Váš železničný portál
Registrovať sa

Návrat do čias (ne)dávno zabudnutých, keď u nás poštové vlaky jazdili

História 22.6.2012 22:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 4395

Už len asi málo kto si spomenie na tie krásne časy, kedy po našich tratiach premávali špeciálne poštové vlaky. Ich úlohou bola rýchla preprava poštových zásielok prevažne medzi Bratislavou a Košicami, pričom sa vo vybraných nácestných staniciach vykonávala aj manipulácia so zásielkami. Tieto nákladné expresy, ktoré prevádzkovali štátne železnice v spolupráci so Slovenskou poštou sú na sieti ŽSR už pár rokov minulosťou. Na to ako to kedysi vyzeralo a ako sa zabezpečuje preprava pošty po železnici v súčasnosti, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch tejto reportáže.

HISTÓRIA

Pošta už od počiatkov železníc patrila medzi prvých zákazníkov, ktorá využívala tento druh dopravy na prepravu svojich zásielok. Celé desaťročia sa spolupráca medzi poštou a železnicou rozvíjala, zdokonaľovali sa ich služby, až nakoniec boli vytvorené špeciálne poštové vlaky. Tieto vlaky však na našich železniciach už nepremávajú niekoľko rokov. „pošťáky“ alebo „rakety“ ako ich mnohí železniční zamestnanci nazývali sú už len minulosťou, za ktorou sa v spomienkach môžeme obzrieť.

Predtým ako sa pozrieme na tieto ucelené poštové vlaky, vráťme sa do čias ambulantnej pošty. Išlo o špeciálnu prepravu pošty vybranými rýchlikmi, pričom zásielky boli zamestnancami pošty spracovávané počas jazdy vlaku. Na poštových úradoch boli prevzaté zásielky roztriedené len podľa hlavných smerov a dotrieďovanie prebiehalo počas prepravy vo vlakoch. Zamestnanci takejto pojazdnej (tzv. ambulantnej) pošty boli považovaní za elitu, čomu zodpovedalo aj ich štedré finančné ohodnotenie. [2]

Pracovné nasadenie počas jazdy vo vozni ambulantnej pošty. Zdroj: [1]. Foto: Jiří Vašků
Vozeň ambulantnej pošty radený na pravidelnom vlaku. Zdroj: [1]. Foto: Jiří Vašků

Takýto spôsob prepravy a triedenie poštových zásielok počas prepravy vo vlaku, bol na Slovensku zrušený pred 15 rokmi, dňa 1.júna 1997. O dva roky neskôr ambulantnú poštu zrušili aj naši západní susedia. Posledný vlak s ambulantnou poštou bol na území bývalého Československa vypravený dňa 29.mája 1999. [1]

Dôvodom zrušenia ambulantnej pošty bola predovšetkým neprimeraná cena, ktorú žiadali štátne železnice po pošte. Podľa radenia vlakov v GVD 1998/1999, kedy sa schyľovalo k ukončeniu prevádzky ambulantnej pošty v Česku, boli poštové vozne radené vo vlakoch R 202/203 „Chopin“, R 270/271 „Mojmír“, R 279 „Devín“, IC/R 310 „Csárdás“, R 374/375 „Pannonia“ a R 421 „Excelsior“. [3]

Po ukončení prevádzky ambulantných pôšt vo vlakoch, bola na železnici ďalej realizovaná už len preprava zásielok, bez nutnosti dotrieďovania počas jazdy. Pobyty pravidelných vlakov osobnej dopravy v nácestných staniciach neposkytovali dostatok času na priberanie a odoberanie poštových zásielok zamestnancami staníc. Preto boli zriadené ucelené poštové vlaky, ktoré premávali medzi poštovými uzlami (u nás to boli Bratislava, Košice, Žilina a Zvolen) a zabezpečovali výmenu zásielok vo vybraných staniciach na ceste. Ucelené poštové vlaky, tzv. „rakety“ boli na Slovensku úplne zrušené v období transformácie železníc.

Elegantné Bobiny, žilinská Karkulka, či nová 736-ka, to všetko ste kedysi mohli vidieť pri práci s poštovými vlakmi. Veríme, že vás vybrané archívne fotografie potešia…


Gorila 350.017 vychádza s rýchlikom do Bratislavy z bujanovského tunela a mieri do žst. Margecany.
Za rušňom bol 27.mája 1995 zaradený vozeň ambulantnej pošty v novej farebnej úprave. Foto: Pavel Chomjak

Na snímke z 8. mája 1996 je zdokumentovaná Bobina 140.064 v žst. Kysak, ktorá s „megaraketou“ vyčkáva na skončenie manipulácie so zásielkami. Foto: Pavel Chomjak


Jesennou prírodou v údolí rieky Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou prechádzal 5.septembra 1997 poštový rýchlik R 1400,
ktorý v ten deň dopravoval košický Peršing 163.111. Foto: Pavel Chomjak


Karkulka 726.090 bola na filmový pás zachytená 25.mája 2000 počas prísunu poštových vozňov na súpravy osobných vlakov v žst. Žilina.
Foto: Pavel Chomjak


Bobinám to na „raketách“ slušalo. Na zábere zhotovenom 2.augusta 2000 prichádza rušeň 140.087 k zastávke Vítkovce.
Foto: Pavel Chomjak


Poštové rýchliky premávajúce medzi Zvolenom a Košicami dopravovali turnusovo zvolenské Okuliarniky. Aby sa overili prevádzkové vlastnosti nového rušňa 736.001 na rôznych výkonoch, bola na určité obdobie na zvolenských „raketách“ nasadzovaná práve ona. Na zábere zo dňa 30.júla 2001 je zdokumentovaná počas odchodu z Košíc s vlakom NEx 52800. Foto: Pavel Chomjak


Dvojica Bobín 140.079+074 s NEx 58101 prechádza skorým ranným slnečným svitom neďaleko stanice Družstevná pri Hornáde (dnes už stanica Kostoľany nad Hornádom), dňa 21.júna 2002. Foto: Bc. Miloš Chomjak


Toho času bratislavský stroj 363.136 s NEx 51800 prechádza Milochovom popri priehrade Nosice dňa 4.mája 2002.
Foto: Bc. Miloš Chomjak


Spravidla po prechode vlaku IC 501 „Kriváň“ bolo možné cvaknúť „pošťák“, ktorého turnusový Peršing by mohol nastúpiť do čela IC 501 v prípade poruchy bratislavskej dojsystémovky. Tentokrát 163.108 klesá smerom do Popradu. Štrba 2.2.2002. Foto: Bc. Miloš Chomjak


Dňa 22.marca 2002 bolo možné vidieť „poštový nexák“ s košickým Peršingom č. 52. Margecany zastávka. Foto: Bc. Miloš Chomjak


Košický Peršing 163.049 v typickom laku po periodickej oprave rozsahu ES v depe Spišská Nová Ves, prechádza popri ešte zamrznutej priehrade Ružín s vlakom Nex 51802 (Košice – Žilina – Bratislava). Na závese vlaku je prepravovaný „motorák“ 850.035, ktorý je na tratiach ŽSR už minulosťou. Foto: Bc. Miloš Chomjak

SÚČASNOSŤ

V súčasnosti môžeme byť svedkami občasného zaradenia poštového vozňa na rýchlikoch 600, 601 a 800. Kým napríklad pri vlaku 601 išlo kedysi o pravidelnú prepravu pošty v dňoch utorok až sobota, dnes sú vo všetkých týchto diaľkových vlakoch radené poštové vozne len podľa potreby. Zaujímavosťou je, že na vlaku 800 sa od roku 2010 objavuje namiesto vozňa Postw dvojosový vozeň Gbkkgs. Tieto dvojosové vozne môžeme dnes vidieť aj na niektorých osobných vlakoch. Pri týchto súčasných prepravách poštových zásielok nedochádza k manipulácií v nácestných staniciach ako tomu bolo kedysi. Ide len o prepravu zásielok vlakmi osobnej dopravy medzi poštovými uzlami Slovenskej pošty.


Sobotňajší vlak R 600 „Mora“ vezie podľa potreby poštový vozeň Postw. Na snímke zachytený s rušňom 350.006 „Thales“ sa dňa 12.11.2011 blíži k svojej cieľovej stanici. Foto: Juraj Streber


Osobný vlak 3061 s poštovým vozňom Gbkkgs na čele s rušňom 362.011 zachytený dňa 17.7.2010. Foto: Martin Beták

U našich českých susedov je aj dnes realizovaná preprava pošty tzv. „raketami“, pričom nakládku a vykládku zabezpečujú zamestnanci konkrétneho poštového prepravného uzla. Samotnú prepravu zabezpečuje štátny dopravca ČD Cargo.

V grafikone 2011/2012 sú pre potreby Českej pošty vedené tri páry vlakov:

– Nex 50550/50551 Ostrava hl.n. 20:05 – Praha Malešice 0:14 / Praha Malešice 21:11 – Ostrava hl.n. 1:42,
– Nex 50552/50553 Ostrava hl.n. 21:00 – Praha Malešice 1:38 / Praha Malešice 22:51 – Ostrava hl.n. 2:50,
– Nex 50554/50555 Ostrava hl.n. 22:23 – Praha Malešice 4:04 / Praha Malešice 1:21 – Ostrava hl.n. 6:59. [4]

Zoznam bibliografických odkazov:
[1] vlakova-posta.cz: Československé ambulantné pošty
[2] Wikipédia: Česká pošta
[3] zelpage.cz
[4] vagonWEB

Redakcia railpage.net chce vyjadriť poďakovanie pánom Chomjakovcom,
za poskytnutie a možnosť uverejnenia týchto vzácnych fotografií.

Text: Michal REPKO
Autori fotografií: 2012 © Pavel Chomjak, Bc. Miloš Chomjak, Juraj Streber, Martin Beták, Jiří Vašků

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Návrat do čias (ne)dávno zabudnutých, keď u nás poštové vlaky jazdili

neandertal zo dňa 24.6.2012 19:46

A je tu ďalší nekrológ. Na našich železniciach postupne zaniká všetko. Naši vnuci sa už asi len na dejepise dozvedia, že na Slovensku bola kedysi železnica. : no no no:

Reagovať

johnySK zo dňa 1.7.2012 6:31

bolo by vhodné opravit u foto s 736.001 č.vlaku.
Správne to je 52800 a nie 58200 ako je uvedené v popiske pod fotkou :byebye:

Reagovať

Michal Repko zo dňa 2.7.2012 8:54

ďakujeme za upozornenie… opravené

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *