Váš železničný portál
Registrovať sa

ZSSK CARGO sa bude naďalej starať o vozidlá ZSSK

Slovensko 9.6.2006 4:20 Juraj Streber Zobrazené: 874

Zmluvy uzatvorené na základe verejnej súťaže zahŕňajú periodické opravy i neplánovanú údržbu… Prvá z nich sa týka vyšších druhov periodických opráv elektrických hnacích dráhových vozidiel a zahŕňa opravárenské výkony v objeme 264 mil. Sk bez DPH. Obsahom druhej zmluvy je vykonanie vyšších druhov periodických opráv motorových hnacích dráhových vozidiel v predpokladanom finančnom objeme 136 mil. Sk bez DPH. Keďže obe zmluvy majú rámcový chrakter, konkrétne počty vozidiel budú upresňované v štvrťročných zmluvách o dielo a budú vychádzať zo skutočnej prevádzkovej potreby a skutočného technického stavu vozidiel.

Okrem toho bude ZSSK CARGO zabezpečovať aj neplánovanú údržbu a nižšie druhy periodických prehliadok a opráv železničných koľajových vozidiel v predpokladanom objeme 584 mil. Sk bez DPH.

Vo vozidlovom parku ZSSK sa v súčasnosti nachádza 482 hnacích vozidiel, motorových vozňov a 249 prívesnch vozňov. Až 27 percent z nich je starších ako 30 rokov. V rovnakej vekovej kategórii je aj 44 percent z 1394 vozňov, ktoré vlastní ZSSK.

V minulom roku vynaložila ZSSK na vyššie druhy periodických opráv železničných koľajových vozidiel 639,75 mil. Sk, ktoré pokryli opravu 91 hnacích vozidiel, motorových a prívesných vozňov a 381 osobných vozňov. Na údržbu a nižšie periodické opravy to bolo 762,25 mil. k, z toho na hnacie vozidlá, motorové a prívesné vozne 367,5 mil. Sk a na osobné vozne 394,75 mil. Sk.

Zdroj: Cargo Info

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *