Váš železničný portál
Registrovať sa

História

Visutá lanová dráha Tatranská Lomnica – Lomnický štít

História

Názov tejto webovej stránky Railpage je zložený z dvoch slov. Rail v preklade znamená koľaj a page zasa stránku, spolu to možno chápať niečo ako stránku o železniciach, teda o koľajovej doprave. Mestská doprava, ktorá je tiež prevádzkovaná na koľajach, má svoju inú stránku, takže teda môžme spresniť, že ide o dopravu železničnú. Železničná doprava sa ale prevádzkuje na dráhe a podľa Zákona o dráhach sa dráhy delia na koľajové, trolejbusové a lanové. Lanové dráhy, myslím tým práve tie visuté, o ktorých je táto reportáž, sú neoddeliteľnou súčasťou dopravy osôb vo Vysokých Tatrách. Spracovanie reportáže mi prišlo v septembri na um počas dovolenky v Tatrách v okamihu, kedy som navštívil Tatranskú Lomnicu a šiel som sa pozrieť na objekty lanovky.

22.12.2012 23:00 11 M262.061 Prečítať celý článok

Retro pohľad na železnicu Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

História

Práve pred rokom, keď vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok 2011/2012, neobjavila sa v ňom už trať ŽSR číslo 122 Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Úzkorozchodná elektrifikovaná železnica, ktorá zahájila svoju prevádzku 27. júna 1909, sa dožila 102 rokov. Pre človeka je to vek úctyhodný, pre železnicu je to asi málo. Tlak na zastavenie jej prevádzky bolo niekoľko, nakoniec sa vždy našlo riešenie a železnička žila ďalej. Nuž ako žila, skôr už začala živoriť. Počet vlakov sa postupne znižoval až prakticky prestávala plniť svoj pôvodný zmysel - zabezpečovať prepravu kúpeľných hostí do Trenčianskych Teplíc.

8.12.2012 23:00 0 M262.061 Prečítať celý článok

Prvé zapískanie rušňa U34 "Joy"

História

Na niekoľko hodín sa na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí v susedstve historickej budovy Slovenského národného divadla vo štvrtok 15. novembra zastavila na ceste domov do Čierneho Balogu unikátna parná lokomotíva U34 "Joy", pomenovaná po uhlovom rozvode parného stroja, po precízne vykonanej oprave vo firme pána Kosíka v Borinke pri Bratislave. Tá sa mohla uskutočniť vďaka získaným financiám z projektu financovaného fondom "Pro Slovakia" Ministerstva kultúry SR a Nadáciou Slovenského plynárskeho priemyslu.

16.11.2012 6:24 0 M262.061 Prečítať celý článok

Ľubľana 1982

História

Prakticky len niekoľko dní pred odchodom na tematický zájazd do bývalej Juhoslávie, som v časopise Železničář, v jeho siedmom čísle našiel kratučký článok o dvoch muzeálnych lokomotívach vyrobených v Budapešti, ktoré stoja na slepej koľaji v Ľubľanskej stanici. Obsah článku ovplyvnil časť pobytu v Ľubľani, ktorá bola našim prvým zastavením v Juhoslávii. Na Slovensku bola v tom čase päť mesiacov v prevádzke prvá múzejná lokomotíva práve toho istého radu, ako je vystavená v Ľubľani. A tak bol môj záujem zrejmý - uvidieť rekonštruovaný stroj radu 378 MÁV, jeho stav a porovnať tieto dva rušne, aj keď jeden je na pomníku a druhý je prevádzkový.

12.9.2012 22:00 0 M262.061 Prečítať celý článok

Trať pod Spišským hradom

História

Od počiatku platnosti nového grafikonu dopravy 2012 / 2013 bude zastavená osobná doprava na niekoľkých tratiach ŽSR. Jednou z nich bude krátka, len 9 km dlhá trať vychádzajúca z Košicko bohumínskej železnice zo stanice Spišské Vlachy a končiaca pod Spišským hradom v Spišskom Podhradí. V cestovnom poriadku ju nájdeme pod číslom 187. Prevádzka na nej bola zahájená počas monarchie za vlády staručkého mocnára Františka Josefa I dňa 15. októbra 1894.

28.7.2012 22:00 0 administrator Prečítať celý článok

Návrat do čias (ne)dávno zabudnutých, keď u nás poštové vlaky jazdili

História

Už len asi málo kto si spomenie na tie krásne časy, kedy po našich tratiach premávali špeciálne poštové vlaky. Ich úlohou bola rýchla preprava poštových zásielok prevažne medzi Bratislavou a Košicami, pričom sa vo vybraných nácestných staniciach vykonávala aj manipulácia so zásielkami. Tieto nákladné expresy, ktoré prevádzkovali štátne železnice v spolupráci so Slovenskou poštou sú na sieti ŽSR už pár rokov minulosťou. Na to ako to kedysi vyzeralo a ako sa zabezpečuje preprava pošty po železnici v súčasnosti, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch tejto reportáže.

22.6.2012 22:00 0 Ing. Michal REPKO Prečítať celý článok

Posledná jazda „Uhranky“ 331.037

História

V sobotu 24. marca usporiadal Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ rozlúčkovú jazdu parného rušňa 331.037 familiárne nazývaného Uhranka. Kotlový zákon je neúprosný a jednoznačne hovorí, že dňom 29. marca 2012 sa končí platnosť prehliadky kotla a ďalšia prevádzka je možná len po jeho následnej oprave.

4.4.2012 12:30 0 M262.061 Prečítať celý článok

Než „farebná“ trať 131 Bratislava – Komárno „zožltne“

História

Jednokoľajná trať z Bratislavy do Komárna vedená v súčasnom cestovnom poriadku pod číslom 131, bola daná do prevádzky v dvoch etapách. Prvý úsek z dnes už nejestvujúcej stanice Bratislavy Nivy do Dunajskej Stredy bola daná do prevádzky, pravdepodobne len skúšobnej, 15. augusta 1895 (slávnostné zahájenie sa uskutočnilo o osem dní neskoršie 23. augusta). Druhý úsek do Komárna bol do pravidelnej prevádzky odovzdaný deň po slávnostnom zahájení, dňa 17. novembra nasledujúceho roku.

1.3.2012 23:00 0 M262.061 Prečítať celý článok

„Pomaranče“ pod Tatrami

História

V druhej polovici minulého roka uplynulo už dvadsať rokov od zrušení prvých dvoch rušňov radu T678.0 v rušňovom depe v Poprade. A zároveň i päťdesiat rokov od vykonania TBS druhého prototypu T678.002 ako prvého svojho radu.

22.2.2012 18:40 0 M262.061 Prečítať celý článok

130 rokov trate Praha – Děčín – Drážďany

História

V prvej časti sme videli časť výstavy parných rušňov a boli sme svedkami príjazdu zvláštnych vlakov z Prahy ťahaných rušňami „šľachtičnou“ 475.179 a „Mikádom“ 387.043 a vlaku z Drážďan, v ktorého v čele bola nemecká lokomotíva radu 03 001 DR. V tejto druhej časti dokončíme prehliadku výstavy a uvidíme odchod dvoch zvláštnych vlakov do okolia Děčína a tiež odchod zvláštneho vlaku do Drážďan, ktorý odvezie 03 001 DR.

25.12.2011 23:00 0 administrator Prečítať celý článok