Váš železničný portál
Registrovať sa

Výluka železničnej dopravy v tekovskom regióne pokračuje

Tlačové správyVýluky a zaujímavosti 28.5.2016 9:53 administrator Zobrazené: 2202

Obmedzenia nezasiahnu vybrané rýchliky v skorých ranných a popoludňajších hodinách

BRATISLAVA – Stavebné práce aj počas nasledujúceho týždňa obmedzia osobnú dopravu realizovanú Železničnou spoločnosťou Slovensko v úseku Kozárovce – Žarnovica (trať č.150). Vybrané rýchliky (Bratislava – Banská Bystrica a späť) a osobné vlaky (Levice – Zvolen a späť) v časti trasy nahradia autobusy. Ide o spoje, ktoré prechádzajú vylúčeným úsekom v čase od 7.50 h do 16 h. Uvedeným opatrením vzniknú meškania v odhadovom rozsahu 20 – 30 minút. Práce budú prebiehať celý týždeň okrem  piatka a nedele. Stavebná činnosť na trase bude pokračovať aj počas nasledujúcich týždňov.
Výluku realizujú Železnice SR – správca železničnej infraštruktúry.

Diaľková doprava:
Dotknuté rýchliky BRATISLAVA – ZVOLEN – BANSKÁ BYSTRICA

Obmedzenia v dňoch: 30. mája – 2. júna (pondelok – štvrtok), 4. júna (sobota)

 • R 831 TAJOV
  Bratislava 6.01 h – Levice 7.50 h – Kozárovce 8.01 h – Nová Baňa 8.16 h – Žarnovica 8.27 h – Zvolen 9.01 h – B. Bystrica 9.25 h)
 • R 833 SITNO
  BA 8.01 h – Levice 9.50 h – Kozárovce 10.01 h – Nová Baňa 10.16 h – Žarnovica 10.27 h – ZV 11.01 h – B. Bystrica 11.25 h
 • R 835 TEKOV
  BA 10.01 h – Levice 11.50 h – Kozárovce 12.01 h – Nová Baňa 12.16 h – Žarnovica 12.27 h – ZV 13.01 h – B. Bystrica 13.25 h
 • R 837 BYSTRICA
  BA 12.01 h – Levice 13.50 h – Kozárovce 14.01 h – Nová Baňa 14.16 h – Žarnovica 14.27 h – ZV 15.01 h – B. Bystrica 15.25 h

Obmedzenia v utorok a v sobotu:

 • v časti trasy Bratislava – Levice – Kozárovce ide vlak podľa cestovného poriadku (144 km)
 • v úseku Kozárovce – Žarnovica je vlak nahradený autobusmi (26 km)
 • zvyšok trasy Žarnovica – Banská Bystrica ide vlak s meškaním do 30 min (60 km) – označené pri jednotlivých vlakoch polotučne
 • stanice Kozárovce, Nová Baňa, Žarnovica sú obsluhované náhradnou autobusovou dopravou, autobus stojí pred budovou stanice

Obmedzenia v pondelok, v stredu a vo štvrtok:

 • v časti trasy Bratislava – Levice – Nová Baňa ide vlak podľa cestovného poriadku (159 km)
 • v úseku Nová Baňa – Žarnovica je vlak nahradený autobusmi (11 km)
 • zvyšok trasy Žarnovica – Banská Bystrica ide vlak s meškaním do 30 min (60 km) – označené pri jednotlivých vlakoch polotučne
 • stanice Nová Baňa, Žarnovica sú obsluhované náhradnou autobusovou dopravou, autobus stojí pred budovou stanice

Dotknuté rýchliky BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN – BRATISLAVA

Obmedzenia v dňoch: 30. mája – 2. júna (pondelok – štvrtok), 4. júna (sobota)

 • R 834 SITNO
  B. Bystrica 8.35 h – Zvolen 9.02 h – Žarnovica 9.34 h – Nová Baňa 9.45 h – Kozárovce 10.01 h – Levice 10.13 h – BA 11.59 h
 • R 836 TEKOV
  B. Bystrica 10.35 h – ZV 11.02 h – Žarnovica 11.34 h – Nová Baňa 11.45 h – Kozárovce 12.01 h – Levice 12.13 h – BA 13.59 h
 • R 838 BYSTRICA
  B. Bystrica 12.35 h – ZV 13.02 h – Žarnovica 13.34 h – Nová Baňa 13.45 h – Kozárovce 14.01 h – Levice 14.13 h – BA 15.59 h
 • R 840 URPÍN
  B. Bystrica 14.35 h – ZV 15.02 h – Žarnovica 15.34 h – Nová Baňa 15.45 h – Kozárovce 16.01 h – Levice 16.13 h – BA 17.59 h

Obmedzenia platia v utorok a sobotu:

 • v časti trasy Banská Bystrica – Žarnovica ide vlak podľa cestovného poriadku (60 km)
 • v úseku Žarnovica – Kozárovce je vlak nahradený autobusmi (26 km)
 • zvyšok trasy Kozárovce – Bratislava ide vlak s meškaním do 30 min (144 km) – označené pri jednotlivých vlakoch polotučne
 • stanice Žarnovica, Nová Baňa, Kozárovce sú obsluhované náhradnou autobusovou dopravou, autobus stojí pred budovou stanice

Obmedzenia platia v pondelok, v stredu a vo štvrtok:

 • v časti trasy Banská Bystrica – Žarnovica ide vlak podľa cestovného poriadku (60 km)
 • v úseku Žarnovica – Nová Baňa je vlak nahradený autobusmi (11 km)
 • zvyšok trasy Nová Baňa – Bratislava ide vlak s meškaním do 30 min (159 km) – označené pri jednotlivých vlakoch polotučne
 • stanice Nová Baňa, Kozárovce sú obsluhované náhradnou autobusovou dopravou, autobus stojí pred budovou stanice

Regionálne vlaky:
Dotknuté osobné vlaky ZVOLEN – LEVICE/NOVÉ ZÁMKY:

Obmedzenia v dňoch: 30 mája – 2. júna (pondelok – štvrtok), 4. júna (sobota)

Os 5754
Zvolen 7.15 h – Žarnovica 7.59 h – Nová Baňa 8.17 h – Levice 8.53 h
Os 5702/ LEN 30. mája – 2. júna (pondelok – štvrtok)
Zvolen 13.54 h – Žarnovica 14.35 h – Nová Baňa 14.50 h – Levice 15.49 h – Nové Zámky 17.07 h

 • vlaky sú nahradené autobusmi v úseku Žarnovica – Nová Baňa (11 km)
 • zvyšok trasy Nová Baňa – Levice/Nové Zámky idú vlaky s meškaním do 30 min (27 km/80 km)
 • stanice/ zastávky neobsluhované vlakom počas výluky: Žarnovica, Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Nová Baňa (obsluhované náhradnou autobusovou dopravou)

– Os 5700
Zvolen 12.12 h – Žarnovica 12.52 h – Nová Baňa 13.06 h – Hronský Beňadik 13.18 h – Kozárovce 13.26 h- Levice 13.42 h)

 • v časti trasy Zvolen – Žarnovica ide vlak podľa cestovného poriadku (39 km)
 • 31. mája (utorok) a 4. júna (sobota)
  • vlak je nahradený autobusmi v úseku Žarnovica – Hronský Beňadik (22 km)
  • zvyšok trasy Hronský Beňadik – Levice ide vlak s meškaním do 30 min (16 km)
  • stanice/ zastávky neobsluhované vlakom: Žarnovica, Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Nová Baňa, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik (obsluhované náhradnou autobusovou dopravou)
 • 30. mája (pondelok) a 1. – 2. júna (streda – štvrtok)
  • vlak je nahradený autobusmi v úseku Žarnovica – Nová Baňa (11 km)
  • zvyšok trasy N. Baňa – Levice/Nové Zámky ide vlak s meškaním do 30 min (27 km/80 km)
  • stanice/ zastávky neobsluhované vlakom počas výluky: Žarnovica, Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Nová Baňa (obsluhované náhradnou autobusovou dopravou)

NAD stojí pred budovou stanice – Žarnovica, Nová Baňa, Hronský Beňadik
NAD stojí na zástavke SAD pri železničnej stanici – Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica

Dotknuté osobné vlaky NOVÉ ZÁMKY – ZVOLEN:

Obmedzenia v dňoch: 30. mája – 2. júna (pondelok – štvrtok), 4. júna (sobota)

– Os 5761
Levice 13.07 h – Nová Baňa 13.45 h – Žarnovica 14.00 h – Zvolen 14.43 h
– Os 5703/ 30. mája – 2. júna (pondelok – štvrtok)
Levice 15.10 h – Nová Baňa 15.45 h – Žarnovica 15.59 h – Zvolen 16.42 h

 • v časti trasy Levice – Nová Baňa idú vlaky podľa cestovného poriadku (27 km)
 • v úseku Nová Baňa – Žarnovica sú vlaky nahradené autobusmi (11 km)
 • zvyšok trasy Žarnovica – Zvolen idú vlaky s meškaním do 30 min (39 km/80 km)
 • stanice/ zastávky neobsluhované vlakom: Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Voznica, Dolné Hámre, Žarnovica (obsluhované náhradnou autobusovou dopravou)

– Os 5703/ 4. júna (sobota)
Levice 15.10 h – N. Baňa 15.45 h – Žarnovica 15.59 h – Zvolen 16.42 h

 • v časti trasy Levice – Hronský Beňadik idú vlaky podľa cestovného poriadku (16 km)
 • v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica sú vlaky nahradené autobusmi (22 km)
 • zvyšok trasy Žarnovica – Zvolen idú vlaky s meškaním do 30 min (39 km)
 • stanice/ zastávky neobsluhované vlakom počas výluky: Hronský Beňadik, Tekovská Breznica, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Voznica, Žarnovica (obsluhované náhradnou autobusovou dopravou)

NAD stojí pred budovou stanice – Žarnovica, Nová Baňa, Hronský Beňadik
NAD stojí na zástavke SAD pri železničnej stanici – Dolné Hámre, Voznica, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica

Počas výluky nie je možné realizovať prepravu imobilných cestujúcich, cestovných batožín a bicyklov vo vlakoch nahradených autobusmi.

ZSSK sa cestujúcim ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v osobnej železničnej doprave.

PODROBNÉ INFO: Kontaktné centrum 18 188, alebo +421 2448 58 188 ( pri volaniach zo zahraničia)
zákaznícke centrá v 11 mestách, osobné pokladnice v staniciach
www.slovakrail.sk alebo www.facebook.com/slovakrail, info@slovakrail.sk

Aktuálnu polohu vlakov cestujúci nájdu aj na stránke ŽSR: http://tis.zsr.sk/elis/pohybvlaku-iframe

Zdroj: ZSSK

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *