Váš železničný portál
Registrovať sa

VLAKY S NÁZVOM LEGO ODVIAL ČAS

História 9.1.2011 23:00 Pavel Chomjak Zobrazené: 5391

Snaha zhospodárniť osobnú dopravu z Prešova do Starej Ľubovne na jej menej frekventovanom úseku z Lipian do Plavča, kde v minulosti kraľovali rušne nezávislej trakcie radov 750 a 754, spôsobila v spomínanom úseku nasadenie motorových vozňov na väčšinu osobných vlakov. Po ich prevedení do elektrickej trakcie sa pre ne vžilo pomenovanie „Lego“. Začiatok platnosti grafikonu vlakovej dopravy pre rok 2011 ale epochu krátkych osobných vlakov na trati Lipany – Plaveč – Stará Ľubovňa ukončil.

Prvý raz sa zjavili motorové vozne radu 830 z depa Prešov v turnuse na fotogenickej trati v okolí Lipian, Plavča a Starej Ľubovne s príchodom GVD 1992/93. Spočiatku vozievali cestujúcich z Prešova až do Starej Ľubovne. Neskôr, po otvorení elektrickej prevádzky z Prešova do Lipian, boli na výkony medzi Lipanami a Starou Ľubovňou navážané na závese elektrických motorových jednotiek radu 460, resp. sa vracali do Prešova ako vlak s cestujúcimi. V niekoľkých po sebe nasledujúcich grafikonoch sa v tejto oblasti vystriedali rôzne varianty nasadenia osemstotridsiatok. Vozbu večerných osobných vlakov 8749 (neskôr 8769,8789) / 8748 (8768, 8788) z Plavča do Lipian a späť v rokoch 1990 – 1996 vykonávali popradské motoráky. Niekoľko fotografií motorových vozňov rady 830 z tohto obdobia nájdete v skvelom článku Miša Repku

Po dokončení elekrifikácie celej trate z Prešova do Plavča došlo k ďalšej zmene organizácie osobnej dopravy. A práve toto obdobie je hlavnou témou príspevku. Odvtedy väčšina osobných vlakov v smere od Prešova v Lipanoch svoju jazdu ukončila. Vedenie novovzniknutých osobných vlakov 8780 – 8787 medzi Lipanami a Plavčom sa zverilo elektrickým rušňom radu 110 s dvoma vozňami klasickej stavby. Osobnú dopravu z Plavča cez Starú Ľubovňu do Popradu celkom ovládli motorové vozne depa Poprad. Na doplnenie je potrebné uviesť, že v období od 23.6. do 30.9.2001 sa košické žehličky 110.008, 013, 023, 026, 033 a 034 uplatnili tiež v doprave medzinárodných osobných vlakov 8754/8755 z Plavča do poľských kúpeľov Krynica.


Rušeň 110.033 s osobným vlakom 8782 vchádza 4.februára 1998 po moste ponad rieku Poprad do železničnej stanice Plaveč.

Rušne radu 110 nasadené na Legu však boli často z rôznych dôvodov zastupované inými lokomotívami : jazdili tu legendárne bobiny (rad 140), nenápadné skútre (rad 121) a v prípade potreby si na lego z postrkovej služby odskočila aj spišskonovoveská dvojička (rad 131). Pôsobenie týchto rušňov si pripomeňme nasledujúcimi fotografiami:


Skúter 121.084 s dopoludňajším osobným vlakom 8783 bol 1. marca 1999 najprv zachytený v úseku Krivany – Lipany…


a o niekoľko desiatok minút neskôr v opačnom smere s vlakom 8782 idúcim do Plavča.


Ráno s bobinou 140.076 na osobnom vlaku 8781 v železničnej stanici Lipany 25. mája 1999.


V ten istý deň a s rovnakou lokomotívou, ale o niečo neskôr ako na predchádzajúcom obrázku v úseku Pusté Pole – Krivany s vlakom 8783.

Dva pohľady na už neexistujúci skúter 121.014 s popoludňajším osobákom 8785 nad Lipanami v posledný januárový deň roku 2000. Ako ten neskrotný čas letí …


121.007 v predvianočnom čase 22. decembra 2002 počas posunu v železničnej stanici Lipany.

Samozrejme, že do vozby Lega zasiahli tiež známe peršingy, teda rušne radu 163. Spočiatku náhodne pri nedostatku strojov plánovaného radu, neskôr v turnuse, pričom obehy v jednotlivých grafikonoch mali rôzne podoby. Doprava Lega lokomotívami radu 163 bolo jedno z najlepších riešení, pretože sa tým zlepšili pracovné podmienky pre rušňovodiča. V neposlednom rade sa naskytla i možnosť operatívneho použitia lokomotívy na iné vlaky v prípade prevádzkovej potreby. Záver vozby Lega v elektrickej trakcii patril peršingom 163.056, 057, 060 a 125, ktoré sú pre prevádzku na dispečersky riadenej trati Prešov – Plaveč vybavené rádiostanicami.

Ranné stretnutie peršingov v železničnej stanici v Lipany, pri ktorom dochádzalo k turnusovému vystriedaniu HDV na Legu.
Na snímke z 10.mája 2006 vchádza 163.060 s prvým legom do Lipan,
vedľa vyčkáva stroj 163.125 na povolenie na posun.


V prestávke medzi vlakmi postával rušeň 163.050 v žst. Lipany, ktorá bola využitá okrem iného
na výmenu žiarovky medzi svietidlami reflektora.
Dvojička slúžiaca v ten deň v postrkovej službe v pozadí čaká na ďalší ťažký nákladný vlak.


Po začatí elektrickej prevádzky do Plavča bola súprava Lega zostavená z dvoch vozňov.
Zbytočne veľká kapacita vlaku bola neskôr zredukovaná na jeden vozeň, čo počas prázdnin niekedy nestačilo.
Aby sa predišlo ďalším problémom s prepravou bicyklov, ktoré sa do jedného vozňa Bh alebo Bt ťažko nakladali,
bol počas letných prázdnin 2008 zaradený do súpravy vozeň BDs s oddielom pre batožinu.
Na snímke Lego na zastávke Krivany s 163.057 dňa 21.7.2008.


Lego pri automatickom hradle Rohov 13.októbra 2008 s rušňom 163.050.

Prevádzkové náklady, ale najmä poplatok za dopravnú cestu viedli k ďalšej racionalizácii prevádzky na tomto traťovom úseku. To prinieslo opakované nasadenie motorových vozňov, tento raz dvojnápravových. Aj keď podľa obehov mali byť na Lego nasadzované motorové vozne 812, spočiatku bol na tieto výkony pravidelne nasadzovaný slabší rad 810. Pretože išlo o vlaky zostavené iba zo sólo motorového vozňa, zámena za slabšiu osemstodesiatku nemala žiadny vplyv na dodržiavanie jazdných časov. Všeobecne je možné konštatovať, že vďaka dobrej údržbe bola služba na Legu s popradskými motorákami bezproblémová a príjemná.

Keď 6.augusta 2003 zavítal so zahraničnými turistami na „fotospot“ nad obcou Krivany Hurvínek M131.1125,
určite nikomu nenapadlo, že o niekoľko rokov neskôr budú malé dvojnápravové motoráčiky
v tomto kraji bežnou súčasťou každodenného života.


810.474 v Lipanoch 15.1.2009.


Prevádzková situácia v Lipanoch 28.januára 2009: motorový vozeň 810.602 v spoločnosti postrkovej dvojičky 131 019+020
a manipulačného vlaku do Prešova v zostave 110.026+721 071.


Ešte raz motorák 810.602, tento raz na železničnej zastávke Ľubotín ako vlak 8734 v neskoré popoludnie 31. januára 2010.


Čakanie motoráčika 810.404 14. 10.2010 ako vlak 8734 na čas odchodu na železničnej zastávke Krivany.


16 apríla 2009 poškodil v km 64,8 padajúci strom trolejové vedenie, pretrhol vodič a padol na trať.
Motorák 810.475 sa tak stal jediným hnacím vozidlom nezávislej trakcie, ktoré mohlo po tomto incidente
v úseku Lipany – Plaveč jazdiť neobmedzene. Veď aj dispečerom ZSSK, po zhodnotení situácie a návrhu riešenia organizácie jázd ďalších vlakov
v elektrickej trakcii vlakovými náležitosťami, bol „Macko“ operatívne využitý na pokrytie všetkých vlakov
do doby než bol trolej opravený (inými slovami do večera).
Skrátka motorový vozeň 810.475 si v ten deň popoludní cez kopec (Plaveč – Lipany) zajazdil…


Fotografiou motorového vozňa 810.517 na zastávke Čirč z augusta 2003 uzatvárame spomienku na Lego vedené popradskými osemstodesiatkami.
Ich čas sa už naplnil. Motorák 810.475 bol ako nepojazdný spolu s ďalšími štyrmi strojmi rovnakého radu
odpredaný minulý rok Českým dráham. Ďalších desať vozidiel tohto radu, medzi nimi aj 810.517 a 602, sú ČD ponúknuté…


Stretnutie v železničnej stanici Plaveč 2. januára 2010: 812.039 počas obehu prívesného vozňa pred návratom do Popradu
a 812.036, ktorý vyčkáva na odchod do Lipian ako vlak 8733.


A opäť zastávka Krivany, tento raz dňa 15. októbra 2010 s motorovým vozňom 812.036 idúcim ako vlak 8733.


812.038, Lipany, 28.10.2010. Príprava súčasného grafikonu už prebiehala naplno
a bolo jasné, že Lego v jeho doterajšej podobe končí.
Neostávalo nič iné , ako fotiť a dokumentovať, kým počasie praje…


O deň neskôr krásne jesenné počasie opäť doprialo fotografovanie v osirelej železničnej stanici Plaveč motorový vozeň 812:039.
Nadišiel záverečný deň grafikonu 2010 a s ním aj posledná možnosť vyfotografovať si za normálnych okolností
motorový vozeň na Legu. Bodkou za celou epochou bol pár vlakov 8733/8734, ktoré odviezol motorák 810.474.
Mrazivé počasie s nepríjemným vetríkom sprvu neprialo, ale popoludní sa slniečko predsa len predralo cez rednúcu oblačnosť.

Motorový vozeň 810.474 vchádza 11.12.2010 ako osobný vlak 8733 do železničnej stanice Lipany.


810.474 ako vlak 8734 prechádza 11.12.2010 svižným tempom medzi Krivanami a Pustým Poľom.

Nový grafikon priniesol na mĺkvu trať medzi Lipanmi a Plavčom určité oživenie. Bezpochyby jednoznačným spestrením pre fotografov je rušňový vlak 79130, ktorý denne jazdí z Prešova (odch. 8.25 h) do Plavča. Odtiať lokomotíva dopravuje pár osobných vlakov 3301/3300 a večer sa z Plavča vracia opäť Rv do Prešova. Uvedený pár Os vlakov mal pôvodne jazdiť z/do Krakova (samozrejme po sprevádzkovaní mosta pri meste Nowy Sącz). Poľská strana však vlak krátko pred príchodom nového GVD na svojom území odriekla.

Pre milovníkov EMJ radu 460 sa naskytá možnosť vyfotografovať si v malebnej krajine pantografy, ktoré sú oproti minulosti vo väčšej frekvencii zaturnusované až do Plavča (8763, 8768, 8774, 8772, 8777, 8781). ZATIAĽ…

Popradské motorové jednotky rady 840 predsa len raz denne zachádzajú do Lipian: deje sa tak ráno na páre priamych vlakov 8303/8306 z/do Popradu. V prípade, že je na uvedených spojoch mimoriadne radená dvojica 812 + 011, do Lipian ide z Plavča iba sólo motorák. Prívesný vozeň v Plavči odpoja, kde vyčká na návrat motorového vozňa. Obrat v Lipanoch je veľmi ostrý – iba štyri minúty, čo by na obehnutie prívesného vozňa a včasný odchod celkom isto nepostačovalo.

Rušeň 163.060 sa 19. decembra 2010 počas jazdy ako Rv 79130 blíži na miesto,
kde sa v minulosti nachádzala zastávka Kamenica nad Torysou.


Na siedmej koľaji, kde kedysi postávala súprava Lega pred odchodom do Lipian,
je zachytená 19. decembra 2010 súprava vlaku 3301 s lokomotívou 163 060.


Fotka zachytavajúca situáciu 7. decembera 2010 – 840.004 a 812.031, ktorej cesty sa pomaličky krátia.

Autor: Patrik Pčolka (creator)
.


13.6.2010 zachytená 810 602 ako osobný vlak do Lipan pred zastávkou Krivany.
Autor: Michal Timko


Posledný deň GVD 2010Lego poslednýkrát vchádza do Plavča ako Os 8733 v hlavnej úlohe 810.474.

Autor: Patrik Pčolka (creator)
.


„Plavečské Lego“ alebo 810.474 odpočíva v Plavči.
Autor: Patrik Pčolka (creator).

Text a neoznačné foto: © 2010 Pavel Chomjak

Pridajte sa do diskusie!

12 komentárov k: VLAKY S NÁZVOM LEGO ODVIAL ČAS

Juraj Streber zo dňa 10.1.2011 0:09

pekné miesto ten skalný zárez

Reagovať

ondriq zo dňa 10.1.2011 8:42

celý úsek, od Lipian až po Plaveč je fotogenický…ten skalný zráz je u „domácich“ nazývaný Balažka a naľavo skala asi 40-50 vysoká nazývaná Veľká skala, napravo Malá skala…
odporúčam, fotoflekov je viac než dosť!

Reagovať

Garin zo dňa 10.1.2011 8:59

Od marca 2011 s najväčšou pravdepodobnosťou úsek Lipany – Plaveč bez osobnej dopravy. Fotiť sa budú dať nákladné vlaky a mimoriadne jazdy, napr. návozy z Chabówky na „katku“ alebo merací vlak… Žiaľ :pohoda:

Reagovať

ondriq zo dňa 10.1.2011 13:05

bez osobnej dopravy v réžii ZSSK? alebo sa toho ujme iný dopravca?
..lebo s poľským prístupom „máme čas“ tak skoro ani nákladné vlaky chodiť nebudú… :sorry:

Reagovať

DIGZ zo dňa 10.1.2011 13:26

Vyčkaj času a bude súkromník :byebye:

Reagovať

Creator zo dňa 10.1.2011 18:09

DIGZ: nech si jazdí u vás, radšej na črepoch ako na súkromníkov :good:
Garin: zatiaľ je to pod embargom, je to len na báze rečí, pokiaľ uvídm oficiálnu správu uverím, ale škoda bude tejto trate, zatiaľ je všetko v otáznikoch a kopec nezodpovedaných otázok. 🙂 🙂 😉

Reagovať

477.013 zo dňa 10.1.2011 18:40

Pekná spomienka.

Reagovať

Garin zo dňa 10.1.2011 19:00

Creator: pod embargom? Nie tak celkom. Už som na viacerých miestach železničných webov písal, že ide o návrh, sčasti potvrdený aj oficialitami ZSSK. Jednoducho trať Lipany – Plaveč nemá pre ZSSK pri jej nákladoch na km bez diaľkovej dopravy potenciál.

Reagovať

Creator zo dňa 10.1.2011 19:05

Garin: Veď sa uvidí, ja neočakávam nijaké zázraky, že to ako bude vyzerať v marci.btw

Palio: Inak reportáž veľmi pekná.

Reagovať

BonoVox zo dňa 10.1.2011 19:15

Veľmi pekná reportáž z našej „domácej“ trate. Podľa poslednej info prvý nákladný vlak po povodiach do a z Plavča pôjde v pondelok 17. januára tak sa tešíme 🙂

Reagovať

Garin zo dňa 10.1.2011 19:46

Ahoj Pali, Tvoj pekný príspevok ma inšpiroval, aby som si zaspomínal na výlety pod plavečský hrad. V archíve som našiel ojedinelý výkon spišskej dvojičky na Legu.

Snímka pochádza z 10. augusta 2002, keď som fotil Zeleného Antona na vlaku EuroTrain do Muszyny.

Z prevádzkových dôvodov išla dvojička 131.012/011 na Os 8785 z Plavča do Lipan. Na závese činná žehlička 110.008.

[img]http://railpage.net/uploads/files//DujnicLego2002w.jpg[/img]

Reagovať

BonoVox zo dňa 14.1.2011 17:05

Tak od marca už asi aj akékoľvek spojenie Lipany-Plaveč bude minulosťou aspoň , že od dnes 14 jan začali jazdiť po dlhej odmlke nákladné vlaky na tejto trati .

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *