Váš železničný portál
Registrovať sa

ZSSK CARGO zachová benefity pre zamestnancov

Tlačové správy 22.12.2018 9:25 Peter Dirga Zobrazené: 1735

Účinnosť súčasnej kolektívnej zmluvy končí 31. decembra 2018 a od 1. januára 2019 prestanú platiť výhody vyplývajúce z Podnikovej kolektívnej zmluvy (ďalej len „PKZ“) a pre zamestnancov ZSSK CARGO by zostali v platnosti LEN ustanovenia Zákonníka práce. S touto skutočnosťou boli zástupcovia odborových organizácií oboznámení a potvrdili ju. „Z dôvodu zachovania platných benefitov pre zamestnancov vedenie navrhlo predĺženie platnosti PKZ do 30.6.2019.“ vraví Martin Vozár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO. Takto sa vytvorí časový priestor na pokračovanie sociálneho dialógu a pokračovanie kolektívneho vyjednávania o PKZ 2019 bez negatívneho dopadu na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov.

 

Zástupcovia odborových organizácií svoj súhlas vyjadrili podpísaním Dodatku ku PKZ platným od 1. januára 2019. Vedením ZSSK CARGO navrhované navýšenia sú doplnkom vopred určených navýšení aj schválenými legislatívnymi zmenami pre rok 2019 v oblasti zvýšenia príplatkov a zavedením rekreačných poukazov. Tieto zmeny predstavujú pre ZSSK CARGO celkový nárast osobných nákladov o viac ako 4 mil. EUR, čo v priemere predstavuje na zamestnanca 50 EUR mesačne. „Spoločnosť si vzhľadom na vývoj všetkých nákladových položiek a predpokladaný rozpočet na rok 2019 nemôže dovoliť akceptovať zvýšenie základných miezd navrhované odborovými organizáciami, pretože takéto plnenie nevie garantovať.“ objasňuje Martin Vozár. Z tohto dôvodu zástupcovia zamestnávateľa na stretnutí predložili návrh zvýšenia tarifných miezd od 1. januára 2019 o 13 EUR nad rámec legislatívnych zmien a zároveň zvýšenie variabilnej zložky o 500 000 EUR ročne. To znamená rast miezd a benefitov o 7%. Vedeniu spoločnosti záleží na udržaní férových podmienok zamestnancov a opakovane zástupcom zamestnancov deklarovalo ochotu a vôľu dohodnúť sa na vyváženej kolektívnej zmluve. Zástupcovia odborových organizácii s návrhom zamestnávateľa nesúhlasili a žiadajú aby ďalšie rokovania o PKZ prebiehali pred sprostredkovateľom.

 

O Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a. s. Svojou činnosťou nadväzuje na viac ako 170-ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

 

Vyjadrenie odborov na článok zamestnávateľa ZSSK Cargo

„ Z dôvodu zachovania platných benefitov pre zamestnancov, odborové organizácie navrhli zamestnávateľovi predĺženie platnosti PKZ ZSSK CARGO do 31.3.2019, návrh Dodatku č.1 bol doručený na podateľňu dňa 12.12.2018. S návrhom dodatku a taktiež s návrhom nami navrhnutého sprostredkovateľa zamestnávateľ rázne nesúhlasil a poznamenal, že prechodom zamestnancov na zákonník práce vidí úsporu pre firmu, ktorá by bola v niekoľkých miliónoch eur. Až 21.12.2018 ma telefonicky kontaktoval zamestnávateľ a ,,stanovil,, platnosť dodatku do 30.6.2019. Vzhľadom na to že odborové organizácie nemajú záujem naťahovať čas požiadal som formou per rollam o ich urýchlené vyjadrenie a mandát k podpisu Dodatku č.1. Následne na to bol dodatok 27.12.2018 podpísaný a stane sa účinným od 1.1. 2019. “ vraví Peter Pikna, hlavný kolektívny vyjednávač za odborové organizácie. Takto bol vytvorený časový priestor na pokračovanie sociálneho dialógu a pokračovanie kolektívneho vyjednávania o PKZ 2019 ZSSK CARGO bez negatívneho dopadu na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov.

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *