Váš železničný portál
Registrovať sa

Železnice – silnice – CYKLOSTEZSKA

Česká republika 4.9.2020 15:05 Vojtěch Fajkus Zobrazené: 1504

Železnice – silnice – CYKLOSTEZSKA I.

Název poněkud zmatečný, ale skutečný … V současné době probíhá výstavba cyklostezsky Litovel – Červenka – Uničov, spolufinancována Evropskou unií (cca 40 mil. Kč). A proč železnice? Již podruhé stavební práce zasáhnou do provozu železnice (podrobnosti ve II.části). A proč silnice? Za prvé, bude odlehčeno provozu silně vytížené silnici II/449 a za druhé stavební práce zasáhnou do silničního provozu (podrobnosti ve II.části). V I.části fotoobrázky zachycují stav cyklostezsky, přejezdu P6518 (trať 307) a drážního tělesa tratě 270 před 2.9.2020 …

 

 

Železnice – silnice – CYKLOSTEZSKA II.

Od 2.9.2020 začala výluka tratě v úseku Červenka – Senice (Mladeč) a uzávěra silnice II/449 Litovel – Uničov z důvodu nesjízdného přejezdu v obci Červenka P6518. Výluka tratě 307 má několik důvodů – rekonstrukce zastávek Litovel město a Myslechovice, práce v traťovém úseku Liovel předměstí – Mladeč a nakonec výstavba přejezdu pro chodce a cyklisty v obci Červenka – viz text

Rozsah prováděných prací: V rámci stavby „CYKLISTICKÁ STEZKA LITOVEL-ČERVENKA-UNIČOV“ bude provedeno rozšíření stávajícího železničního přejezdu (P6518) v km 0,790 o novou část přejezdu pro chodce a cyklisty. Přejezd převádí silnici č. II/449. Nová přejezdová konstrukce je navržena jako pryžová sepnutá ocelovými táhly se závěrnou zídkou tvaru T : Šířka rozšířené části přejezdu pro chodce a cyklisty činí min. 3,0m; přejezd je navržen dle zadání do vzdálenosti 2,5m od osy koleje na obě strany. Současně s montáží přejezdové konstrukce bude provedena konečná směrová a výšková úprava koleje (podbití a doplnění kolejového lože) a bude zřízena bezstyková kolej práce budou probíhat od 3.9.2020 do 10.9.2020

P6518:

Bude položena nová kabelizace k nově zřizovaným výstražníkům „C“ a „D“ a budou přeloženy kabely k výstražníku „B“ se závorou, z důvodu umístění stávajícího protlaku pod tělesem cyklostezky. Stávající kabely křížící těleso cyklostezky budou uloženy do kabelové chráničky, případně kabelového žlabu. Nově bude přejezd na základě požadavku obce Červenka rozšířen o cyklostezku, která bude zabezpečena dle Rozhodnutí Drážního úřadu dvěma stožáry pro výstražníky (C a D) vpravo vždy ve směru jízdy cyklostezky. Na stožárech C a D bude osazena jedna světelná skříň výstražníku nasměrována na cyklostezku. Přejezd bude označen dopravní značkou A32a se žlutým reflexním orámováním – Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný. Trvalé dopravní značení bude upraveno dle dokumentace trvalého dopravního značení, která je řešena v SO cyklostezky. PZS musí umožňovat korekci hlasitosti zvukové výstrahy. Hlasitost zvukové výstrahy bude nastavena 15 dB nad hladinou hluku pozadí. Měření hluku pozadí provede zhotovitel PS …

Na fotoobrázcích II.části je zachycen, poslední vlak, NAD (náhradní autobusová doprava), začátek prací na přejezdu P6518, oprýskání betonového tubusu pro izolaci a návoz zařízení pro zasunutí tubusu – práce jsou naplánovány na tři dny, po které bude na koridoru snížena rychlost projíždějících vlakových souprav

 

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *