Váš železničný portál
Registrovať sa

Novinky spojené s príchodom nového GVD 2006/2007 – vnútroštátna doprava

Tlačové správy 5.12.2006 22:12 Michal Smalo Zobrazené: 1293

Od polnoci 10. decembra 2006 platí na železnici nový Cestovný poriadok 2006-2007, ktorý prináša viaceré zmeny vo vnútroštátnej a medzištátnej doprave. Železničná spoločnosť, a.s. vypraví v novom cestovnom poriadku vo vnútroštátnej doprave priemerne denne 1422 vlakov. V medzištátnej železničnej doprave bude denne v priemere jazdiť 314 vlakov.
Novinky vo vnútroštátnej doprave:

● Od nového cestovného poriadku je opäť obnovené železničné spojenie medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, ktoré bolo od júla tohto roka prerušené pre elektrifikáciu trate Zvolen – Banská Bystrica.

● ZSSK v tomto roku modernizovala spolu 52 osobných vozňov. Prevažná časť modernizácie spočívala v nasadení klimatizačných jednotiek do vozňov 2. triedy. V tomto roku ZSSK zaviedla 22 klimatizovaných vozňov druhej triedy do rýchlikov, ktoré jazdia na trase Bratislava – Košice – Humenné, Bratislava – Prievidza, Bratislava – Žilina – Martin a Košice – Praha. Od nového cestovného poriadku ZSSK zavedie spolu 37 modernizovaných klimatizovaných vozňov druhej triedy, čo je o 15 viac ako v tomto roku. Vozne budú jazdiť v rýchlikoch, ktoré premávajú na trase Bratislava – Košice – Humenné a Bratislava – Žilina – Martin. ZSSK plánuje v novom cestovnom poriadku 2006/2007 zaviesť 9 nových veľkopriestorových klimatizovaných vozňov druhej triedy do vlakov vyššej kategórie, ktoré budú jazdiť na trati Bratislava – Košice. V oboch nástupných priestoroch vozňov sa nachádzajú toalety s uzavretým systémom. Vozne sú technicky schopné jazdiť rýchlosťou 160 km/h.

● Na trati Poprad Tatry – Tatranská Lomnica premávajú okrem tatranských električiek aj vozne radu 840. Od nového cestovného poriadku budú tieto vlaky jazdiť aj na trase Studený Potok – Kežmarok a Plaveč. Tieto vozne sú určené pre prímestskú a regionálnu dopravu. Svojím konštrukčným riešením zodpovedajú osvedčeným vozidlám, aké premávajú vo Švajčiarsku, USA, Rakúsku alebo v Grécku. Moderne riešený interiér poskytuje cestujúcim 94 pevných sedadiel, 16 sklopných sedadiel a 119 miest na státie. Motorové jednotky radu 840 už niekoľko rokov premávajú medzi Zvolenom a Žilinou a tiež medzi Žilinou a Čadcou.

● ZSSK začiatkom decembra opäť obnovila osobnú železničnú dopravu v úseku Poprad -Tatry – Plaveč, ktorá bola vylúčená pre výstavbu podchodov a nástupíšť v železničnej stanici Poprad – Tatry. Prvá etapa prác už skončila, a preto došlo k zmene v organizácii osobnej dopravy. Cestujúci sa na 2. nástupište, z ktorého odchádzajú vlaky prevažne v smere na Žilinu a Plaveč, dostanú len cez prestupovú halu Tatranských elektrických železníc. Výstavba podchodu bude pokračovať naďalej v zimných mesiacoch. V marci 2007 začne 2. etapa výstavby nástupíšť a podchodu. Termín ukončenia prác plánujú Železnice SR na august budúceho roku. V tom čase by mali byť funkčné tri nástupišťa, ktoré budú prepojené podchodom so vstupnou halou železničnej stanice a podchodom do predstaničného parku.

● Pre prestavbu 2. nástupišťa v Bratislave hlavnej stanici budú niektoré vlaky odchádzať a prichádzať z (do) železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto. Prichádzať a odchádzať zo železničnej stanice Nové Mesto bude od 10. decembra 7 vlakov, z toho sú 2 rýchliky, 1 zrýchlený vlak a ostatné sú osobné vlaky. Niektoré vlaky do Galanty budú vedené odklonom cez železničnú stanicu Bratislava východ. Je to spolu 13 vlakov, z toho je 5 rýchlikov a 8 osobných vlakov. Rekonštrukcia 2. nástupišťa si okrem toho vyžiadala aj obmedzenie jazdy osobného vlaku 4320 z Dunajskej Stredy do Bratislavy, ktorý nebude premávať v úseku Bratislava Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica. Cestujúci však môžu využiť Mestskú hromadnú dopravu. S rekonštrukciou začali ŽSR ešte v auguste tohto roku a ukončenie plánujú asi o 15 dní.

● Od 10. decembra 2006 budú všetky rýchliky z Bratislavy do Prievidze a späť preradené do kategórie zrýchlených vlakov

● Z Bratislavy cez Žilinu do Košíc a späť budú premávať 2 nové rýchliky, R 612 Váh a R 601 Ružín

● Z Bratislavy hlavnej stanice cez Zvolen do Košíc bude jazdiť nový priamy vlak R 805 Sitno a z Komárna do Trnavy a späť bude jazdiť nový Zr 1872/1873 Dudváh

● Z Bratislavy hlavnej stanice cez Nové Zámky do Komárna budú premávať 2 nové páry rýchlikov, a to R 871/R870 Zámčan a R 875/R 876 Sládkovič

● Počas rannej špičky budú jazdiť z Leopoldova do Bratislavy 1 nový zrýchlený vlak

● Z Bratislavy hlavnej stanice cez Zvolen budú jazdiť nové priame vozne do Banskej Bystrice a Žiliny

● R 332/333 Goral bude premávať už len zo Žiliny do Katovíc a späť, a nie z Bratislavy hlavnej stanice do Katovíc

● Pre kúpeľných hostí je aj v tomto grafikone zachovaná doprava zo Štúrova do Dudiniec

● Aj v novom cestovnom poriadku zachovala ZSSK v pracovných dňoch vlakové spojenie zo Zohora do Záhorskej Vsi a späť a to 9 pármi vlakov

● Rýchliky taktovej dopravy na trati Bratislava – Žilina – Košice budú odchádzať z Bratislavy vždy v nepárnu hodinu a 30 minútu a prichádzať do Košíc vždy v nepárnu hodinu a 53 minútu. Z Košíc má taktová doprava odchod vždy v párnu hodinu a 18 minútu a do Bratislavy má príchod v párnu hodinu a 39 minútu.

● Z Bratislavy do Košíc premávajú tri páry InterCity (IC) vlakov a to IC 500/501 Kriváň, IC 404/405 Tatran a IC 402/403 Gerlach a vlak IC 511 „Váh“

● R 420 Excelsior a R 333 Goral nahradí nový priamy R 612 Váh, ktorý bude odchádzať z Košíc o 16.18 h a do Bratislavy hlavnej stanice bude prichádzať o 22.39 h. V opačnom smere nahradia R 332 Goral a R 214 Excelsior nový priamy R 601 Ružín, ktorý bude z Bratislavy hlavnej stanice odchádzať o 5.30 h a do Košíc bude prichádzať o 11.52 h.

● Všetky rýchliky, ktoré premávali z Bratislavy do Prievidze a späť budú od nového grafikonu zaradené do kategórie zrýchlených vlakov. Z Bratislavy Petržalky do Nitry bude jazdiť nový Zr 1735 Tirnavia. Z Bratislavy Petržalky odíde o 6.33 h a do Nitry príde o 8.43 h. Z Bratislavy hlavnej stanice bude o 12.30 h odchádzať nový Zr 1721 Bojnice do Prievidze, kde zastaví o 15.26 h. V železničnej stanici Zbehy bude mať prípoj do Nitry. Namiesto R 720 Bojnice bude z Prievidze do Bratislavy Petržalky jazdiť nový Zr 1720 Bojnice, ktorý bude z Prievidze odchádzať o 16.21 h, čo je o 90 minút neskôr a do Bratislavy Petržalky bude prichádzať o 19.31 h.

● Z Bratislavy cez Nové Zámky do Komárna budú jazdiť dva nové páry rýchlikov, a to R 871/R870 Zámčan a R 875/R 876 Sládkovič. R 871 Zámčan odchádza z Bratislavy hlavnej stanice o 14.16 h a do Komárna prichádza o 15.51 h. Z Komárna odchádza R 870 Zámčan o 5.59 h a do Bratislavy hlavnej stanice prichádza o 7.36 h. R 875 Sládkovič odchádza z Bratislavy hlavnej stanice o 17.20 h a do Komárna prichádza o 18.52 h. Z opačnom smere odchádza R 876 Sládkovič zo Štúrova o 3.40 h a do Bratislavy hlavnej stanice prichádza o 5.22 h.

● Pre skvalitnenie vlakového spojenia z Komárna a Nových Zámkov do Trnavy bude jazdiť nový pár zrýchlených vlakov a to Zr 1872/1873 Dudváh z Komárna do Trnavy a späť. Zr 1872 Dudváh odchádza z Komárna o 14.43 h a do Trnavy prichádza o 16.08 h. V opačnom smere odchádza R 1873 Dudváh z Trnavy o 16.20 h a do Komárna prichádza o 17.53 h.

● Od nového grafikonu sa prvý krát skráti cestovný čas z Bratislavy do Banskej Bystrice expresnými vlakmi na menej ako 3 hodiny. Z Banskej Bystrice do Bratislavy bude cesta vlakom trvať len to 2 h 55 minút a z Bratislavy do Banskej Bystrice 2 h 54 minút. Ex 530 bude odchádzať z Banskej Bystrice o 5.40 h, čo je o 10 minút neskôr, ako v súčasnom cestovnom poriadku a do Bratislavy hlavnej stanice bude prichádzať o 8.35 h. V opačnom smere bude Ex 531 odchádzať z Bratislavy hlavnej stanice o 16.45 h, čo je o 70 minút neskôr, ako v súčasnom cestovnom poriadku a do Banskej Bystrice bude prichádzať o 19.39 h.

● Z Bratislavy hlavnej stanice do Banskej Bystrice bude jazdiť nový R 831 Slatina. Z Bratislavy hlavnej stanice bude odchádzať o 9.28 h a do Banskej Bystrice bude prichádzať o 12.51 h. Z Bratislavy do Banskej Bystrice budú jazdiť nové priame vozne v R 803 Gemeran/Zr1844 Rozsutec odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 12.10 h a s príchodom do Banskej Bystrice o 15.47 h a tiež v R 805 Sitno/Zr 1848 s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 15.20 h a príchodom do Banskej Bystrice o 18.49 h. V opačnom smere budú priame vozne z Banskej Bystrice do Bratislavy radené v Os 7319/ R 804 Sitno s odchodom z Banskej Bystrice o 8.37 h a s príchodom do Bratislavy hlavnej stanice o 12.08 h a tiež v Os 7325/ R 802 Gemeran s odchodom z Banskej Bystrice o 12.09 h a príchodom do Bratislavy hlavnej stanice o 16.05 h. Priame vozne budú radené aj v Zr 1841 Strečno/ R 832 Slatina s odchodom z Banskej Bystrice o 14.58 h a príchodom do Bratislavy hlavnej stanice o 18.46 h.

● Z Bratislavy do Zvolena a Košíc budú rýchliky jazdiť v 3 hodinovom takte. R 811 Horehronec bude z Bratislavy hlavnej stanice odchádzať o 6.20 h a do Zvolena bude prichádzať o 9.23 h. R 831 Slatina bude z Bratislavy hlavnej stanice odchádzať o 9.29 h a do Zvolena bude prichádzať o 12.22 h. R 803 Gemeran bude z Bratislavy hlavnej stanice odchádzať o 12.10 h a do Zvolena bude prichádzať o 15.10 h. R 805 Sitno bude z Bratislavy hlavnej stanice odchádzať o 15.20 h a do Zvolena bude prichádzať o 18.20 h. Zo Zvolena do Bratislavy budú R 804 Sitno a R 802 Gemeran jazdiť o 30 minút skôr ako doteraz. R 804 Sitno bude zo Zvolena odchádzať o 9.12 h a R 802 Gemeran bude zo Zvolena odchádzať o 13.06 h. Z Bratislavy hlavnej stanice cez Zvolen do Košíc bude jazdiť nový priamy R 805 Sitno s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 15.20 h a príchodom do Košíc o 22.02 h.

● Bratislavy hlavnej stanice cez Zvolen do Žiliny budú jazdiť nové priame vozne. Priame vozne budú radené v R 803 Gemeran a Zr 1844 Rozsutec. Z Bratislavy hlavnej stanice budú odchádzať o 12.10 h a do Žiliny budú prichádzať o 17.07 h. Zo Žiliny cez Zvolen do Bratislavy budú priame vozne v Zr 1841 Strečno a R 832 Slatina s odchodom zo Žiliny o 13.35 h a príchodom do Bratislavy hlavnej stanice o 18.46 h .

● ZSSK pri tvorbe nového cestovného poriadku 2006/2007 zohľadnila zvýšený počet cestujúcich vo Vysokých Tatrách počas zimnej i letnej sezóny a prispôsobila tomu aj hustotu vlakov. Nový cestovný poriadok bude sezónny a bude pozostávať z 3 variantov – A, B, a C. Variant A je základný, a zabezpečuje prepravu cestujúcich do a zo zamestnania a škôl v mimosezónnom období vo Vysokých Tatrách. Trvá od začiatku do konca platnosti cestovného poriadku. Variant B rozširuje základnú ponuku vlakov o tie, ktoré budú jazdiť počas zimnej, letnej sezóny i veľkonočných sviatkov. Platí od 10. decembra 2006 do 25.marca 2007, potom od 6. do 9.apríla a od 2.júna do16.septembra. Variant C obsahuje ešte ďalšie vlaky, ktoré budú premávať počas jarných a letných prázdnin. Platí od 13.januára do 4.marca a od 30.júna do 2.septembra.

● Na trati OŽ Štrba – Štrbské Pleso premáva vo variante A denne celkom 24 vlakov. Prvý vlak odchádza zo Štrby o 4.45 h a na Štrbské Pleso príde o 5.00 h. Posledný spoj odchádza zo Štrby o 20.25 h a na Štrbské Pleso prichádza o 20.40 h. V opačnom smere odchádza prvý vlak zo Štrbského Plesa o 5.31 h a do Štrby prichádza o 5.48 h. Posledný vlak ide zo Štrbského Plesa o 21.40 h a do Štrby príde o 21.57 h. Vo variante B sa zvýši počet vlakov na 30 a vo variante C až na 32 vlakov. Spoločné pre oba varianty je posun posledných spojov na neskorší čas. Posledný vlak zo Štrby odíde o 22.05 h a na Štrbské Pleso príde o 22.20 h. V opačnom smere odchádza vlak zo Štrbského Plesa o 22.35 h a do Štrby príde o 22.53 h.

● Dopravu na trati Poprad – Starý Smokovec – Štrbské Pleso zabezpečuje denne vo variante A 36 vlakov TEŽ. Prvý ranný vlak s odchodom z Popradu o 4.18 h prichádza do Starého Smokovca o 4.43 h a tam jazdu končí. Až ďalší vlak s odchodom z Popradu o 5.20 h jazdí priamo na Štrbské Pleso, kam príde o 6.24 h. V opačnom smere vlak zo Starého Smokovca odchádza o 4.52 h a do Popradu príde o 5.16 h. Až nasledujúci spoj jazdí zo Štrbského Plesa s odchodom o 5.02 h do Popradu, v Starom Smokovci zastavuje o 5.39 h a v Poprade je o 6.09 h. Priamy vlak z Popradu do Tatranskej Lomnice má odchod o 7.43 h a príchod o 8.33 h , ďalší, popoludňajší spoj z Popradu odíde o 15.59 h a do Tatranskej Lomnice príde o 16.55 h. Priamy vlak je vedený z Tatranskej Lomnice o 7.49 h, ktorý na Štrbské Pleso príde o 8.50 h , podobný z Tatranskej Lomnice s odchodom o 17.04 h príde do Popradu o 17.59 h a zo Štrbského Plesa o 16.50 h má príchod do Tatranskej Lomnice o 17.48 h. Premávku vo variante B na tejto trati posilní 5 vlakov, ku ktorým sa vo variante C pridajú ďalšie tri.

● Základnú dopravu na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, čiže vo variante A, zabezpečí 32 vlakov. Variant B sa od predošlého nemení, vo variante C však pribudnú ďalšie dva vlaky. Prvý vlak zo Starého Smokovca s odchodom o 5.00 h príde do Tatranskej Lomnice o 5.13 h, posledný podobný spoj má čas odchodu o 21.30 h a do Tatranskej Lomnice príde o 21.44 h. Prvý ranný vlak z Tatranskej Lomnice odíde o 5.22 h a do Starého Smokovca príde o 5.35 h, posledný má čas odchodu o 21.51 h a čas príchodu do Starého Smokovca o 22.04 h.

● Medzi Tatranskou Lomnicou a Studeným Potokom premáva 15 párov motorových osobných vlakov. Vlaky majú v Studenom Potoku prípoje do Popradu a v opačnom smere do Kežmarku, Starej Ľubovne a Plavča. Z Tatranskej Lomnice odchádza prvý osobný vlak o 5.36 h a v Studenom Potoku zastaví o 5.48 h. Posledný osobný vlak odchádza z Tatranskej Lomnice o 22.48 h a do Popradu prichádza o 23.11 h. Zo Studeného Potoka odchádza smerom do Tatranskej Lomnice prvý vlak o 5.20 h a cestu ukončí o 5.32 h. Posledný vlak odchádza zo Studeného Potoka o 22.03 h a do Tatranskej Lomnice prichádza o 22.15 h.

Zajtra budú na stránke zverejnené novinky v medzinárodnej doprave.

Zdroj: ZSSK

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *