Váš železničný portál
Registrovať sa

Záverečné rozlúčenie s lokomotívami EP05-01 a EP05-18

Reportáže 23.7.2006 20:00 Andrej Ivanič Zobrazené: 2069

Mnohí z nás počuli, alebo pri návšteve Poľska v nedávnej minulosti videli na niektorých dôležitých vlakoch oranžové rušne, nápadne sa podobajúce na české jednotkové bobinky, alebo skútre. Boli to poľské sestry, vyrobené v Škode Plzeň, ktoré počas 40 rokov svojej služby vykonali nesmierny kus práce a tento článok je záverečných rozlúčením a poctou pre tieto stroje. Elektrická lokomotíva EP05-01 (výrobné číslo Škoda 4307/1961) a EP05-18 (výrobné číslo Škoda 4324/1961) po vyrobení prišli do Poľska v roku 1961, ešte ako rad EU05 (typ 44E) spolu s ďalšou objednanou dodávkou, ktorá celkovo zahŕňala 30 elektrických rušňov. Tieto stroje boli odvodené od rušňov radu E499.1, pričom sa odlišovali hlavne použitím brzdy značky Oerlikon, pridaním doplňujúcich dverí na stanovište rušňovodiča, dodatočnými diaľkovými reflektormi, inými stieračmi a zberačmi. Elektrické lokomotívy EU05 boli spočiatku dislokované v rušňovom depe Warszawa Odolany, avšak niekoľko z nich krátko pôsobilo a svoju službu vykonávalo v Gliwiciach a Łodzi Olechowe. Vozidlá radu EU05 spôsobili zvýšenie úrovne hlavne trakčnej obsluhy v prípade rýchlikov, ktoré Warszawu spájali s Łodziou a Katowicami cez Piotrków Trybunalski. Dislokácia EU05 do rôznych rušňových diep na začiatku 60. rokov bola spôsobená hlavne nedostatkom rýchlych elektrických lokomotív, ktoré by v skutočnosti prevzali obsluhu rýchlikov, preto hneď od samotného začiatku prevádzky týchto strojov bolo rozhodnuté o ich využití hlavne v osobnej a rýchlikovej doprave. Po určitom období však nastalo sústredenie všetkých 30 rušňov do depa v Odolanoch. V roku 1972, keď nastala reorganizácia elektrickej trakčnej obsluhy vo varšavskom uzle sa všetkých 27 kusov rušňov, ktoré naďalej zostávalo v prevádzke ( v rokoch 1962-1969 boli tri rušne radu EU05 s číslami 09, 12 a 19 zrušené po ťažkých nehodách) premiestnilo do druhého varšavského depa Olszynka Grochowska.

Na PKP už v 60. rokoch minulého storočia sa plánovalo zvýšiť cestovnú rýchlosť pre vlaky osobnej prepravy, vďaka čomu sa vykonávalo množstvo s tým súvisiacich skúšok. Avšak snaha na zvýšenie rýchlosti vlakov sa stretla s jednou výraznou prekážkou, ktorou bol nedostatok príslušných hnacích vozidiel. Následne na to po prevedení množstva analýz a výskumov sa rozhodlo, že na prestavbu budú určené rušne radu EU05, ktoré sa medzičasom veľmi dobre overili v prevádzke a dosahovali veľmi dobré posudky. Toto rozhodnutie bolo potvrdené v novembri 1971 zo strany Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego v Gdańsku /poľský ekvivalent ŽOS/, Ministerstva dopravy PR, Ústredného riaditeľstva trakcie, Ústredného oblastného riaditeľstva štátnych dráh vo Warszawe a rušňového depa Warszawa Wola, ktoré v tom čase podliehalo Traťovej dištancii Warszawa Odolany.

Modernizácia týchto lokomotív sa čiastočne naplánovala s ich prvou hlavnou opravou, ktorú vykonávali Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego /ŽOS/ v Gdańsku. Táto modernizácia prebiehala v dvoch etapách: v rokoch 1971 – 1973 a 1976 – 1977. Lokomotívy, o ktorých je reč, teda s číslami 01 a 18 túto modernizáciu absolvovali v rokoch 1972-1973, pričom boli započítané do nového radu EP05, bez zmeny poradového čísla. Počas modernizácie boli na rušne dosadené: nové dvojkolesia dovezené z Československa, nové hlavné prevodovky (s prevodovým pomerom 77:44), čo spôsobilo zvýšenie maximálnej rýchlosti na 160 km/h, čiastočne nové vnútorné zariadenia, nové farebné rozlíšenie (farba tyrkysovo-zelená dozrela na sýto oranžový odtieň s bordovým lemovaním rámu), nové zhŕňacie pluhy ( ktoré čiastočne už boli dosadené počas stredných opráv v rokoch 1964-1966 ešte ako rad EU05), nové reflektory a ich lemovanie (už čiastočne vymenené na prelome 60. a 70. rokov ešte ako rad EU05), nové rýchlomery Hasler Bern RT9 (s rozdelením od 0 do 180 km/h), nové zberače AKP-4E (neskôr 5ZL). Počas druhých hlavných opráv, boli okrem iného /nie všetky rušne radu EP05 mali dio konca svojej prevádzky namontované dvojité riadenie/ na rušne EP05-01 a 18 namontované diaľkové ovládače pre dvojité riadenie.

29.05.1988 prvý krát s cestovnou rýchlosťou 160 km/h vyšli na trať Centrálneho železničného koridora vlaky: Ex „Górnik” z Katowíc do Warszawy Wschodniej a Ex „Krakus” z Krakowa do Warszawy Wschodniej, pričom „Górnik” bol vezený rušňami EP05-04 a 018, čo sa stalo historickou skutočnosťou. Ako 01 a aj 018 spolu s ďalšími rušňami EP05 bolo možné vidieť najčastejšie na čele týchto vlakov: Ex „Górnik”, Ex „Krakus”, Ex „Warta”, Ex „Tatry”, Ex „Lech”, Ex „Kujawiak”, Ex „Chemik”, Ex „Ondraszek”, Ex „Hutnik”, Ex „Lubuszanin”, Ex „Odra”, Ex „Fredro”, Ex „Sobieski”, Ex „Sawa”, Ex „Beskidy”, Ex „Opolanin”, Ex „Panorama”, Ex „Portowiec”, Ex „Heveliusz”, INTEREXPRESS „Batory”, INTEREXPRESS „Silesia”, INTEREXPRESS „Berolina” a rýchlikov „Chopin”, „Varsovia”, „Polonia”, rýchlik 405/16303 a 404/61304 relácie Warszawa Wschodnia – CMK – Katowice – Wrocław Główny – Legnica – München Hbf. A naspäť na úseku Warszawa – Węgliniec – Warszawa, rýchlik 14210/41210 relácie Terespol – Częstochowa – Terespol na celej trase, rýchlik 1237/14303 i 1236/41304 „Nord Süd” relácie Warszawa Wschodnia – Burgas – Warszawa Wschodnia na úseku Warszawa – Petrovice u.K, „Piast” relácie Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia, „Praha” relácie Warszawa Wschodnia – Praha hl.n. – Warszawa Wschodnia na úseku Warszawa – Wrocław – Warszawa, a v neskoršom období tieto vlaky už v kategóriach InterCity a EuroCity, a v súčasnosti aj vlaky kategórie BWE (Berlin – Warszawa – Express). Spiatočnými stanicami týchto rušňov boli každý deň: Gliwice, Kraków Główny, Poznań Główny, Szczecin Główny, Bydgoszcz Główna, Bielsko Biała Główna, Zielona Góra, Wrocław Główny, Petrovice u.K, Rzepin, Gdynia Główna, Węgliniec, Terespol, Kędzierzyn Koźle a Częstochowa…

V prípade Ex „Górnik”, Ex „Krakus”, Ex „Warta” a Ex „Tatry” sa stávalo, že práve EP05-01 a 18 ako spojený tandem viezli teto vlaky. Ako zaujímavosť je potrebné spomenúť, že rušeň EP05-01 sa v dňoch 22 – 24.05.1992 zúčastnil na výstave, ktorú organizovalo Generálne riaditeľstvo PKP a Dolnosliezske obvodné riaditeľstvo štátnych železníc s názvom : „150 rokov železnice na Sliezsku”, kde sa predstavil na prehliadke na stanici Wrocław Świebodzki a pre fanúšikov tohto rušňového radu bol na odstavných koľajách vozňového depa Wrocław ukážkovo zavesený k poschodovým vozňom radu Bhp. Žiaľ rad EP05 bol od začiatku 90. rokov systematicky sťahovaný z prevádzky, nakoľko v tom čase na PKP prišiel nový rad rýchlikových lokomotív radu EP09, ktorý bol žiaľ dosť poruchový.

Elektrická lokomotíva EP05-18 bola na PKP zrušená dňa 30.10.1996, a EP05-01 26.04.2000. V súčasnosti sa oba stroje už nenacádzajú v majetku hmotných rezerv PKP Cargo S.A., ale boli odpredané súkromnej firme, ktorá ich nedlho určite zošrotuje.
Smutné je však to, že ani Železičné múzeum v Warszawe, ani PKP Cargo S.A. počas toľkých rokov neprejavili záujem o zachovanie týchto lokomotív, aspoň v muzeálnej podobe.

Je pravdou, že PKP vlastní ešte ďalšie dva rušne radu EP05-16 a 23, avšak do dňa 04.05.2006 boli aj tieto rušne vylúčené z plánovanej prevádzky (dúfajme, že zatiaľ iba dočasne).

EP05-16 dňa 03.05.2006 posledný krát doviezla večerný expres BWE z Rzepina do Warszawy a od tej doby sa jej domovom stali odstavné koľaje v domovskom depe.
Určite však všetky stroje radu EP05, pôvodom z českej Plzne si zaslúžia na lepšie zaobchádzanie s nimi, pretože práve tento rad v Poľsku urobil významný rozvoj a postup pri snahe v dosiahnutí vyšších rýchlostí v Poľsku a pričinil sa aj k vývinu rýchlych spojení vybranými vlakmi Ex, InterCity i EuroCity.

FOTOGALÉRIA

Text: Jacek Chiżyński a Andy
Preklad a úprava: Andy

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Záverečné rozlúčenie s lokomotívami EP05-01 a EP05-18

Juraj Streber zo dňa 23.7.2006 18:55

Andy sekne ti to za tym volantom 😀

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *