Váš železničný portál
Registrovať sa

Súkromní dopravcovia na severe a východe Slovenska

AktualityFotoreportážeReportážeSlovensko 17.2.2018 20:45 362.005 Zobrazené: 3403

Už zopár rokov pôsobí na sieti ŽSR niekoľko súkromných nákladných ale aj osobných dopravcov. Počet nimi prepravených vlakov stúpa. Za ostatný čas sa začali v čelách nákladných vlakov objavovať rôzne typy hnacích vozidiel. Niekoľko zmien nastalo príchodom aktuálneho GVD. Poďme sa spolu pozrieť na to, aká je situácia na strednom a východnom Slovensku.

V letných mesiacoch minulého roka expandoval na východ Slovenska dopravca CarboRail (CRR), ktorí prebral vozbu prevažne  niekoľkých tranzitných cisternových vlakov (PHM, kvapalný plyn) na trase sever-juh (Plaveč – Hidasnémeti) ale mohli sme ho zastihnúť i na trati 180 ŽSR. Po niekoľkých mesiacoch získal CRR ďalšie prepravy. S príchodom GVD 2017/1018 prebral vozbu uceleného vlaku z Poľska do Liskovej (predtým SŽDS), vozbu rudy z Kraľovan do Medzibrodia nad Oravou (predtým SŽDS) a vozbu ucelenky cisterien BORSODCHEMU v úseku Čadca – Bánréve (predtým AWT) a vozbu „cibúľ“ z vlečky Calmit (Margecany) do elektrárne Vojany (predtým ZSSK CARGO). Ďalším prebraným vlakom je vozba cisterien z Lhotky nad Bečvou do Hanisky pri Košiciach. Vozbu na neelektrifikovaných tratiach CRR zabezpečuje svojimi loko radu 742.213 a 742.384 vo firemnom nátere, ale aj prenajatými 742-mi od ČD CARGA. Na elektrifikovaných tratiach možno zazrieť prenajaté stroje 122.002 a 363.036 vo firemnom nátere ČD CARGO, 182.096 CRR a „rakane“ od LOKORAIL i SŽDS. Je vidieť, že súkromní dopravcovia spolupracujú!

Ťažký nákladný vlak z Poľska musel byť v stanici Prešov rozdelený na dve polovice a po častiach odvezený do stanice Kysak, kde sa obe časti opäť spojili a vlak pokračoval ďalej do stanice Hidasnémeti s „esom“ 363.036. Fotografia vznikla za zastávkou Haniska pri Prešove dňa 1.10.2017. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Nákladný vlak Pn 50171 idúci z Poľska na juh bol so 742.213 zdokumentovaný dňa 15.1.2018 na trati 169 ŽSR medzi Košicami a Hidasnémeti neďaleko Valalík. Foto: Daniel Škapura

Dňa 8.1.2018 bol v Ružomberku zachytený ucelený nákladný vlak z Liskovej do Poľska s vlakovou 742.075. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Nákladný vlak z Lhotky nad Bečvou do Hanisky pri Košicach vezúc stroje 122.002 + 150.517 na postrku prechádzajú stanicou Markušovce dňa 14.2.2018. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Pomerne novým dopravcom na východe je ExpressGroup (EG).  Ako súkromný železničný dopravca poskytuje komplexné služby v nákladnej železničnej doprave na území Slovenskej a Českej republiky, zabezpečuje prevádzkovanie dopravy na celoštátnych a regionálnych tratiach vrátane pohraničných prechodových staníc a na železničných vlečkách vrátane manipulačných výkonov. EG má k dispozícii niekoľko 4-systémových el. loko Siemens typu ES 64 F4, „rakane“ 183.002 a 183.018, diesel: Siemens ER20 označený ako 761.101 a niekoľko prenajatých loko  r. 740 a 742. EG zabezpečuje prepravu nových nákladných vozňov rôznych typov z Tatravagónky Poprad do Ostravy, kde v ďalšej ceste vlak preberá dopravca IDS CARGO, a taktiež do areálu Chemka Strážske, kde sú nové vagóny uskladňované v prípade nedostatočnej kapacity koľajiska vo vagónke. Ďalšou prepravou sú nové vozne z dcérskej Vagónky Trebišov. EG ďalej zabezpečuje vozbu niekoľkých vlakov na ramene Turňa nad Bodvou – Haniska – Hidasnémeti a vozbu uhlia z PPS Chalupki cez Čadcu do Štúrova alebo Hidasnémeti.

390.001 prechádza s vlakom plným uhlia zastávkou Chotěbuz a smeruje do Štúrova. Na postrku vlaku pomáha 761.001. Fotografia vznikla dňa 9.6.2017. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Ďalšia z prepráv dopravcu EG bola zdokumentovaná počas jari 2017 na Kysuciach. Foto: Marcel Baltiar

Štrba je najznámejšie miesto fotografov na Slovensku. Preto tam veľmi nerád chodím. No 18. septembra som sa tam vybral kvôli záberu do videoprojektu, ktorý bude spomenutý nižšie. Pri ceste späť na stanicu sa dole rampou vybral nákladný vlak súkromného dopravcu Express group na čele s ex. novoveskou „rakaňou“ 183.002. Na jeho stanovišti sedel náš šéfredaktor Peter Dirga. Týmto spôsobom ho teda pozdravujem 

Uhoľný nákladný vlak na čele s ex. novoveskou „rakaňou“ 183.002 bol zachytený pod stanicou Štrba dňa 18. septembra 2017.

Dňa 30.12.2017 sa uskutočnila jazda 761.101 z Košíc do Plavča za účelom poznania trate 188 ŽSR. Fotografia vznikla nad obcou Krivany. Autor: AD

183.018 s novými vozňami z Popradu klesá štrbskou rampou pred stanicou Východná dňa 7.2.2018. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Ďalším, dalo by sa povedať dlhoročným dopravcom, je Lokorail (LR) zlúčený s dopravcom CRW. Tento zabezpečuje pravidelnú aj nepravidelnú prepravu tovaru v ucelených vlakoch. Niekoľkokrát týždenne prebieha vozba prachového uhlia z Dětmarovic do Hanisky pri Košiciach. Vo vedení tohto vlaku sa objavuje niektorý zo „šesťkolákov“ 183.010 BTS, 182.115 CRW a 182.166 ODOS, ktorý v PSS Čadca vystrieda dvojicu loko 740 AWT. Plná i prázdna jazdieva počas noci. Ďalšími vlakmi v réžii Lokorailu sú ucelené cisterny do Kežmarku a Trebišova. Na posun a prepravu na neelektrifikovaných tratiach sú používané „kocúri“ ODOS a CRW. Ešte minulý grafikon bolo možné pod hlavičkou LR vidieť ucelené vlaky s kameňom idúce z Maďarska do Spišskej Novej Vsi alebo Prešova.

183.010 s prachovým uhlím prechádza skorým letným ránom Kostoľanmi nad Hornádom, 15.8.2017. Foto: Juraj Streber

Dňa 21.11.2017 skoro ráno dorazil z Maďarska do Prešova nákladný vlak s kamenivom na výstavbu diaľnice. Vlakovým rušňom bola „rakaňa“ 183.010 BTS a na postrku bol čmeliak. Fotografia zachytáva už posun na výkladisko po zaradení „kocúra“ na vozy v stanici Prešov. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Krátko pred 18. h dňa 15.1.2018 sa stretli vlaky dvoch rôznych dopravcov v stanici Košice. Kým dvojica 363.103+104 vezie rudu z Čiernej nad Tisou, 183.010 má na háku 742.193 CRW a prázdnu súpravu od prachového uhlia do Dětmarovic. Foto: Bc. Miloš Chomjak

V noci 15./16.1.2017 sa uskutočnila jedna z prepráv uhoľného prachu. Prázdne vozne vyrazili z Košíc o 17.47 h s dvojicou loko 183.010 BTS + 742.193 CRW (viď predošlý záber). 10-ka odviezla vlak do Čadce a následne bola odstavená. Naložený vlak z Dětmarovic v stanici Čadca odviezla 182.115 CRW, ktorá vlak dopravila do Spišskej Novej Vsi a odstúpila do depa na údržbu. Do čela vlaku nastúpila 182.166, ktorá bola odstavená v Spišskej Novej Vsi. Na snímke bola zachytená 166-ka počas klesania v údolí rieky Hornád. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Skôr nepravidelne sa objavuje na východe Slovenska i dopravca LTE Logistik a Transport Slovakia. Jedná sa o prepravy do Strážskeho, Trebišova, či Stredy nad Bodrogom. Novou prepravou sú ťažké uhoľné tranzitné vlaky idúce z Poľska na juh. Z PPS Chalupki do PPS Štúrovo zabezpečujú vozbu vlakov rušňe Vectron, Eurorunner a 182.053, ktorá vykonáva najmä postrkovú službu.

Nákladný vlak dopravcu LTE vchádza do Žiliny dňa 14.04.2017. Vlak ešte prešiel niekoľko metrov a potom došlo k jeho roztrhnutiu!

Dňa 8.2.2018 v stanici Bystřice čakal na voľnú trať uhoľný vlak dopravcu LTE s postrkovou 182.053. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Nenápadným súkromným dopravcom je METRANS, ktorý má za úlohu dvakrát týždenne prepraviť kontajnery z České Třebové do Hanisky pri Košiciach. Hnacími vozidlami sú „resa“ 363.5 ČD CARGO.

Dvojica „res“ s nákladným vlakom METRANS na ceste do terminálu v České Třebové prechádza oblúkom za zastávkou Kluknava dňa 29.5.2017. Foto: Daniel Škapura

Známejším dopravcom je PSŽ, ktorý kedysi vozieval uhlie zo Zemianských Kostoľan do Strážskeho. V súčasnosti zabezpečuje vozbu cereálií z Trebišova. Okrem známych rušnov Vectron – 193.820, „okuliarnik“ – 468.002, 770.602, 740,  pribudol do vozového parku i TRAXX 186.352 prenajatý od AKIEM.

Niekoľko hodinový pobyt v stanici Varín dňa 10.2.2018 absolvoval nákladný vlak idúci z Trebišova do Olomouca. V celej trase bol vedený strojom 186.352. Na fotografii je tento zachytený už pri odchode. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Ďalším dopravcom pôsobiacim i na severe Slovenska je dopravca Rail Cargo Carrier SK (RCA SK), ktorý v PSS Čadca preberá kontajnerové vlaky od dopravcu PKP CARGO. Prepravy zabezpečujú Eurorunnery. Striedajú sa tu červené „Herculesy“ radu 2016 ÖBB (inv. č. 040, 013, 014, 001, 007 100). Na istý čas sa tu vyskytol aj žlto – šedý ER20-012. Herkulesy na nieklko mesiacov vystriedala 744.001 CZ LOKO, ktorá koncom roka 2017 ukončila pôsobenie a v súčasnosti je vozba zabezpečená opäť Herkulesmi.

Po jednodňovom pobyte v Žiline sa rušne ER 20-012 + 744.001 vracali dňa 31.5.2017 s Pn 41842 do Ostravy. Fotografia vznikla za Kysuckým Novým Mestom. Foto: Marcel Baltiar

Horúcou novinkou súčasného grafikonu je zachádzanie dopravcu AWT s uhoľnými vlakmi do stanice Čadca, ktoré si tu preberá ZSSK CARGO. Na vlakoch sa objavujú stroje 181.024 a 40 spolu s Vectronom v nátere PKP CARGO. Do tejto stanice taktiež občas zavíta s vlakom i niektorá z mašín Ostravskej Dopravnej Spoločnosti (ODOS).

Uhoľný vlak s vlakovou 181.040 a postrkom 193.509 PKP CARGO klesá 14.1.2018 neďaleko zastávky Mosty u Jablunkova z. Foto: Marcel Baltiar

Dňa 8.2.2018 sa naskytol i takýto pohľad do stanice Čadca. Foto: Bc. Miloš Chomjak

Úplne nakoniec je tu dopravca RM LINES, ktorý je členom skupiny SPEDICA. Tento vozieva raz za týždeň ucelený nákladný vlak so surovinou na výrobu skla. Jeho trasa vedie z Varína cez Čadcu do stanice Řetenice. Na vlaku sa objavuje spravidla dvojica rušňov v rôznych kombináciách elektrickej ale aj dieselovej trakcie.

Prázdna súprava idúca na nakládku do Varína bola zachytená v čase leta 2017 v Ochodnici s dvojicou loko 121.007+140.074. Foto: Marcel Baltiar

Dvojica „bobín“ 140.074+045 s naloženým vlakom vyčkáva na čas odchodu v stanici Varín dňa 10.2.2018. Foto: Bc. Miloš Chomjak

V lete 2017 sa niekoľkokrát na trati 188 ŽSR objavil dopravca CER Slovakia, avšak ďalšie prepravy sa už neuskutočnili.

Rušňový vlak dopravcu CER bol zachytený na ceste do Plavča v stanici Prešov dňa 23.7.2017. Foto: Pavel Chomjak

Minulosťou je vozba dopravcu SŽDS, ktorý prišiel od nového grafikonu v sledovaných regiónoch o všetky prepravy. Jeho rušne tak možno v súčasnosti zazrieť vo vozbe vlakov CRR. Niektoré z prepráv SŽDS z minulého roka ponúkame obrazom v nasledujúcich dvoch záberoch.

140.076 + 121.068 SŽDS s nákladným vlakom z Liskovej do Českého Těšína s pokračovaním do Poľska vchádza do stanice Turany dňa 27.1.2017.

Spracoval: Bc. Miloš Chomjak

 

 

Pridajte sa do diskusie!

8 komentárov k: Súkromní dopravcovia na severe a východe Slovenska

310097 zo dňa 18.2.2018 9:28

Ad Miloš:
„Jeho rušne tak možno v súčasnosti zazrieť vo vozbe vlakov CRR.“

Máme tomu rozumieť tak, že rušne spol. sžds sú už v službách spol. CRR a tým pádom nemajú žiadne rušne vo svojom parku?? 😏

Reagovať

362.005 zo dňa 18.2.2018 19:10

Redaktor

Je to napísané myslím jednoznačným významom. Vozidlá dopravcu SŽDS sa objavujú vo vozbe vlakov dopravcu CRR.

Reagovať

Hercules zo dňa 18.2.2018 13:13

Miloš AWT si svoj Borsodchem expres vozí nadalej. CRR prevzal Cargo časť.
My stále vystavujeme v AWT 4×753.7 na to

Reagovať

362.005 zo dňa 18.2.2018 19:11

Redaktor

Ďakujem za upresnenie.

Reagovať

ZSSR zo dňa 18.2.2018 14:31

Takýto prehľad mi už dlho chýbal. Vďaka zaňho

Reagovať

362.005 zo dňa 18.2.2018 19:12

Redaktor

Je to pre Vás!

Reagovať

mirecdk zo dňa 21.2.2018 15:22

Pekné fotky a prehľad dopravcov.

Reagovať

Sklicko zo dňa 21.2.2018 20:56

Dik za pekne foto

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *