Váš železničný portál
Registrovať sa

Retro pohľad na železnicu Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

História 8.12.2012 23:00 M262.061 Zobrazené: 3406

Práve pred rokom, keď vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok 2011/2012, neobjavila sa v ňom už trať ŽSR číslo 122 Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. Úzkorozchodná elektrifikovaná železnica, ktorá zahájila svoju prevádzku 27. júna 1909, sa dožila 102 rokov. Pre človeka je to vek úctyhodný, pre železnicu je to asi málo. Tlak na zastavenie jej prevádzky bolo niekoľko, nakoniec sa vždy našlo riešenie a železnička žila ďalej. Nuž ako žila, skôr už začala živoriť. Počet vlakov sa postupne znižoval až prakticky prestávala plniť svoj pôvodný zmysel – zabezpečovať prepravu kúpeľných hostí do Trenčianskych Teplíc.

Touto reportážou by som chcel železničku a jej prevádzku pripomenúť, napriek tomu, že ČHŽ na nej počas roka až do začiatku rekonštrukcie stanice Trenčianska Teplá zabezpečovala príležitostnú osobnú dopravu. Aleši vďaka Ti!

Pripomeňme si pravidelnú prevádzku virtuálnou jazdou. Začíname v stanici Trenčianska Teplá ležiacej na Považskej železnici.


Virtuálnu jazdu začíname na nástupišti „električky“ s vozom EMU46.1003 v posledný deň roku 1989.


„Električka“ EMU46.1003 vychádza z Trenčianskej Teplej okolo drevených stožiarov. Tie tam boli v roku 1989 …


…. ale v nasledujúcich rokoch boli niektoré nahradené oceľovými príhradovými a niektoré už neboli. Na nástupišti čaká 22. októbra 2008 na odchod voz 411.902.


Pohľad na trenčiansku stanicu zo strany ulice zachytil v máji 1997 aj súpravu motorového a riadiaceho vozňa 411.902 a 911.902.


Čelný podves okolo spriahla sa na voze 411.902 bol ešte v roku 1997.


Situácia na nástupišti v Trenčianskej Teplej sa do zastavenia prevádzky nezmenila.


Vozeň 411.902 začína zrýchľovať za oblúkom smerom k zastávke Trenčianska Teplá obec. Je október 2008.


Voz 411.901 v historizujúcom nátere odchádza v marci 2009 zo zastávky T. Teplá obec.


Na Silvestra 1989 zastavil voz 411.902 na zastávke Trenčianska Teplá obec.


O dvadsať rokov neskoršie na tom istom mieste je vozeň 411.901.


Teraz sa prenesieme v priestore o kus ďalej ku križovatke s hlavnou cestou na Trenčín, ktorú v októbri 2008 práve opustil voz 411.902.


Posledný deň roka 1989 prechádza križovatku vozeň EMU46.1003….


… a to isté miesto o dvadsať rokov neskoršie. Za povšimnutie stojí okrem rekonštruovaných budov na druhej strane komunikácie absencia krásnych stromov.


Opustíme pre električku nepríjemnú križovatku a vo virtuálnej jazde s vozom 411.902 pokračujeme k zastávke Trenčianska teplá zastávka.


Trať železničky vo väčšej časti obce Trenčianska Teplá je trasovaná pozdĺž potoka Teplička.


EMU46.1003 na takmer rovnakom mieste, ale dvadsať rokov skôr.


Trenčianska Teplá zastávka. V marci 2009 tu zastavuje električka 411.901.


Trať na konci obce odbočí vpravo od hlavnej cesty a pokračuje medzi lúkou a záhradami.


Voz 411.902 má už v júli 2010 nový historizujúci červeno krémový náter.


V krásnom prostredí okolitej prírody stojí jeden z mála dvojitých drevených stožiarov.


Nádherná listová kulisa pozdĺž trate začína vynikať najmä s prichádzajúcou jeseňou.


Vozeň 411.902 smeruje na Silvestra 1989 do Trenčianskej Teplej. V tomto období mala deväťsto dvojka na čele žltý bezpečnostný pás a hviezdu červenú, voz 411.903 zasa pás oranžový a hviezdu červenú orámovanú žltou farbou.


Pri našej „jazde“ sa posunieme cez úrovňové kríženie za bývalú výhybňu Kaňová.


Od zastávky na znamenie Kaňová vedie trasa „električky“ až do Trenčianskych Teplíc paralelne s cestou spájajúcou obe obce.


Trať opäť križuje hlavnú komunikáciu, tentoraz už na hranici Trenčianskych Teplíc. Na Silvestra roku 1989 pomaly na cestu vchádza 411.903, ktorá má na čelách ešte Kryšpínové radové označenie a na boku okrem odlievaného čísla tiež napatrónované číslo podľa nového systému.


Na zastávke Trenčianske Teplice sídlisko zastavil vozeň 411.902 tiež v posledný decembrový deň roku 1989.


V októbri 2008 prechádza voz 411.902 úsekom za zastávkou sídlisko v Tepliciach. Jeseň už zafarbila lístie do žlta a do červena a tak modrá farba vozňa 411.902 sa pekne v tomto prostredí vynímá.


Ten istý vozeň o dva roky neskoršie sa blíži k ďalšiemu cestnému priecestiu…


… za ktorým je známa zastávka pod skalou.


Zastávka Trenčianske Teplice zastávka je jedinečná a naprosto nezameniteľná.


Na Silvestra 1989 prechádza voz 411.902 križovatku za zastávkou …


… a jej obraz sa na chvíľu objaví v zrkadle.


My sa zase prenesieme v priestore s vozom 411.902 do záverečnej časti trate električky v Trenčianskych Tepliciach, do úseku, v ktorom sa znovu stretáva trať s potokom Teplička.


Úsek pred koncom trate sa vinie medzi Nádražnou cestou a potokom Teplička. Nad potokom bolo v roku 1989 zábradlie ….


…. a po rokoch ho nahradilo teplovodné potrubie. I dom u zákruty sa zmenil na nepoznanie.


Električka prešla posledným oblúkom a o chvíľu zastaví u nástupište v Trenčianskych Tepliciach.


Voz 411.902 v júni 2010 čaká na konečnej v Tepliciach na odchod späť do Teplej.


Celkový pohľad na teplickú stanicu umocňuje tiež farebné lístie okolitých stromov. V popredí je vidieť čapovú (kĺbovú) výhybku.

Táto krátka necelých šesť kilometrov dlhá trať bola od samého počiatku elektrifikovaná. Neznamená to však, že vozidlá iných trakcií a to predovšetkým parné rušne, nikdy na trati neboli. Vyskytli sa tu, ale len pri rôznych významných príležitostiach. Prvýkrát to bola v roku 1989 lokomotíva BS 80 z Nitry, ale jej prevádzka sa obmedzila len na obvod depa. V roku 1995 u príležitosti 640 rokov obce Trenčianska Teplá tu dva dny jazdil rušeň Smoschewer z ČHŽ. O rok neskoršie pri oslave 100 rokov Federácie rušňovodičov sa na železničke objavil rušeň ČKD č. 5 z ČHŽ s troma vozmi. Ďalšie jazdy v rokoch 1998 a 1999 boli v réžii čiernohronského Smoschewera.


„Päťka“ so súpravou 10. augusta 1996 cúva z depa na nástupište v Trenčianskej Teplej.


Pára je pára i keď ide pod trolejom.


Typická súprava čiernohronskej železnice o chvíľu opustí obec T. Teplá ….


…. a zanedlho ju objektív fotoaparátu zachytáva v priestore bývalej výhybne Kaňová.

Na záver virtuálneho výletu sa na okamih pozrime do depa, ktoré na budúci rok oslávi už šesťdesiatku. Všetky fotografie boli urobené 13. augusta 2000, teda v čase, keď od 26. júna do 12. októbra prebiehala rekonštrukcia celej trati a všetky vozidlá boli v depu.


Na harfe pózujú zľava od roku 1996 deponovaná parná lokomotíva ČHŽ „1“ a motorové vozne 411.902 a 411.903.


Objektív fotoaparátu zacielil tiež na súpravu zloženú z riadiaceho vozňa 911.002 a motorového 411.902.


Na pohľade na čelnú stenu haly depa vidíme motorový rušeň 704.902.


Hronecká „jednička“ bola do Teplej dovezená na sprevádzkovanie, aby zabezpečovala jazdy zvláštnych vlakov s historickou súpravou, ktorých obľuba stále stúpa, a to i na tejto železničke. Pre nedostatok financií zostala zatiaľ len ako neprevádzkový exponát.


V hale depa sú zľava montážna plošina na opravu trakčného vedenia, historická drevená montážna veža, motorový vozeň 411.901 a riadiaci vozeň 911.001.

© Text a foto M262.061

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *