Váš železničný portál
Registrovať sa

Rekonštrukcia tunelov pod Vinohradmi a výstavba lávky nad Smíchovským nádražím

AktualityTlačové správy 27.7.2020 13:18 Mates Pleško Zobrazené: 1475

Připravuje se výstavba lávky na Smíchově
a rekonstrukce vinohradských tunelů

Správa železnic připravuje k realizaci další dvě investiční akce na území hlavního města. V současnosti hledá zhotovitele dokumentace pro vydání společného povolení pro výstavbu nové lávky ve stanici
Praha-Smíchov a rekonstrukci vinohradských tunelů. Samotné zahájení prací se plánuje v příštím roce, resp. v roce 2022.

Hlavním cílem prvně jmenované stavby je vybudování bezbariérové lávky pro pěší spojující prostor přednádraží s budoucím autobusovým terminálem Smíchov, situovaným do prostoru stávajícího společného nádraží i nad samotné kolejiště stanice Praha-Smíchov. Současně umožní přístup do nově vznikající čtvrtě Smíchov City s napojením na Radlice.

Lávka včetně schodiště do Nádražní ulice bude dlouhá 103 m, její maximální šířka bude 33 m. Nahradí současnou lávku, čímž zůstane zachováno propojení Radlic se Smíchovem. Oproti stávajícímu stavu se posune o 150 m jižněji. Součástí nové lávky bude i propojení na jednotlivá nástupiště pomocí kombinace pevných schodišť/eskalátorů a výtahů.

Realizace stavby se předpokládá současně s rekonstrukcí stanice Praha-Smíchov, tedy v letech 2021 až 2025. Podpory lávky by se tak měly budovat vždy s přilehlými nástupišti.

Předpokládaná hodnota aktuálně vypsané veřejné zakázky činí 13 mil. Kč. Celkové investiční nákladů stavby by měly dosáhnout výše 237 mil. Kč.

Hlavním cílem druhé jmenované stavby je zejména kompletní rekonstrukce kolejí a kolejových konstrukcí ve vinohradských tunelech a na přilehlém (jižním) kolejovém rozvětvení ve stanici Praha hl. n. Uloženy budou na betonové pražce, čímž dojde k zlepšení kvality a snížení nároků na údržbu drážní infrastruktury na dopravně nejvytíženějším osobním nádraží v ČR.

Dalšími pozitivními dopady rekonstrukce budou zvýšení traťové rychlosti ve všech tunelech, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, prodloužení nástupních hran vybraných nástupišť a provedení přípravy na přechod na plánovanou střídavou trakční soustavu. Realizace nového zabezpečovacího zařízení umožní nasazení systému ERTMS/ETCS.

Součástí stavby bude dále sanace stávajících tunelových trub za účelem zlepšení jejich odvodnění a zmírnění průsaku vody přes ostění. Zároveň se od stavby očekává snížení hlukové zátěže a vibrací díky použití antivibračních rohoží a zřízení bezstykové koleje.

Rekonstrukcí projdou více než 4 km tunelových úseků, v rámci stavby se položí přes 11 km nových kolejí. Práce jsou naplánovány v letech 2022 až 2028, očekávané celkové investiční náklady přesahují 4 mld. Kč

 

Zdroj: Tlačová správa Správa železnic, státni organizace

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *