Váš železničný portál
Registrovať sa

15. výročie zahájenia prevádzky prvých rýchlikových jednosmerných elektrických lokomotív radu 162 na Slovensku

Prevádzka 11.10.2006 14:10 administrator Zobrazené: 3147

 Tento rok je bohatý na rôzne výročia, ktoré sa týkajú prevádzky jednotlivých radov hnacích vozidiel, preto aj tento článok bude pokračovaním v sérii, kde Vám monograficky predstavujeme jednotlivé jubilujúce hnacie rady vozidiel. Dnes si bližšie priblížime zahájenie a začiatky prevádzky „ zelených rýchlikových peršingov“ – rušňov radu 162.

Výroba a parametre rušňov

Výrobná séria 98 E 1
Rok výroby 1991
Rušne s označením 162.001 – 060
Výrobné čísla: 8709 – 8768

Elektrické jednosmerné rýchlikové rušne radu 162 boli vyrobené podnikom ŠKODA Plzeň ako náhrada za dosluhujúce elektrické rušne radu 140 /E499.0/ pre výkony v osobnej doprave. Výroba rušňov sa uskutočnila v roku 1991 a vychádzala z koncepcie a poznatkov pri výrobe radu 163, kde bol položený maximálny dôraz na unifikáciu súčiastok.

Rušne radu 162 majú však silnejšie trakčné motory s výkonom 870 kW.

Celkovo bolo vyrobených 60 rušňov tohto radu, ktoré boli do prevádzky na bývalé ČSD dodané v období jún – október 1991. Maximálna rýchlosť týchto elektrických rušňov je 140 km /hod, čo však na jednosmerných tratiach ŽSR nenájde svoje využitie, nakoľko ani jeden úsek napájaný napätím 3000 V jss nemá takúto traťovú rýchlosť.

Pri TBS však rušne radu 162 dosiahli rýchlosť 154 km / hod.

Dodanie rušňov od výrobcu

Na Slovensko boli tieto rušne dodané len do RD Žilina, na základe čoho RD Žilina v krátkom období ukončilo prevádzku bobín radu 140 a odovzdalo tieto rušne RD Košice pre zabezpečenie univerzálnej dopravy na trati Michaľany – Maťovce a Čierna nad Tisou – Košice.


Novododaná 162.010 sleduje legendárna „Bobina“ 140.052 v depe Žilina 19.6.1991 (v pozadí 140.056)

Prvé stroje radu 162 boli do RD Žilina privezené v noci z 5./6.6.1991 v rušňovom konvoji, ktorý doviezla vtedajšia žilinská bobina 140.074. Lokomotívy boli v tomto konvoji zoradené nasledovne: 162.009 + 162.010 + 162.001 + 162.002 + 162.004 + 162.005 + 162.003 + 162.006 + 162.007 + 162.008


Farbou voňajúce 162.002 a 004 čakajú na svoje „oživenie“ v depe Žilina 19.6.1991

Rušne radu 162 boli priamo z výroby pridelené do RD Žilina, Ostrava a Praha TGM nasledovne:

162.001 – 162.010 RD Žilina Bratislavská oblasť ČSD
162.011 – 162.020 RD Ostrava Olomoucká oblasť ČSD
162.021 – 162.032 RD Žilina Bratislavská oblasť ČSD
162.033 – 162.042 RD Ostrava Olomoucká oblasť ČSD
162.043 – 162.051 RD Praha TGM Pražská oblasť ČSD
162.052 – 162.057 RD Ostrava Pražská oblasť ČSD

Výmena rušňov radu 140 za 162, a ich zapožičanie

Na Slovensku boli rušne 162 zapožičané aj do RD Spišská Nová Ves, kde jazdili v osobnej doprave na ramene Košice – Žilina a to za spišské bobiny, ktoré boli nahradené nasledovne:

25.2.1993 na obrate Os 1545 / Os 1501 výmena 140.063 za 162.031

25.2.1993 na vlak Os 1545 vykonaná výmena 140.068 za 162.027

26.2.1993 na vlak Os 1501 vykonaná výmena 140.083 za 162.028

26.2.1993 na vlak Os 1545 vykonaná výmena 140.097 za 162.029

27.2.1993 na vlak Os 1545 vykonaná výmena 140.049 za 162.025

Potom sa urobila ešte výmena: rušeň 162.029 bol daný do turnusu za 140.076 a bobina 140.097 takto jazdila do konca GVD 1993/1994, pričom však počas obdobia od februára 1994 do zmeny GVD v máji 1994 sa uskutočnilo niekoľko ďalších zmien.

Definitívne obehy bobín za rušne 162 od GVD 1993/1994 sa uskutočnili takto:

140.049 vymenená za 162.025
140.079 vymenená za 162.026
140.068 vymenená za 162.027
140.083 vymenená za 162.028
140.076 vymenená za 162.029
140.063 vymenená za 162.030
140.097 vymenená za 162.031

Zhodne v depe Liptovský Mikuláš bol rušeň 140.075 jazdiaci na Os vlakoch Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves vymenený za rušeň 162.010 nasledovne: 24.06.1994 Os 2333/2346 Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves – Liptovský Mikuláš / Lv 51110 Liptovský Mikuláš – Žilina robila uvedená bobina, 25.06.1994 Žilina – Liptovský Mikuláš (Lv) / Os 2333/Os2346 vykonal rušeň 162.010.

Prehľad dodania slovenských rušňov radu 162 zo ŠKODY Plzeň a vykonanie ich TBS

Rušeň č.

Výrobné číslo

Prevzatý dňa

Dátum TBS

Trať TBS

Rušňové depo

162.001

162.002

162.003


162.004

8709

8710

8711

8712

31.5.1991

31.5.1991

31.5.1991

31.5.1991

22.6.1991

27.6.1991

22.6.1991

27.6.1991

Žilina- Varín

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

Žilina – Varín

Čevenka – Moravičany

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

ZA

ZA

ZA

162.005

8713

31.05.1991

27.6.1991

Žilina – Varín

Červenka – Moravičany

ZA

162.006

8714

31.5.1991

22.6.1991

Žilina – Varín

Červenka – Moravičany

ZA

162.007

8715

31.5.1991

22.6.1991

Žilina – Varín

Červenka – Moravičany

ZA

162.008

8716

31.5.1991

22.6.1991

Žilina – Varín

Červenka – Moravičany

ZA

162.009

8717

31.5.1991

22.6.1991

Žilina – Varín

Červenka – Moravičany

ZA

162.010

8718

31.5.1991

22.6.1991

Žilina – Varín

Červenka – Moravičany

ZA

162.021

8729

20.6.1991

5.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.022

8730

20.6.1991

5.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.023

8731

20.6.1991

11.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.024

8732

25.6.1991

5.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.025

8733

25.6.1991

5.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.026

8734

26.6.1991

5.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.027

8735

27.6.1991

11.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.028

8736

28.6.1991

18.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.029

8737

28.6.1991

11.7.1991

Žilina – Varín

Pardubice – Kostěnice

ZA

162.030

8738

28.6.1991

20.07.1991

Bytča – Považská Bystrica

Červenka – Moravičany

ZA

162.031

8739

28.6.1991

20.7.1991

Bytča – Považská Bystrica

Červenka – Moravičany

ZA

162.032

8740

28.6.1991

20.7.1991

Bytča – Považská Bystrica

Červenka – Moravičany

ZA


Novododané 162.002, 003 a 005 v depe Žilina sňa 19.6.1991

Zahájenie prevádzky radu 162 na Slovensku

Prevádzku tohto radu na Slovensku zahájili rušne 162.001 a 162.006, bolo to v pondelok 24.6.1991, kde stroj 162.006 nastúpil na Os 2912 Žilina – Ostrava Poruba a rušeň 162.001 na obrat Os 1507 Žilina – Košice / R 738 Petrov Košice – Žilina.

Udalosti a nehodové udalosti z prevádzky radu 162

Rušeň 162.058 bol vystavovaný na MSV Brno 1991 spolu so 731.016 a 470.004

Rušne 162.058 až 162.060 boli zmodernizované v elektronickej časti s použitím spätne vodivých tyristorov typu RTC v pulzných meničoch

Dňa 7.12.1991 sa v žst. Praha Smíchov čelne zrazil rušeň 162.018 s rušňom 363.168. Škoda na rušni 162.018 činila 17.000,- Kčs, a na rušni 363.168 škoda vo výške 85.000 Kčs.

Dňa 28.4.1995 medzi žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov narazil rušeň 162.016 ČD s R 341 Hron do stojaceho súpravového vlaku, kde sa ťažko poškodil. Opravu vykonalo RD Ostrava.

Dňa 6.6.1995 sa počas posunu v žst. Spišská Nová Ves čelne zrazili rušne 162.031 a 162.002. Škoda činila 40 000,- Sk.

Dňa 25.5.1995 vykonal rušeň 162.004 na trati Košice – Markušovce a späť skúšobnú jazdu pre traťovú rýchlosť 120 km / hod. Číslo vlaku bolo Lv nsl. 512 / Lv nsl. 511, pričom rušeň išiel rýchlosťou 135 km /hod.

Rušeň 162.022 vykonal zhodné skúšky ako rušeň 162.004, ale dňa 26.5.1995 na trati Žilina – Varín.

Rušeň 162.057 po výrobe mal na čele továrenský nápis ŠKODA.

Rekonštrukcia rušňov radu 162

Na základe potreby dvojsystémových rušňov s maximálnou rýchlosťou 140 km /hod na železniciach ČD, ktoré uvedená železničná správa potrebovala z dôvodu zabezpečenia medzinárodných rýchlikov a neskôr EC vlakov na ramene Praha – Břeclav – Viedeň (Vindobona, Antonín Dvořák) sa vykonalo previazanie podvozkov medzi rušňami 162 a 363 LD Praha TGM. Po previazaní podvozkov boli rušne radu 162, ktoré sa rekonštrukcii podrobili preznačené na rad 163.2 s ponechaním inventárneho čísla. Číslo 2 bolo do označenia pridané z dôvodu zabránenia duplicitných čísiel s radom 163.

Rekonštrukcie českých strojov radu 162 boli vykonané nasledovne (DKV Praha TGM):

07.10.1993 podvozky z 162.044 na 363.164, preznačený na 163.244

17.10.1993 podvozky z 162.059 na 363.165, preznačený na 163.259

xx.12.1993 podvozky z 162.049 na 363.166, preznačený na 163.249

xx.11.1993 podvozky z 162.051 na 363.167, preznačený na 163.251

xx.12.1993 podvozky z 162.060 na 363.168, preznačený na 163.260

17.03.1994 podvozky z 162.043 na 363.124, preznačený na 163.243

04.05.1994 podvozky z 162.048 na 363.122, preznačený na 162.248

10.05.1994 podvozky z 162.050 na 363.123, preznačený na 163.250

xx.09.1994 podvozky z 162.045 na ,363.121, preznačený na 163.245

Slovenským rekonštrukciám rušňov radu 162 budeme v budúcnosti venovať samostatný článok.

Presuny rušňov radu 163.2 ku zmene GVD 1995/1996:

163.259 + 163.260, 22.5.1995, DKV Praha Jih (TGM) – DKV Bohumín

163.243 +163.244, 23.5.1995, DKV Ústí nad Labem – DKV Bohumín

163.245 + 163.248, 25.5.1995, DKV Ústí nad Labem – DKV Bohumín

163.249 + 163.250, 25.5.1995, DKV Praha Jih (TGM) – DKV Bohumín

163.251, 26.5.1995, DKV Praha Jih (TGM) – DKV Bohumín

V súčasnosti sú na Slovensku všetky rušne radu 162 sústredené v RD Žilina, kde sa používajú v osobnej, rýchlikovej vozbe a vozbe EC vlakov.


Naleštená 162.001 vezie prvý slávnostný elektrický vlak Čadca – Zwardoň PKP dňa 9.12.2002 neďaleko zastávky Skalité Serafínov, na postrku je bratislavská 362.012

Info: Paľo, Andy
Text a úprava: Andy
Foto: Paľo
Zdroj: súkromný archív

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *