Váš železničný portál
Registrovať sa

Výročie dodávok rušňov radu 742

História 31.1.2007 18:30 administrator Zobrazené: 2371

 V tomto roku si okrem iného pripomíname 30 rokov od zahájenia dodávok dieselových rušňov pôvodného označenia T 466.2, dnes rady 742 . Ich výroba bola zahájená na základe uznesenia vtedajšieho FMD Praha z februára 1975 ako nutná potreba dodávky rušňov s výkonom 880 kW, keďže ČKD Praha odmietlo prevziať výrobu rušnov T 466.0 z Turčianskych strojární Martin.

Samotná výroba bola uskutočnená v deviatich výrobných sériach. Zahájená bola v roku 1977 bez prototypu, nakoľko konštrukčne vychádzali z vtedy už vyrábaných vlečkových rušňov radu T 448.0. Na Slovensko alebo presnejšie na bývalú Východneú dráhu boli dodávané do depa Bratislava, Leopoldov a pobočného rušňového depa Trenčianska Teplá.

Popisované rušne niesli typové označenie 1435 Bó Bó 880 a vyrábané boli pre ČSD takto :

Prvá výrobná séria zahrňala rušne T 466.2001 – 2060, ktoré boli k ČSD dodávané koncom roka 1977. V apríli 1978 bolo rvý krát na děčínskych rušňoch T 466.2047 + 2048 odskúšané dvojčlenné riadenie, čím vzniklo ťažné vozidlo s výkonom 1766 kW, čo malo velký význam hlavne pre trate s veľkými oblúkmi a nízkym zaťažením na nápravu. Z tejto série boli na Slovensko dodané rušne T 466.2001-2006, 2019-2024, 2037-2042 a 2051 – 2056. Spomenúť musím rušeň T 466.2037, ktorý niesol výrobné číslo ČKD 10 000. Prvý vyrobený rušeň T 466.2001 niesol výrobné číslo 9964 a z výroby bol dodaný do depa Bratislava hlavné. TBS vykonal 3.11.1977 spoločne s T 466.2002 na trati Bratislava – Galanta a do počiatočnej prevádzky bol nasadený na trať Zohor – Rohožník – Plavecký Mikuláš.

751.201 / T 466.2298 v rušňovom depe Vrútky 29.4.1993

Druhá výrobná séria zahrňala rušne T 466.2061-2120. Tieto boli vyrobené v roku 1978 a mali už zásuvky dvojčlenného riadenia. Na Slovensko nebol z tejto série dodaný žiadny rušeň.

742.363 + 051 vchádza do Jablonového s nákladným vlakom do Rohožníka 7.8.1999

Tretia výrobná séria vyrobená v roku 1979 obsahovala stroje T 466.2121 – 2180, ktoré mali zabudované prechodové mostíky, umožňujúce prechod rušňovodiča z jedného rušňa na druhý pri spojení rušňov do dvojčlenného riadenia. Súčasne boli zabudované dva kohúty umožňujúce prepojenie priamočinnej brzdy oboch spriahnutých rušňov. Z tejto série boli na Slovensko dodané rušne T 466.2121-2125.

364 s vlečkovým vlakom VW v Devínskej Novej Vsi 30.1.2002

Štvrtá výrobná séria obsahuje rušne T 466.2181-2228 a bola vyrobená v polovici roku 1980. Do prevádzky boli však dodané len T 466.2181-2188, nakoľko podnik ČKD Praha, závod Naftové motory postihol požiar, čiže rušne boli vyrobené a skompletované bez naftových motorov. Ich montáž bola vykonaná v roku 1981. Z tejto série boli na Slovensko dodané T 466.2181-2183 a 2222-2228.

742.387 + 830.124 vchádza s Os 3610 z Trenčianskej Teplej do Lednických Rovní 31.1.2003

Piata výrobná séria, vyrobená v roku 1982 obsahovala rušne T 466.2229-2288, ktoré boli k bývalým železniciam ČSD dodané ako posledné bez bezpečnostných pruhov. Na Slovensko boli z tejto série dodané T 466.2232-2235, 2244-2246, 2255,2256, 2266-2268,2277,2278,2286 a 2287

742.401 opúšťa Horné Sŕnie s uceleným vlakom z miestnych cementární 31.7.2004

Na túto sériu priamo nadväzovala šiesta výrobná séria obsahujca stroje T 466.2289-2361 a priemyslové stroje T 466.2501-2507. Tieto mali na čelách 300 mm bezpečnostné pruhy, boli poslednými s trakčnými motormi TE 005 a od T 466.2329 sa montovalo tukové mazanie náprav systému De-Limon. Z tejto série boli na Slovensko dodané T 466.2296-2299, 2310-2313, 2324-2327, 2337-2340, 2351 a 2352.

742.634 / 742.515 vo výhybni Voznica počas výluk na stavbe preložky trate do Rudna nad Hronom 24.7.2005

Siedma výrobná séria vyrobená v roku 1984 obsahovala stroje T 466.2362-2410 a priemyslové T 466.2508-2521. Tieto mali dosadené už nové trakčné motory TE 015. Rušeň T 466.2369 dostal skúšobne centrálny elektronický regulátor výkonu a T 466.2399 a 2406 boli skúšobne natreté do novej varianty náterov ČSD so 600 mm pozdĺžnym bezpečnostným pruhom. Táto séria bola poslednou, z ktorej boli na Slovensko dodané rušne, a to T 466.2363,2364,2368,2373-2376, 2386-2389 a nakoniec posledné dva a to T 466.2400 a 2401. Tieto niesli výrobné čísla 13168 a 13169 a TBS vykonali spoločne 23.9.1984.

Predposledná, teda ôsma výrobná séria, obsahovala T 466.2411-2425 a priemyslové T 466.2522-2537, vyrobené v lete 1985. Od rušňa T 466.2419 boli dodávané s novým náterom so 600 mm bezpečnostním pruhom.

742.605 s pracovným vlakom v žst.Šenkvice 31.8.2006

Výroba rušňov radu T 466.2 bola ukončená v roku 1986 deviatou výrobnou sériou obsahujúcou rušne T 466.2426-2453 pre ČSD a T 466.2538-2541. Rušne mali ventily DAKO-D umožňujíce použitie brzdových zdrží RUBOS, rušeň T 466.2449 bol 2000 rušeň ČKD vyrobený pre ČSD, posledný rušeň T 466.2453 bol dodaný do depa Ostrava.

Rušnom radu 742 treba na záver popriať veľa beznehodových kilometrov a dúfame, že sa po čase k tejto rušňovej rade ešte vrátime, tentokrát k prevádzkovej histórií.

Text a foto: Pavol Kukučík

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Výročie dodávok rušňov radu 742

754055 zo dňa 31.1.2007 19:43

Vďaka za dokumentačný článok. Škoda gramatických chýb.

Reagovať

JOHNZ zo dňa 31.1.2007 23:18

Raz sa článok v rýchlosti neskontroluje a takto to dopadá … už je to hadam opravené. Autor mal nastavený český jazykový korektor a ten to trošku pototo ..

Reagovať

iskricka zo dňa 1.2.2007 9:13

Pekný článok.. 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *