Váš železničný portál
Registrovať sa

Podmienky používania

Prevádzkovateľom internetového portálu Railpage.net (www.railpage.net) je TopBiz s.r.o. so sídlom Trieda 1. Mája 2500/ 53 Spišská Nová Ves (ďalej len „prevádzkovateľ“.

Nakoľko je táto stránka založená na princípe verejného publikovania informácii a názorov pomocou redakčného systému, je možné, že napriek snahe administrátorov odstrániť všetok nevhodný materiál, nie je objektívne možné kontrolovať všetky príspevky. Týmto ste upozornení, že obsah príspevkov obsahuje názory, postavenie a pohľad autora príspevku a nie radaktorov ani administrátorov (ďalej len redakcia) tejto stránky (okrem príspevkov od nich samotných). Z tohoto dôvodou nemôžu byť tieto osoby brané na zodpovednosť za obsah príspevkov od iných osôb.

Registráciou sa používateľ zaväzuje zdržať sa nadávok, osobných útokov a urážok, šírenia názorov propagujúcich násilie, rasisticky či sexuálne orientovaných narážok, zasielať obscénne materiály či materiály akýmkoľvek spôsobom porušujúce zákonné normy platné v Slovenskej republike a medzinárodne platné nariadenia orgánov Európskej únie.

Súhlasíte s tým, že IP adresa vášho počítača bude zaznamenávaná a môže byť použitá pri vynucovaní dodržiavania pravidiel v tomto dokumente.

Súhlasíte s tým, že redakcia s vašim príspevkom môže nakladať v rámci webu ľubovoľným spôsobom, mazať, presúvať, upravovať či uzamykať podľa vlastného uváženia.

Súbory, ktoré užívateľ nahral na server railpage.net si redakcia z dôvodu integrity webovej prezentácie vyhradzuje právo chrániť proti mazaniu aj zo strany ich autora. Autorské práva mimo tohoto webu zostávajú nedotknuté, redakcia si vyhradzuje právo odstrániť, či odmietnuť zverejniť dokumenty inde publikované ak k tomu vidí dostatočný dôvod. V súlade so zákonmi SR sa zakazuje šíriť akúkoľvek časť webu či jeho obsahu mimo tejto internetovej stránky (s výnimkou linkovania na obsah stránky) bez súhlasu autora.

Ochrana osobných údajov: Údaje poskytované vami nespadajú medzi chránené osobné údaje poďla zákona o ochrane osobných údajov. E-mailová adresa. Redakcia neposkytuje zadané údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, za prípadné neautorizované úniky (hackerské útoky, únik databázy vplyvom nedostatočného zabezpečenia hostingového servra) neručíme. Poskytnutím údajov v registrácii na railpage.net používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov údaje spracoval za účelom interného použitia.

Systém využíva cookies, ktoré však neobsahujú žiadne citlivé údaje (meno heslo, e-mail) a slúžia iba k zlepšeniu funkčnosti systému a jeho zrýchleniu. Nie je teda dôvod mať ich pri prezeraní stránok vypnuté, poprípade ich zakazovať. Systém nezverejní vašu emailovú adresu bez vášho súhlasu.

Súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami sa potvrdzuje pri registrácii používateľa na www.railpage.net , a to zaškrtnutím poľa „Prečítal som si podmienky a súhlasím so stanovenými pravidlami“. Zaregistrovaný používateľ je povinný sledovať stránku so Všeobecnými podmienkami, nakoľko prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné podmienky bez upozornenia a s okamžitou platnosťou zmeniť.