Váš železničný portál
Registrovať sa

Železničné preukazy ZSSK – rok 2014

Slovensko 29.1.2014 22:40 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 3668

Pred rokom sme vás informovali o obmedzení železničného preukazu pri cestovaní vlakmi kategórie Ex a SC na území Českej republiky. Medzičasom došlo k podpísaniu novej Zmluvy o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi zástupcami Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Českými dráhami (ČD). Zaujíma vás aké zmeny čakajú tento rok držiteľov železničných preukazov ZSSK a aká je budúcnosť týchto preukazov na Slovensku? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Najväčším prekvapením je opätovné uznávanie železničného preukazu ZSSK pri cestovaní vlakmi kategórie Ex a SC na území Českej republiky. Po roku, kedy bolo cestovanie týmito kategóriami vlakov podmienené doplatkom, ktorý predstavoval 50% z obyčajného cestovného, sa železničné preukazy ZSSK od 1.1.2014 opätovne uznávajú vo všetkých vlakoch ČD v plnom rozsahu.

Prečo neboli v roku 2013 železničné preukazy ZSSK uznávané vo vybraných kategóriách vlakov ČD v plnom rozsahu a prečo sú v roku 2014 opätovne uznané? Na základe čoho došlo k prehodnoteniu a následnému zrušeniu obmedzenia? S týmito otázkami sme sa obrátili na ZSSK a dostali sme nasledovnú odpoveď: „Na základe rokovaní zástupcov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a zástupcov Českých dráh, a.s.,“ toľko diplomatická odpoveď p. Zuzany Červenej z Odboru komunikácie ZSSK.

V roku 2013 bolo prinajmenšom zarážajúce, za akých podmienok bola zmluva podpísaná. O použití rovnakého metra sa nedalo ani len hovoriť. Kým cestovanie v expresných (komerčných) vlakoch ČD bolo pre českých železničiarov bezplatné, slovenskí železničiari boli nútení si priplatiť. Všetko by bolo v najmenšom poriadku, ak by obdobné podmienky boli aj u nás doma, na Slovensku. Situácia sa líšila, nakoľko slovenské IC (komerčné) vlaky, boli rovnako spoplatnené pre slovenských aj českých držiteľov železničných preukazov. Tak či onak, kontroverzná zmluva z roku 2013 je minulosťou a cestovanie na železničný preukaz ZSSK sa dostáva do pôvodných koľají.

Obrázok: Schématické znázornenie benefitov železničného preukazu ZSSK v roku 2014.

Tak ako tomu bolo aj pred rokom 2013, ostáva pri cestovní povinne miestenkovými vlakmi SC (ČD) na území Českej republiky zachovaná povinnosť, dokúpiť si k železničnému preukazu aj miestenku. Tarifné podmienky pre držiteľov železničného preukazu ZSSK a ČD sa od 1.1.2014 pri jazde vlakmi kategórie IC (ZSSK) na území Slovenskej republiky nemenia a i naďalej podliehajú Prepravnému poriadku ZSSK pre IC vlaky.

Prolongácia železničných preukazov ZSSK na rok 2014

Podmienky za akých je možné využívať cestovné výhody určuje Tarifa cestovného, ktorú každoročne vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR). Poplatok za prolongáciu železničného preukazu v roku 2014 sa v porovnaní s rokom 2013 nezmenil a pohybuje sa v rozmedzí od 7,- do 94,- €. Najmenej za prolongáciu zaplatia bývalí zamestnanci na dôchodku, ktorí dovŕšili vek 70 rokov. Naopak najviac zaplatia bývalí zamestnanci, ktorí boli uvoľnení z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. Aktívni zamestnanci a ich rodinní príslušníci zaplatia za prolongáciu železničného preukazu v roku 2014 sumu 28,- €*. Komplexný prehľad poplatkov za prolongáciu v roku 2014 je uvedený v Tarife cestovného. Prolongácia železničných preukazov prebieha od 9. januára do 31. marca 2014. Presný zoznam tarifných bodov, v ktorých je možné prolongáciu vykonať je uvedený v prílohe č. 1 tzv. prolongačného rozkazu.

Medzinárodné cestovné výhody zamestnancov železníc – FIP

Cestovanie do iných krajín strednej a západnej Európy je možné až po vybavení voľného medzinárodného lístka FIP, na ktorý majú zamestnanci nárok spravidla raz ročne. Bilaterálne dohody železničných dopravcov so spoločenstvom FIP boli podpísané koncom minulého roka. Tabuľku nárokovosti na voľné lístky FIP zverejnili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vo svojom decembrovom čísle Ž semafor na strane č. 18.

Budúcnosť železničných preukazov

Akým smerom sa budú do budúcna uberať zamestnanecké cestovné výhody v podobe železničných preukazov, nám vo svojom vyjadrení pre magazín RAILPAGE.NET prezradil hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky p. Martin Kóňa.

„MDVRR SR v súlade s dopravnou politikou, ktorá podporuje environmentálne výhodnejšie druhy dopravy, v našom kontexte osobitne železničnú dopravu, posudzuje viaceré návrhy, ktoré by napomohli k zníženiu strát a k zvýšeniu atraktívnosti železničnej osobnej dopravy. Jedným z nich je aj správne uplatňovanie prepravných nástrojov a motivačných prvkov, akými sú aj poskytované zľavy zo základného cestovného, resp. osobitné cestovné.

Zamestnanecké cestovné výhody v osobnej železničnej doprave, tzv. „železničné preukazy /režijky/“ sa využívajú mnoho rokov, pričom ich držiteľmi sú nielen zamestnanci štátom kontrolovaných železničných spoločností, ale v mnohých prípadoch aj ich rodinní príslušníci a iné osoby. Keďže naším cieľom je zvyšovanie ekonomickej výhodnosti verejnej osobnej železničnej dopravy, MDVRR SR prehodnocuje možnosti priznávania týchto preukazov tak, aby v budúcnosti zamestnanci spoločností, ktorí priamo nevykonávajú, resp. neriadia osobnú železničnú dopravu, mali určitým spôsobom zmenené podmienky pre ich priznanie (napr. vyššou cenou, alebo priznaním týchto výhod len už existujúcim držiteľom, alebo len zamestnancom bez rodinných príslušníkov a pod.) Tento proces zmien bude však postupný a konzultovaný so sociálnymi partnermi.

Príchodom nových dopravcov a rozčleňovaním činnosti železnice medzi viaceré subjekty môže postupne dôjsť aj k zmenám v spôsobe uplatňovania cestovných výhod (ako príklad Švédsko, kde sú cestovné výhody pre zamestnancov železníc úplne minimálne). Dôvodom je potreba sprehľadnenia finančných tokov a zvýšenie konkurencieschopnosti železnice oproti iným druhom dopravy. Preto takéto zmeny nevylučujeme ani u nás.“

_____
* – poplatok za 2. vozňovú triedu

Súvisiace odkazy:
Zmluvní partneri ZSSK – prehľad zliav pre držiteľov železničných preukazov
Predpis Ok 10 ZSSK – Zamestnanecké cestovné výhody poskytované ZSSK
Železničné preukazy ZSSK – rok 2013

Zdroj: ZSSK, ŽSR, MDVRR SR
© REPKO, M.: Železničné preukazy ZSSK – rok 2014, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2014, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

3 komentáre k: Železničné preukazy ZSSK – rok 2014

intelpetr zo dňa 22.1.2014 0:08

Já vidím určitou spravedlnost v tom, že slovenstí režijkáři si museli doplatit za komerční vlaky ČD. Protože slovenské IC nečelí žádné konkurenci, a ČD se snaží prodělávání komerčních vlaků co nejvíce minimalizovat, tak potřebují každou korunu.

Reagovať

JOHNZ zo dňa 22.1.2014 8:52

Ono sa ale doplácalo vo všetkých Ex vlakoch, nie len v tých komerčných.

Reagovať

Status1 zo dňa 30.1.2014 6:51

Po 30-tich odpracovaných rokoch vo funkcii výpravcu ma prepustili zo zdravotných dôvodov /neprešiel som cez opätovnú LP/. Musel som odovzdať režijný preukaz, pričom mi ponúkli nový, za 88.-eur ročne. :pipi:
Pekne som sa poďakoval a kúpil som si diaľničnú nálepku na auto za 50.-eur ročne..

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *