Váš železničný portál
Registrovať sa

Jednotky Panter z druhej série sa postupne zaraďujú do prevádzky. V Nových Zámkoch.

AktualityPrevádzkaReportážeSlovensko 6.3.2024 0:07 Mates Pleško Zobrazené: 3677

V septembri 2021 podpísala Železničná spoločnosť Slovensko s dodávateľom Škoda Transportation zmluvu na dodávku ďalších 9 kusov elektrických jednotiek Panter s opciou na ďalších 11 kusov. Jednotky mali slúžiť východnému Slovensku, konkrétne Prešovskému a Košickému  kraju na tratiach Košice – Prešov – Lipany – Plaveč a Košice – Michaľany – Trebišov/Čierna nad Tisou.

„Nové vlaky východné Slovensko potrebuje ako soľ a dobrá skúsenosť zo spolupráce so Škodovkou v Žiline a okolí, kde už podobné jednotky spoľahlivo najazdili 1,15 milióna vlakokilometrov, nám dáva nádej, že ani Východoslováci nebudú sklamaní,“ skonštatoval vtedajší predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň po podpise zmluvy. Tá hovorila o termíne dodania jednotiek do konca roka 2023. V priebehu januára 2024 sa začali objavovať z prostredia ZSSK informácie, že jednotky pôvodne určené pre východ Slovenska sa minimálne na začiatku prevádzky v tomto regióne neobjavia. To sa nakoniec aj potvrdilo a od 24. 2. začali byť do depa Košice redislokované jednotky z prvej série pôvodne určené pre Žilinský a Trenčiansky kraj. Do Košíc boli pridelené trojvozové jednotky 661.001, 003, 004, 011 a 013. Z nových jednotiek sa v prevádzke objavila v Košiciach jediná 660.013. V Žiline z pôvodných 25 Panterov aktuálne zostalo 20 jednotiek.

Dvojica Panterov 661.013+001 na ceste zo Žiliny do nového pôsobiska v Košiciach. Foto: Mates Pleško

Že niečo nie je v poriadku dokazuje aj fakt, že jednotky druhej série v novej korporátnej schéme boli do prevádzky uvedené v tichosti bez absolútnej pozornosti vedenia spoločnosti, politikov či médií. Zástupcovia ZSSK či politici si nikdy nenechajú uniknúť príležitosť odovzdať verejnosti nové vlaky čo sme nedávno zažili pri uvádzaní jednotiek KISS.

Na východe sa prvé jednotky objavili na výkonoch 25. 2. 2024 vrátane jedinej novej 660.013. Zvyšná časť flotily čísel 660.014 až 021 sa začala do prevádzky zaraďovať ešte o deň skôr. Dňa 24. 2. sa na výkonoch depa Nové Zámky objavili 660.014, 016, 017 a 019 , o deň neskôr 015. V marci sa pridala ešte jednotka 018, zbytok jednotiek do 5. 3. 2024 nezasiahol do prevádzky. Poslednú dobu stabilne jazdia iba jednotky 014 ,016 a 018. V priebehu marca zatiaľ jednotky iných čísel nejazdili. Z Nových Zámkov sú nasadzované na vlaky na ramenách Galanta – Sereď – Trnava a Trnava – Senica – Šašťín-Stráže. Neskôr by sa mali objaviť aj na trati z Nových Zámkov do Komárna a Štúrova a do budúcna sa môžu objaviť aj na trati Banská Bystrica – Levice – Nové Zámky.

Informácie z prostredia ZSSK hovorili, že jednotky nemôžu byť prevádzkované na východnom Slovensku v súvislosti s absenciou palubnej časti systému ETCS. Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa opýtali, čo je dôvodom presunu jednotiek pôvodne určených pre región východ do Nových Zámkov. Hovorca ZSSK Dominik Drevický nám v odpovedi uviedol, že je to z dôvodu maximálne efektívneho využitia vozového parku. Za touto odpoveďou sa však skrýva jeden podstatný detail. V auguste 2023 vstúpilo do platnosti vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2023/1695 o technickej špecifikácii interoperability na železniciach. To v skratke hovorí o tom, že od platnosti tejto vyhlášky nesmú novo vyrobené železničné vozidlá bez nainštalovanej palubnej jednotky ETCS jazdiť po tratiach, na ktorých sa v budúcnosti počíta s inštaláciou ETCS na základe implementačného dokumentu správcu infraštruktúry čo nakoniec priznala aj Železničná spoločnosť Slovensko po našej doplňujúcej otázke. A nakoľko aj prvá aj druhá séria jednotiek 660 ale aj jednotky 661 boli objednané bez ETCS, nesmú tieto jednotky jazdiť na úseku trate Košice – Čierna nad Tisou a Košice – Kysak, kde sa výhľadovo s inštaláciou ETCS počíta. Prvá séria jednotiek bola systémom ETCS dodatočne vybavená, rovnako ním disponuje aj jednotka 660.013. Na otázku, prečo boli jednotky objednané bez tohto zabezpečovacieho systému nám Dominik Drevický uviedol, že „ETCS do jednotiek 660/661 nebolo objednané z dôvodu nedostatočne rozvinutej infraštruktúry pre ETCS na Slovensku, neistôt v technologickom vývoji a nejasných špecifikácií systému v čase objednávky. Rovnako tu hrali úlohu ekonomické a strategické dôvody, ako je rozloženie nákladov v čase a očakávanie lepších technologických riešení.“ Zároveň je treba dodať, že v dobe objednávky jednotiek toto vykonávacie nariadenie komisie EÚ nebolo v platnosti. Zamyslieť sa však môžeme nad tým, či zodpovedné osoby pri nastavovaní parametrov verejného obstarávania nemali vedomosť, že takéto nariadenie, ktoré sa rodí niekoľko rokov do platnosti onedlho vstúpi. Jednotky Stadler KISS napríklad so systémom ETCS objednané boli, pri nich sa však od dodania počítalo s prevádzkou na trati z Bratislavy do Trenčína resp. Žiliny, kde ETCS je v prevádzke už dnes. ZSSK argumentuje aj tým, že okrem 35 kilometrového úseku Poprad – Markušovce nemajú ŽSR dokončený projekt implementácie ETCS od Popradu na východ a tak nemohli v čase obstarávania vedieť, že ETCS bude inštalované na celej koridorovej trati až na ukrajinskú hranicu. Pritom o modernizácii tejto trate sa vie už od času, kedy sa začala rekonštruovať od Bratislavy smerom na Žilinu. Jedinou otázkou je, ktorý typ ETCS bude použitý.

Ako jediný nový Panter na východe slúži 660.013. Foto: Pavel Chomjak

Všetkých 34 jednotiek 660/661 bolo obstaraných za využitia európskych fondov, čo znamená určitú časovú viazanosť na konkrétny región, v ktorom majú tie ktoré vlaky slúžiť. V prípade prvej 25 kusovej série to boli regióny Žilinského a Trenčianskeho kraja, druhá séria bola obstarávaná pre región Prešovského a Košického kraja. Zaujímalo nás, či týmto krokom nie sú ohrozené poskytnuté nenávratné finančné príspevky na obstaranie týchto vlakov a koľko ZSSK predpokladá, že budú jednotky 660.014 až 021 dislokované v depe Nové Zámky miesto Košíc. Jednotky budú po rozhodnutí Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2022 môcť jazdiť okrem Košického a Prešovského kraja aj v rámci Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja podľa prevádzkových potrieb“. uviedol Drevický. „Naším cieľom je ďalšia modernizácia, ktorá zahŕňa aj regionálne ucelené jednotky a zameriava sa na zlepšenie celého vozového parku bez rozdielu v regiónoch. V súčasnosti nie je rozdiel medzi regiónmi a neexistujú „košické“ či „žilinské“ Pantery. Na východnom Slovensku jazdia moderné, klimatizované, vynovené i nové vozne a ucelené jednotky. Vozidlá zo série Panterov z konca roku 2021 boli pôvodne nasadené v Žilinskom a Trenčianskom kraji a na východnom Slovensku sú nasadené od začiatku roka 2022, po administratívnom rozšírení oprávneného územia už na konciroka 2021. Vek týchto vozidiel je okolo troch rokov. Vďaka týmto opatreniam môžeme všetky moderné súpravy Panter maximálne efektívne využívať prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska.“

Zaujímala nás aj záručná údržba jednotiek dodaných v závere minulého roka. Predmetom dodávky je aj záručná lehota v trvaní dvoch rokov počas ktorej sú pri jednotkách k dispozícii aj technici výrobcu. Zatiaľ čo osem jednotiek bolo dislokovaných do Nových Zámkov, v Košiciach sa vyskytla jedna jednotka ktorá je v záruke a zbytok mimo nej. Výrobca má na starosť aj zácvik údržbového personálu ZSSK. Dominik Drevický nám uviedol: „Vykonávanie záručných opráv, ako aj údržba či zácvik dielenských pracovníkov je dohodnutý s výrobcom jednotiek podľa ich nasadenia“ čo podľa našich informácií nie tak úplne korešponduje s realitou.

Jednotka 660.015 počas testovacej jazdy v Bratislave. Foto: Mates Pleško

Pridajte sa do diskusie!

13 komentárov k: Jednotky Panter z druhej série sa postupne zaraďujú do prevádzky. V Nových Zámkoch.

Zdenko Procházka zo dňa 6.3.2024 15:03

Robiť hovorcu ZSSK môže iba človek bez „chrbtovej“ kosti očividne..

Reagovať

Mates Pleško zo dňa 6.3.2024 17:00

Redaktor

Hovorca spoločnosti nikdy neprezentuje svoje názory, ale len dáva formu informáciám, ktoré na základe dopytu vyžiada u zodpovedných kolegov. Následne to upraví do nejakej prijateľnej formy a pustí von. Horšie je, keď hovorca odpovedá médiu z prostredia železnice rovnako, ako všeobecným médiám a ten kto číta odpovede vie, že sú to bláboly.

Reagovať

Nosice zo dňa 9.3.2024 1:57

Neboli obstarávané jednotky KISS s ETCS už od výroby z dôvodu, že ETCS bolo dodávané priamo Stadlerom? Pokiaľ som si správne všimol, tak jednotky 660 a 661 majú ETCS tiež od Stadlera. Predpokladám, že výrobca 660/661 nechcel/nemohol inštalovať ETCS od Stadlera pri výrobe a preto sa ETCS dorába dodatočne.

Reagovať

Mates Pleško zo dňa 11.3.2024 12:40

Redaktor

Takto to nefunguje. V texte je dostatočne objasnené, prečo KISSy boli už s ETCS objednané. Výrobca nerozhoduje o tom, či ETCS do produktu nainštaluje alebo nie. O tom rozhoduje zákazník.

Reagovať

Paskval zo dňa 10.3.2024 23:28

Stadler ziadne ETCS (ci uz trackside, alebo OBU) neprodukuje. V KISSoch je OBU Siemens, takisto ako v Panteroch. Level 2

Reagovať

Nosice zo dňa 12.3.2024 1:49

Návštevník

Tak potom je naozaj zarážajúce, že sa do 660/661 inštaluje ETCS dodatočne. Aj tak nerozumiem tomu prečo majú pantery patriace ČD iné ETCS (súdim podľa displeja) ako ZSSK. Nebolo to niekde objasňované?

Reagovať

Mates Pleško zo dňa 13.3.2024 22:24

Redaktor

Pretože ho inštalovala iná spoločnosť, ktorá má zmluvu s iným dodávateľom.

Reagovať

Gorila zo dňa 13.3.2024 13:34

Asi by som spresnil informáciu uvedenú v článku, týkajúcu sa tej smernice. Niežeby nové vozidlá bez ETCS nemohli jazdiť na tratiach, kde sa s ETCS počíta. To samozrejme môžu, ale na takéto vozidlá nemôžu byť poskytnuté peniaze z európskych fondov. Tam zrejme bude v tomto prípade pes zakopaný.

Reagovať

Mates Pleško zo dňa 13.3.2024 22:23

Redaktor

Milý pán Gorila. Ďakujem veľmi pekne za spresnenie. Je vidno, že ste nad tou smernicou nesedel viac ako dve hodiny rovnako ako ja. V opačnom prípade, by ste nenapísal tento blud, ktorým ste ma plánoval upresniť. Predmetné nariadenie komisie naozaj zakazuje jazdu novovyrobených ŽKV bez palubnej časti ETCS na tratiach, kde je alebo v budúcnosti bude podľa plánu implementácie naištalované ETCS. Napísať ten článok mi trvalo viac ako 5 hodín so všetkým okolo, tento problém priznal aj hovorca priamo v odpovedi (až po tom, ako som ho konfrontoval, že som tú smernicu študoval) a aj tak sa nájde niekto, kto si to poriadne neprečíta, ale ide ma spresňovať. Mimochodom, tá smernica o poskytnutí fondov nič nehovorí a predstavte si, že v rozpore s Vašim tvrdením na tie vozidlá bez ETCS bola poskytnutá dotácia z fondov.

Reagovať

Daniel zo dňa 13.3.2024 22:22

Vie sa aj, či sa plánuje do daných panterov dodatočne inštalovať ETCS? Alebo sa na východe už neobjavia a nové vlaky budú obhospodarovať západoslovenské lokálky?

Reagovať

Peter zo dňa 19.3.2024 9:59

Vedel by niekto rozumne vysvetliť, aký zmysel má to nariadenie EÚ o tom, že nové jednotky bez ETCS nesmú jazdiť na tratiach, kde sa výhľadovo plánuje ETCS, ale ešte tam nie je prítomné???

Lebo, ok, slovenský manažment a jeho rozhodnutia a schopnosti sú jedna vec, ale prebujnelá európska byrokracia často akoby odtrhnutá od reálneho života je vec druhá… niečo na štýl nezakrivených uhoriek…

Reagovať

Mates Pleško zo dňa 19.3.2024 10:24

Redaktor

Nezakrivené uhorky sú fantazmagória, ktorá nie je realitou. Nariadenie má za úlohu čo najviac skrátiť dobu prevádzky bez ETCS na tratiach, kde je s ním počítané aby dopravcovia objednávali vozidlá s ETCS už z výroby. Pretože proces inštalácie, schvaľovania a testovania trvá nejakú dobu.

Reagovať

Peter zo dňa 8.4.2024 9:24

@Mates, vďaka za odpoveď k ETCS.

Čo sa týka tých uhoriek, nie je to fantazmagória… aj keď áno, u tzv. „uvedomelej“ časti obyvateľstva koluje dosť silne zakorenený hoax, že to pravidlo o rovných uhorkách je hoax. Ale NIE JE. Toto pravidlo skutočne v EÚ platilo. Ale podľa mojich info bolo zrušené počas ekonomickej krízy 2008-2009.

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2008/nov/12/eu-food-veg-cucumber

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *