Váš železničný portál
Registrovať sa

Stručne z našich tratí… Výluky v žst. Košice

Slovensko 10.7.2007 22:00 362.005 Zobrazené: 1180

V súvislosti s výstavbou nových veľkokapacitných cestných komunikácií na ulici Palackého v meste Košice, ktoré trpí hlavne v špičkách dopravnými zápchami, boli naplánované rozsiahle práce okrem iného i na moste medzi osobnou stanicou a košickým depom. Úlohou bolo vloženie mostných provizórií v km 98,280 pre výstavbu, resp. rozšírenie cestného podjazdu.

Výlukovým činnostiam predchádzali rôzne nevyhnutné prípravy. Keďže z osobnej stanice bol smerom do žst. Barca v čase nepretržitých prác znemožnený odchod vlakov z nástupíšť čísel 1, 1A, 2 a z časti aj č. 3, boli v nákladnej stanici vo vchodovej skupine medzi koľajami č. 10 a 14, 14 a 16, 16 a 18 vybudované sypané provizórne nástupištia s dĺžkou cca 250 metrov. Odtiaľ odchádzali spoje smer Krásna nad Hornádom, Hidasnémeti i Zvolen. Dňa 16.6. sa konala výluka v čase od 10.20 h do 21.00 h. Spoje preto nemohli byť vedné cez zastávku Košice – predmestie. Bola zvolená variantná cesta po 102. koľaji vedúcej medzi vozňovým a rušňovým depom, ktorá je určená pre nákladné vlaky. Po nej boli naviac vedené osobné vlaky 7205, 8806, 8906, 8805, 6404, 6405, 6405, 8807, 7203, 6406, 8808, 8809, 6407, 6409, 8810, 7200, 6408, 7211, 6410, 8813, 6411, 7210, 8812, 8815, všetky rýchliky a zrýchlené vlaky.

163.111 na osobnom vlaku do Humenného neďaleko vchodových návestidiel do žst. Barca, 16.6.2007. Zľava sú koľaje č. 1, 2, 102 a na moste č. 101. Foto: Pavel Chomjak

Ďalšia výluka, ktorá obmedzila dopravu cestujúcich z/do zastávky Košice – predmestie, sa konala 21.júna v čase od 8.10 h do 15.50 h. V uvedený deň bolo uložené mostné provizórium prvej traťovej koľaje, ktoré je výnimočné tým, že na dočasných nosníkoch je z časti situovaná výhybka. Po 102-hej koľaji boli vedené osobné vlaky 8804, 8904, 6423, 8803, 7205, 8806, 8906, 8805, 6404, 6405, 8807, 8909, 7203, 6406, 8808 a 8809 vrátane zrýchlených vlakov a rýchlikov. Spomenuté výluky neboli určite posledné, pretože technologický postup v závere prác si za krátky čas vyžiada ďalšie.

Celkový záber výluky 1. traťovej koľaje, vpravo už uložené mostné provizóriá koľaje č. 2 a koľaje do depa (21.6.2007).

Netradičný pohľad v stanici Košice zo dňa 21.6.2007 na odchádzajúci osobák č. 6404 do Plešivca vedený „motorkou“ 812.020 proti správnemu smeru po 102. koľaji.

362.011 čaká na 16. koľaji na pristavenie súpravy Os 7203, 21.6.2007.

Košická 163.057 na súprave osobného vlaku č. 8909 do Humenného, 21.6.2007.

Text a neoznačené foto: Miloš Chomjak

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Stručne z našich tratí… Výluky v žst. Košice

feri2016 zo dňa 11.7.2007 17:14

Som vďačný tomuto webu, že aspoň tu sa dozviem to, čo sa deje na našich železniciach. Zaujímava reportáž. 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *