Váš železničný portál
Registrovať sa

Rýchlikové laminátky radu S 499.1 – 20 rokov od zaniknutia tohto radu

Prevádzka 18.10.2006 20:30 Andrej Ivanič Zobrazené: 3825

Aj keď dnes už tento rýchlikový rad už neexistuje 20 rokov, pretože posledný rušeň S499.1 bol zrekonštruovaný v roku 1986, rozhodli sme sa aj týmto lokomotívam venovať pamätný článok, ktorý určite mnohým pripomenie časy dávno minulé a mnohým prinesie odpovede na rôzne otázky týkajuce sa minulosti. Rozvoj elektrifikácie železničných tratí ČSD striedavým napäťovým systémom 25 kV 50 Hz si vyžiadal dodávky ďalších elektrických rušňov S 499.0 /okrem radu S 489.0/, ktoré boli bratislavským depom nasadzované do expresnej, rýchlikovej, osobnej a nákladnej dopravy do Kutnej Hory a do Budapešti.
V roku 1969 boli na posledných dvoch sériových rušňov výrobnej série 47 E 4, laminátkach S 499.0069 a S 499.0070 vykonané v podniku ŠKODA Plzeň rekonštrukcia prevodového pomeru, čím sa z nich stali rýchlikové rušne série S 499.1 s maximálnou rýchlosťou 140 km /hod.
Tieto dva rušne sa stali základom pre sériovú výrobu 25 rýchlikových rušňov, ktoré sa neosvedčili v nákladnej doprave. Rušne S 499.1 boli nasadené do rýchlikovej dopravy na hlavných tratiach Plzeň – Cheb, Plzeň – České Budějovice a Štúrovo – Bratislava – Brno – Havlíčkuv Brod. Najťažšie vlaky osobnej prepravy boli vozené práve po trati cez Českomoravskú Vysočinu do Havlíčkovho Brodu., kde vznikla potreba a aj uplatnenie tohto radu.
Výroba bola uskutočnená v roku 1970, pričom priamo nadväzovala na výrobnú sériu 47 E 5 a následne pokračovala aj výrobnými číslami.
Výroba radu S 499.1 sa uskutočnila nasledovne:
Typ 47 E 4 S 499.1001, S 499.1002 v.č. 5911,5912 ex. S499.0069, S 499.070
Typ 47 E 6 S 499.1003 -1027 v.č. 6083 -6107 počet : 25 elektrických rušňov

Rušne boli od výroby dodané do depa Plzeň, vrátane prototypov S 499.1001 a S 499.1002, kvôli dohľadu výrobcu pri začiatkoch ich prevádzky a následne do diep Bratislava, Brno a České Budějovice, odkiaľ však pod vplyvom dodávok nových rušňov radu S499.02 / dnes rad 242/ boli nakoniec predisponované do RD Bratislava, okrem jediného rušňa S 499.1021.
Presun rušňov do Bratislavy bol realizovaný z Českých Budějovíc, kde boli tieto rušne v rámci bývalej Jihozápadnej dráhy sústredené. Ako prvé boli do Č. Budějovíc dodané rušne S 499.1019 a S 499.1021 z Brna, S 499.1018, S 499.1020, S 499.1022 z Plzne a S 499.1025 z Bratislavy. Tieto presuny sa udiali v roku 1976. Neskoršie boli sem dodané rušne S 499.1002, 004,010,017,026 a 027 z Bratislavy.
V čase 29.5.-5.7.1978 bola na rušni S499.1021 vykonaná rekonštrukcia 7020+7022 (prevody trakčných motorov) a bol preznačený na sériu S 499.0139, avšak keďže sa jednalo o prvý rušeň podrobený takejto rekonštrukcii a túto vykonalo RD České Budějovice, toto RD si tento rušeň po rekonštrukcii natrvalo ponechalo.
V novembri 1978 prichádzajú do Č. Budějovíc novovyrobené S 499.0246-0255, čím boli S 499.1002,010,17,18,20 a 27 v roku 1979 presunuté do Bratislavy.
V apríli 1982 po dodaní rušňov S 499.0269-0286, okrem S 499.0271-0274 a 0278 sa do Bratislavy vrátili rušne S 499.1004,019,22,25 a 26. Tieto rušne boli v Českých Budějoviciach ku koncu prevádzky využívané v osobnej a rýchlikovej doprave na tratiach z Plzne do Veselí nad Lužnicí.

Niekoľko údajov o dnes už neexistujúcom rušni S499.1001_
Výrobné číslo : 5911
Dodaný na základe objednávky ČSD č. 21702/66-12 z 29.6.1966
31.10.1968 dodaný do depa Bratislava
28.12.1968 TBS na trati Bratislava – Břeclav, úsek Zohor – Malacky
20.10.1969 na základe prípisu MD 1645 sl.12 z 29.10.1969 pristavený na rekonštrukciu prevodov v ŠKODA Plzeň, po rekonštrukcii preznačený na S 499.1001 so smaltovanými tabuľkami
21.5.1971 prevezený z RD Bratislava do ŠKODY Plzeň na opravu po požiari
27.7.1971 opravený rušeň vrátený do RD Bratislava
17.3.1977 zrušený po požiari na rýchliku v žst. Malacky výnosom FMD 10 198/ 77-12, po požiari prevezený do ŽOS Vrútky na demontáž použiteľných dielov
1.9.1977 rušeň fyzicky zlikvidovaný

Dodanie rušňov S 499.1 zo ŠKODA Plzeň na Slovensko:
Rušeň radu v.č. evidenčný stav prevz. Stav dodaný do RD
S 499.1003 6083 31.1.1970 10.3.1970 BA
S 499.1004 6084 27.2.1970 14.3.1970 BA
S 499.1005 6085 27.2.1970 10.3.1970 BA
S 499.1006 6086 27.2.1970 5.4.1970 BA
S 499.1007 6087 28.2.1970 14.3.1970 BA
S 499.1013 6093 28.2.1970 10.3.1970 BA
S 499.1014 6094 28.2.1970 5.4.1970 BA
S 499.1015 6095 28.2.1970 5.4.1970 BA
S 499.1016 6096 10.3.1970 5.4.1970 BA
S 499.1017 6097 10.3.1970 5.4.1970 BA
S 499.1023 6103 20.3.1970 20.4.1970 BA
S 499.1024 6104 20.3.1970 26.4.1970 BA
S 499.1025 6105 20.3.1970 26.4.1970 BA
S 499.1026 6106 31.3.1970 23.4.1970 BA
S 499.1027 6107 31.3.1970 23.4.1970 BA

Vozba expesu Slovenská Strela:
Samostatnou kapitolou v prevádzke rušňov radu S 499.1 bola vozba prominentného expresu Slovenská Strela z Bratislavy do Kutnej Hory.
Rušeň S 499.1023 bol nasadený na turnusovú vozbu Ex Slovenská Strela, ktorý vozil v traťovom úseku Bratislava hl. st. – Kutná Hora. V začiatkoch prevádzky prototypových dvojsystémových rušňov ES 499.001 a ES 499.002 bol na túto prevádzky vyčlenený rušeň S 499.1017. Pred odchodom vlaku z Bratislavy musel rušňový dispečer SVD Bratislava telefonicky nahlásiť rušňovému dispečerovi SSZD Praha sériu rušňa, aby v prípade použitia laminátky mohol včas v žst. Kutná Hora zabezpečiť prepražný rušeň E 499.1 z depa Praha Střed.

Dodanie rušňov S 499.1 z Juhozápadnej dráhy do Bratislavy
Rušeň radu v.č. dodacie RD dátum presunu do Bratislavy:
S 499.1002, 5912, Plzeň, 7.6.1973, Plzeň – Bratislava
S 499.1008, 6088, Č. Budějovice, 7.6.1973, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1009, 6089, Č. Budějovice, 26.6.1973, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1010, 6090, Č. Budějovice, 31.5.1973, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1011, 6091, Č. Budějovice, 7.6.1973, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1012, 6092, Č. Budějovice, 26.6.1973, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1018, 6098, Plzeň, 28.4.1982, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1019, 6099, Brno, 28.4.1982, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1020, 6100, Plzeň, 4.3.1982, Č. Budějovice – Bratislava
S 499.1022, 6102, Plzeň, 28.4.1982, Č. Budějovice – Bratislava

Zapožičanie rušňov S 499.1 do RD České Budějovice
Rušeň radu BA- Č. Bud. Č. Bud. – BA Č.Bud – BA 2,. Zapožičanie
S 499.1002, 12.4.1978, 12.11.1979
S 499.1004, 14.4.1978, 12.11.1979, 26.3.1982
S 499.1010, 19.5.1978, 12.11.1979
S 499.1017, 13.10.1978, 12.11.1979
S 499.1025, 01.09.1978, 22.03.1979, 29.4.1982
S 499.1027, 18.04.1978, 13.11.1979

Rušne dodané z Juhozápadnej dráhy do Bratislavy z RD České Budějovice jazdili v Bratislave s odlievanými tabuľkami s nápisom „ Jihozápadní dráha, depo České Budějovice“, ktoré im demontovali až pri dielenských opravách v ŽOS Vrútky, resp. pri rekonštrukciách prevodov na rad S 499.0. Domovské depo Bratislava mali len nastriekané na hlavnom ráme na batériami formou nápisu „ Východná dráha, depo Bratislava“.

Rušne S 499.1 postihli aj nehody, po ktorých boli zrušené. Ako prvý bol zrušený rušeň S 499.1001, ktorý mal požiar v žst. Malacky na rýchliku R 574 Podlužan. Druhý v poradí bol zrušený rušeň S 499.1020 po násilnom poškodení pre žst. Veľké Leváre, kde a rekreačnom rýchliku „Transdanubium“ narazil na koniec nákladného vlaku. Po nehode bol rušeň zdemolovaný a na mieste zrušený.

V roku 1984 boli na základe nevyužiteľnosti maximálnej rýchlosti rušňov a zlých vlastností pri jazde s nákladnými vlakmi, čím sa do nákladnej dopravy vôbec nenasadzovali, boli v ŽOS Vrútky zahájené rekonštrukcie rušňov S 499.1na sériu S 499.0. Prečíslovanie rušňov bolo vykonané od čísla S 499 0121 po číslo S 499.0145, rušeň S 499.1002 bol preznačený na pôvodné číslo S 499.0070.
Ako prvý bol v bývalej Východnej dráhe podrobený rušeň S 499.1016 a rekonštrukcie boli ukončené rušňom S 499.1024 v roku 1986.
Niekoľko rušňov bolo podrobených rekonštrukcii v pobočnom depe Bratislava východ 2, rušeň S 499.1023 sa rekonštruoval v RD Bratislava hlavné v rámci opravy násilného poškodenia.
Preznačenia rušňov sa vykonávali novými odlievanými tabuľkami, dosadenými v ŽOS, pričom rušne podrobené rekonštrukciám v pobočnom RD Bratislava východ 2 boli preznačené nasledovne: rušeň S 499.1012 mal odlievané čísla a tak sa mu po rekonštrukcii vybrúsilo číslo „1012“ a ma jeho miesto bolo domaľované číslo „0130“.
Rušeň radu S 499.1025 mal tabuľky s označením smaltované a tak sa mu obmyl smalt „1025“ a domaľovalo sa číslo „0143“.

Rekonštrukcie rušňov radu S 499.1 na rad S 499.0 prebiehali nasledovne:
Rušeň radu označenie dátum reko miesto reko ozn. po reko nový rad
S 499.1001, smalt, zrušený po požiari FMD 10198/77-12 z 17.3.1977
S 499.1002, odlievané, 8.5.1986, ŽOS Vrútky, S 499.0070, 240.070
S 499.1003, smalt, 25.10.1985, ŽOS Vrútky, S 499.0121, 240.121
S 499.1004, smalt, 8.12.1985, Vrútky, S 499.0122, 240.122
S 499.1005, odlievané, 1.10.1985, Vrútky, S 499.0123, 240.123
S 499.1006, smalt, 1.8.1984, Vrútky, S 499.0124, 240.124
S 499.1007, smalt, 18.12.1984, Vrútky, S 499.0125, 240.125
S 499.1008, smalt, 5.6.1986, Vrútky, S 499.0126, 240.126
S 499.1009, smalt, 28.6.1985, Vrútky, S 499.0127, 240.127
S 499.1010, smalt, 6.4.1986, Vrútky, S 499.0128, 240.128
S 499.1011, odlievané, 15.10.1985, Vrútky, S 499.0129, 240.129
S 499.1012, odlievané, 16.5.1985, RD Ba Vých 2, S 499.0130, 240.130
S 499.1013, odlievané, 4.2.1986, Vrútky, S 499.0131, 240.131
S 499.1014, smalt, 20.9.1984, Vrútky, S 499.0132, 240.132
S 499.1015, smalt, 15.11.1985, Vrútky, S 499.0133, 240.133
S 499.1016, smalt, 29.2.1984, Vrútky, S 499.0134, 240.134
S 499.1017, smalt, 27.6.1985, Vrútky, S 499.0135, 240.135
S 499.1018, odlievané, 7.11.1985, Vrútky, S 499.0136, 240.136
S 499.1019, smalt, 31.10.1984, Vrútky, S 499.137, 240.137
S 499.1020, smalt, zrušený po nehode FMD 15495/83-12 z 29.6.1983
S 499.1022, smalt, 26.10.1985, Vrútky, S 499.0140, 240.140
S 499.1023, smalt, 1.9.1984, Vrútky, S 499.0141, 240.141
S 499.1024, odlievané, 10.9.1986, Vrútky, S 499.0142, 240.142
S 499.1025, smalt, 29.4.1985, Vrútky, S 499.0143, 240.143
S 499.1026, smalt, 22.2.1986, Vrútky, S 499.0144, 240.144
S 499.1027, smalt, 28.5.1986, Vrútky, S 499.0145, 240.145

Iné zaujímavosti o rušňoch radu S 499.:
S 499.1009 dodatočnou rekonštrukciou mal na stanovišti rušňovodiča na pomocníckej strane zabudované ovládacie tlačidlá „+“, „-„, a „VZ“
S 499.0125 využívaný na skúšobné jazdy na trati Bratislava Rača – Trnava na novej elektrifikácii. Po prvý krát tu jazdil 8.5.1986.
S 499.1014 dňa 26.8.1977sa vykoľajil s EOs 2544 v Kútoch
240.143 dňa 2.6.1995 sa pri vezení Os 2827 Bratislava – Leopoldov v traťovom úseku Bratislava Rača – Svätý Jur čelne zrazil s protiidúcim R 614 Hornád, ktorý viezol rušeň 363.153. Rušeň 240.143, bol prevezený na opravu do RD Bratislava východ, kde bol následne zrušený bez opravy, rušeň 363.153 bol taktiež zrušený.
S 499.1019 spolu s rušňom S 499.1021 pôsobil v RD Brno Maloměřice, kde boli udržiavané vo výbornej údržbe. Zabezpečovali vozbu rýchlika Brněnský Drak v úseku Brno – Kutná hora s brnenskými rušňovými čatami. Rušne boli neskôr odsunuté do Českých Budějovíc.
S 499.1021, v. č. 6101 je ako jediný dodnes prevádzkovaný v RD České Budějovice. Tento rušeň bol vôbec prvý, na ktorom sa vykonala rekonštrukcia prevodov a následné preznačenie na S 499.0139.
S 499.1024 mal skúšobne žlto- biely náter, ktorým jazdil na rýchlikoch Štúrovo – Kutná Hora.

Text:Paľo, Andy
Info: Paľo, Andy, súkromný archív
Foto: Paľo

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Rýchlikové laminátky radu S 499.1 – 20 rokov od zaniknutia tohto radu

Msnake zo dňa 19.10.2006 6:38

velice pekné historické fotky 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *