.075 so súpravovou od EOs 1533.


Po nástupe nových peršingov do depa Spišská Nová Ves, zostala bobinám už len vozba náhodných vlakov, v tomto prípade 22. septembra 1993 šlo o odvezenie pracovného vlaku zo Štrby rušňom 140.019.


Žilinské bobiny sú zaradené prevážne vo vozbe manipulačných vlakov medzi Žilinou a Púchovom. S jedným z nich 13. novembra 1993 zastavuje žilinská 140.041 v „Péixu“ – teda v Považskej Bystrici, ako bola študentmi bežne Považská Bystrica nazývaná podľa svojej špecifickej ŠPZ – „PX“.

Rok 1994

V tomto roku jazdia bobiny stále na úseku z Michaľan do Trebišova a Bánoviec nad Ondavou a Veľkých Kapušian, funguje i vozba manipulákov medzi Púchovom a Žilinou, rovnako ako spišské bobiny vozia Rn 51110/51111, a turnusovaný je i vlak Os2333/2346, ktorého vozba bobinou bola ukončená v polovine roku. bobiny brázdia stále trať z Michaľan do Bánoviec a ďalej do Veľkých Kapušian a Maťoviec, ale od októbra sú rušne z Michaľan (140.038, 053, 064, 069 a 084) evidenčne prevedené do Čiernej, kde došlo len k malým úpravám obehov sem príslušných rušňov. V Žiline sú bobiny nasadené v nákladnej doprave. Veľmi nepríjemnou udalosťou, ktorá mala dopad na všetky bobiny, bola vážna nehoda bobiny 140.057 v Družstevnej pri Hornáde 20. júna 1994, jej príčinou bol lom nápravy. Päťdesiatsedmička bola vážne poškodená a následne vyradená.

Ďalším turnusovým výkonom boli prestavné záťaže medzi žilinskými stanicami. 7. januára 1994 stojí na vjazde do žilinskej osobnej stanice s prestavnou záťažou novým lakom ešte voniaca bobina 140.087 krátko po ukončenej hlavnej oprave v závere roku 1993 .


Hneď v polovine januára 1994 som sa vydal opäť na východ do Michaľan a Bánoviec nad Ondavou. V Bánovciach nad Ondavou fotografujem bobinu 140.038 s osobným vlakom EOs 18611, ktorý pokračuje ďalej do Veľkých Kapušian.


Na nasledujúcom vlaku EOs 18613 z Michaľan do Veľkých Kapušian v Bánovciach n. O. je 15. januára 1994 ďalšia zeleno-žltá bobina 140.056.


V Bytči 6. januára 1994 vyčkáva na ďalší výkon manipulačného vlaku v druhom unifikovanom náteru bobina 140.045 spolu s pilštykom 735.079 .


Ten istý deň z Považskej Teplej odchádza pod kulisou zrúcanín Považského hradu prvá generálkovaná bobina 140.057 s manipulačným vlakom smerom na Púchov.


Strečnianský hrad bol mojím obľúbeným miestom pre fotografovanie. Okrem osvedčených miest som hľadal i ďalšie nové fotomiesta a toto je jedným z nich, kde 6. februára 1994 fotografujem prechádzajúcu bobinu 140.063 s „droždiarom“ Sn 51111.


S prestavnou „mini“ záťažou zo žilinskej zriaďovacej do osobnej stanice vchádza 6. februára 1994 bobina 140.059.


22. februára 1994 bola na vlaku EOs 2333 namiesto bobiny 140.075 bobina 140.087. Stanica Štrba je ešte plná snehu.


V zamračenom 25. februári vychádza bobina 140.049 s vlakom Sn 51111 zo Štrby okolo M131.1370 miestnej traťovky.


Dosluhujúca spišská bobina 140.063 vezie zo ŽOS Vrútky po oprave EH svoju šťastnejšiu kolegyňu, bobinu 140.097. To ešte „netuší“, že za 8 mesiacov a tri dni bude zrušená, naopak jej šťastnejšia mladšia „sestra“ bude v prevádzke ešte v tieto dni a bude mať za sebou ďalšie dve generálne opravy a rozhodne sa do penzie chystať ešte nebude.


Budúca múzejná bobina 140.047 odchádza 9. apríla 1994 z prvej koľaje prvého nástupišťa žilinskej stanice s rýchlikom R 803.


Týž deň čaká posledná vyrobená bobina 140.100 s prestavnou záťažou na žilinskej osobnej stanici.


Bobina 140.063 neúnavne brázdi koľaje medzi Žilinou a Košicami, nie ináč tomu bolo 23. apríla 1994, kedy ju objektív fotoaparátu zachytil ako vchádza s vlakom Sn 51110 na prvú koľaj v Žiline.


Na žilinskú bobinu 140.087 mám azda najväčšie šťastie. 22. mája 1994 som ju fotografoval ako vchádza okolo nefunkčného hradla na Štrbu s osobným vlakom EOs 2334.


Motív bobiny a tatranských končiarov na Štrbe nie je náhodný, vždy ma priťahoval tento obraz a nie je divu, že sa v tejto reportáži niekoľkokrát opakuje. Tentoraz zo Štrby odchádza 23. mája 1994 spišská bobina 140.083, ktorá dostala v depe tento pekný náter, s jediným turnusovým vlakom – Sn 51111.


Tiež 23. mája 1994 som na miesto turnusovej 140.075 na vlaku EOs 2333 na Štrbe fotografoval mimoriadne „polomáčanú“ bobinu 140.058.


24. mája 1994 sa bobina 140.074 stretla s pražským banánom 150.016 v Bánovciach nad Ondavou. Náter, ktorý mal v roku 1994 banán 150.016, nesie na sebe dnes retro banán 151.023 ČD.


Necelé dva mesiace po ukončení EH opravy 24. mája 1994 fotografujem bobinu 140.074 na stanici v Bánovciach n. Ondavou pred pekne upraveným priestorom pred staničnou budovou. Ako sú dnes tieto stromy asi vysoké?


Toho 24. mája 1994 som mal aj kúsok povestného šťastia a v Bánovciach n. O. zachycujem bobinu 140.038 s ťapkou 721.093 na manipulačnom vlaku.


Stanica Trebišov 24. mája 1994. Po príjazde osobného vlaku EOs 18611 z Michaľan s bobinou 140.064 a vystupovaní cestujúcich prechádza po širokorozchodnej trati postrk zložený z rušňov E469.5038+037 a E469.5039+040.


V roku 1994 v Bánovciach n. Ondavou bežné stretnutia dvoch vlakov premávajúcich medzi Michaľanmi a Veľkými Kapušianami s bobinami na čele – sprava 140.074 a 140.064 sa udialo dňa 24. mája 1994.


Sedemdesiaťpäťka so svojim vlakom 2333 s najhlúpejšími osobnými vozňami Bymee 26. mája 1994 vychádza zo Štrby do Spišskej Novej Vsi. Na koľaji vlečky do meniarne je odstavený kufor M131.1370.


Krátko po bobine 140.075 prechádza Štrbou stroj ešte nedávno elitný rušeň spišskonovoveského depa 140.049 s droždiarom Rn 51111.


S rýchlikom ER 1501 jazdili prevážne bobiny po generálnej oprave, ale dňa 27. mája 1994 ho viezla žilinská zeleno-žltá 140.046.


Vráťme sa ale zasa na chvíľu na západnú časť magistrály do Strečna, ktoré bolo jedným z obľúbených fotomiest s kulisou strečnianského hradu. 14. augusta 1994 sa tu stretávajú bobina 140.045 vezúca osobný vlak EOs 2734 a dvojsystémovka 363.148.


14. augusta v Žiline je pripravená na odchod s tzv. „bobinovým pantografom“ do Čadce bobina 140.045, na opačnom konci súpravy je vidieť druhú bobinu, ktorou ten deň bola 140.087.


Bobinový pantograf s rušňami 140.045 a 087 ten istý deň na starej stanici v Čadci pripravený na odchod do Žiliny.


3. septembra 1994 som opäť v stanici Bánovce n. O. a teším sa stretnutiu dvoch negenerálkovaných bobín, na vlaku z Michaľan s EOs 18611 je v druhom unifiku je bobina 140.069, v prvom unifiku bobina 140.076 vezie osobný vlak z Veľkých Kapušian. Napravo stoja 810.650 a 752.049.


V rovnaký deň do Trebišova priviezla vlak EOs 8615 bobina 140.056. Za rušňom je nepostrádateľný spešninový vozeň, zaujímavé je v tom čase bežné radenie súpravy, kedy je služobný vozeň je v strede súpravy.


Pre spišské bobiny v tom čase už len záskok za moderný elektrický rušeň 163 na EOs 2303. Pod kulisou tatranských končiarov na Štrbe 23. september 1994 je bobina 140.083.


Rok 1995

V priebehu roka boli žilinské bobiny na R 1501/1500 nahradené peršingami 162, podobne ako recipročne jazdiace košické bobiny na R 1500/1501, pokračuje vozba Mn vlakov medzi Žilinou a Púchovom, pokračuje náhrada jedného motorového vozňa pantografu 460 na vlakoch do Čadce. V spišskom depe sú ku koncu roka prevádzkové sú už len bobiny 140.079 a 097, v závere roku pribudla ešte 140.064, a je v druhej polovici nasledujúceho roka zrušená. Na východe je v priebehu roka ukončená prevádzka bobín na úseku z Michaľan do Bánoviec n. O., V. Kapušian a Maťoviec, kde ich nahradili peršingy zo série 163.049 až 060. Súčasne skončili výkony bobín do Čane, zostali len Mn vlaky v hybridnej vozbe do Maťoviec. Čiernianské depo naďalej je do konca platnosti GVD stabilizované, jestvujú príprahy Ex 220/221, Osobné vlaky a rýchliky do Čopu, s nástupom nového grafikonu vypadávajú príprahy a stav bobín sa ustálil na troch rušňoch – 140.042, 052 a 062.
Žilinské bobiny boli turnusovo zaradené už len v nákladnej doprave, vozili predovšetkým manipuláky medzi Púchovom a Žilinou. Na fotografii bobina 140.067 zastavila s manipulákom Mn 82133 dne 28. januára 1995 v Považskej Bystrici.


Bobinu 140.076 po hlavnej oprave sa mi podarilo vyfotografovať len krátko po hlavnej oprave, vo štvrtok 13. apríla 1995 (pred Veľkým piatkom) v Poprade na ER 1500 z Prešova do Bratislavy.


S manipulačným vlakom je na opačnej strane republiky zachytená košická bobina 140.068 s ťapkou 721.014 v Bánovciach n. Ondavou na Veľký piatok 14. apríla 1995.


O mesiac neskôr, 13. mája 1995, odstupuje bobina 140.052 z príprahu expresu EEx 221 v stanici Čierna nad Tisou. Príprah z Košíc k tomuto expresu bol dlhoročným turnusovým výkonom tisských bobín. Vlakovým rušňom v unifiku bol banán 150.005.


Z Košíc 13. mája 1995 odchádza bobina 140.062 s osobným vlakom EOs 8615, napravo stojí ťapka 721.110. Vlaky začínajúce číslom 86xx podľa CP platného v rokoch 1997/1998 smerovali na Trebišov a Humenné. Vlak 8615 smeroval v uvedenom GVD až do Medzilaboriec.


Časne ráno 14. mája 1995 o 5:22 h prišla do Košíc z Čiernej nad Tisou s osobným vlakom EOs 8500 bobina 140.052.


V GVD 1994/1995 vozili bobiny z Košíc do blízkej Čane niekoľko párov osobných vlakov. Na fotografii ešte košická 140.079 zastavuje 14. mája 1995 s osobným vlakom EOs 18503 v Čani. V GVD platiacom o tri roky neskoršie touto stanicou prešli 4 páry medzištátnych rýchlikov a sedem osobných vlakov v nepárnom smere a osem vlakov v párnom smere. Dnes už len dva páry EC vlakov z Košíc do Budapešti.


Nádherná májová bobinová idyla v Bytči. Vľavo pod rozkvitnutými gaštanmi 27. mája 1995 odpočíva rušeň 140.087 s pilštykom 735.079 s Mn 81676, vpravo bobina 140.059 s manipulačným vlakom 82133.


28. júna 1995 odchádza z Popradu v ešte nízkom slnku bobina 140.083 s vlakom Rn 58101. Pred odchodom posledný spešninový vozeň odviezla tunajšia klasická záloha hektor 720.066.

Rok 1996

Žilinské bobiny vozia stále manipulačné vlaky a prestavnú záťaž medzi žilinskými stanicami. V Čiernej sú v turnuse opäť dve bobiny.


Posledného mája 1996 zastavila bobina 140.087 s prestavnou záťažou na osobnej žilinskej stanici, rušňová čata ide do dopravnej kancelárie pre inštrukcie o ďalšej jazde vlaku.


V strojovej stanici v Púchove stojí 10. augusta 1996 na výkon pripravená bobina 140.045, vpravo odchádza 830.210 s osobným vlakom do Horného Lidča.

Rok 1997

V roku 1997 košické bobiny opäť zasiahli do pravidelnej prevádzky na novo elektrifikovanej trati z Prešova do Plavča, kde prevzali všetky druhy výkonov okrem nákladnej. V úseku medzi Krivanmi a Pustým Polom má charakter horskej trate s veľkým stúpaním a zároveň je v tomto úseku nesmierne fotogenická. V Čiernej n. Tisou v GVD 1996/1997 sú znovu turnusované dve bobiny, ale s nástupom nasledujúceho grafikonu zostáva jediným turnusovým výkonom práve príprahy na medzinárodných expresoch.

Po krásnej, ale náročnej trati medzi za zastávkou Krivany stúpa 26. apríla 1997 spišská bobina 140.079 s rýchlikom R 382. Sedemdesiaťdeviatka bola v apríli a máji zapožičaná do Košíc.


Ten istý deň a o malý kúsok nižšie ako na predchádzajúcom obrázku bezproblémovo ide s osobným vlakom Os 8762 košická bobina 140.074.


26. apríla 1997 sa neskoršie rozpršalo, a v tomto počasí zastavuje v Lipanoch bobina 140.079 s osobným vlakom Os 8771.


V Prešove je 26. apríla 1997 plná stanica, na pravo stojí osobný vlak 8771 s rušňom 140.079, uprostred stojí bobina 140.074 s osobným vlakom Os 8770, vľavo je niektorý z košických pantografov s vlakom do Košíc.


Aspoň jednou fotografiou navštívime stanicu Plaveč, a to nasledujúci deň 27. apríla 1997. V ten deň sa tu zišli bobina 140.074 s osobným vlakom Os 8767, poľská ET 21-424, ktorá priviezla rýchlik R 385, vedľa nej je popradský motor 820.004 a bobina 140.079, ktorá priviezla osobný vlak 8762. Nezvyčajne bola v tom období zložená súprava Os 8767. Sú v nej tri vozne od rýchliku R 385 idúce do Prešova a dva vozne od Os 8760, spravidla radu Bh, ktoré zostávajú v Lipanoch. Do Plavča ich vozí spravidla žehlička 110.


Pre zmenu chuti jedna fotografia zo Žiliny. 17. mája 1997 tu objektív fotoaparátu zachytil posunujúcu rosničku 710.030 a bobinu 140.058 s prestavnou záťažou.


Vráťme sa ale späť na východ do Prešova, kde bobiny zasa jazdia pravidelne v osobnej doprave. Na fotografii prechádza košická bobina 140.099 s rýchlikom R 380 známym Pavlovičovým námestím s kulisou v podobe krásneho pravoslávneho katedrálneho chrámu, ktorý je typickou dominantou tejto oblasti.


Lokalitu Pavlovičova námestia som navštevoval veľmi často a rád, zvlášť keď tam jazdili zaujímavé rušne a to buď motorové alebo elektrické. Spomienky mám tiež na reštauráciu nachádzajúcu sa na ľavej strane námestia, kde som chodil v čase pauzy medzi vlakmi na pivo, ale svojou „jednoduchou“ objednávkou som spôsoboval údiv obsluhujúceho personálu. Na fotografii je zachytená bobina 140.074 idúca ten istý deň z Plavča s rýchlikom R 381 pred ďalšou dominantou Pavlovičova námestia.


Na chvíľu sa podívame do Žiliny, kde bobiny našli aspoň na čas opätovné uplatnenie v osobnej doprave pri poruchovosti motorových vozňov pantografových jednotiek radu 460. Dňa 2. augusta 1997 nahradzuje bobina 140.059 vozeň 460.059 na vlaku zo Žiliny do Čadce. Vľavo je manipulačný vlak zložený zo žehličky 110 a kocúra 742.

V roku 1997 bolo fotografovanie na železnici bežné, ale mimo strategických staníc, medzi ktoré patrila i Čierna nad Tisou. Ale povolenie sa dalo vybaviť na mieste a tak 22. augusta 1997 podstúpil túto jednoduchú procedúru a mohol som nafotiť vcelku nie len na stanici, ale i v oblasti zhlavia smerom na Čop atraktívne fotky.
Na fotografii z tohto vtedy nie vždy prístupného miesta vychádza bobina 140.042 z Čiernej nad Tisou s rýchlikom R 842/387 z Krakowa cez Košice a Čiernu n. T. do Constance.


Takmer na tom istom mieste som fotografoval druhú turnusovú bobinu 140.052 pri odchode z Čiernej na Tisou s rýchlikom R8/R221 „Dukla“ z Prahy do Kyjeva cez Košice a Čiernu nad Tisou.


Košické depo malo v roku 1997 len štyri bobiny čísel 099, 076, 074 a 068. Posledne menovaná sa tiež intenzívne zúčastňovala prevádzky na trati z Prešova do Plavča. A tak aspoň jednou snímkou si ju pripomeňme, keď 24. augusta 1997 zastavuje v Lipanoch s rýchlikom R 385.


Spišským bobinám okrem záskokov za novšie vozidlá zostávali už len neatraktívne výkony. Dňa 27. augusta odviezla bobina 140.079 súpravu pracovného vlaku zo Spišskej Novej Vsi po nesprávnej koľaji z dôvodu vylúčenia druhej traťovej koľaje.


11. októbra 1997 som zastihol bobinu 140.059 s osobným vlakom Os 22615, opäť ako náhradu za neschopný motorový vozeň pantografu 460 v susedstve s motorovým vozňom 830.096 a 830.028, tentoraz už v novej stanici Čadca.

Rok 1999

Situácia v nasadzovaní bobín sa v tomto roku prakticky nemení. V máji 1999 boli pantografové jednotky zo Žiliny presunuté do Košíc a tak vyvstala otázka ich náhrady. Práve na trati z Púchova do Horní Lidče vzhľadom k ostrým obratovým časom v Lidči bola situácia riešená nasadením „pantografov“ zložených z rušňov 163 a 182, ale neustále meškania priniesli zmenu nákladného rušňa za bobiny.

1. septembra 1999 je bobina 140.045 krátko po príchodu do Hornej Lidče s osobným vlakom Os 3272, na začiatku vlaku je vidieť niektorý zo žilinských peršingov.


Významným počinom v záchrane historických vozidiel bola oprava múzejnej bobiny E499.047. Vyväzovacia oprava a celková renovácia sa nestihli, tak ako sa predpokladalo, do kultovnej výstavy k 150. výročiu príchodu prvého vlaku na územie Slovenska v roku 1998. Rušeň sa predstavil na prvom zraze historických vozidiel na bratislavskom Rendezi o rok neskoršie, v dňoch 18. a 19. septembra 1999.


Rok 2000

Ani tento rok nepriniesol žiadne zmeny v nasadzovaní bobín. Žilinské vozia naďalej manipulačné vlaky, spišské majú len príležitostné výkony, košické ešte jazdia na trati na Plaveč a tiské bobiny majú stále jediný výkon v podobe príprahu medzinárodných rýchlikov.


Spišská bobina 140.079 v Poprade 28. januára 2000 čaká jazdu vlaku Os 7840 do Žiliny, v pracovný deň chodil vlak už zo Spišskej Novej Vsi.


V jarných mesiacoch roku 2000 došlo k aktivácii prototypovej bobiny do nákladnej dopravy na Mn vlakoch medzi Púchovom a Žilinou. Takže som nezaváhal a vyrazil som 7. mája 2000 do Púchova. Bobina bývala v rotunde a tak prvá fotka vznikla pri na točni v depe v Púchove, kedy ju kocúr 742.183 vyťahuje cez točňu pod „drôty“.


Tesne pred pol dvanástou odišla bobina 140.001 s manipulačným vlakom z Púchova do Považskej Bystrice.


Ten deň ma v púchovskej stanici čakalo ešte jedno prekvapenie v podobe aktívnej žilinskej bobiny 140.045 na rýchliku R 245.


Nedlho na to, 19. mája 2000 som v Lipanoch fotografoval košickú bobinu 140.074 s osobným vlakom Os 8784.

Rok 2001

Rok 2001 bol na úlovky, podobne ako roky nasledujúce pomerne slabý. Bobiny jazdili už len v nákladnej doprave, nepravidelne a tak som sa musel uspokojiť s každou jednou náhodne urobenou fotografiou. Spišská bobina 140.097 bola od polovice roku už neprevádzková a posledná prevádzková 140.079 bola predisponovaná do Košíc.

V Poprade 21. apríla 2001 som fotografoval bobinu 140.079 čakajúcu spolu s favoritom 731.055 na ďalší výkon manipulačného vlaku.


O štyri dni neskoršie, 25. apríla 2001 som z okna vlaku fotografoval spišskú sedemdesiaťdeviatku v Kysaku.


Na jeseň roku 2001, 11. októbra, prechádzala už značne ošumelá žilinská bobina 140.059 stanicou Košice s nákladným vlakom.

Roky 2002 až 2005

V apríli 2002 sa z dôvodu prechodného nedostatku peršingov dostali do turnusu na Rn vlaky z Košíc do Žiliny a späť bobiny. Tie boli počas pobytu medzi vlakmi využívané na vozenie páru osobných vlakov 3914/3921 zo Žiliny do Čadce a späť. A to bol pádny dôvod vypraviť sa opäť po veľmi dlhom čase urobiť zopár fotografií bobiny v pravidelnej prevádzke. S platnosťou grafikonu 2002/2003 začal jazdiť pár medzištátnych rýchlikov z Bratislavy cez Žilinu do poľských Katovíc. V tomto GVD vozili bobiny tento vlak v trase zo Žiliny zatiaľ len do Zwardone, v nasledujúcom po doriešení všetkých požadovaných úprav až Katovíc. V Čiernej v GVD 2002/2003 bola zaturnusovaná druhá bobina pre vozbu zrýchleného vlaku Zr 319 v úseku z Čiernej n. T. do Slovenského Nového Mesta, ktorý bol v letnom období vedený na Balaton.


10. augusta 2002 fotografujem bobinu 140.099 ako ináč než pod strečnianskym hradom na Rn 51800. Nebolo tú sobotu práve ukážkové počasie, zato som mohol fotografovať z akéhokoľvek uhla bez toho, aby som musel brať ohľad na momentálnu polohu slnka.


Krátko po poludní som na zastávke Čadca zastávka, kde fotografujem prichádzajúcu devädesiaťdeviatku s osobným vlakom Os 3914. Bol to krásny pocit vidieť zasa po rokoch bobinu počas dlhšieho pravidelného nasadenia na obyčajnom osobnom vlaku. Pre vozbu rýchlika zo Žiliny do Katowíc sa bobiny začali upravovať, samotná prevádzka začala po viac ako pol roku.


Neveselý koniec bobín u Železničnej spoločnosti Slovensko – žilinské stroje sú takmer bez výkonu a len takto smutne postávajú v depe. Za peršingom je bobina 140.045, vedľa nej 140.087 a za ňou ex košická 140.076, ktorá sem bola presunutá ako zdroj náhradných dielov pre bobiny, ktoré má aspoň na chvíľu stretnúť lepší osud v pripravovanej vozbe rýchlikov 332/333 „Goral“ do poľských Katovíc.


Pre úspešné schválenie na prevádzku na tratiach PKP bolo treba urobiť niektoré úpravy, z nich najviditeľňejšia bolo pridanie dvoch reflektorov. V tejto úprave 27. septembra 1993 odchádza zo Skalitého „polonizovaná“ bobina 140.067 s rýchlikom R 332 do Zwardoňa (PKP).


3. marca 2005 žilinskou stanicou plnou snehu pristupuje bobina 140.067 k súprave rýchlika R 332 „Goral“, ktorý práve prišiel z Bratislavy. Je potrebné doplniť, že polonizáciou prešli i bobiny 140.045 a 058 a alternovali na vlaku spolu s 067-čkou.


Šikmé bočné jarné slnko ešte viac znásobuje chlad onoho mrazivého marcového rána, v ktorom bobina 140.067 stojí na súprave rýchlika R 332 do Katovíc.

Na záver

K 1. januáru 2005 došlo k rozdeleniu Železničnej spoločnosti, a.s. na osobného (ZSSK) a nákladného dopravcu (ZSCS). U ZSSK zostali tri bobiny (140.045, 058 a 067), ktoré vozili rýchliky medzi Žilinou a poľskými Katowicami. Keď sa stali nepotrebnými, boli v roku 2008 zrušené a odpredané súkromným dopravcom. Všetky ostatné bobiny, ktoré prešli v rokoch 1993 až 1995 hlavnou opravou okrem 140.057 zrušenej po nehode v roku 1994 v Družstevnej pri Hornáde, prevzal štátny nákladný dopravca. V roku 2000 bola zošrotovaná bobina 140.068 vo VSŽ Košice (oficiálne zrušená bola až v roku nasledujúcom), ostatné boli prevážne v závere roka 2005 prevezené do Žiliny, resp. do Vrútok a tu sústredené pred odpredajom súkromným dopravcom.
V tomto mieste druhá časť reportáže končí. Spolu 14 bobín zo 16-tich generákovaných v rokoch 1993 až 1995 po opravách rôznych stupňov brázdia tak koľaje polských tratí ako slovenských. To je ale už iná, ďalšia kapitola v živote týchto legendárnych elektrických rušňov.
Pre vypracovanie tretej časti reportáže nemám takmer žiadne relevantné podklady a fotografie, a tak verím, že sa nájde jeden alebo viacerí autori, ktorí túto relatívne novú históriu vrátane fotografií z prevádzky dajú dokopy a vznikne tretí diel. Som presvedčený, že v prípade potreby by vedeli kolegovia v redakcii poskytnuté podklady spracovať.

Literatúra: Raab I., Elektrické lokomotivy E499.0 (1), (2), (3).
Podklady: súkromné poznámky autora

Text a foto © Jan Horník

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Bobiny 2. časť – roky 1993 až 2005

vladdo zo dňa 10.3.2015 8:58

Pekné a vzácne zábery. Ale nedozvedel som sa stále aký je (bol?) osud 140.001? Či je ešte v Žiline v depe, v akom je stave a či sa nakoniec odpredá alebo bude v zbierkach MDC alebo prejde do vlastníctva nejakého spolku? Vďaka. Snáď len spomeniem, že malá kapitola alebo skôr znovuzrodenie prototypovej bobiny 140.001 síce len nakrátko bolo v roku 2008, pamätám si niekedy na jeseň či koncom leta keď vozila Os vlaky medzi Košicami a Žilinou. Vtedy som sa za ňou aj ja vybral do Žiliny, no nemal som šťastie na ňu.

Reagovať

Jakub Karola zo dňa 10.3.2015 12:09

140.001 je ešte stále v Žiline, v akom je presne stave ja osobne neviem, ale ak všetko dobre pôjde tak sa možno čoskoro dozvieme viac 😉

Reagovať

pilkus zo dňa 11.3.2015 8:14

vladdo : 140.001 : 9.9.2008 fotená na prestavnom vlaku v žiline http://www.zeleznicny.net/modules/xcgal/displayimage.php?pid=1937&album=32

29.9.2008 na osobnom vlaku v Strečne (to bolo pravdepodobne naposledy)[fotka sa sem nedá…]

Reagovať

Matej Jurik zo dňa 11.3.2015 21:16

Opäť krásny report. Fotky z Bánoviec nad Ondavou ma vrátili do detských čias kedy som ako malý chodil do Trebišova vlakom z Veľkých Kapušian. Škoda, že tieto veľké osobné vlaky na trati Veľké Kapušany – Michaľany zrušili.

Reagovať

johny_pal zo dňa 13.3.2015 18:51

Pekný článok,,, snáď len poopravím nesprávny názov zastávky z „Čadca zastávka“ na „Čadca mesto“

Reagovať

Peter Dirga zo dňa 14.3.2015 17:24

Veľmi som sa tešil na druhý diel. Nesklamal rovnako ako prvý. Je tu kopec záberov, ktoré vyrážajú dych!

Reagovať

Juraj Streber zo dňa 16.3.2015 22:38

pekné spomienky na detstvo :-C

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *