Váš železničný portál
Registrovať sa

Študuj železničnú dopravu a uplatni sa v praxi !

Tip na výlet 27.1.2020 22:03 administrator Zobrazené: 1288

Katedra železničnej dopravy je súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra zabezpečuje už viac ako 65. rokov ako jediná na Slovensku univerzitné vzdelávanie v študijnom programe železničná doprava (bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň, denná i externá forma). Štúdium v sebe kombinuje predmety zamerané na železničnú dopravu, prepravu a ekonomiku. 

Vysoký dôraz sa kladie na prepojenie teoretických poznatkov s praxou, preto majú študenti k dispozícií množstvo výberových prednášok prezentovaných od odborníkov z praxe, rôzne exkurzie či odborné stáže. 

Od akademického roku 2020/2021 sa otvára denné a opäť aj externé bakalárske štúdium programu železničná doprava. 

Termín podania prihlášok je v prvom kole do 31.03.2020, v druhom kole do 14.08.2020.

Viac informácií o možnostiach štúdia na: https://fpedas.uniza.sk, alebo na facebooku: https://www.facebook.com/KatedraZeleznicnejDopravy/

Uplatnenie absolventov

V súčasnosti je na železničnom trhu u nás i v celej EÚ nedostatok absolventov zameraných na prevádzku a ekonomiku železničnej dopravy. Absolventi študijného programu železničná doprava sa uplatňujú najmä v:

·         podnikoch správcu železničnej infraštruktúry,

·         železničných podnikoch (dopravcovia osobnej i nákladnej železničnej dopravy),

·         koordinátorskych subjektoch integrovaných dopravných systémov,

·         zasielateľských spoločnostiach,

·         logistických podnikoch a operátoroch logistiky

·         orgánoch štátnej správy a samosprávy (ministerstvá, regulačné orgány, samosprávne kraje),

·         výskumné, vývojové a projekčné organizácie.

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *