Váš železničný magazín
Registrovať sa

ZSSK CARGO pokračuje v prekážkach v práci

Tlačové správy 19.12.2019 19:40 Martin Kramarčík Zobrazené: 1684

Zástupcovia zamestnávateľa podpísali so zástupcami
zamestnancov Dohodu o prekážkach v práci podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce s platnosťou
do 30. júna 2020.
„Nakoľko sa situácia v hutníckom priemysle nezlepšuje s čím súvisí aj pokles našich prepráv
a tržieb, predložili sme zástupcom zamestnancov návrh na pokračovanie v prekážkach v
práci na strane zamestnávateľa. Inštitút prekážok v práci je len jedným z opatrení na
zmiernenie negatívneho dopadu na hospodárenie spoločnosti.“ objasňuje situáciu Martin
Vozár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.
s.
Ako ďalej dodal bude úlohou vedúcich zamestnancov naplánovať čerpanie prekážok v práci
podľa prevádzkovej potreby a s prihliadnutím na záväzky voči zákazníkom.
O Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1.
januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave –
Železničnej spoločnosti, a. s. Svojou činnosťou nadväzuje na viac ako 170-ročnú históriu
železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika,
v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Poslaním spoločnosti je poskytovať
spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy
orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo
súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný
produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *