Váš železničný magazín
Registrovať sa

ZSSK CARGO ide modernizovať svoj vozový park, vyhlasuje súťaž

Tlačové správy 9.4.2018 17:38 administrator Zobrazené: 3279

Bratislava, 9. apríl 2018 – Najväčší slovenský nákladný dopravca ZSSK CARGO v týchto dňoch vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom 10 viacsystémových rušňov. Predpokladaná hodnota zákazky za prenájom na 10 rokov je 58 848 000 eur bez DPH. Cena bola určená na základe skutočných nákladov na prevádzku hnacích železničných vozidiel radu 363 a 131, ktoré ZSSK CARGO chce nahradiť novými viacsystémovými lokomotívami, ako aj na základe výsledkov podobných súťaží v okolitých krajinách.

Na prepravnom trhu dochádza k nástupu nového modelu realizácie prepráv. Záťaž prestáva byť odovzdávaná na hraniciach štátov a dopravcovia začínajú v zvýšenej miere realizovať výkon na celom ramene z miesta nakládky až po miesto vykládky. „Existencia viacsystémových rušňov daný model podporuje. Slovensko je už dnes vďaka svojej významnej polohe vystavované riziku, že jeho výkony preberú iní dopravcovia, ktorí sú na cezhraničné výkony pripravené. Ak chce ZSSK CARGO patriť do skupiny dopravcov, ktorí pôsobia na európskom prepravnom trhu, je nevyhnuté začať s obnovou parku elektrických hnacích železničných vozidiel,“ vraví Martin Vozár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO. Ako ďalej podotýka, tí dopravcovia, ktorí sú „infraštruktúrne pripravení na tento model prepráv, získavajú konkurenčnú výhodu a majú vytvorené podmienky na zachovanie prepravného podielu, respektíve jeho postupný rast na úkor tých spoločností, ktoré viacsystémové rušne nemajú.“

V súčasnosti ZSSK CARGO využíva na zabezpečenie svojich činností viac ako 450 hnacích železničných vozidiel, z toho je elektrických 225. Avšak, spôsobilých prechodu viacerými trakčnými napäťovými systémami je len 23 rušňov, teda len 10 percent parku elektrických hnacích železničných vozidiel. Zároveň tiež platí, že nie všetky sú dostatočne spoľahlivé či hospodárne na poskytovanie služieb v cezhraničnom styku. Nosné rady hnacích železničných vozidiel v parku ZSSK CARGO majú v priemere 36,2 rokov (R 131) a 29 rokov (R 363). „Obnova parku spoločnosti v porovnaní s okolitými krajinami dlhodobo absentuje, čo výrazne oslabuje konkurenčnú schopnosť ZSSK CARGO na trhu a posúva ho do pozície dopravcov realizujúcich len lokálne výkony v rámci SR,“ objasňuje Martin Vozár.

Vzhľadom na plánovanú zmenu v trakčnom napäťovom systéme železničnej infraštruktúry, súčasnú situáciu na trhu, nové obchodné príležitosti a prevádzkové potreby bola v strednodobom horizonte odhadnutá potreba 10 kusov viacsystémových elektrických HŽV v rokoch 2018 – 2019.
Prečo chce ZSSK CARGO viacsystémové rušne prenajímať?
– Prenajímateľ hradí periodickú a korektívnu údržbu (mimo spôsobených škôd)
– Flexibilita možnosti dodatočných zmien v zmluve, napríklad úprava počtu najazdených km, aby nájomca nemal zbytočne veľké splátky, prípadne vedel reagovať na nové podmienky
– Možnosť obmeny aktíva po skončení nájomného vzťahu – získame nové, technologicky lepšie aktívum
– Úspora nákladov a času spojených s pracovnou silou. Leasingová spoločnosť zabezpečí riešenie poistných udalostí, reklamácií, opravy, údržby, servis. Okrem toho leasingová spoločnosť má lepšiu vyjednávaciu pozíciu s dodávateľmi, takže dokáže vyjednať zaujímavejšie podmienky nákupu, čo sa prejaví v nižšej mesačnej splátke pre klienta
– Minimalizácia technického rizika – celé riziko súvisiace s prevádzkou predmetu leasingu (napríklad celého vozového parku) ako sú opravy, riziko ďalšieho predaja berie na seba prenajímateľ. Pri poruchách dostane klient nové vozidlo

O Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a. s. Svojou činnosťou nadväzuje na viac ako 170-ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

 

Autor titulnej fotografie: Andreas Kepplinger

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *