Váš železničný portál
Registrovať sa

Taká normálna výluka, alebo Lázně Toušeň 2019

Česká republikaPrevádzkaReportáže 3.11.2019 14:19 tratovak Zobrazené: 2772

Lázně Toušeň sa nachádzajú približne uprostred medzistaničného úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem. Táto voľakedy železničná stanica s pomerne čulou nákladnou dopravou (cukrovar, Prefa a Stavby mostov) je v súčasnosti nákladiskom so zastávkou. Z niekdajších troch staničných koľají ostali zachované iba dve, pričom manipulačná koľaj č. 3 sa prakticky nevyužíva, rovnako ako slepá koľaj č. 1a a vlečka, ktorá síce stále fyzicky existuje, ale je už takmer 10 rokov osirelá. Úsek Čelákovice – Lázně Toušeň prešiel obnovou v roku 1976, pričom boli použité koľajnice S49 a betónové podvaly SB 5. Z Lázní Toušeň do Brandýsa nad Labem prebehla obdobná obnova zvršku v roku 1982, v oboch úsekoch ostala stykovaná koľaj. V žst. Lázně Toušeň boli ponechané výhybky na oceľových podvaloch zo 60. rokov a v priľahlom úseku s pomerne náročnými smerovými (min. polomer 164 m) i sklonovými  (cca 15‰) pomermi boli použité drevené podvaly.

Traťový úsek Čelákovice – Brandýs nad Labem v širších súvislostiach. Zdroj www.mapy.cz

Traťový úsek Čelákovice – Brandýs nad Labem v širších súvislostiach. Zdroj www.mapy.cz

Hoci zub času sa podpísal na celej trati, ako najnevyhovujúcejší bol vyhodnotený práve úsek v Lázních Toušeň, kde bola v rámci opravných prác naplánovaná obnova železničného zvršku v km cca 3,465 – 4,215. Pre výhybky a koľajový rošt bol určený užitý materiál, v koľajovom lôžku mala byť vymenená jeho vrchná časť. Zadanie ďalej určovalo rekonštrukcia troch priecestí a výstavba nového nástupiska dĺžky 45 m, s výškou nástupnej hrany 550 mm nad STKP. V nadväzujúcom úseku, v km cca 4,215 – 4,880 bolo v pláne doplnenie koľajového lôžka, úprava GPK, zriadenie bezstykovej koľaje, úprava svahov a rekonštrukcia jedného priecestia. Smerové pomery boli upravené tak, aby bolo v kritickom úseku možné zvýšenie traťovej rýchlosti na 30 km/h (min. polomer 175 m).

 V osobnej doprave na trati kraľujú motorové vozne radu 809, nočné Mn vlaky sú doménou rušňov radu 742. Iné vlaky sú cez Lázně Toušeň výnimočné, jedným z nich bol 15. 11. 2017 vlak spoločnosti KDS s vozňami z výluky Brandýs nad Labem – Neratovice.

V osobnej doprave na trati kraľujú motorové vozne radu 809, nočné Mn vlaky sú doménou rušňov radu 742. Iné vlaky sú cez Lázně Toušeň výnimočné, jedným z nich bol 15. 11. 2017 vlak spoločnosti KDS s vozňami z výluky Brandýs nad Labem – Neratovice.

Výluka trvala 21 dní, od 3. do 23. októbra 2019. Koľajový rošt traťovej koľaje bol znesený v km cca 3,810 – 4,215 pokladačom PKP 25/20.1i, koľajový rošt v nákladisku-zastávke bol znesený dvojcestnými rýpadlami. Po odťažení vrchnej vrstvy koľajového lôžka nasledovala pokládka výhybiek a montáž priľahlých koľajových polí v osi. Koľajový rošt bol položený v koľajových poliach pokladačom PKP 25/20.1i. Po zaštrkovaní koľaje a výhybiek došlo k ich podbitiu (ASP 09-16/4S + SSP 2005 SW) a zriadeniu bezstykovej koľaje. V poslednej fáze bolo vybudované nástupisko a nové priecestia. Po dokončení prác došlo ku zrušeniu pomalej jazdy 20 km/h, traťová rýchlosť 40 km/h ale ostala nezmenená, rovnako ako jej lokálne zníženie na 10, resp. 15 km/h z dôvodu rozhľadových pomerov na priecestiach.

 

Situácia žst. Lázně Toušeň z roku 2001, ktorá v zásade zodpovedala stavu pred výlukou.

Situácia žst. Lázně Toušeň z roku 2001, ktorá v zásade zodpovedala stavu pred výlukou.

Pohľad do nz. Lázne Toušeň od Čelákovic, stav pred výlukou.

Pohľad do nz. Lázne Toušeň od Čelákovic, stav pred výlukou.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

– Pohľad od bývalej výhybky č. 2 (vpravo bývala koľ. č.1), stav pred výlukou.

– Pohľad od bývalej výhybky č. 2 (vpravo bývala koľ. č.1), stav pred výlukou.

Pohľad z rovnakého miesta po výluke.

Pohľad z rovnakého miesta po výluke.

Pôvodné nástupisko, bývalá koľaj č. 1 sa dá ešte vytušiť.

Pôvodné nástupisko, bývalá koľaj č. 1 sa dá ešte vytušiť.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na brandýsske zhlavie pred výlukou.

Pohľad na brandýsske zhlavie pred výlukou.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad do nz. Lázne Toušeň od Brandýsa nad Labem, stav pred výlukou.

Pohľad do nz. Lázne Toušeň od Brandýsa nad Labem, stav pred výlukou.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Priecestie v km 4,104 od Brandýsa nad Labem, stav pred výlukou.

Priecestie v km 4,104 od Brandýsa nad Labem, stav pred výlukou.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na trať v km cca 4,400 od Brandýsa nad Labem pred výlukou.

Pohľad na trať v km cca 4,400 od Brandýsa nad Labem pred výlukou.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Priecestie v km 4,447 od Lázní Toušeň, stav pred výlukou.

Priecestie v km 4,447 od Lázní Toušeň, stav pred výlukou.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na trať v km cca 4,600 od Lázní Toušeň pred výlukou.

Pohľad na trať v km cca 4,600 od Lázní Toušeň pred výlukou.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Pohľad na rovnaké miesto po výluke.

Takmer 10 rokov nepoužívania vlečky „Prefa Brandýs“ príroda využila.

Takmer 10 rokov nepoužívania vlečky „Prefa Brandýs“ príroda využila.

Pre potreby stavby bola vlečka dôležitá a tak po rokoch „prekukla“.

Pre potreby stavby bola vlečka dôležitá a tak po rokoch „prekukla“.

Koľaj č. 3 bolo rovnako ako vlečku potrebné na začiatku výluky zbaviť náletov.

Koľaj č. 3 bolo rovnako ako vlečku potrebné na začiatku výluky zbaviť náletov.

Pred začiatkom znášania koľajových polí.

Pred začiatkom znášania koľajových polí.

Návoz predmontovaných koľajových polí z Čelákovic.

Návoz predmontovaných koľajových polí z Čelákovic.

Pokládka koľajových polí v nz. Lázně Toušeň.

Pokládka koľajových polí v nz. Lázně Toušeň.

Dvojcestné rýpadla sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každej stavby.

Dvojcestné rýpadla sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každej stavby.

Zaštrkovanie koľaje pred jej podbitím.

Zaštrkovanie koľaje pred jej podbitím.

Pre podbitie koľaje a výhybiek bola použitá podbíjačka 09-16/4S.

Pre podbitie koľaje a výhybiek bola použitá podbíjačka 09-16/4S.

Pre úpravu koľajového lôžka do profilu bol použitý pluh SSP 2005 SW.

Pre úpravu koľajového lôžka do profilu bol použitý pluh SSP 2005 SW.

Práce na žel. zastávke Brandýs nad Labem – Zápská.

Práce na žel. zastávke Brandýs nad Labem – Zápská.

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *