Váš železničný portál
Registrovať sa

Veľké zmeny na trati Bratislava – Komárno

Tlačové správy 13.11.2020 12:56 Peter Dirga Zobrazené: 5530

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) od 13. 12. 2020 (od nového grafikonu vlakovej dopravy 2020/2021) realizovať dopravnú obsluhu na linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Podrobné informácie k tejto téme si môžete prečítať v blogu generálneho riaditeľa ZSSK  .

Národný dopravca sa rozhodol rozšíriť platnosť SUPERGARANCIE ZSSK, ktorá dodnes platila iba na žilinských rýchlikoch RR 7XX a v IC vlakoch, aj na túto vnútroštátnu trať a cestujúcim za meškanie od 60 a viac minút v ich cieľovej stanici garantuje odškodnenie až do výšky 100 % zaplateného cestovného. Vrátenie cestovného sa vzťahuje na takmer všetky meškania. Jedinými dvomi výnimkami sú smrť v koľajisku a nehoda na priecestí. V úseku Komárno – Bratislava Odb. Letisko sa totiž nachádza veľký počet železničných priecestí – celkovo ich je 51, pričom iba 8 z nich je vybavených závorami a 17 svetelným zariadením. Nezabezpečených priecestí je tu 25, čo sa prejavuje aj vo zvýšenej miere nehodovosti na tejto trati v porovnaní so zabezpečenejšími úsekmi inde na Slovensku.

 

„Želáme si, aby bola železnica skutočnou dopravnou alternatívou pre všetkých, a ako seriózny dopravca chceme naše služby garantovať. Štatistiky nám ukazujú, že krok, od ktorého si sľubujeme ďalšie zdôveryhodnenie vlakovej prepravy, neoľutujeme,“ povedal pri zavedení SUPERGARANCIE ZSSK v decembri 2019 Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. Prax ukazuje, že národný dopravca má skutočne dôvod si veriť a zavedenie SUPERGARANCIE ZSSK vôbec nemusí ľutovať – toto rozhodnutie nie je pre spoločnosť finančne náročné, no z marketingového hľadiska a pre imidž firmy je veľkým prínosom.

„SUPERGARANCIU ZSSK sme sa rozhodli zaviesť medzi Bratislavou a Komárnom z toho dôvodu, že ide v podstate o uzatvorenú trať, kde je grafikon, ak nám niekto nevbehne do cesty, dobre nastavený a predvídateľný. Zároveň chceme motivovať cestujúcich, aby vymenili auto za vlak, čo má nespočetné výhody, ako sú ekologickosť alebo efektívne trávenie času odpočinkom, zábavou či prácou. No a ZSSK na tejto trati navyše ponúkne garanciu vrátenia peňazí za veľké meškanie, kdežto financie za benzín a čas strávený v zápche vám nik nevráti,” dopĺňa Hlubocký.

Nárok na SUPERGARANCIU ZSSK má každý zaregistrovaný cestujúci, ktorý si zakúpi vnútroštátny jednorazový cestovný lístok v e-shope ZSSK (na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom) a v procese nákupu pri zadávaní mena a priezviska lístok priradí k svojmu zákazníckemu kontu zadaním čísla registrácie (platba kreditom nie je podmienkou). Minimálna suma cestovného prislúchajúceho na daný vlak a úsek na uplatnenie SUPERGARANCIE ZSSK na linke Bratislava – Komárno je 1 €.

Výška a spôsob realizácie odškodnenia cestujúceho
Ak vlak v dotknutom úseku mešká do cieľovej stanice cestujúceho 60 a viac minút, cestujúci má nárok na odškodnenie:
• pri meškaní 60 – 119 minút vo výške 50 % zo zaplateného cestovného prislúchajúceho na daný vlak a úsek,
• pri meškaní 120 a viac minút vo výške 100 % zaplateného cestovného prislúchajúceho na daný vlak a úsek.
Cestujúci si nárok na odškodnenie a reklamáciu uplatňuje bez zbytočného odkladu prostredníctvom elektronického formulára, e-mailom na reklamacia@slovakrail.sk, prípadne aj písomnou žiadosťou v ktorejkoľvek pokladnici dopravcu alebo na adrese REKLAMÁCIA VNÚTROŠTÁTNA, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1 (pracovisko Žabotova 12), 832 72 Bratislava 3. Žiadosť bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej prijatia.

SUPERGARANCIA ZSSK je bezprecedentnou slovenskou novinkou, ktorú národný dopravca zaviedol 1. 1. 2020. Dosiaľ platí pre 34 vlakov, ktoré jazdia na linke Bratislava – Košice (8 vlakov InterCity) a Bratislava – Žilina (26 regionálnych rýchlikov). Od 13. 12. 2020 sa však bude vzťahovať aj na 59 vlakov (7 regionálnych expresov a 52 osobných vlakov), ktoré budú premávať na linke Bratislava – Komárno.

Trať z bratislavskej hlavnej stanice do Komárna, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1896, meria 100 kilometrov a najrýchlejší regionálny expres ZSSK ju zdolá už za 1 h a 42 min. Osobnému vlaku to trvá minimálne 2 h a 7 min. Od východovej po cieľovú stanicu zastaví na trati osobný vlak 27-krát. Regionálny expres má len 16 zastávok. Jednosmerný obyčajný lístok na úseku Bratislava – Komárno stojí 5,25 €, týždenný obojsmerný 26,24 € (neobmedzený počet jázd oboma smermi), mesačný obojsmerný 104,98 € (neobmedzený počet jázd oboma smermi).

Budúcnosť tejto trate závisí okrem kvalitného dopravcu a jeho spoľahlivého vozidlového parku aj od údržby a modernizácie infraštruktúry. Zrýchlenie bratislavského okruhu, promptné opravy výhybiek spôsobujúcich časté prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti a postupné spriepustňovanie (v špičke sa tu jeden vlak vyhýba protiidúcim až 5-krát (ak vznikne len jeden problém – incident vo vlaku, porucha…, meškajú hneď všetky vlaky)) smerujúce k zdvojkoľajneniu po Dunajskú Stredu sú tu pre cestujúcich (nech už na tejto trase bude od roku 2023 jazdiť ktorýkoľvek dopravca) kľúčové. V súčasnosti sa tiež hľadajú riešenia na predĺženie nástupíšť na železničných staniciach, v ktorých prebieha pravidelné križovanie vlakov. Tie by mali byť predĺžené z dnešných 120 m na štandardných 180 m tak, aby tu bolo možné radiť dlhšie súpravy s väčšou kapacitou.

Zoznam vlakov na linke Bratislava – Komárno, na ktoré sa vzťahuje SUPERGARANCIA ZSSK
• REX 1770 (Komárno 05:44 – Bratislava hl. st. 07:43)
• REX 1771 (Bratislava hl. st. 15:13 – Komárno 17:28)
• REX 1772 (Komárno 06:44 – Bratislava hl. st. 08:33)
• REX 1773 (Bratislava hl. st. 16:13 – Komárno 18:17)
• REX 1774 (Kvetoslavov 15:50 – Bratislava hl. st. 16:28)
• REX 1776 (Kvetoslavov 16:50 – Bratislava hl. st. 17:28)
• REX 17770 (Komárno 18:22 – Bratislava hl. st. 20:04)
• Os 4300 (Dunajská Streda 03:57 – Bratislava hl. st. 04:57)
• Os 4301 (Dunajská Streda 04:34 – Komárno 05:38)
• Os 4302 (Komárno 03:30 – Bratislava hl. st. 05:38)
• Os 4303 (Bratislava hl. st. 05:02 – Komárno 07:36)
• Os 4304 (Dunajská Streda 05:20 – Bratislava hl. st. 06:24)
• Os 4305 (Bratislava hl. st. 06:05 – Dunajská Streda 07:14/Komárno 08:21)
• Os 4306 (Komárno 04:22 – Bratislava hl. st. 06:42)
• Os 4307 (Bratislava hl. st. 06:26 – Kvetoslavov 07:04)
• Os 4308 (Dunajská Streda 06:20 – Bratislava hl. st. 07:20)
• Os 4309 (Bratislava hl. st. 07:05 – Dunajská Streda 08:11/Komárno 09:30)
• Os 4310 (Dunajská Streda 06:43/Kvetoslavov 07:23 – Bratislava hl. st. 07:57)
• Os 4311 (Bratislava hl. st. 07:26 – Kvetoslavov 08:17)
• Os 4312 (Dunajská Streda 07:19 – Bratislava hl. st. 08:20)
• Os 4313 (Bratislava hl. st. 08:05 – Komárno 10:40)
• Os 4314 (Dunajská Streda 07:53/Kvetoslavov 08:22 – Bratislava hl. st. 08:57)
• Os 4315 (Bratislava hl. st. 09:05 – Dunajská Streda 10:09)
• Os 4316 (Dunajská Streda 08:13 – Bratislava hl. st. 09:20)
• Os 4317 (Bratislava hl. st. 10:05 – Komárno 12:14)
• Os 4318 (Komárno 07:50 – Bratislava hl. st. 09:57)
• Os 4319 (Bratislava hl. st. 11:05 – Dunajská Streda 12:09)
• Os 4320 (Dunajská Streda 09:53 – Bratislava hl. st. 10:54)
• Os 4321 (Bratislava hl. st. 12:04 – Komárno 14:14)
• Os 4322 (Komárno 09:42 – Bratislava hl. st. 11:54)
• Os 4323 (Bratislava hl. st. 13:05 – Dunajská Streda 14:09/Komárno 15:31)
• Os 4324 (Dunajská Streda 11:53 – Bratislava hl. st. 12:54)
• Os 4325 (Bratislava hl. st. 13:35 – Dunajská Streda 14:46)
• Os 4326 (Komárno 11:42 – Bratislava hl. st. 13:54)
• Os 4327 (Bratislava hl. st. 14:05 – Komárno 16:14)
• Os 4328 (Dunajská Streda 13:51 – Bratislava hl. st. 14:54)
• Os 4329 (Bratislava hl. st. 14:35 – Dunajská Streda 15:45)
• Os 4330 (Komárno 13:42 – Bratislava hl. st. 15:54)
• Os 4331 (Bratislava hl. st. 15:05 – Kvetoslavov 15:42/Dunajská Streda 16:07)
• Os 4333 (Bratislava hl. st. 15:35 – Dunajská Streda 16:48)
• Os 4334 (Komárno 14:33/Dunajská Streda 15:51 – Bratislava hl. st. 16:54)
• Os 4335 (Bratislava hl. st. 16:05 – Kvetoslavov 16:42/Komárno 18:13)
• Os 4337 (Bratislava hl. st. 16:35 – Dunajská Streda 17:47)
• Os 4338 (Komárno 15:42/Dunajská Streda 16:51 – Bratislava hl. st. 17:55)
• Os 4339 (Bratislava hl. st. 17:05 – Dunajská Streda 18:10/Komárno 19:14)
• Os 4341 (Bratislava hl. st. 17:35 – Dunajská Streda 18:48)
• Os 4342 (Komárno 16:30/Dunajská Streda 17:53 – Bratislava hl. st. 18:55)
• Os 4343 (Bratislava hl. st. 18:05 – Komárno 20:27)
• Os 4344 (Komárno 17:42/Dunajská Streda 18:53 – Bratislava hl. st. 19:55)
• Os 4345 (Bratislava hl. st. 18:35 – Dunajská Streda 19:46)
• Os 4346 (Dunajská Streda 19:53 – Bratislava hl. st. 20:53)
• Os 4347 (Bratislava hl. st. 19:05 – Dunajská Streda 20:10)
• Os 4348 (Komárno 19:52 – Bratislava hl. st. 22:17)
• Os 4349 (Bratislava hl. st. 20:05 – Komárno 22:15)
• Os 4351 (Bratislava hl. st. 21:05 – Dunajská Streda 22:08)
• Os 4353 (Bratislava hl. st. 22:02 – Dunajská Streda 23:00)
• Os 4355 (Bratislava hl. st. 23:05 – Dunajská Streda 00:08)
• Os 4360 (Dunajská Streda 05:57 – Bratislava hl. st. 07:02)
• Os 4362 (Komárno 18:42 – Dunajská Streda 19:50)

Poznámka: Lomka (symbol /) označuje, že východzia alebo cieľová stanica vlaku sa líši v závislosti od kalendárneho obmedzenia vlaku.

Keďže od 13. 12. 2020 dochádza na trati Bratislava – Komárno k zmene dopravcu, RegioJet (RJ) ukončí predaj všetkých cestovných lístkov s tarifou RJ dňom 12. 12. 2020 a ZSSK zavedie predaj cestovných lístkov s tarifou ZSSK od 13. 12. 2020. Všetky cestovné lístky predané RJ s platnosťou po 13. 12. 2020 ZSSK cestujúcim vo vlaku uzná. Na trati budú uznávané všetky železničné preukazy štandardne ako na celej sieti.

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

 

Foto: ZSSK a Mates Pleško

Pridajte sa do diskusie!

2 komentáre k: Veľké zmeny na trati Bratislava – Komárno

Michal zo dňa 14.11.2020 1:19

Definitívne tam idú 840? 🙁

Reagovať

Peter zo dňa 14.11.2020 18:23

Rakuske supravy s Herkulesom nepridu na vypomoc?

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *