Váš železničný portál
Registrovať sa

Posledná jazda „Uhranky“ 331.037

História 4.4.2012 12:30 M262.061 Zobrazené: 2747

V sobotu 24. marca usporiadal Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ rozlúčkovú jazdu parného rušňa 331.037 familiárne nazývaného Uhranka. Kotlový zákon je neúprosný a jednoznačne hovorí, že dňom 29. marca 2012 sa končí platnosť prehliadky kotla a ďalšia prevádzka je možná len po jeho následnej oprave.

Rušeň 331.0 získalo Múzejné a dokumentačné centrum Východnej dráhy v roku 1988 výmenou s vtedajšími MÁV za náležitosti blízke maďarskej strane za ich rušeň 375.666. Do Bratislavy Nového mesta ho dopravil motorový vozeň 810 dňa 27. augusta 1988. Do jari roku 1997 prebiehala oprava rušňa do prevádzkového stavu členmi hore menovaného klubu, ktorí ho majú zverený do trvalej opatery dodnes.

Za odvedenú prácu nie len v okolí jeho trvalej depónie si zaslúži spomienku vo forme malej reportáže. V nej nie je možné dotknúť sa všetkých akcií, ktorých sa Uhranka zúčastnila za tých 15 rokov svojho druhého života. Pripomeniem len tie významnejšie a tie, ktoré sa uskutočnili na tratiach dnes zrušených alebo je na nich osobná doprava už zastavená.

Rok 1988


Je 27. august 1988 a zvláštny vlak s rušňom 375.666 zastavil v stanici Bratislava Nové mesto.O tri dni neskôr, 30. augusta, je rušeň odstavený v depe Bratislava východ.

Rok 1997
Prvá veľká akcia, ktorej sa sprevádzkovaná Uhranka zúčastnila, bola 3. mája jazda parného vlaku z Trnavy do Brezovej pod Bradlom.


Uhranka je v Trnave pripravená na odchod do Brezovej pod Bradlom.


V Jablonici sa rušeň presúva na opačný koniec súpravy a do Brezovej pôjde „uhlím dopredu“.


331.037 prechádza malebnou krajinou okolo Osuského….


…. a teraz sa nachádza kúsok pred vjazdom do Brezovej.


Para aj pri obiehaní súpravy je v neustálej pozornosti obdivovateľov a fotografov.


V porovnaní s vtedy prevádzkovým vlakom v podobe motorového vozňa 810 pôsobí v stanici nie len rušeň, ale celá súprava dosť impozantne.


331-čka pri ceste do Jablonice u Hradišťa pod Vrátnom ….


… a v blízkosti Osuského.


Vlak zastavil na zastávke Jablonica obec.


Predposledného októbra sa Uhranka predstavuje v Bratislave, ale nie je to prvé predvedenie sa verejnosti v meste svojho druhého narodenia.

Rok 1998
Zrejme najďalej sa 331.037 dostala počas regionálnych osláv 150 rokov železníc na Slovensku v Poprade. V sobotu 15. augusta boli pred poludním vypravené súčasne dva zvláštne vlaky, jeden do Kežmarku s rušňom 331.037 a druhý do Košíc s vrútockou šľachtičnou 475.196.


Pri rozjazde bola jednoznačne rýchlejšia lokomotíva s menšími kolesami 331.037.


Uhranka prichádza z Kežmarku do stanice Poprad Tatry.


Cestujúci mali možnosť parný vlak obdivovať v Kežmarku, ale ešte čakajú, až súprava odíde do depa.

V piatok 21. augusta a sobotu 22. augusta prebehli celoštátne oslavy 150 výročia príchodu prvého vlaku na Slovensko, ktorým dominovala medzinárodná prehliadka železničných vozidiel v novopostavenej stanici Petržalka. V nedeľu sa konala výstava vozidiel v depu Bratislava staré východné, ktorá položila základ v nasledujúcich rokoch sa až do dnešných dní periodicky sa opakujúcemu stretávaniu historických železničných vozidiel v tejto lokalite.


Súčasťou veľmi dobrej akcie bola jazda zvláštneho parného vlaku do Petržalky, na čelách boli rušne 331.037 a 422.0108 a tvorili akýsi „parný pantograf“.

Rok 2001
Po ukončení septembrového stretnutia rušňov na Rendezi v roku 2000 bol rušeň prevezený do Vrútok. Tam v rámci dielenskej opravy celej lokomotívy sa uskutočnila oprava kotla a bol obnovený náter rušňa farbami PUR.


Predvedenie opravenej Uhranky sa uskutočnilo až na septembrovom stretnutí múzejných lokomotív.

V tomto roku sme mali možnosť vidieť 22. septembra opravenú Uhranku v traťovom výkone najmä na atraktívnom úseku Soblahov – Mníchova Lehota trati Trenčín – Topoľčany pri oslave jej 100. výročia. Osláv a na zvláštnom historickom vlaku sa zúčastnili všetky tri „,malé“ stroje MDC – 310.433, 331.037 a 422.0108.


V spomínanom úseku Soblahov – Mníchova Lehota ide ako vlakový rušeň 310.433 s príprahovou 331.037 a na vzadu statočne tlačí zvolenská 422.0108.


Chvíľa oddychu už inej zostavy v čele vlaku (331.037 a 422.0108) v stanici Svinná na dočerpanie vody.


Po dobratí vody sa vlak vydal do Mníchovej Lehoty a ďalej do Trenčína. Objektív fotoaparátu zachytil vlak krátko pred vjazdovým návestidlom do Mníchovej Lehoty.


Momentka vlaku s dvoma parnými rušňami pod trenčianskym hradom.


Príchod vlaku do Trenčína signalizuje aj koniec pekných osláv storočnice malebnej trati.

V závere roka sa uskutočnila veľkolepá privátna akcia pre rakúskeho objednávateľa po tratiach Slovenska so silvestrovským pobytom vo Vysokých Tatrách. Súčasťou tejto privátnej akcie aj jazda 29. decembra z Bratislavy do Šenkvíc a späť.


Zvláštny vlak prechádza 29. decembra trocha zasneženou stanicou Bratislava Vinohrady.

Rok 2003


Záber Uhranky počas stretnutia v septembri na Rendezi pri nočnom fotografovaní, kde sú aj zakúrená 310.433 a neprevádzková 310.097.

V sobotu 4. októbra za pomerne slušného počasia sa uskutočnila privátna jazda v trase Bratislava – Kúty – Devínska Nová Ves – Stupava – Devínska nová ves – Záhorská Ves – Bratislava. Súčasťou bola jazda na dnes už zrušenej trati z Devínskeho Jazera do Stupavy.


Parný vlak prechádza zastávkou Devínske jazero.


Stúpanie za Devínskym jazerom zdoláva Uhranka bez problémov a s patričným zvukovým a dymovým efektom.


Pri posune v stanici.


Parný i požiarny vlak sú pripravené na ďalšiu jazdu. Na pravej strane je vidieť už len fragment rampy a budova skladišťa je nenávratnou minulosťou. V úlohe požiarneho vlaku sa ako zvyčajne predstavuje karkulka T444.0060.

Rok 2005
Nejedna jazda parných vlakov práve pri septembrových a neskoršie júnových stretnutí smerovala po trati č. 131 do Podunajských Biskupíc a to bez ohľadu na rušeň, resp. rušne, ktoré boli na čele vlaku.


„Parný pantograf“ s rušňami 331.037 a 422.0108 prechádza okolo vjazdového návestidla do Podunajských Biskupíc.

Rok 2007
V úvode som spomenul kotlový zákon, podľa ktorého sa riadi životnosť kotlov parných rušňov, múzejných nevynímajúc. Po šiestich rokoch bolo nutné rušeň odstaviť. Oprava kotla v potrebnom rozsahu bola vykonaná na Rendezi.

Pohľad na odkrytý kotol rušňa s odobratými bočnými zásobníkmi vody v hale na Rendezi. Za Uhrankou je v hale rozpracovaná mazutka 555.3008.

Rok 2008

Pri oslavách Dňa múzeí obvykle asistovala práve Uhranka, ktorú vidíme dňa 23. mája vo dvore Dopravného múzea na Šancovej ulici v Bratislave.

Rok 2009
Dosť neobvyklou destináciou, kde by sme zrejme ani parný rušeň nečakali, bola vlečka v areály vozovne Dopravného podniku Bratislava, a.s. V tomto roku sa tu objavila Uhranka dokonca dvakrát. Najskôr to bolo 4. apríla na deň Bratislavy a o pol roka, 5. septembra na deň otvorených dverí.


Uhranka vchádza 4. apríla na vlečku vedúcu do Dopravného podniku kúsok na stanicou Bratislava Predmestie.


Rušeň 331.037 v areály Dopravného podniku v spoločnosti trolejbusu Škoda 21Tr #6401 a jedného z najstarších trolejbusov Škoda 14Tr08/6 #6230 z roku 1987.


Po druhý krát a zatiaľ aj naposledy prišiel parný vlak do Dopravného podniku 5. septembra, kde sa stretla s najstaršou električkou #104.


Na deň múzeí 15. mája vezie svoj zvláštny vlak po bratislavských spojkách. Objektív fotoaparátu ju zachytil pri jazde do Lamača kúsok za tunelom.

Rok 2010
V Bratislave sa pre deti poriadajú dva mikulášske vlaky. Ten prvý v sobotu organizuje Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ a jeho hlavným protagonistom bola Uhranka a to obvykle po bratislavských spojkách. Ten druhý, s podstatne dlhšou jazdou, je v réžii bratislavského Albatros klubu s albatrosom 498.104. V tento roku bola Perinbaba v Bratislave štedrejšia na sneh a nadelila ho hneď na začiatku decembra.


Uhranke sa za mrazivého a slnečného dňa pri rozjazde podarilo vyčariť nádherný parodymový efekt.

Rok 2012
Ten deň, 24. marec, je tu a s ním aj posledná jazda rušňa 331.037. Na hlavnú stanicu súpravu priviezol pomaranč T679.019 a tomu sa dostalo cti sprevádzať Uhranku v podobe požiarneho vlaku. Trasa viedla z hlavnej stanice do Rače, odtiaľ do Vajnor a do Petržalky a späť cez Nové mesto na hlavnú stanicu.


Uhranka na hlavnej stanici pózuje jej obdivovateľom a fotografom.


Na rušni nechýbajú tabule, ktoré všetkým zúčastneným aj nezúčastneným oznamujú túto skutočnosť.


Uhranka začína odkrajovať prvé metre svojej zatiaľ poslednej jazdy.

Po obede som ešte vyrazil na Rendez, aby som si tu vyfotografoval Uhranku naposledy zakúrenú, ale dôležitejším cieľom bol kolektív, ktorý ju po celý čas udržiaval v dobrom technickom stave a obsluhoval ju pre radosť všetkých nás, veľkých i malých.


Pohľad na armatúru v búdke, tlakomer ukazuje ešte tlak pary 7 atmosfér.


Takýto pohľad do pece na oheň nebudeme môcť nejaký čas si zopakovať.


Na komíne je nasadená krytka, kotol musí chladnúť pomaly, aby nenastali nežiaduce deformácie. V nasledujúcich dňoch bude rušeň vyčistený a zakonzervovaný a budeme ho môcť vidieť ako neprevádzkový exponát.

Touto reportážou chcem vyjadriť vďaku všetkým členom Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ za starostlivosť o rušeň, ale ja všetkým, ktorí sa podieľali na jeho záchrane a oprave do prevádzky schopného stavu. Chlapci vďaka!

© Text a foto M262.061

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Posledná jazda „Uhranky“ 331.037

T-751 zo dňa 5.4.2012 8:31

Plačem…..

Reagovať

ali.t zo dňa 8.4.2012 18:34

Netreba plakať, treba sa snažiť o jeho záchranu ako prevádzky schopného exponátu…

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *