Váš železničný portál
Registrovať sa

Terminál kombinovanej dopravy Dobrá je novou vstupnou bránou do Európskej únie

Slovensko 24.5.2006 6:20 Juraj Streber Zobrazené: 2604

Slovenská republika svojou polohou v strede Európy má strategický význam pre rozvoj ekologických, integrovaných a efektívnych prepravných systémov. Veľmi vysokú potrebu prijímať účinné opatrenia na rozvoj intermodálnej prepravy v Slovenskej republike ovplyvňujú predovšetkým silné záťažové prúdy cestnej dopravy, ktoré smerujú cez Slovensko, a veľmi dobré podmienky pre rozvoj intermodálnej prepravy v systéme cesta – železnica a čiastočne voda – železnica vzhľadom k rozvinutej sieti železničnej a cestnej dopravy a tiež k vybudovaným dunajským prístavom.

Koncepcia rozvoja kombinovanej prepravy v Slovenskej republike do roku 2010 počíta s organizovaním intermodálnej prepravy vo verejnom záujme na verejne prístupných termináloch. Navrhuje zabezpečiť výstavbu tovarových centier nákladnej dopravy (TCND) a terminálov kombinovanej dopravy (TKD). Na dosiahnutie tohoto zámeru odporúča založiť akciové spoločnosti, do ktorých sa združí nehnuteľný majetok a finančné zdroje štátu a miestnej samosprávy, s ktorými sa budú zabezpečovať určené obchodné aktivity.

Terminál medzinárodného významu

Významné postavenie na sieti ŽSR zaujímala a zaujíma lokalita stanice Čierna nad Tisou. Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch – Dohoda AGTC – definuje Čiernu nad Tisou ako jedno z miest, kde je umiestnený terminál kombinovanej dopravy medzinárodného významu.

Terminál s predpokladanou prekládkovou kapacitou tri milióny ton za rok je svojou polohou predurče-ný na vytváranie mostu medzi strednou a západnou Európou a štátmi bývalého SNŠ (v smere východ – západ) a medzi južnou a severnou (resp. severozápadnou) Európou.

Je už otvorenou bránou pre vstup tovarových tokov z krajín SNŠ do Európskej únie a opačne. Význam postavenia TKD Dobrá vyplýva najmä zo skutočností, že sa nachádza:

– z pohľadu železničnej dopravy na V. európskom koridore (s vetvou A – Benátky – Terst/Koper – Ljublaň – Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – Ukrajina), na rozhraní oblasti zmien koľajových rozchodov, na rozhraní oblastí zmien prepravného práva a colného režimu;

– z pohľadu cestnej dopravy v blízkosti štátnej hranice s Maďarskom, a najmä s Ukrajinou (V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania o otvorení cestného priechodu Čierna – Solomonovo, ktorý bude určený pre osobnú a aj nákladnú prepravu. Terminál je od uvažovaného priechodu vzdialený 11 km, čím je predurčený stať sa ideálnym miestom pre manipuláciu cestných súprav v TKD a následnej preprave po železnici.);

– že umožňuje realizovať a zabezpečiť rozvoj potenciálu kombinovanej prepravy po Juhozápadnej vetve Transsibírskej magistrály.

– dôležitosť terminálu zvyšuje skutočnosť, že je situovaný na styku dvoch železničných rozchodov (široký – 1520 mm – a normálny – 1435 mm – rozchod koľají), ale najmä to, že sa po vstupe Slovenska do Európskej únie podľa Schengenskej dohody stal koncovým terminálom.

Vysoká kapacita

Vlastníkom terminálu Dobrá je Železničná spoločnosť, a. s., a prevádzkovateľom sekcia intermodálnej prepravy Divízie nákladnej prepravy Košice. Terminál so zastavanou plochou 11,75 ha zabezpečuje všetky štandardné služby medzinárodného terminálu: prísun a odsun zásielok intermodálnej prepravy po železnici (normálny – 1435 mm – a široký – 1520 mm – rozchod) a po ceste, prekládku nákladových jednotiek intermodálnej prepravy, prekládku tovaru medzi nákladovými jednotkami intermodálnej prepravy, polohovanie (deponovanie) nákladových jednotiek intermodálnej prepravy a vykonávanie prepravno-obstarávateľských úkonov.

Kapacitne je terminál na veľmi vysokej úrovni. Je vybavený dvoma portálovými koľajovými žeriavy s nosnosťou 50 000 kg (prekládková kapacita 476 manipulácií / 24 hod. = 173 718 manipulácií/rok) a mobilným čelným prekladačom LUNA RSL-45-CT (prekládková kapacita 280 manipulácií / 24 hod. = 102 255 manipulácií/rok). Môže odbaviť až 190 cestných súprav za deň, celkom 700 TEU/deň. Jeho skladovacia kapacita je 1630 TEU. Koľajové možnosti zahrnujú koľaje na prekládku veľkých kontajnerov, výmenných nadstavieb a cestných návesov v dĺžke od 588 do 802 m a koľaj pre nakládku a vykládku cestných súprav v systéme Ro-La v dĺžke 450 m. Komplex krytých skladov (vrátane súkromných skladov) sa rozkladá na ploche 2400 m2.

Terminál kombinovanej dopravy Dobrá – vstupná brána do Európskej únie – je plne pripravený prijať všetky druhy intermodálnych prepravných jednotiek, naplniť požiadavky zákazníkov kvalitným splnením všetkých služieb.
Ing. Miroslav Horečný,
Železničná spoločnosť, a. s., Bratislava
Ing. Jiří Pokorný, CSc.,
Železničná spoločnosť, a. s., Košice

Slovenské terminály kombinovanej dopravy
– TCND Bratislava
– terminál Žilina
– terminál Košice
– terminál Dobrá pri Čiernej nad Tisou
– terminál Nové Zámky (iba Ro-La)
– terminál Zvolen
– terminál Ružomberok
– terminál Trstená (iba Ro-La)
– terminál Dunajská Streda
– terminál Sládkovičovo

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *