Váš železničný portál
Registrovať sa

Do Veľkého Krtíša s RAILPAGE.NET

Tip na výlet 27.3.2008 14:00 administrator Zobrazené: 1417

 Občianske združenie Klub priateľov železníc – RP, v spolupráci s internetovou stránkou RAILPAGE.NET, Vás srdečne pozýva na mimoriadnu jazdu historickým motorovým vlakom na trase Zvolen – Veľký Krtíš a späť, ktorá sa uskutoční už v sobotu 29. marca 2008.

Historická súprava vlaku bude zložená z motorového vozňa M131.1053 a prípojného vozňa CDlm z Klubu historickej techniky pri RD Zvolen. V prívesnom vozni CDlm bude pre účastníkov jazdy prístupný bufet.

Stručná história trate:

Zvýšenie ťažby hnedého uhlia v Malých Stracinách na prelome 40. a 50. rokov spôsobilo tlak na konečné vyriešenie jeho prepravy k spotrebiteľom. Nakoľko nebolo možné postaviť železnicu medzi Malými Stracinami a Lučencom na území Slovenska, iniciovala vláda ČSR rokovanie s Maďarskom o využití železnice MÁV medzi Nógrádszakálom a Ipolytarnócom (železnica medzi Lučencom a Ipolytarnócom existovala – išlo o bývalú Miestnu železnicu Novohradskej župy). Túto trať bolo potrebné rekonštruovať (v jestvujúcom stave pripúšťala osové zaťaženie 12,5 t). Rekonštrukciu vykonali ČSD a MÁV spoločnými silami. Nová trať z Malých Stracín po štátnu hranicu bola dlhá 9 km a prevádzku na nej otvorili 12.9.1951. V druhej polovici 70. rokov bola trať predĺžená do Veľkého Krtíša (3 km). Pri tejto stavbe nebola venovaná dostatočná pozornosť geologickým pomerom a počas výstavby došlo k veľkým zosuvom pôdy. Trať do Veľkého Krtíša bola napokon odovzdaná do prevádzky 22.2.1978. A práve tento rok si pripomíname jej 30. výročie od jej spustenia do prevádzky.

Zdroj: ŽSR

Popis pripravovanej jazdy:

Cestu začneme vo Zvolene, odkiaľ bude náš vlak vypravený smerom k železničnej stanici Lučenec. Po pristúpení zvyšných účastníkov sa vydáme na cestu k hraničnému priechodu Kalonda – Ipolytarnóc. Ešte prv než opustíme územie Slovenska, zastaví náš vlak v zrušenej stanici Rapovce a na zastávke v Kalonde, kde bude pre účastníkov mimoriadnej jazdy pripravený menší program a občerstvenie. Peážny úsek trate vedie v blízkosti štátnej hranice, ktorú tvorí rieka Ipeľ. V stanici Nógrádszakál odbočí vlak smerom k mostu ponad rieku Ipeľ, na ktorom opustíme peážny úsek trate vedený na maďarskom území. Vlak bude ďalej pokračovať do stanice Malé Straciny. Približne po hodinovej prestávke sa motorový vozeň M131.1053 vydá do Veľkého Krtíša, odkiaľ sa po krátkom pobyte vráti späť do Malých Stracín. Popoludní sa vlak vydá na spiatočnú cestu do Zvolena, kde je jeho príchod naplánovaný v podvečerných hodinách tak, aby účastníci stihli svoje prípoje domov.

Prečo práve jazda do Veľkého Krtíša…?

Redakcia RAILPAGE.NET už dlhší čas uvažovala zorganizovať jazdu mimoriadnym historickým vlakom, nielen pre čitateľov našich stránok. To sa nám však podarilo až teraz, keď sme konečne založili svoje vlastné občianske združenie. Potom už nasledovala len otázka, kam sa vybrať. Keď sme študovali mapu siete ŽSR a postupne vylučovali rôzne možnosti, tak sme „narazili“ na takmer zabudnutú a na niektorých mapách ŽSR už aj vymazanú, ešte stále však jestvujúcu trať do Veľkého Krtíša. Začali sme teda zháňať informácie, aby sme sa uistili, či je takáto jazda vôbec možná. Naplánovali sme si aj výlet autom, kde sme sa osobne presvedčili ako to v tých končinách vyzerá … Zvedavosť a napokon aj túžba previezť sa vlakom po tejto čarovnej peážnej trati nás viedla k tomu, aby sme túto výnimočnú akciu, aj napriek menším ťažkostiam, predsa len zorganizovali…

Cestovný poriadok:

Stanica prích. odch. Poznámka
ZVOLEN os. st. 08:50 Zr 1847 Šturec, prích. 7:57 hod.
Lučenec 10:10 10:30 Zr 1804 Domica, prích. 8:31 hod.
Kalonda 10:50 11.10
Malé Straciny 12:15 13:15
Veľký Krtíš 13:25 13:40
Malé Straciny 13:50 14:00
Lučenec 15.30 15:40 Zr 1803 Gemeran, odch. 16:30 hod.
ZVOLEN os. st. 17:00 Zr 1846 Šturec, odch. 19:11 hod.

Celý cestovný poriadok sa odvíja od voľnej trasy na peážnom úseku trate.
Zmena cestovného poriadku vyhradená!

Vstupné na jazdu:

Vstupné vo výške 350 Sk / osoba zahŕňa:

– jazdu historickým vlakom
– brožúrku o histórií železničnej trate
– občerstvenie
– fotenie vlaku

Platbu za vstupné je nutné uhradiť vopred a to prevodom na účet klubu. Vstupné sa nevracia!

Aktuálny stav voľných miest: (28.03.2008, 14:20 hod.)

Kapacita: 80 miest
Rezervovaných: 70 miest
Voľných: 10 miest
Potvrdené rezervácie: 43 miest
Meno: Počet miest: Platba uhradená na:
p. Ochotnica 2 RailPage
p. Koči 2 RailPage
p. Loučka 1 RailPage
p. Hašík 1 RailPage
p. Frajer 1 ŽelPage
p. Kučera 1 ŽelPage
p. Záruba 1 ŽelPage
p. Kušta 2 ŽelPage
p. Novotný 3 ŽelPage
p. Csaba 2 RailPage
p. Frič 2 RailPage
p. Drobný 1 ŽelPage
p. Vaško 1 ŽelPage
p. Říha 1 ŽelPage
p. Chomjak 1 RailPage
p. Brouček 2 ŽelPage
p. Mindák 2 RailPage
p. Čáp 2 ŽelPage
p. Kuník 1 ŽelPage
p. Oswald 1 RailPage
p. Cehula 1 RailPage
p. Vrba 2 RailPage
p. Trávniček 1 ŽelPage
p. Louman 2 ŽelPage
p. Votoupal 1 ŽelPage
p. Štangl 1 ŽelPage
p. Valenta 1 ŽelPage
p. Kohout 1 ŽelPage
p. Snopek 1 ŽelPage
p. Culík 2 RailPage

Registrácia na jazdu:

Mimoriadnej historickej jazdy sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sa na túto jazdu vopred zaregistrujú a bezhotovostným prevodom zaplatia vstupné. Zarezervuje si svoje miesto čo najskôr, pretože kapacita vlaku je obmedzená na 80 miest. Účasť na vlastnú zodpovednosť!

Postup pri registrácií účastníkov zo Slovenska:

– v prvom rade je nutné zatelefonovať na mobilné tel. číslo 0918 226 444, kde Vám bude priradený variabilný symbol, ktorý je potrebne uviesť pri prevode, aby sme Vašu platbu mohli identifikovať.
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet klubu č. 0523648690 / 0900 vedení v Slovenskej sporiteľni, a.s.. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Do správy pre prijímateľa môžete uviesť svoje meno a kontakt.

Postup pri registrácií účastníkov z Čiech:

– v prvom rade je takisto nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo +421 918 226 444, alebo zaslaním e-mailu na adresu kpz@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet partnerského občianskeho združenia ŽelPage č. 2483863001 / 2400 vedení v eBanke, a.s.. Nezabudnite zadať variabilný symbol a do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a kontakt. Taktiež nás informujte o svojej platbe e-mailom na kpz@railpage.net. Vyhnete sa tak vysokým poplatkom za prevody zo zahraničia.

Postup pri registrácií účastníkov zo zahraničia:

– v prvom rade je taktiež nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo +421 918 226 444, alebo zaslaním e-mailu na adresu kpz@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet klubu č. SK05 0900 0000 0005 2364 8690 vedení v Slovenskej sporiteľni, a.s.. Pri platbe zo zahraničia uveďte svoje meno, kontakt a variabilný symbol do správy pre prijímateľa. Taktiež nás informujte o svojej platbe e-mailom na kpz@railpage.net. Poplatky za prevod znáša odosielateľ. Pri zahraničných platbách je možnosť dohodnutia individuálnych podmienok na adrese kpz@railpage.net.

Potvrdenie registrácie:
– účastníci od ktorých budeme evidovať uhradené vstupné budú priebežne uverejňovaní na našich stránkach.

Upozornenie:
– potvrdenie o vykonaní prevodu si starostlivo uschovajte. Je nutné sa ním preukázať pri nástupe do vlaku!

Organizačné pokyny:

Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok. Účastníci akcie musia brať ohľad na fotografov, aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad. Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť na vlastnú zodpovednosť. Zmena programu a cestovného poriadku vyhradená! Ďalšie informácie o jazde budú priebežne zverejňované na našej internetovej stránke: www.railpage.net

Ďakujeme naším sponzorom a partnerom:

Občianske združenie: Klub priateľov železníc – RP

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Do Veľkého Krtíša s RAILPAGE.NET

pedro zo dňa 14.3.2008 23:36

Drzim palce, nech vam vyjde aj pocasie aj cela akcia 🙂

Reagovať

TTFun zo dňa 15.3.2008 10:10

supeeer asi idem :byebye:

Reagovať

M@yqo zo dňa 15.3.2008 16:10

no trochu nedobre domyslene ze tych 350SK zahrana fotenie vlaku….

Reagovať

Peter Dirga zo dňa 15.3.2008 18:06

M@yqo

Kto bude chiet len fotit, tak moze prispiet na ucet alebo priamo nam organizatorom vo vlaku. :byebye:

Reagovať

Andy zo dňa 16.3.2008 6:31

nechápem ako mediálnym partnerom Railpage je Railpage, to su akože dva v jednom?

Reagovať

Michal Repko zo dňa 16.3.2008 11:02

Ad: Andy

RailPage.NET je jedným z dvoch mediálnych partnerov občianskeho združenia „Klub priateľov železníc – RP“, ktoré túto jazdu organizuje…
:byebye:

Reagovať

Laminatka zo dňa 25.3.2008 20:07

PROSÍM VÁS, máte niekto foto zastávok Bušince a Malé Zlievce z čias, keď tam ešte dačo bolo? (Ja som to už pri mojej pešej túre po trati nestihol-nie je tam už prakticky nič) Alebo mi môže aspoň niekto povedať ako tie zastávky vyzerali (či tam boli len plechové búdy alebo aj nejaké stavby ap.)??
Fakt PROSÍM.
🙁

Reagovať

Laminatka zo dňa 26.3.2008 21:44

No to je ochota… 😕

Reagovať

Petov zo dňa 26.3.2008 23:32

No z Bratislavy môžem pristúpiť jedine v Lučenci.
Odchod zo Zvolena by mohol byť až po príchode Horehronca. Ale tak by to asi z prevádzkových dôvodov nešlo. 😕

Reagovať

Michal Repko zo dňa 27.3.2008 12:22

Ad. Petov

Zial odchod vlaku zo ZV je este pred prichodom Horehronca a to z dovodu, ze cely cestovny poriadok sa odvija od volnej trasy na peaznom useku trate, cize v Madarsku, kde este stale jazdia vlaky pravidelnej osobnej dopravy.

Reagovať

hmphoto zo dňa 30.3.2008 10:36

Ahojte, čakám, že sa tu objavia aspoň nejaké fotografie 🙁 zo včerajšej v histórii prvej jazdy pod hlavičkou railpage.net. Ak niekto máte niečo sem s nimi. 🙂

Reagovať

Garin zo dňa 31.3.2008 13:25

ad vampi: už tu odrána bola reportáž s fotografiami. aj s linkom na reportáž v televízii Markíza. Ale „záhadne“ sa zo stránky stratila … 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *