Váš železničný portál
Registrovať sa

Nový cestovný poriadok ZSSK: Z Bratislavy do Košíc, Šale, Prievidze a zo Zvolena do Košíc sa dostanete budúci rok rýchlejšie

SlovenskoTlačové správy 8.12.2022 14:24 administrator Zobrazené: 4108

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečuje pre cestujúcich jednoduchú, bezpečnú a ekologickú formu hromadnej dopravy. V nedeľu 11. decembra 2022 vstúpi do platnosti Cestovný poriadok 2022/2023 (Grafikon vlakovej dopravy 2022/2023).

Medzištátna doprava

Na linke Žilina – Ostrava – (Praha) prichádza k zavedeniu pravidelného 2-hodinového taktu vlakov Žilina – Ostrava – (Praha) naviazaného v Žiline na systémový takt Ex 6xx. Všetky budú vedené systémovo s pridaním nového páru vlakov Žilina – Ostrava. Z dôvodu rekonštrukcie infraštruktúry v uzle Žilina nebudú vedené priame vlaky Ostrava – Zvolen – (Banská Bystrica). Taktiež bude zrušený posilový pár vlaku PENDOLINO SC 242/243, ktorý bol vedený v piatky z Prahy a v soboty z Košíc.

Na linke Žilina – Horní Lideč – Praha hl. n. prichádza k navýšeniu rozsahu dopravy o nový pár vlakov EC 222 s odchodom zo Žiliny o 5:23 a EC 223 s príchodom do Žiliny o 22:29.

Z dôvodu nižšieho záujmu cestujúcich a objednávky MDV SR v skorých ranných a neskorých večerných hodinách bude zrušený pár vlakov EC 284/285 Bratislava hl. st. – Praha hl. n. Do 30. 6. 2023 vlaky EC vedené z dôvodu výluky cez Havlíčkův brod, od 1. 7. 2023 vlaky vedené v pôvodných trasách cez Českú Třebovú – skrátenie cestovnej doby o cca 30 minút.

Úspešný projekt autovlaku z Bratislavy do chorvátskeho Splitu plánujeme prevádzkovať aj počas letnej sezóny 2023. Vlak bude jazdiť častejšie a bude vedený v predĺženom letnom období nasledovne: EN 1153 bude vedený v letnej sezóne od 3. mája do 6. októbra 3x týždenne s odchodmi z Bratislavy vždy v stredu, piatok a nedeľu. Späť zo Splitu do Bratislavy bude premávať v štvrtok, sobotu a v pondelok.

K zásadnému navýšeniu počtu spojov prichádza pri spojeniach zo Slovenska do Poľska cez pohraničný priechod Skalité – Zwardoń, kde príde k  zvýšeniu počtu medzištátnych vlakov na linke  Čadca – Zwardoń zo súčasných 5 párov na 11 párov vlakov. V stanici Zwardoń sú prípoje od väčšiny vlakov na vlaky smer Katowice.

Rýchlovlak railjet xpress Bratislava hl. st. – Salzburg – Innsbruck – Zürich zostáva zachovaný v približne rovnakých polohách. Cestujúci z týchto vlakov budú môcť v Bratislave prestúpiť z/na nočný vlak R 614/615 ZEMPLÍN z/do Humenného, Košíc a Žiliny. Taktiež zostáva zachovaný rýchlovlak SC 240/241 PENDOLINO KOŠIČAN na linke Košice – Praha hl. n. v približne rovnakých časových polohách, avšak s väčším počtom zastavovaní na území SR.

Na linke Košice – Hidasnémeti – Budapešť zostáva zachovaná rozšírená ponuka vlakových spojov – spolu 7 párov medzištátnych EC vlakov, ktoré budú vedené v dvojhodinovom taktovom režime.

Od začiatku GVD budú opäť vedené dva páry priamych vlakov R 96x ZAKARPATIA Košice – Mukačevo. Z Košíc budú odchádzať o 8:46 a 11:46 a do Košíc budú prichádzať o 18:17 a 21:33. Vlaky budú na našom území zastavovať v Čiernej nad Tisou. Po odsúhlasení partnerským dopravcom plánujeme zaviesť aj jeden pár nočných vlakov Čierna nad Tisou – Čop.

Rok 2023 bude z pohľadu najazdených vlakokilometrov za posledné roky rekordný. ZSSK totiž plánuje odjazdiť viac ako 38 mil. vlkm a vypraviť takmer 644-tisíc vlakov. Oproti roku 2014 ide o takmer 25 %-ný nárast pri počte vypravených vlakov a takmer 26 %-ný nárast v počte vlakokilmetrov. Viac vlakov bude jazdiť najmä na severnej trase Ex 6xx medzi metropolou východu a Bratislavou, v okolí hlavného mesta Bratislava a krajských miest Trnava, Žilina, Košice a Prešov.

Počet vypravených vlakov a vlakokilometrov naprieč rokmi (zmluvné aj IC vlaky)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *2022 **2023
Celkový počet vypravených vlakov 516 279 524 343 529 550 526 944 544 364 555 124 526 180 545 604 595 315 643 603
Vlakokilometre 30 791 182 31 856 216 31 477 270 32 640 950 33 649 149 34 503 178 32 454 861 34 068 928 36 700 000 38 758 000

*v roku 2022 ide o odhad očakávanej skutočnosti

** dáta pre rok 2023 predstavujú reálne objednaný a finančne pokrytý výkon pre GVD 2022/2023. V závislosti od objednávky MDV SR môžu byť neskôr navýšené

Vnútroštátna diaľková doprava

Na trati Bratislava – Košice budú premávať 4 páry vlakov InterCity, pričom IC 44 bude historicky najrýchlejšie: trasu Košice – Bratislava zvládne za 4 hod 31 minút.

Vlaky IC 44 a 45 vedené aj naďalej z/do Viedne cez Kittsee a budú zastavovať aj v staniciach Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka. Vo Viedni je zabezpečený prípoj z/do Zürichu/Frankfurtu.

Pri vlakoch IC 520, IC 521, IC 522, IC 523, IC 524 z Košíc do Bratislavy dôjde k zrušeniu zastavení v staniciach Trnava, Trenčín, Vrútky, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Výnimkou je IC 525, ktoré bude aj naďalej zastavovať v Trnave.

Najrýchlejší jazdný čas IC 52x bude v smere z Bratislavy 4 hod 42 min (čo je o 7 minút menej ako v súčasnosti), najpomalší IC 52x bude 4 hod 51 min (čo je o 7 minút menej ako v súčasnosti), všetky párne IC 52x v smere z Košíc budú mať jazdný čas 4 hod 38 min, čo je oproti súčasnosti rýchlejšie o 15 až 19 minút.

Výrazné zlepšenie a skrátenie jazdnej doby nastane na trati Bratislava – Prešov a opačne s prestupom v Kysaku na REX, ktorý bude stáť okrem Kysaku už len v Prešove. Kým priemerne cesta Bratislava – Prešov trvala dnes s IC 5 hod 11 min, po novom do bude 4 hod 55 min.

Medzi hlavným mestom a metropolou východu budú aj naďalej premávať vlaky 6xx, pri ktorých dôjde k zmene kategórie z R na Ex. Najväčšia zmena je posun taktu týchto vlakov o cca 60 minút a zrušenie zastavovaní v staniciach Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá. Skrátenie jazdnej doby Košice – Bratislava bude o 24 minút a Žilina – Bratislava o 20 minút. Vlaky Ex 600 – 613 a R 614/615 budú doplnené vlakmi Ex 620 – 629 v smere Bratislava – Trenčín, Bratislava – Vrútky, Bratislava – Martin a Bratislava – Poprad-Tatry.

Na trati Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica dochádza k predĺženiu cestovnej doby o cca 20 minút z dôvodu eliminácie súčasného meškania vlakov pre dočasne obmedzené traťové rýchlosti. Prípojné väzby v stanici Banská Bystrica na vlaky linky Banská Bystrica – Vrútky budú zrušené. Vlaky R 800, 801 POĽANA budú premávať v skrátenej trase Košice – Zvolen – Nové Zámky a opačne.

Počas pondelkov bude v trase Bratislava hl. st. – Banská Bystrica vedený nový vlak R 11831 (Bratislava hl. st. 3:58 – Banská Bystrica 7:46), v úseku Levice – Banská Bystrica v trase súčasného vlaku R 861. Vlaky R 15843 a 17840 budú skrátené o úsek Zvolen os. st. – Banská Bystrica.

Na linke Zvolen – Košice dochádza k posunu časových polôh vlakov o cca 15 minút, aby boli zachované prípojné väzby na vlaky R do/z Bratislavy vo Zvolene os. st. V Košiciach bude vytvorený prípoj z/na vlaky Ex 6xx linky Košice – Žilina – Bratislava. Prípojné väzby v stanici Zvolen os. st. na vlaky linky Zvolen – Vrútky nebudú zabezpečené. Vlaky budú premávať cez Fiľakovskú spojku, zastavovať budú na zastávke Fiľakovo zastávka. Tieto vlaky budú vedené v kategórii R.

Na linke Zvolen – Vrútky bude premávať 9 párov vlakov, objem dopravy navýšený o 1 pár vlakov. Z dôvodu rekonštrukcie uzla Žilina všetky vlaky R 9xx premávajú v trase Zvolen – Vrútky, vlaky R 3xx len v úseku Žilina – Ostrava, v úseku Zvolen – Žilina sú vlaky R 3xx zrušené. V úseku Vrútky – Žilina cestujúci budú naďalej využívať vlaky Ex 6xx. Prípojné väzby na vlaky linky Banská Bystrica – Bratislava a Zvolen – Košice v staniciach Banská Bystrica a Zvolen budú zrušené. V trase Zvolen – Banská Bystrica budú vlaky striedavo vedené s vlakmi R linky Bratislava – Banská Bystrica, čím v tomto úseku vznikne hodinový takt.

Na linke Prievidza – Bratislava-Nové Mesto budú vlaky premávať v pracovných dňoch v úseku Prievidza – Leopoldov v dvojhodinovom takte a v nových časových polohách. Vlaky budú z dôvodu nedostatočnej kapacity stanice Bratislava hl. st. vedené na/z Bratislava-Nové Mesto a nebudú zastavovať v stanici Pezinok a Šenkvice, náhradou budú vlaky kategórie REX a Os. Vlaky linky Prievidza – Bratislava-Nové Mesto nebudú zahrnuté v IDS Bratislava. Vlaky budú vedené v celej trase dieselovou trakciou bez preprahu v stanici Leopoldov, dôjde k skráteniu cestovnej doby v smere do Bratislavy o 19 minút a v smere do Prievidze o 10 minút. Mení sa kategória vlakov z REX na R.

Na linke Žilina – Bratislava hl. st. dôjde pri vlakoch R 7xx k posunu taktu o cca 1 hodinu tak, ako pri Ex 6xx. Oproti platnému GVD budú vlaky R 7xx zastavovať naviac v staniciach Pezinok, Brestovany, Dubnica nad Váhom a Ilava. Dôjde k zmene kategórie vlakov 7xx z RR na R. Budú vytvorené prípoje v Bratislave na vlaky EC smer Praha a v Púchove od/na vlaky EC z/do Prahy. Vlaky budú zahrnuté v IDS BK.

Od nového GVD na linke Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica budú mať vlaky REX 178x zmenenú kategóriu na Zr (zrýchlený vlak) a v úsekoch Banská Bystrica – Brezno a Nálepkovo – Margecany budú všetky Zr zastavovať naďalej ako vlaky Os. Nebudú však zastavovať na staniciach Gelnica zast. a Švedlár zast., naviac pribudli zastavenia v staniciach Tretí Hámor, Nálepkovo-Peklisko a Beňuš. Časové polohy budú zmenené: Zr 1780 odchod z Margecian posunutý o 2 hodiny skôr o 6:07 (doteraz bolo 8:08) a posunuté sú aj odchody z Banskej Bystrice: Zr 1783 o 10:13 (doteraz 9:37) a Zr 1785 o 14:13 (doteraz o 15:47).

Vybrané vlaky Os premávajúce cez pracovné dni na trase Margecany – Nálepkovo a späť, budú cez víkendy a v letnej a zimnej sezóne denne nahradené vlakmi kategórie Zr, ktoré budú z Margecian vedené  až do Banskej Bystrice a späť a na úseku Margecany – Nálepkovo a Brezno – Banská Bystrica budú zastavovať ako vlak Os. Vďaka zvýšenej ponuke spojení dôjde k zlepšeniu dostupnosti do južnej časti Národného parku Slovenský Raj, a tým aj k podpore turistického ruchu v regióne.

Doplnené (predĺžené) prepojenie oblasti Slovenského raja s východom Slovenska (Banskej Bystrice s Červenou Skalou a Slovenským rajom) bude realizované vlakmi uvedenými nižšie počas víkendov a školských prázdnin v zime a v lete:

  • vlak Zr 1781 (Banská Bystrica 06:13 – Margecany 09:53),
  • vlak Zr 1782 (Margecany 10:07 – Banská Bystrica 14:06),
  • vlak Zr 1786 (Margecany 18:07 – Banská Bystrica 22:06),
  • vlak Zr 1787 (Banská Bystrica 18:13 – Margecany 21:53).
  • Doplnené spojenie z Banskej Bystrice do Mlyniek počas víkendov:
  • Zr 1681 (Banská Bystrica 8:13 – Mlynky 10:33),
  • Zr 1684 (Mlynky 13:33 – Banská Bystrica 16:06).

Nočné vlaky R 800 v trase Plešivec – Nové Zámky a R 801 v trase Nové Zámky – Plešivec budú aj naďalej povinne miestenkové.

Obdobne aj nočné vlaky R 614 a R 615 v trase Trenčín – Poprad-Tatry budú aj naďalej povinne miestenkové.

Pridajte sa do diskusie!

4 komentáre k: Nový cestovný poriadok ZSSK: Z Bratislavy do Košíc, Šale, Prievidze a zo Zvolena do Košíc sa dostanete budúci rok rýchlejšie

dodojozef zo dňa 8.12.2022 19:20

-Dobrý podvečer to sa všetci cestujúci tešia čo ste dokázali,, zostrojiť“ aký GVD ? Najmä kde všade ste zrušili zastavenia a ako nútite aj tých najskalnejších cestujúcich prestúpiť na auto . Ale skrátili ste cestovný čas do Košíc o 7-minút aj keď len na papieri . Hurá.

Reagovať

Róbert zo dňa 9.12.2022 11:40

Dopredu sa všetkých cestujúcim ospravedlňujeme, no niektoré vlaky budú v okolí Bratislavy aj naďalej odrieknuté aj pri novom GVD 2022/2023, je nám to ľúto. Rušňovodiči majú viac najazdené a potrebujú odpočinok, s pochopením prajem pekný deň z Rožňavskej, Róbert (ZSSK).

Reagovať

Silvia zo dňa 14.12.2022 18:47

Gratulujem ako ste dokázali ľuďom znepríjemniť život. Ráno cesta do Ba trvá 3 hodiny z Hlohovca a domov večer 2 hodiny. Všetko mešká, vo vlaku zima , premrznuta do kostí a vstávam o 3 hod.rano, aby som o 7 hod. Vôbec bola v práci.
Choďte si p.ministet vyskúšať, čo sa Vám zase raz podarilo.
Dúfam že vás všetkých odvolajú, už včera bolo neskoro…. Príjemné čítanie

Reagovať

Enzo zo dňa 17.12.2022 0:58

Administrator a cela ZSSK sa moze hanbit za zverejnenie nieco tak blbeho ako tento novy GVD, urobeny od stola v BA, hned prvy den platnosti a vlaky do z BA do KE meskali ako nikdy, nehovoriac o tom, ze kazdodenne pribuda nespokojnych cestujucich po celom Slovensku, staci sledovat spravy, spomeniem napr. Benolakovo, Senec, Piestany, Nove Mesto nad Vahom, Cadca, Skalite, Presov, Vranov nad Toplou, Banska Bystrica…Fandit slovenskym vlakom v dnesnej dobe je tusim na diagnozu a rad by som videl tych 77 ludi, ktori oznacili ze sa im to paci.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *