Váš železničný portál
Registrovať sa

V Ružinove vyrastie Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

AktualityTlačové správy 7.5.2021 12:36 Mates Pleško Zobrazené: 1972

V Ružinove vyrastie Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dnes, 5.5. 2021, za účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala, podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie ,,ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov“.

Bratislavčania v mestskej časti Ružinov sa vďaka projektu onedlho dočkajú Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov. Nejde o klasickú zastávku, ale o prestupný terminál. Teda nástupište, ktoré je od začiatku projektované na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť na autobusy, električky či trolejbusy. Umožní sa zjednodušenie a skrátenie prestupov a zároveň umožňuje napojenie existujúcich aj budúcich prestupných uzlov na MHD.

„Vítam všetky projekty, ktoré zlepšia a spriechodnia dopravu v hlavnom meste, tento k nim rozhodne patrí. Novým terminálom umožníme cestujúcim bezproblémový a rýchly prestup „suchou nohou“ z vlaku na mestskú hromadnú dopravu a opačne. Pomôžeme tak skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy znížime počet áut. Projekt odbočky zároveň zvýši priepustnosti veľmi intenzívne využívanej trate smerom na Dunajskú Stredu,“ povedal Andrej Doležal minister dopravy a výstavby SR.
„Tento projekt bude znamenať obrovský prínos nielen pre ľudí, ktorí do Bratislavy prichádzajú, ale aj pre samotných Ružinovčanov. Odľahčí totiž dopravu v meste a uvoľnia sa aj parkovacie kapacity, čo je dlhodobo jeden z najcitlivejšie vnímaných problémov v meste“ , uviedol starosta mestskej časti Ružinov, Martin Chren.

Predmet zákazky sa člení na 2 samostatné časti:
Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – odbočka
Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – zastávka

„TIOP Ružinov – Zastávka bola pôvodne uvažovaná s krajným nástupišťom dĺžky 180 metrov po ľavej strane traťovej koľaje jednokoľajnej komárňanskej trate. Prístup bol navrhovaný mimoúrovňovo podchodom od zastávky MHD Súhvezdná a tiež chodníkom od strany nákupných centier zo strany Galvaniho ulice. Vzhľadom na pripravované vybudovanie novej výhybne Odbočka Ružinov prišlo k zmene postranného nástupišťa na ostrovné nástupište min. dĺžky 200 m medzi jednokoľajnou traťou Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Podunajské Biskupice a dvojkoľajnou traťou Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS s obojstranným mimoúrovňovým prístupom. Prístup na nástupište vlakovej zastávky, resp. na zastávku MHD Súhvezdná z podchodu by sme žiadali riešiť prednostne prostredníctvom rampy, alternatívne výťahmi“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

O projektoch:

V projekte „Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – odbočka“ ide o stavbu realizovanú z dôvodu zvýšenia priepustnosti trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava – Nové Mesto, pri ktorej budú existujúce trate prepojené koľajovými spojkami a tým sa zriadi odbočka s cieľom zvýšenia kapacity jednokoľajnej trate smerom do Komárna. Odbočka Ružinov bude pozostávať zo šiestich nových výhybiek medzi existujúcimi koľajami. Prevádzka vlakov na komárňanskej trati tak bude možná po dvoch koľajách aj medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a zastávkou Ružinov. Zabezpečí sa vytvorenie plnohodnotnej trojkoľajnej trate v úseku Bratislava Nové mesto – TIOP Ružinov, čím sa ešte viac zvýši priepustnosť trate smerom na Podunajské Biskupice.
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie : Valbek & Prodex s.r.o. Bratislava
Hodnota zákazky je 298 000 EUR bez DPH

V projekte „Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – zastávka“ ide o stavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy Bratislava – Ružinov zastávka s napojením na existujúcu infraštruktúru – železničnú, cestnú a siete mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“). Jedná sa o zriadenie železničnej zastávky na trojkoľajnom úseku súbehu dvoch železničných tratí, ktorý sa v ďalšom priebehu rozvetvuje na smer Podunajské Biskupice – jednokoľajná trať a dvojkoľajný úsek smer Bratislava ústredná nákladná stanica (ďalej len „ÚNS“) a Bratislava – Petržalka.
Jeho základnou úlohou je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“) bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov koľajovej dopravy IDS na MHD IDS a opačne resp. prestupnými miestami medzi dopravnými druhmi a systémami, aby umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu osôb má slúžiť navrhované stavebné riešenie a technické vybavenie osobného terminálu s podchodom pre cestujúcich a verejnosť.
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie : Reming Consult a.s. Bratislava
Hodnota zákazky je 322 560 EUR bez DPH

Predmetom zákazky oboch častí projektu je vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru zlúčenej s dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie stavebných povolení pre realizáciu stavby.

Termíny spracovania projektovej dokumentácie sú nastavené tak, aby realizácia oboch častí projektu TIOP Ružinov je v predpokladanom termíne do 12/2023 a budú financované z prostriedkov OPII, prioritná os 3.

Ilustračný pohľad na miesto, kde v budúcnosti vznikne nový terminál. Foto: Ján Horník

 

Zdroj: Tlačová správa ŽSR

Tilulná foto: Mates Pleško

Ilustračná foto v článku: Ján Horník

 

Pridajte sa do diskusie!

5 komentárov k: V Ružinove vyrastie Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

nexak zo dňa 7.5.2021 19:30

Plnohodnotná trojkolajna trať, ktorá bude mať tak cca 1km. 😀
Prečo nie plnohodnta dvojkolajka Nové Mesto až Biskupice?

Reagovať

Peter zo dňa 8.5.2021 6:51

A co uzke hrdlo medzi BA hl.st. a BA Nove Mesto? To sa bude kedy odstranovat? V ramci prestavby uzlu Bratislava, na ktore cakame uz x-rokov?

Reagovať

RaVo zo dňa 8.5.2021 11:38

Mates pekný článok a výborná informácia . O tom sa už hovorí, keď Ty si ešte nebol na svete. Preto by bol dobrý dovetok článku- vážený čitatelia až keď si v Ružinove nastúpite do vlaku potom tomu môžete veriť .
Na rozdiel od nás Češi budujú nové zastávky , ako keby si planty v záhrade vysádzal . Do roku 2023 straaaasne veľa sa zmení a udeje. Hold na Slovensku je to tak. Ešte z uvedených peňazí najprv pár spriaznených firiem musí profitovať .

Reagovať

Mates Pleško zo dňa 9.5.2021 21:32

Redaktor

Rasťo s Českom sa bohužiaľ porovnávať nemôžeme. Ušli nám na míle ďaleko. Pevne verím, že aj tu sa to pohne k lepšiemu a takýchto lastovičiek, ako je táto bude čím ďalej tým viac. Necháme sa prekvapiť.

Reagovať

nexak zo dňa 10.5.2021 20:15

Takúto lastovičku radšej nie.
TIOP je síce pekná myšlienka, ale spôsob realizácie je prostredníctvom nejakej odbočky je dosť divný.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *