Váš železničný portál
Registrovať sa

Nový cestovný poriadok: Niektoré IC vlaky zastavia aj v Trnave a Liptovskom Mikuláši

Tlačové správy 31.5.2023 11:29 Peter Dirga Zobrazené: 2366

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich o pravidelnej 2. zmene Cestovného poriadku (CP) 2022/2023, ktorá vstúpi do platnosti v nedeľu 11. 6. 2023. Pozrite si zmeny, ktoré sa udejú v železničnej doprave v rámci diaľkových vnútroštátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov.

Najdôležitejšie zmeny v rámci Grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 2022/2023:

Diaľková doprava:
· úprava polôh IC 520 a 525 s vytvorením prípojov v Košiciach a pridanie zastavení niektorých IC vlakov v Trnave a Liptovskom Mikuláši,
· zavedenie nových vlakov R 720 a R 721 POVAŽAN Bratislava hl. st. – Trnava a späť,
· vlak R 931 bude vedený v predĺženom úseku, teda už od Žiliny až do Zvolena a pôjde denne a vlak R 946 zo Zvolena do Vrútok pôjde tiež denne.

Regionálna a prímestská doprava:
• LEPŠIA DOPRAVA PRE OBCE V OKOLÍ NITRY:
o vlaky Os 5101 (Leopoldov 4:19 – Nitra 5:09) a Os 5146 (Nitra 21:17 – Leopoldov 22:07) budú premávať denne. Návoz posledným vlakom z Nitry do Leopoldova bude zabezpečený aj v sobotu a návoz s prvým vlakom z Leopoldova do Nitry bude zabezpečený aj v nedeľu,
o posledný vlak REX 1817 (Trnava 21:07 – Nitra 21:54) bude zrušený. Miesto neho bude zavedený vlak Os 5147 (Trnava 21:07 – Nitra 22:13), ktorý bude zastavovať na každej zastávke na tomto úseku okrem Brestovian, aby posledný spoj z Trnavy obslúžil všetky nácestné stanice.
• VYTVORENIE SPOJENIA V ŠURANOCH NA RÝCHLIKY DO BRATISLAVY AJ POČAS PRACOVNÝCH DNÍ:
o na trati Šurany – Zlaté Moravce dôjde k vytvoreniu spojenia v stanici Šurany zo smeru Zlaté Moravce a späť na rýchliky smer Bratislava a na vlaky Os smer Nové Zámky pred poludním aj počas pracovných dní.
• HUSTEJŠIA DOPRAVA DO STAREJ ĽUBOVNE:
o na trati Poprad Tatry – Kežmarok – Stará Ľubovňa dôjde počas pracovných dní v špičke k predĺženiu 2 párov vlakov vedených doposiaľ len po Kežmarok aj na úsek Kežmarok – Stará Ľubovňa.
• NÁRAST DOPRAVNÝCH VÝKONOV POČAS LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY NA TRATI 184 STARÝ SMOKOVEC – TATRANSKÁ LOMNICA:
o na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica dôjde v období od 1. 7. do 3. 9. k navýšeniu vlakových spojov v najviac vyťažených časoch.
• VYTVORENIE NOVÉHO SPOJENIA V KYSAKU NA NOČNÝ VLAK R 614 ZEMPLÍN:
o na trati Prešov – Kysak dôjde počas nedieľ k vytvoreniu návozu cestujúcich z Prešova na nočný rýchlik R 614 Zemplín do Kysaku.
• NAVÝŠENIE O JEDEN PÁR VLAKOV NA TRATI PREŠOV – HUMENNÉ:
o na trati Prešov – Humenné dôjde k navýšeniu počtu vlakov počas pracovných dní v najviac vyťažených časoch.
• ZABEZPEČENIE NÁVOZU CESTUJÚCICH DO A Z LEVOČE POČAS KONANIA MARIÁNSKEJ PÚTE:
o na trati Spišská Nová Ves – Levoča dôjde v dňoch 1. 7. a 2. 7. k vypraveniu vlakov určených pre návoz veriacich do a z Levoče v rámci podujatí súvisiacich s Mariánskou púťou.
• OPTIMALIZÁCIA DOPRAVNEJ OBSLUHY NA LINKÁCH VRÚTKY – PRIEVIDZA a HORNÁ ŠTUBŇA – ZVOLEN:
o na linkách Vrútky – Prievidza a Horná Štubňa – Zvolen dôjde k úprave časových polôh všetkých vlakov regionálnej dopravy z dôvodu eliminácie meškaní. Trasy viacerých vlakov, ktoré premávali na úseku Horná Štubňa – Hronská Dúbrava, budú predĺžené do a zo Zvolena.
• ZLEPŠENIE NÁVOZU DO ZAMESTNANIA V KYSUCKOM NOVOM MESTE ZO SMEROV MAKOV A SKALITÉ:
o na linkách Čadca – Makov a Čadca – Zwardoń dôjde k zmenám vo vedení vlakov v čase rannej dopravnej špičky z dôvodu požiadavky samosprávy na zlepšenie spojenia do zamestnania v Kysuckom Novom Meste.
• NOVÉ VLAKY NA LINKÁCH TISOVEC – BREZNO A LUČENEC – FIĽAKOVO:
o na linke Tisovec – Brezno budú zavedené dva vlaky v pracovné dni okrem letných školských prázdnin (vtedy premávajú sezónne spojenia) a na linke Lučenec – Fiľakovo budú denne zavedené dva večerné vlaky pre zlepšenie dopravnej obsluhy úseku vo večernej dobe.
• VYTVORENIE NOVÉHO PRÍPOJA V HRONSKEJ DÚBRAVE NA NEDEĽNÝ VLAK R 17840 URPÍN DO BRATISLAVY:
o vlak Os 5758 pôjde z Banskej Štiavnice skôr o 10 minút (teda 15:15) a v stanici Hronská Dúbrava bude počas nedieľ zabezpečovať prípoj pre cestujúcich do Bratislavy na rýchlik R 17840, ktorý bude mať tiež upravenú časovú polohu (Zvolen os. st. 15:38 – Bratislava hl. st. 18:58).

Diaľková doprava

InterCity (IC) vlaky:

ZSSK prehodnotila vedenie a zastavovanie svojho komerčného produktu IC vlakov na základe požiadaviek a pripomienok svojich zákazníkov:
· pri IC 520 nastane zmena trasy: Košice odchod 5:02 – Bratislava hl. st. príchod 9:49, vlak bude zastavovať naviac aj v Liptovskom Mikuláši a Trnave,
· na vlak IC 520 bude vytvorený prípoj od vlaku REX 1900 (Humenné 3:25 – Košice 4:56), s prestupným časom 6 minút a zároveň bude vytvorený nový denný prípoj v Kysaku z Lipian vlakom REX 1931 (doposiaľ prípoj len v pracovné dni),
· IC 521 a IC 523 budú zastavovať naviac v Liptovskom Mikuláši,
· IC 524 bude zastavovať v Liptovskom Mikuláši a Trnave,
· pri IC 525 nastane zmena trasy: Bratislava hl. st. odchod 17:49 – Košice príchod 22:36, vlak bude zastavovať naviac v Liptovskom Mikuláši,
· na vlak IC 525 bude vytvorený:
o nový prípoj od vlaku REX 2524 (Wien Hbf 16:17 – Bratislava hl. st. 17:23) z Viedne s prestupným časom 26 minút,
o prípoj v Košiciach na vlak REX 1919 (Košice 23:01 – Humenné 0:31) do Humenného s prestupným časom 25 minút,
o prípoj v Košiciach na Os 8537 (Prešov 22:13 – Košice 23:06 – Čierna nad Tisou 0:49) do Čiernej nad Tisou s prestupným časom 30 minút.

Cestovný poriadok IC vlakov
Košice – Bratislava hl. st./Wien Hbf
vlak IC 520 IC 44 IC 522 IC 524
stanica príchod odchod príchod odchod príchod odchod príchod odchod
Košice 05:02 07:02 12:03 18:03
Kysak 05:14 05:15 07:14 07:15 12:15 12:16 18:15 18:16
Spišská Nová Ves 05:54 05:55 – – 12:55 12:56 18:55 18:56
Poprad-Tatry 06:13 06:14 08:09 08:10 13:14 13:15 19:14 19:15
Liptovský Mikuláš 06:57 06:58 – – – – 19:59 20:00
Žilina 08:04 08:09 09:55 09:57 15:01 15:03 21:04 21:06
Trnava 09:23 09:24 – – – – 22:20 22:21
Bratislava hl. st. 09:49 11:33 11:56 16:41 22:46
Bratislava-Nové Mesto 12:03 12:16
Bratislava-Petržalka 12:29 12:32
Wien Hbf 13:24

Wien Hbf/Bratislava hl. st. – Košice
vlak IC 521 IC 523 IC 45 IC 525
stanica príchod odchod príchod odchod príchod odchod príchod odchod
Wien Hbf 14:42
Bratislava-Petržalka 15:26 15:29
Bratislava-Nové Mesto 15:43 15:54
Bratislava hl. st. 06:22 12:22 16:01 16:22 17:49
Trnava – – – – – – 18:13 18:14
Žilina 07:59 08:02 13:59 14:01 18:07 18:09 19:29 19:33
Liptovský Mikuláš 09:07 09:08 15:07 15:08 – – 20:39 20:40
Poprad-Tatry 09:53 09:54 15:52 15:53 19:57 19:58 21:24 21:25
Spišská Nová Ves 10:11 10:12 16:10 16:11 – – 21:42 21:43
Kysak 10:50 10:51 16:50 16:51 20:51 20:52 22:21 22:23
Košice 11:04 17:13 21:13 22:36
poznámka k tabuľkám: zmeny v CP IC vlakov sú vyznačené oranžovou farbou

· Naďalej platí, že najrýchlejšie IC 44 prejde trasu z Košíc do Bratislavy za 4 hodiny 31 minút,
· ku skráteniu jazdnej doby o 4 minúty dôjde pri vlaku IC 525, a to skrátením pobytu v Kysaku, ktorý bol z dôvodu nedostatočnej kapacity stanici Košice,
· z dôvodu zastavenia dôjde k predĺženiu jazdnej doby pri vlaku IC 524 o 5 minút a pri vlaku IC 520 o 9 minút.

Ďalšie vlaky diaľkovej dopravy:

Z dôvodu optimalizácie dôjde k zrušeniu vlaku Ex 629 TATRAN (Bratislava hl. st. 21:27 – Trenčín 22:35) a vlaku Ex 620 TATRAN (Trenčín 5:24 – Bratislava hl. st. 6:33) v celých ich trasách. Vlak Ex 620 TATRAN bude však v úseku Trnava – Bratislava nahradený vlakom R 720.

Zavedené nové vlaky:
· R 720 POVAŽAN (Trnava 5:59 – Bratislava hl. st. 6:33) vedený v pracovné dni,
· R 721 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 4:27 – Trnava 5:01) vedený v pracovné dni,
o vo vlakoch budú radené: povinne miestenkový vozeň prvej triedy, multifunkčný vozeň so zdvíhacou plošinou vhodný na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku, vozeň s miestami vyhradenými pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov a s prepravou bicyklov v úschovni počas prepravy na základe možnej rezervácie, dvomi vozňami druhej triedy so zjednodušenou prepravou bicyklov pod dohľadom cestujúceho s možnosťou zakúpenia miestenky pre bicykle a dvomi vozňami druhej triedy,
o vlaky budú v úseku Bratislava hl. st. – Trnava zahrnuté v integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja a budú jazdiť ako linka R50, v ktorej sa môžu využívať lístky IDS BK.

· R 931 FATRAN (Žilina 5:05 – Vrútky príchod 5:31/odchod 6:04 – Zvolen os.st. 7:40), bude predĺžený o úsek Žilina – Vrútky, v tomto úseku bude zastavovať ako vlak Os vlak v staniciach Varín a Nezbudská Lúčka-Strečno, v celej trase bude premávať denne (v súčasnosti ide na úseku Vrútky – Zvolen os. st. v pondelok až sobotu),
· R 946 FATRAN (Zvolen os. st. 20:16 – Vrútky 22:00) bude premávať denne (v súčasnosti ide v pondelok až piatok a nedeľu),
· R 17840 URPÍN (Zvolen os.st. 15:38 – Bratislava hl. st. 18:58) – neskorší odchod zo Zvolena os. st. o 30 minút (15:38), príchod do Bratislavy hl. st. ostáva nezmenený. Cestovná doba vlaku bude skrátená o 30 minút, vlak bude zastavovať v stanici Hronská Dúbrava, kde bude vytvorený prípoj od Banskej Štiavnice, pričom nebude zastavovať v stanici Hronský Beňadik.

Ďalšie zmeny – drobné posuny z konštrukčných dôvodov:

· EN 443 SLOVAKIA (Praha hl. n. 22:13 – Štrba 6:15/6:20 – Humenné 10:32), odchod zo Štrby o 3 minúty neskôr,
· Ex 613 TATRAN (Bratislava hl. st. 17:27 – Považská Bystrica 19:05/19:15 – Žilina 19:37/19:40 – Vrútky 20:04/20:06 – Kraľovany 20:19/20:21 – Ružomberok 20:35/20:36 – Liptovský Mikuláš 20:55/20:56 – Štrba 21:23/21:24 – Poprad-Tatry 21:42/21:45 – Spišská Nová Ves 22:02/22:03 – Margecany 22:29/22:30 – Kysak 22:43/22:44 – Košice 22:57), v úseku Považská Bystrica – Košice posunutý o 4 minúty neskôr,
· Ex 626 TATRAN (Poprad-Tatry 5:30 – Púchov 8:03/8:04 – Trenčín 8:21/8:22 – Trnava 8:57/9:02 – Bratislava-Vinohrady 9:24/9:27 – Bratislava hl. st. 9:33), v úseku Trenčín – Bratislava posunutý o 2 minúty,
· R 702 POVAŽAN (Žilina 7:37 – Trenčín 8:37/8:39 – Nové Mesto nad Váhom 8:51/8:52 –Piešťany 9:01/9:02 – Leopoldov 9:12/9:18 – Brestovany 9:24/9:25 – Trnava 9:32/9:34 – Pezinok 9:48/9:49 – Bratislava-Vinohrady 9:58/10:00 – Bratislava hl. st. 10:05), v úseku Trenčín – Leopoldov posunutý o 1 minútu skôr a v úseku Leopoldov – Bratislava o 4 minúty neskôr,
· R 762 TATRAN (Košice 19:07 – Vrútky 22:02/22:06 – Žilina 22:30), v úseku Vrútky – Žilina posunutý o 3 minúty neskôr,
· R 845 URPÍN (Bratislava hl. st. 18:04 – Zvolen os. st. 21:15/21:24 – Banská Bystrica 21:46), v úseku Zvolen os. st. – Banská Bystrica posunutý o 1 minútu neskôr,
· R 945 FATRAN (Vrútky 20:09 – Banská Bystrica 21:15/21:16 – Zvolen os. st. 21:41), v úseku Vrútky – Banská Bystrica posunutý o 5 minút neskôr, v úseku Banská Bystrica – Zvolen os. st. o 1 – 3 minúty neskôr,
· R 946 FATRAN (Zvolen os. st. 20:16 – Banská Bystrica 20:42/20:50 – Vrútky 22:00), zo Zvolena odchod o 4 minúty skôr a v úseku Banská Bystrica – Vrútky posunutý o 5 minút neskôr,
· R 947 FATRAN (Vrútky 21:06 – Banská Bystrica 22:12/22:13 – Zvolen os. st. 22:36), v celom úseku posunutý o 1 – 2 minúty neskôr.

Regionálna a prímestská doprava:

Trnavský samosprávny kraj
Linka Trnava – Leopoldov – Nitra (trať číslo 120/141)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Trnava – Leopoldov – Nitra dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 5101 (Leopoldov 4:19 – Nitra 5:09) zmenené kalendárne obmedzenie v úseku Leopoldov – Nitra na „ide denne“,
o Os 5146 (Nitra 21:17 – Leopoldov 22:07) zmenené kalendárne obmedzenie na „ide denne“ a upravená časová poloha vlaku (Zbehy 21:39 – Leopoldov 22:07),
o REX 1817 zrušený na celom úseku,
o Os 5147 nový vlak (Trnava 21:07 – Nitra 22:13) s kalendárnym obmedzením „ide denne“.

Nitriansky samosprávny kraj
Linka Trnava – Leopoldov – Nitra (trať číslo 120/141)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Trnava – Leopoldov – Nitra dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 5101 (Leopoldov 4:19 – Nitra 5:09) zmenené kalendárne obmedzenie v úseku Leopoldov – Nitra na „ide denne“,
o Os 5146 (Nitra 21:17 – Leopoldov 22:07) zmenené kalendárne obmedzenie na „ide denne“ a upravená časová poloha vlaku (Zbehy 21:39 – Leopoldov 22:07),
o REX 1817 zrušený na celom úseku,
o Os 5147 nový vlak (Trnava 21:07 – Nitra 22:13) s kalendárnym obmedzením „ide denne“.

Linka Nové Zámky – Levice (trať číslo 150)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Nové Zámky – Levice dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 5227 (Nové Zámky 17:03 – Levice 18:33) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pondelok – sobota, nejde 5. 7., 29. 8., 1. 11.“,
o Os 5283 nový vlak (Nové Zámky 17:03 – Levice 18:33) s kalendárnym obmedzením „ide v nedeľu a 5. 7., 29. 8., 1. 11.“.

Linka Šurany – Zlaté Moravce (trať číslo 151)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Šurany – Zlaté Moravce dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 5811 (Šurany 8:50 – Zlaté Moravce 9:46) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide denne“ so zmenenou časovou polohou podľa vlaku Os 5881 (Šurany 9:25 – Zlaté Moravce 10:22),
o Os 5812 (Zlaté Moravce 10:12 – Šurany 11:10) zrušený na celom úseku,
o Os 5814 nový vlak (Zlaté Moravce 11:24 – Šurany 12:22) s kalendárnym obmedzením „ide denne“,
o Os 5881 (Šurany 9:25 – Zlaté Moravce 10:22) prečíslovaný na vlak Os 5811 vedený denne,
o Os 5882 (Zlaté Moravce 11:24 – Šurany 12:22) prečíslovaný na vlak Os 5814 vedený denne,
o Os 5885 nastáva zmena časovej polohy vlaku o 8 minút neskôr (Šurany 17:52 – Zlaté Moravce 18:49).
o
Linka Zvolen – Čata – Štúrovo (trať číslo 153/152)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Levice – Štúrovo dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Zr 1610 zmenená časová poloha letného vlaku o 53 minút skôr (Zvolen 7:50 – Štúrovo 10:21).

Žilinský samosprávny kraj
Linka Vrútky – Horná Štubňa – Prievidza (trať číslo 170/145)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Vrútky – Horná Štubňa – Prievidza dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 5602 zmenené kalendárne obmedzenie v úseku na „ide denne“ a upravená časová poloha vlaku (Horná Štubňa 4:14 – Prievidza 5:11),
o Os 5637 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 22:17 – Horná Štubňa 23:12),
o Os 5680 zrušený v celom úseku, trasa vlaku zlúčená s vlakom Os 5602 s obmedzením „ide denne“,
o Os 7502 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 4:39 – Horná Štubňa 5:48/5:55 – Vrútky 6:44),
o Os 7503 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 5:14 – Horná Štubňa 6:00/6:10 – Prievidza 7:07),
o Os 7508 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 7:53 – Horná Štubňa 8:48/8:55 – Vrútky 9:44),
o Os 7509 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 8:22 – Horná Štubňa 9:11/9:18 – Prievidza 10:22),
o Os 7512 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 9:53 – Horná Štubňa 10:48/10:55 – Vrútky 11:44),
o Os 7513 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 10:22 – Horná Štubňa 11:11/11:18 – Prievidza 12:22),
o Os 7516 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 11:53 – Horná Štubňa 12:48/12:55 – Vrútky 13:44),
o Os 7517 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 12:22 – Horná Štubňa 13:11/13:18 – Prievidza 14:22),
o Os 7520 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 13:53 – Horná Štubňa 14:48/14:55 – Vrútky 15:44),
o Os 7521 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 14:22 – Horná Štubňa 15:11/15:18 – Prievidza 16:22),
o Os 7524 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 15:53 – Horná Štubňa 16:48/16:55 – Vrútky 17:44),
o Os 7525 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 16:22 – Horná Štubňa 17:11/17:16 – Prievidza 18:26),
o Os 7528 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 17:53 – Horná Štubňa 18:48/18:55 – Vrútky 19:44),
o Os 7529 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 18:22 – Horná Štubňa 19:11/19:16 – Prievidza 20:26),
o Os 7532 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 19:53 – Horná Štubňa 20:48/20:55 – Vrútky 21:44),
o Os 7533 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 20:22 – Horná Štubňa 21:11/21:16 – Prievidza 22:11),
o Os 7564, 7566, 7568 a 7570 upravená časová poloha v Hornej Štubni obec o 2 minúty skôr (Horná Štubňa obec xx:02 – Vrútky xx:44),
o Os 7571 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 22:22 – Horná Štubňa 23:11),
o Os 7580 upravená časová poloha vlaku (Prievidza 5:53 – Horná Štubňa 6:48/6:57 – Vrútky 7:44),
o Os 7581 upravená časová poloha vlaku (Vrútky 6:22 – Horná Štubňa 7:11/7:18 – Prievidza 8:22).

Linka Vrútky – Žilina – Čadca (trať číslo 180/127)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Vrútky – Žilina – Čadca dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 3900 (Vrútky 3:48 – Čadca 4:56) zmenené kalendárne obmedzenie na „ide v sobotu a dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky)“,
o Os 3978 nový vlak (Žilina 4:47 – Čadca 5:26) s kalendárnym obmedzením „ide v pracovné dni“,
o Os 3302 predĺžená trasa vlaku (Vrútky 4:12 – Žilina 4:39) s kalendárnym obmedzením „ide v pracovné dni“.

Linka Čadca – Makov (trať číslo 128)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca – Makov dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 4003 zmenená časová poloha vlaku o 35 minút skôr (Makov 4:05 – Čadca 4:52) s kalendárnym obmedzením „ide v denne“,
o Os 4079 (Makov 4:07 – Čadca 4:54) zrušený na celom úseku,
o Os 4002 zmenená časová poloha vlaku o 24 minút neskôr (Čadca 4:56 – Makov 5:37), vlak zastavuje na zastávkach Čadca zast., Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Makov.

Linka Čadca – Zwardoň (trať číslo 129)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca – Zwardoň dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 4403 zmenená časová poloha vlaku o 26 minút skôr (Zwardoň 4:24 – Čadca 5:00),
o Os 4402 zmenená časová poloha vlaku o 23 minút neskôr (Čadca 5:02 – Zwardoň 5:40).

Linka Žilina – Liptovský Hrádok (trať číslo 180)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Žilina – Liptovský Hrádok dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 3908 zmenená časová poloha vlaku v úseku Liptovský Hrádok – Vrútky (Liptovský Hrádok 6:13 – Vrútky 7:37),
o Os 3916 zmenená časová poloha vlaku v úseku Liptovský Mikuláš – Ružomberok o 1 minútu neskôr (Liptovský Mikuláš 10:39 – Ružomberok 11:01),
o Os 3433 zmenená časová poloha vlaku v úseku Žilina – Kraľovany (Žilina 19:45 – Kraľovany 20:40),
o Os 3936 zmenená časová poloha vlaku v úseku Liptovský Mikuláš – Ružomberok o 1 minútu skôr (Liptovský Mikuláš 20:36 – Ružomberok 20:59).

Trenčiansky samosprávny kraj
Linka Žilina – Trenčín – Nové Mesto nad Váhom (trať číslo 120)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Žilina – Trenčín – Nové Mesto nad Váhom dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 3110 zmenená časová poloha vlaku o 17 minút skôr v úseku Trenčín – Nové Mesto nad Váhom (Trenčín 8:26 – Nové Mesto nad Váhom 8:58 – Myjava 9:55),
o Os 3308 zmenená časová poloha vlaku o 9 minút neskôr z Púchova (Žilina 7:44 – Púchov 8:31 – Trenčín-Zlatovce 9:20),
o Os 3310 zmenená časová poloha vlaku o 5 minút neskôr (Žilina 8:44 – Trenčín-Zlatovce 10:11),
o Os 3334 zmenená časová poloha vlaku o 2 minúty neskôr z Púchova (Žilina 20:44 – Púchov 21:37 – Trenčín-Zlatovce 22:15).

Banskobystrický samosprávny kraj
Linka Levice – Zvolen (trať číslo 150)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Levice – Zvolen dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 5704 má zmenenú časovú polohu: Zvolen odchod 5:45 – Hronská Dúbrava odchod bez zmeny,
o Os 5721 má zmenenú časovú polohu: Žarnovica odchod 15:14 – Zvolen príchod 16:01, teda vedený v skoršej polohe o 5 – 9 minút,
o Os 5751 má zmenenú časovú polohu: Zvolen odchod 5:45 – Hronská Dúbrava odchod bez zmeny,
o Os 5758 má zmenenú časovú polohu: Hronská Dúbrava odchod 15:51 – Zvolen 16:01.

Linka Zvolen – Čata – Štúrovo (trať číslo 153/152)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Zvolen – Čata – Štúrovo dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Zr 1610 zmenená časová poloha letného vlaku o 53 minút skôr (Zvolen 7:50 – Štúrovo 10:21).

Linka Zvolen – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica (trať číslo 154)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Zvolen – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 5756 bude mať počas letnej sezóny zmenenú časovú polohu nasledovne: Banská Štiavnica 13:20 – Hronská Dúbrava 13:50, zmení sa aj kalendárne obmedzenie na „ide v pracovné dni v období 1. 7. – 31. 8.“,
 počas víkendov bude premávať pod novým číslom ako Os 5780 v pôvodnej časovej polohe (Banská Štiavnica 13:25 – Hronská Dúbrava 13:55),
o Os 5758 bude mať zmenenú časovú polohu nasledovne: Banská Štiavnica 15:15 – Hronská Dúbrava 15:45 – Zvolen 16:01.
Linka Zvolen – Lučenec – Fiľakovo (trať číslo 160)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Zvolen – Lučenec – Fiľakovo dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 6222 zmenená časová poloha vlaku z Lučenca o 5 minút neskôr (Lučenec 15:04 – Zvolen 16:12),
o Os 6224 zmenená časová poloha vlaku z Lučenca o 5 minút neskôr (Lučenec 16:04 – Zvolen 17:12),
o Os 6237 zmenená časová poloha vlaku zo Zvolena o 1 minútu neskôr (Zvolen 21:44 – Lučenec 22:44),
o Os 6234 zmenená časová poloha vlaku do Zvolena o 1 minútu neskôr (Lučenec 20:29 – Zvolen 22:13),
o Os 6350 nový vlak (Fiľakovo 20:41 – Lučenec 20:57) s kalendárnym obmedzením „ide denne“,
o Os 6351 nový vlak (Lučenec 21:36 – Fiľakovo 21:54) s kalendárnym obmedzením „ide denne“.

Linka Zvolen – Hronská Dúbrava – Horná Štubňa (trať číslo 171)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Zvolen – Hronská Dúbrava – Horná Štubňa dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 6103 má zmenenú časovú polohu (Horná Štubňa 4:56 – Zvolen os. st. 6:07),
o Os 6104 má zmenenú časovú polohu (Hronská Dúbrava 5:57 – Horná Štubňa 6:55),
o Os 6111 má zmenenú časovú polohu a predĺženú trasu (Horná Štubňa 9:22 – Zvolen os. st. 10:30),
o Os 6112 má zmenenú časovú polohu a predĺženú trasu (Zvolen os. st. 9:29 – Horná Štubňa 10:43),
o Os 6119 má zmenenú časovú polohu a predĺženú trasu (Horná Štubňa 13:22 – Zvolen os. st. 14:30),
o Os 6120 má zmenenú časovú polohu (Zvolen os. st. 13:44 – Horná Štubňa 14:53) a zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni“,
o zavedený nový vlak Os 6180 (Zvolen os. st. 13:29 – Horná Štubňa 14:42) s kalendárnym obmedzením „ide v sobotu a dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky)”,
o Os 6127 má zmenenú časovú polohu a predĺženú trasu (Horná Štubňa 17:22 – Zvolen os. st. 18:30),
o Os 6128 má zmenenú časovú polohu a predĺženú trasu (Zvolen os. st. 17:29 – Horná Štubňa 18:43),
o Os 6140 má zmenenú časovú polohu (Hronská Dúbrava 4:55 – Horná Štubňa 5:53),
o Os 6141 má zmenenú časovú polohu (Horná Štubňa 3:55 – Hronská Dúbrava 4:51),
o Os 6142 má zmenenú časovú polohu a predĺženú trasu (Zvolen os. st. 15:29 – Horná Štubňa 16:43),
o Os 6145 má zmenenú časovú polohu a predĺženú trasu (Horná Štubňa 15:22 – Zvolen os. st. 16:30).

Linka Tisovec – Brezno (trať číslo 174)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Tisovec – Brezno dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 6778 nový vlak (Tisovec 7:42 – Brezno 8:47) s kalendárnym obmedzením „ide v pracovné dni, nejde 1. 7. – 3. 9.”,
o Os 6779 nový vlak (Brezno 13:15 – Tisovec 14:19) s kalendárnym obmedzením „ide v pracovné dni, nejde 1. 7. – 3. 9.“.

Košický samosprávny kraj
Linka Margecany – Červená Skala (trať číslo 173)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Margecany – Nálepkovo dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 7436 zmenená časová poloha vlaku o 5 minút neskôr (Margecany 22:42 – Nálepkovo 23:31).

Linka Košice – Poprad-Tatry (trať číslo 180)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Košice – Poprad-Tatry dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 7800 zmenená časová poloha vlaku o 5 minút skôr (Košice 4:22 – Poprad-Tatry 6:09),
o Os 7801 zmenená časová poloha vlaku o 5 minút skôr (Spišská Nová Ves 4:07 – Košice 5:33),
o Os 7820 (Košice 14:27 – Poprad-Tatry 16:16) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“,
o Os 7824 (Košice 16:27 – Poprad-Tatry 18:16) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“,
o Os 7825 (Poprad-Tatry 16:14 – Košice 17:33) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“,
o Os 7829 (Poprad-Tatry 17:44 – Košice 19:33) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“,
o REX 1687 (letný vlak) úprava pôvodnej trasy vlaku Margecany – Košice do novej trasy Margecany 21:56 – Prešov 22:38.

Linka Spišská Nová Ves – Levoča (trať číslo 186)
• v súvislosti s organizáciou Mariánskej púte budú môcť cestujúci na trati Spišská Nová Ves – Levoča a späť využiť:
o 13 párov osobných vlakov dňa 1. 7. 2023,
o 8 párov osobných vlakov dňa 2. 7. 2023.
• Vlaky budú zastavovať iba v staniciach Spišská Nová Ves a Levoča.

Linka Košice – Lipany (trať číslo 188)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Košice – Lipany dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o REX 1933 (Lipany 5:03 – Košice 6:13) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovných dňoch a sobotu, nejde 2.,16. 9., 18. 11.“,
o REX 1663 bude vedený v novej časovej polohe (Stará Ľubovňa 18:00 – Prešov 19:13/19:19 Košice 19:50),
o Os 8550 nový vlak (Kysak 00:01 – Prešov 00:16) s kalendárnym obmedzením „ide v pondelok“,
o Os 8557 nový vlak (Prešov 23:41 – Kysak 23:57) s kalendárnym obmedzením „ide v nedeľu“.

Linka Košice – Čierna nad Tisou (trať číslo 190)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Košice – Čierna nad Tisou dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 8560 bude vedený v novej časovej polohe (Čierna nad Tisou 3:02 – Košice 4:47/4:55 – Prešov 5:41).

Linka Košice – Humenné (trať číslo 190/191)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Košice – Humenné dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o REX 1900 bude vedený v novej časovej polohe (Humenné 3:25 – Košice 4:56).

Linka Humenné – Michaľany (trať číslo 191)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Humenné – Michaľany dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 9022 bude vedený v novej časovej polohe (Humenné 13:55 – Trebišov 15:04/15:30 – Michaľany 15:54).

Prešovský samosprávny kraj
Linka Košice – Poprad-Tatry (trať číslo 180)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Košice – Poprad-Tatry dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 7800 zmenená časová poloha vlaku o 5 minút skôr (Košice 4:22 – Poprad-Tatry 6:09),
o Os 7801 zmenená časová poloha vlaku o 5 minút skôr (Spišská Nová Ves 4:07 – Košice 5:33),
o Os 7820 (Košice 14:27 – Poprad-Tatry 16:16) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“,
o Os 7825 (Poprad-Tatry 16:14 – Košice 17:33) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“,
o Os 7824 (Košice 16:27 – Poprad-Tatry 18:16) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“,
o Os 7829 (Poprad-Tatry 17:44 – Košice 19:33) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a nedeľu“.

Linka Poprad Tatry – Stará Ľubovňa (trať číslo 185)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Poprad Tatry – Stará Ľubovňa dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o predĺženie trasy vlaku Os 8341 Poprad Tatry – Kežmarok, vlak bude vedený ako Os 8303 (Poprad Tatry 5:46 – Kežmarok 6:15 – Stará Ľubovňa 6:57),
o predĺženie trasy vlaku Os 8342 Kežmarok – Poprad-Tatry, vlak bude vedený ako Os 8306 (Stará Ľubovňa 7:00 – Kežmarok 7:49 – Poprad-Tatry 8:15),
o predĺženie trasy vlaku Os 8345 Poprad-Tatry – Kežmarok, vlak bude vedený ako Os 8319 (Poprad Tatry 13:46 – Kežmarok 14:15 – Stará Ľubovňa 14:57),
o predĺženie trasy vlaku Os 8346 Kežmarok – Poprad Tatry, vlak bude vedený ako Os 8322 (Stará Ľubovňa 15:00 – Kežmarok 15:49 – Poprad Tatry 16:15).

Linka Spišská Nová Ves – Levoča (trať číslo 186)
• v súvislosti s organizáciou Mariánskej púte budú môcť cestujúci na trati Spišská Nová Ves – Levoča a späť využiť:
o 13 párov osobných vlakov dňa 1. 7. 2023,
o 8 párov osobných vlakov dňa 2. 7. 2023.
• Vlaky budú zastavovať iba v staniciach Spišská Nová Ves a Levoča.

Linka Košice – Lipany (trať číslo 188)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Košice – Lipany dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o REX 1663 bude vedený v novej časovej polohe (Stará Ľubovňa 18:00 – Prešov 19:13/19:19 príchod Košice 19:50),
o REX 1933 (Lipany 5:03 – Košice 6:13) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni a sobotu, nejde 2.,16. 9, 18. 11.“,
o Os 8550 nový vlak (Kysak 00:01 – Prešov 00:16) s kalendárnym obmedzením „ide v pondelok“,
o Os 8557 nový vlak (Prešov 23:41 – Kysak 23:57) s kalendárnym obmedzením „ide v nedeľu“,
o REX 1687 (letný vlak) úprava pôvodnej trasy vlaku Margecany – Košice do novej trasy Margecany 21:56 – Prešov 22:38.

Linka Košice – Humenné (trať číslo 190/191)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Košice – Humenné dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o REX 1900 bude vedený v novej časovej polohe (Humenné 3:25 – Košice 4:56).

Linka Humenné – Michaľany (trať číslo 191)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Humenné – Michaľany dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 9022 bude vedený v novej časovej polohe (Humenné 13:55 – Trebišov 15:04/15:30 – Michaľany 15:54).

Linka Humenné – Prešov (trať číslo 193)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Humenné – Prešov dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 9122 nový vlak (Humenné 14:40 – Prešov 16:13) s kalendárnym obmedzením „ide v pracovné dni, nejde 1. 7. – 3. 9.“,
o Os 9125 nový vlak (Prešov 15:50 – Humenné 17:21) s kalendárnym obmedzením „ide v pracovné dni, nejde 1. 7. – 3. 9“.

Linka Prešov – Bardejov (trať číslo 194)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Prešov – Bardejov dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
o Os 9204 (Bardejov 6:23 – Prešov 7:27) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni“,
o Os 9205 (Prešov 6:18 – Bardejov 7:23) zmenené kalendárne obmedzenie vlaku na „ide v pracovné dni“,
o Os 9280 nový vlak (Bardejov 6:29 – Prešov 7:33) s kalendárnym obmedzením „ide v sobotu a dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky)“,
o Os 9281 nový vlak (Prešov 6:24 – Bardejov 7:29) s kalendárnym obmedzením „ide v sobotu a dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky)“.

Linka Starý Smokovec – Tatranská Lomnica (trať číslo 184)
• v regionálnej železničnej doprave na úseku Starý Smokovec – Tatranská Lomnica dochádza vo vedení vlakov k nasledovným zmenám:
• v období 17. 6. – 27. 8. v soboty a nedele budú vlaky:
o Os 8212 (Starý Smokovec 10:00 – Tatranská Lomnica 10:14),
o Os 8215 (Tatranská Lomnica 11:36 – Starý Smokovec 11:50),
o Os 8218 (Starý Smokovec 13:00 – Tatranská Lomnica 13:14),
o Os 8219 (Tatranská Lomnica 13:36 – Starý Smokovec 13:50),
o Os 8222 (Starý Smokovec 15:00 – Tatranská Lomnica 15:14),
o Os 8223 (Tatranská Lomnica 15:36 – Starý Smokovec 15:50)
nahradené vlakmi v nových časových polohách:
o Os 8280 (Starý Smokovec 10:05 – Tatranská Lomnica 10:19),
o Os 8281 (Tatranská Lomnica 11:26 – Starý Smokovec 11:40),
o Os 8282 (Starý Smokovec 13:05 – Tatranská Lomnica 13:19),
o Os 8283 (Tatranská Lomnica 13:26 – Starý Smokovec 13:40),
o Os 8284 (Starý Smokovec 15:05 – Tatranská Lomnica 15:19),
o Os 8285 (Tatranská Lomnica 15:26 – Starý Smokovec 15:40).

• V období 1. 7. – 3. 9. nebudú vedené vlaky:
o Os 8209 (Tatranská Lomnica 8:36 – Starý Smokovec 8:50),
o Os 8210 (Starý Smokovec 9:00 – Tatranská Lomnica 9:14).
Nahradené však budú vlakmi:
o Os 8261 (Tatranská Lomnica 8:20 – Starý Smokovec 8:34),
o Os 8262 (Starý Smokovec 8:40 – Tatranská Lomnica 8:54),
o Os 8263 (Tatranská Lomnica 8:58 – Starý Smokovec 9:12),
o Os 8264 (Starý Smokovec 9:16 – Tatranská Lomnica 9:30).

 

ZSSK

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *