Váš železničný portál
Registrovať sa

České dráhy uvedly do provozu zrekonstruované odbavovací prostory železniční stanice Prostějov hl. n.

Česká republika 23.5.2006 6:40 Juraj Streber Zobrazené: 1057

České dráhy předaly do užívání další moderní odbavovací prostory pro cestující – tentokrát v železniční stanici Prostějov hlavní nádraží. Investorem stavby byly České dráhy a.s. a celková výše nákladů dosáhla částky 51 mil. Kč včetně projektové dokumentace. Stavbu, která započala v roce 2003 prováděla společnost ŽSD Brno a.s. divize pozemní stavitelství Olomouc a byla rekonstruovaná odbavovací hala slavnostně předána do užívání cestující veřejnosti. Odbavovací hala tak cestujícím – vedle komfortnějšího čekání nově nabízí například služby ČD centra, nové pokladny, informační systém a celkově moderní a přívětivé prostory nezbytné pro cestování železnicí ve 21. století. České dráhy otevřením rekonstruovaných nádražních prostor v Prostějově doplnily další dílek do své strategie revitalizace nádražních objektu nazvané ŽIVÁ NÁDRAŽÍ.

Detailní informace o průběhu rekonstrukce

Primárním cílem rekonstrukce bylo zlepšení podmínek pro cestující veřejnost. Současně také technický stav objektu a technické vybavení již zcela neodpovídalo současným technickým požadavkům. Rekonstrukce započala v roce 2003, kdy byly zahájeny práce na opravě střešního pláště budovy. V rámci těchto prací byla provedena demontáž původní lepenkové krytiny a byla provedena nová konstrukce střešního pláště, jeho zateplení – včetně výměny klempířských prvků a hromosvodů.

Práce pak pokračovaly v roce 2004 a 2005. V tomto období byla provedena rekonstrukce zastřešení 1. nástupiště. Současně byla v rámci této etapy provedena oprava povrchů stěn a rekonstrukce osvětlení ve vestibulu.

Na celé výpravní budově byla provedena kompletní výměna okenních a dveřních konstrukcí, včetně výměny proskleného obvodového pláště vestibulu. Byla zahájena oprava keramických obkladů obvodového pláště, která byla dokončena v jarních měsících letošního roku. Keramický obvodový plášť byl mechanicky otryskáván a opětně chemicky ošetřen. Byla provedeno restaurování sochy na fasádě objektu výpravní budovy. Ve vestibulu byly rekonstruovány toalety pro cestující veřejnost . Ve všech rekonstruovaných prostorách byla provedena výměna podlahových konstrukcí, elektroinstalací, osvětlení , rozvodů ZTI a VZT.

V části restaurace a rychlého bufetového občerstvení bylo kompletně zrekonstruováno technologické zázemí. Byla vybudována nová varna, skladové prostory a sociální zázemí restaurace. Dále byla provedena oprava prostoru rychlého bufetového občerstvení, které souvisí s restaurací.

Ve stanici byl nainstalován zcela nový informační systém, ozvučení vestibulu a nové světelné nápisy na objektu výpravní budovy. U vchodu a východu z budovy a na nástupiště byly instalovány 2 majáčky pro nevidomé občany; u objektu výpravní budovy byla umístěna rampa pro přístup občanů s tělesným postižením či omezením pohybu.

V roce 2006 práce na rekonstrukci objektu pokračovaly, zejména ve vestibulu výpravní budovy. Byla dokončena oprava povrchu stěn vestibulu včetně prosklených konstrukcí. Proběhly dokončovací práce na kompletní opravě keramické podlahy vestibulu. Byla dokončena oprava obvodového keramického pláště budovy.

Byla dokončena vestavba nového ČD centra , včetně nových pokladen a informační kanceláře. U ČD centra byl instalován informační kiosek umožňující přístup na internet. Cestující veřejnost zde může čerpat užitečné informace o městě Prostějov a přilehlém regionu, o odjezdech vlaků a autobusové dopravě. Veřejnosti také slouží nová čekárna.

Poslední etapou rekonstrukce byla realizace komerčních prostor, které jsou umístěny ve vestibulu výpravní budovy. Ve vestibulu byla vestavěna prodejna potravin PONT; dále byly zrekonstruovány komerční prostory pro prodejnu tisku HDS Detail, Květiny4you, kadeřnictví a T-Tip.

ČD centrum Prostějov hlavní nádraží

Jako součást revitalizace nádraží a rozšiřování služeb otevřely ČD v Prostějově také nové prostory ČD centra – součást sítě deset let budovaných center komplexního odbavení cestujících, jež nabízejí i další návazné a nadstandardní služby pro cestující.

V moderním a příjemném prostředí jsou zajišťovány veškeré služby klientům Českých drah. Zákazníci si zde mohou zakoupit jízdní doklady pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu, místenky či lůžkové a lehátkové lístky. Pracovníci ČD centra jsou připraveni ochotně poskytnout informace nejen o vlakových spojích a komerčních nabídkách Českých drah, ale také o návazné autobusové dopravě. Z dalších služeb jde například o možnost objednávky taxislužby, zprostředkování služeb půjčovny automobilů, nabídku ubytování, prodej upomínkových předmětů ČD, popř. cestovních potřeb apod. Zájemci zde získají také informace regionálního charakteru, mohou si zakoupit turistické mapy, brožury, pohlednice, jízdenky na MHD či vstupenky na různé kulturní a sportovní akce.

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *