Váš železničný portál
Registrovať sa

Vyšší plat, atraktívny nástupný bonus a rôzne benefity pomôžu získať nových rušňovodičov pre ZSSK

AktualityTlačové správy 25.1.2022 20:27 tomas_pasuth Zobrazené: 2190

 • Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 €, v roku 2023 opäť stúpne
 • ZSSK tento rok počíta s vyškolením až 170 kandidátov 
 • Problém s nedostatkom sa týka iba západného Slovenska, v ostatných regiónoch sú dnešné kapacity dostatočné

BRATISLAVA  25. 1. 2022 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ako stabilný zamestnávateľ chce aj naďalej skvalitňovať pracovné prostredie a zlepšovať platové podmienky svojim zamestnancom, obzvlášť v jednej z najkľúčovejších profesii na železnici, ktorou sú bezpochyby rušňovodiči.  

„Aktuálne nám chýba 173 rušňovodičov, čo je vyvolané nielen zastavením ich prípravy v pandémii a fluktuáciou ku konkurencii, ale aj zvyšovaním našich výkonov. Na viac výkonov potrebujeme viac rušňovodičov. ZSSK sa snaží zmierniť nepriaznivú situáciu s nedostatkom rušňovodičov, ktorá je citeľná najmä na západe Slovenska, kde sa z tohto titulu odriekajú prímestské vlakové spoje,“ hovorí Ján Lukáč, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK a dodáva: „V ostatných slovenských regiónoch je nedostatok ľudí v tejto pozícii podstatne nižší a nemuseli sme tu z tohto dôvodu systematicky odriekať žiadne vlaky. Samozrejme, dívame sa do budúcnosti a hľadáme kvalitných kandidátov pre celé Slovensko.“ 

„Nedostatok rušňovodičov je problém, ktorý chceme riešiť systematicky zvýšením atraktivity tohto povolania a, samozrejme, aj platov. Veríme, že si vďaka tomu vychováme nových vlastných rušňovodičov,“ hovorí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. 

Preto v utorok 25. 1. 2022 na tlačovej konferencii v rušňovom depe ZSSK v Bratislave za účasti ministra dopravy, Andreja Doležala a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, predstavil národný dopravca opatrenia, ktoré majú znížiť nedostatok rušňovodičov v ZSSK a prispieť k väčšej atraktivite tejto profesie. 

Aké nové opatrenia má ZSSK „v rukáve“?

Vyšší plat a nástupné bonusy

Nástupný bonus pre rušňovodičov s licenciou bude až 3 000 eur.  Pre podporu mobility je tu príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú do práce z iných regiónov. Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, 500 eurami.

Od 1. januára 2022 sme platy rušňovodičov zvýšili až o 180 €, a to na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami. Od roku 2023 sa rušňovodičom opäť zvýšia mzdy o ďalších  80 € mesačne. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 € brutto, vrátane nadčasov. 

Tabuľka znázorňuje priemernú hrubú mzdu rušňovodičov naprieč rokmi 2014 – 2021:

Rušňovodič ZSSK, údaje v € (v hrubom)
Rok Ø mzda s nadčasom   Ø hodinová mzda  s nadčasom  Ø mzda bez nadčasu Ø hodinová mzda bez nadčasu
2014   1 036,8 6,6 952,0 6,1
2015   1 118,7 7,1 984,9 6,3
2016   1 176,9 7,5 1 011,4 6,5
2017 1 214,7 7,8 1 078,2 6,9
2018 1 350,2 8,6 1 204,3 7,7
2019 1 500,1 9,6 1 314,4 8,4
2020 1 546,0 9,9 1 374,1 8,8
2021 1 640,0 10,5 1 391,8 8,9

Zvýšenie kapacity kurzov

Pre rok 2022 ZSSK výrazne zvýšila kapacitu kurzov rušňovodičov. V tomto roku sa počíta s realizáciou 6 až 7 kurzov, t.j. s vyškolením až cca 170 kandidátov. Momentálne prebieha 5 kurzov, ktoré sú v rôznom štádiu. Od 1. februára 2022 otvárame ďalší kurz a aktuálne sa do neho hľadajú noví kolegovia, tento kurz je už takmer naplnený záujemcami, zostávajú ešte 3 posledné voľné miesta.      

V Martine sa vybudovalo moderné školiace stredisko „ZSSK Akadémia“, ktoré umožní navýšiť kapacitu kurzov rušňovodičov a ďalších kľúčových profesií a zároveň vytvára priestor pre zavádzanie moderných prvkov vzdelávania. Už dnes sa tu dá pochváliť modelovými učebňami vozňa, či pokladní. Do budúcna sa počíta aj so simuláciou vedenia vlaku a riešenia situácií, ktoré je náročné, či nebezpečné simulovať v reálnej prevádzke. Prioritou je, aby noví zamestnanci ZSSK prichádzali na pracoviská čo najlepšie pripravení a čím skôr sa stali plnohodnotnými členmi tímu.

Zároveň sa ZSSK angažuje aj v duálnom vzdelávaní, poskytuje štipendijný program, kde motivuje študentov, aby si vybrali pôsobenie na železnici ako svoje budúce povolanie. ZSSK spolupracuje s piatimi strednými odbornými školami po celom Slovensku, ktorým pomáha aj materiálne poskytovaním vyradených náhradných dielov na vzdelávacie účely. Žiaci tak okrem teórie získavajú praktické zručnosti vďaka vyškoleným inštruktorom.

Počet prijatých rušňovodičov ZSSK
2017 25
2018 20
2019 52
2020 45
2021 21
Spolu 163

Reklamná kampaň

ZSSK od minulého roka aktívne náboruje nových kolegov s headlinom NASTÚPTE K NÁM. V tejto komunikácii pokračujeme aj pri oslovovaní rušňovodičov – RUŠŇOVODIČI, NASTUPOVAŤ. Komunikáciou oslovujeme nádejných kandidátov s licenciou v rámci celého Slovenska – keďže jedným z benefitov je aj príspevok na bývanie. Nových kolegov oslovujeme v širokom spektre – outdoorové plochy (billboardy) v okolí staníc, plagáty na staniciach, spotom priamo vo vlakoch, inzerciou vo vybraných denníkoch, ako aj cielenou online komunikáciou a komunikáciou na sociálnych sieťach.

Ďalšie atraktívne benefity pre rušňovodičov ZSSK

 • 36,0 hodinový pracovný týždeň bez započítania prestávok (od februára roku 2022).
 • Základné a osobitné prémie. 
 • Príspevok na DDS.  
 • Zvýšené sadzby príplatkov (v porovnaní so Zákonníkom práce), napríklad príplatok za nadčasovú prácu – 60 % priemernej hodinovej mzdy (ZP 25 %). Ak rušňovodiči pracujú nadčas alebo cez víkend alebo počas sviatku, majú za to väčší príplatok ako stanovuje Zákonník práce. 
 • Zamestnanecké cestovné výhody – režijné preukazy pre zamestnanca a rodinných príslušníkov (cestujú našimi vlakmi takmer zadarmo).  
 • Odmeny pri pracovných, životných výročiach.  
 • Poskytovanie pracovného voľna navyše.
 • Poskytovanie vyrovnávacieho príplatku pri strate zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Pri preradení na inú nižšie platenú prácu sa dopláca do priemernej mzdy pôvodnej profesie.
 • Poskytovanie rekondičných pobytov. 
 • Poskytovanie dovolenky navyše pri nehodovej udalosti.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily.
 • Sociálne výpomoci (dočasná PN, dlhodobá PN …).
 • Započítavanie odpracovaných rokov u iných železničných spoločností. Keď k nám príde rušňovodič z inej železničnej spoločnosti, uznáme mu všetky benefity naviazané na odpracované roky, ako keby bol od začiatku u nás. 

Záujem o prácu rušňovodiča kontinuálne stúpa, pretože platí, že toto povolanie je po úspešnom absolvovaní skúšky veľmi lukratívne a žiadané. Aj v budúcnosti jeho atraktivita (i mzdy) budú určite ďalej rásť oveľa rýchlejšie ako porastie slovenský priemer. U nás i v zahraničí. Veríme, že nami navrhované postupy prinesú svoje ovocie a pritiahnu do našich radov dostatok zamestnancov, minimálne toľko, aby sme už z titulu „nedostatok rušňovodičov“ nemuseli odrieknuť ani jeden vlak. 

Tomáš Kováč

riaditeľ odboru komunikácie a hovorca

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

Pridajte sa do diskusie!

20 komentárov k: Vyšší plat, atraktívny nástupný bonus a rôzne benefity pomôžu získať nových rušňovodičov pre ZSSK

Bimbající zvoneček zo dňa 26.1.2022 4:08

To si „soudruzi“ vzpomněli dost s křížkem po funuse…
ZSSK
průměrná mzda 1391 EUR
průměrná mzda 1640 EUR – pokud jen pracuji a někdy i spím = absolutně bez volna a nebo osobního života…
ČD
průměrná mzda 49 000 Kč = 2000 EUR, velmi mnoho nových vlaků s plánem 2030 jako data do kdy bude drtivá většina vlakové flotily ČD vyměněna za fungl nové vlaky
Tak honem, nebuďte hloupí – ČD, RJ, LEO, Arriva na Vás čekají a kned Vás zaměstnají!!!

Reagovať

dodojozef@imarknet.com zo dňa 26.1.2022 17:58

Dobrý podvečer páni zatiaľ čo ste vyškolili, všetci odišlo od ZSSK k súkromným spoločnostiam a to Vám musí vysvetliť,, asi prečo pracovník“ Č D ?

Reagovať

Jožko zo dňa 26.1.2022 18:17

Já myslím, že na Balkán jsou to výborné peníze.

Reagovať

RaVo zo dňa 26.1.2022 19:57

Jožko vráť sa do školy a naštuduj si kde je Balkán. Dúfam že nosis biele ponožky v sandaloch a ladvinku máš na gulach. Ozaj vieš čo sa stane Čechovi keď sa zrúbe? No padne v sandáloch a bielych ponožkách v Tatrach z kopca.

Reagovať

RaVo zo dňa 26.1.2022 20:00

Dodo Jozef a kde to vysvetlil pracovník ČD? Týmto dvaja českí rypáci poznajú železnicu z vonku, a nemajú ani šajnu ako to chodí.

Reagovať

tratovak zo dňa 27.1.2022 7:04

„naštuduj si kde je Balkán“

Balkán je tam, kde si ho ľudia urobia…

Reagovať

Miroslav Sárkány zo dňa 27.1.2022 11:30

Návštevník

S tou fotkou na titulke si robíte srandu, že 🤣

Reagovať

PeterSklicko zo dňa 27.1.2022 14:36

Ked zi precitas na FB komentare od ludi pracujucich v ZSSK, tak vsetky tieto „tlacovky“ su marketingovymi klamstvami ministra a predsedu predstavenstva….. Tvaria sa, ze ako usilovne zvysuju plat, ale v skutocnosti pracujucim zoberu odmenu za nejaky ukon, ktory mali predtym zaplateny. Proste marketingovy o@@b (ospravedlnujem sa za @@).

Reagovať

Michal zo dňa 28.1.2022 10:18

No je to odžub , teraz musia odpracovať jednu smenu naviac, keďže sa tam minútkujú.

Reagovať

Šusťo68 zo dňa 28.1.2022 13:59

Ešte sa nenašiel nikto, kto by spomenul, že by sa „Náhodnému dopravcovi“ mali vziať výkony a objednať ich u niekoho, kto ich zvládne bez rušenia vlakov? Podotýkam, že mi je jedno či to bude zelený, žltý alebo kakavkasto-makavkastý.
Keď budú mať dostatočné kapacity tak sa môžu prihlásiť znova. Alebo to bude tak, že na dva roky „upravia“ CP tak aby tam bolo o 80 vlakov denne menej?!

Reagovať

Bimbající zvoneček zo dňa 28.1.2022 15:47

Žlutá, modrá i černá jsou pěkné barvy a na sloveských tratích jim to velmi sluší.
Co slovenským tratím určitě nesluší je červená barva…

Reagovať

dodojozef@imarknet.com zo dňa 28.1.2022 16:22

Dobrý deň Šusťo 68 prečo sa majú zobrať výkony ZSSK a dať výkon nejakej inej ,,firme“ keďže každá jedna má nedostatok rušňovodičov a má to skončiť ako u autobusového dopravcu ktorý zrušil 75 percent výkonov. A ak príde súkromný dopravca vyberie si len to najlepšie a ten zvyšok , to horšie nechá na rušňovodičov ZSSK , Treba správne ohodnotiť tuto prácu najmä finančne a nebudú problémy. Ak vie súkromník ohodnotiť túto prácu prečo to nevie vedenie ZSSK.

Reagovať

PeterSklicko zo dňa 29.1.2022 15:20

Smutne, „Nahodnemu dopravcovi“ zobrali docasne iba trat BA-DS-Komarno. Na ziadnu inu trat nepustili sukromnikov. Kolko museli pridat v kvalite sluzieb CD na trati Praha-Ostrava, u nas RegioJet bol vyhnany z linky BA-KE….

Reagovať

Šusťo68 zo dňa 29.1.2022 18:47

dodojozef@imarknet.com
Dobre hovoríš. Zlé je na tom iba to, že to čo popisuješ situáciu nezmení teraz. a isto ani v tomto roku. Dovtedy bude to, o čom píšem ja – vlakov bude menej a pritom stále budú meškať a horieť.

Reagovať

Jozef zo dňa 30.1.2022 17:23

Dobrý podvečer vaše názory sú pekné všetko je o peniazoch a tie spoločnosti ktoré tu sa snažíte preferovať má 90-percent rušňovodičov od ZSSK . A RegioJet nemusel platiť za vlakové kilometre .Preto ešte raz ak zaplatí železnica všetkým odvetviam u železnici tak ako,, súkromné firmy“ nebudú problémy. A tá fotka na úvod je tiež obraz riadenia ZSSK.

Reagovať

dodojozef@imarknet.com zo dňa 30.1.2022 17:49

Dobrý podvečer ten predošlí príspevok nie je Jozef ale dodojozef@imarknet.com. ďakujem

Reagovať

Šusťo68 zo dňa 31.1.2022 14:29

Ako cestujúcemu je mi úplne jedno odkiaľ sú rušňovodiči. To akože teraz máme všetci ľutovať ZSSK, že si ich nevedeli udržať? Oni nemôžu ísť za lepšími podmienkami ? Ja som iba za to aby sme už konečne cestovali, ako sa na tretie tisícročie patrí a neboli sme držaní ako rukojemníci zle nastaveného systému. Teším sa na časy, kedy nás ako cestujúcich nebudú obťažovať vecami, ako je táto a bude radosť cestovať na železnici.

Reagovať

Pegas123 zo dňa 31.1.2022 15:29

Návštevník

Traťovak on nemyslel Balkán,ale Balkón 😁

Reagovať

Budamaronline zo dňa 3.2.2022 21:27

No, neviem, ako vo vašej ZSSK pán generálny, ale v tej ZSSK čo poznám ja, sú platy bez nadčasov niekde na úrovni roku 2017 z Vašej tabuľky.
A ešte ste zabudli dodať, že za koľko nadčasových hodín to majú mať taký plat? Potom sa bavme o tom, koľko hodín prespia ZADARMO do mesiaca vaši rušňovodiči po nocľahárňach (30?40?). Zarátajme to do tých hodín s nadčasmi a som zvedavý, aká Vám vyjde mzda na hodinu. A to sa nebavíme o nejakých trápnych pohotovostiach na pracovisku – čo je mzda mimochodom tiež takmer zadarmo. A potom sa čudujete, že nemáte ľudí. Vysielačky. Rušne. A hlavne….motiváciu zamestnancov. A to sú len rušňovodiči. Vlakvedúci – spotrebák?Ani v súkromnom sektore to nie je v skutočnosti ružové. Ale peniaze sú obrovská motivácia.

Reagovať

Budamaronline zo dňa 3.2.2022 21:32

Pardon, ospravedlňujem sa za preklep.
Oprava…..na úrovni roku 2018 z Vašej tabuľky…..

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *