Váš železničný portál
Registrovať sa

Návrat do čias (ne)dávno zabudnutých, keď 830-ky nielen do Bardejova jazdili

História 5.11.2010 23:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 4532

V dnešnom návrate si zaspomíname na časy, kedy naše trate obohacovali legendárne motorové vozne radu 830. Tieto „Kufre“ ako ich niektorí prezývali, mali i napriek svojmu jednoduchému tvaru svoje neopísateľné čaro. Stretnúť sme ich mohli na viacerých regionálnych tratiach Slovenska. Nezabudnuteľnými výkonmi týchto motorových vozňov bola zaiste aj ich prevádzka na trati Prešov – Bardejov. Ich dlhoročná púť na sieti ŽSR bola napokon v roku 2006 spečatená. Od tejto doby sme sa museli zmieriť s tým, že našim lokálkam začali bezkonkurenčne kraľovať nekonečné rekonštrukcie ľahkých motorových vozňov radu 810 na vozne radov 811, 812 a 813-913.


VÝVOJ A VÝROBA

Vývoj nových motorových vozňov s elektrickým prenosom výkonu objednali ČSD už v roku 1946. Na výrobe vozidiel nového radu M 262.0 (830) spolupracovali podniky Vagónka Tatra Studénka, Královopolská továreň na stroje a vozne a ČKD. Výroba prebehla v troch sériách: prvá séria bola dodaná v rokoch 1949 až 1950, druhá séria medzi rokmi 1952 a 1953 a tretia, posledná, v rokoch 1958 až 1960. Celkom malo byť dodaných 160 vozňov tretej série, ale posledných dvanásť rozpracovaných vozidiel bolo zničených požiarom vo výrobnej hale. V rokoch 1981 až 1991 vykonávali ČSD rekonštrukcie celkom 41 vozňov na novú radu M 262.1 (831). Všetky rekonštruované 831-ky ostali na území Českej republiky. Hlavným bodom rekonštrukcie bola výmena spaľovacieho motora. Od ďalších rekonštrukcií sa ale upustilo z dôvodu vysokého veku vozidiel.


Pod skalami nad mestečkom Lipany bol zachytený 5. júla 1996 motorový vozeň 830 232. Foto: Pavel Chomjak


Večerné zlatisté lúče ešte zubatého zimného slnka sprevádzali 24. januára 1996 osobný vlak 8779 na ceste medzi Veľkým Šarišom a Prešovom v tento deň vedeným motorovým vozňom 830 007. Otvorené dvere nepôsobili na idúcej súprave práve najlepším dojmom. Foto: Pavel Chomjak


Motorový vozeň 830 053 v novom laku, ktorý obdržal v opravovni prešovského depa počas veľkej opravy, stúpa 15. júna 1997 ako vlak 8784 do výhybne Pusté Pole. Foto: Pavel Chomjak


Z času na čas bolo možné rad 830 vidieť aj na mimoriadnych výkonoch. Na tomto zábere z 2.5.2000 je zdokumentovaný stroj 830 195 počas prechodu cez zastávku Hanušovce nad Topľou – mesto ako súpravový vlak idúci do Prešova po skončení výluky. Foto: Pavel Chomjak


Počas pobytu vo Východnej cestou z Vrútok do Prešova po „vážení“ bol so štýlovou staničnou budovou zdokumentovaný 26. októbra 1996 motorový vozeň 830 231. Foto: Pavel Chomjak

PREŠOV – BARDEJOV

Výstavba a prevádzkovanie miestnej železnice zo stanice KBŽ v Prešove do Bardejova bola Adamovi Bornemiszovi a Dr. Fridrichovi Piufsichovi povolená nariadením MO č. 73590/92.VI.7. Koncesionári zamýšľali predĺžiť železnicu cez Dukliansky priesmyk do Gorlíc, pre nedostatok prostriedkov však od tohto zámeru upustili. V priebehu výstavby došlo k zmene v situovaní stanice v Bardejove, ktorá mala byť pôvodne vzhľadom na náročný terén umiestnená asi 4 km od mesta. Predĺženie železnice o 2,9 km – na 45,1 km však napokon umožnilo situovať stanicu bližšie k mestu.

Výstavba trate bola náročná a vyžiadala si budovanie zárezov a násypov hĺbky, resp. výšky až 7 metrov. Na trati bolo 8 staníc a 3 zastávky s 8 výpravnými budovami a 1 čakárenským prístreškom, rušňové remízy boli umiestnené vo Vyšných Raslaviciach a Bardejove. Na šírej trati, ktorú križovalo 85 úrovňových priecestí, 1 nadchod a 3 podchody, bolo 19 strážnych stanovíšť. Výstavba železnice stála 2 840 000 korún a prvý vlak po nej prešiel 11.12.1893.


830 044 s vlakom 18707 do Humenného opúšťa Prešov dňa 26.5.1995. Na postrku asistoval motorový vozeň 830 004. Foto: Pavel Chomjak


830.128-5 v čele Os 9115 / 9213 z Prešova do Bardejova a Humenného, rok 2005. Foto: Dalibor Fedor


Podvečerný osobný vlak z Bardejova do Prešova vedený motorákom 830 125 bol v máji 1999 zachytený počas odchodu zo zastávky Kľušov, ktorá kedysi bývala stanicou. Foto: Pavel Chomjak

830 173 počas opravy v rušňovom depe Prešov 18.3.1999. Foto: Pavel Chomjak


Motorové vozy 830 231 a 211 opúšťajú 7.4.1996 železničnú stanicu Prešov. Foto: Pavel Chomjak


Motorový vozeň 830.231 pri posune v žst. Bardejov, 28.7.2003. Foto: Mgr. Marek Ochotnica.


Každodennou skutočnosťou bolo zachádzanie humenských dvašesťdvojek do Prešova, kam smeruje v Pavlovciach zachytený stroj 830 172 s vlakom 18714 dňa 26. mája 1995. Foto: Pavel Chomjak


Motorový vozeň 830.121-0 odchádza zo žst Prešov ako MOs 9205 do Bardejova, leto 2005. Foto: Dalibor Fedor


Do cieľa svojej cesty – Prešova – vchádza 18.3.1999 vlak 9206 z Bardejova s motorovým vozňom 830 232 v čele. Foto: Pavel Chomjak

Ten istý motorový vozeň, ako na predchádzajúcom obrázku, spolu so starším bratom 830 231 tento raz na postrku vchádzajú 24. februára 1999 do zastávky v obci Vaniškovce. Foto: Pavel Chomjak

Postupným zmenšovaním počtu staníc na trati medzi Kapušanami pri Prešove a Bardejovom, v ktorých bolo možné križovanie či predchádzanie vlakov, ostala nakoniec už iba jediná: Raslavice. Ako takéto križovanie dvoch osobných vlakov prebiehalo, približujú nasledujúce dve snímky zhotovené 24. februára 1999.


Príchod osobného vlaku 9206 z Bardejova s 830 197. Foto: Pavel Chomjak


Pohľad na odchádzajúci vlak 9207 z Raslavíc do Bardejova. Na snímku je viditeľné vtedy ešte dobre slúžiace mechanické vchodové návestidlo. Foto: Pavel Chomjak


Žst. Bardejov kedysi… Foto: Mgr. Marek Ochotnica


830 125 na trati do Demjaty 3. apríla 2001 ako vlak 9206. Foto: Pavel Chomjak


Nastavenie kolových tlakov a kontrola správnych mier na dôležitých prvkoch pojazdu na prešovských osemstotridsiatkach sa vykonávala prevažne na váhe v RD Haniska pri Košiciach. V spoločnosti širokorozchodnej dvojičky 125 825 + 826 na tento proces vyčkáva ráno 13. júna 2003 po oprave ešte nie celkom kompletný motorový vozeň 830 121. Koľaje na váhe sú prispôsobené na široký rozchod 1524 mm a do budovy vedú z opačnej strany, ako stojí motorák na snímke. Pre vozidlá normálneho rozchodu na udržanie sa na takejto koľaji slúžia obojstranné prídržnice, ktoré zabezpečia stabilitu vozidla na širokom rozchode. Foto: Pavel Chomjak


Nepojazdný motorák 830.232 v prešovskom depe začiatkom roka 2006. Foto: Bc. Miloš Chomjak

V priebehu niekoľkých dní v auguste 2000 prebehla fyzická likvidácia motorových vozňov 830 172 a 197. V pozadí postávajúci „pegas“ 752 019 postihol rovnaký osud, ktorý bol pre zúfalý technický stav postupne rozobratý na náhradné diely a následne mimo depa zošrotovaný. Snímok rozpoltenej karosérie motoráka 830 197 bol zhotovený 11.8.2000. Foto: Pavel Chomjak

Služba akýchkoľvek hnacích vozidiel na bardejovskej trati je veľmi náročná a poriadne preverí stav každého trakčného vozidla. Okrem sklonových pomerov s dlhými stúpaniami až 25 promile sú pre hnacie vozidlá veľmi nepriaznivé aj oblúky malých polomerov, častokrát s prídržnicami. Na motorových vozňoch sa prejavovali následky situovania oblúkov vo väčšej miere do jedného smeru jednostranným opotrebovaním silentblokov vymedzujúcich bočnú vôľu karosérie voči podvozkom (pre ich výmenu bol nutný náročný a drahý výväz na zdvihákoch), ale najmä opotrebovaním okolesníkov dvojkolí „do ostrosti“ . Aby sa predĺžil čas, resp. aby sa najazdil väčší počet kilometrov do úpravy jazdnej plochy kolies na sústruhu alebo do nutnej výmeny dvojkolí, bolo potrebné motoráky, ale niekedy aj prípojné vozne otáčať, aby bolo opotrebovanie kolies na oboch stranách dvojkolia podľa možnosti rovnaké: sólo motoráky sa otáčali na točni v Prešove (v minulosti) alebo neskôr na triangli v Kysaku. Na nasledujúcej fotografii z 27. marca 2003 je takýto moment zachytený priamo počas prechodu po kysackej spojke.

830 128 + Bnp + 830 211 na kysackej spojke smerujú k odchodovému návestidlu dopravne Obišovce odb. (smer Prešov). Foto: Pavel Chomjak

PREVÁDZKA
Motorové vozne radu 830, boli do roku 2006 jedným z najstarších prevádzkových vozidiel ZSSK. Za čias ČSD boli zvažované pre vozbu rýchlikov a ťažkých osobných vlakov na hlavných tratiach. Počas testov boli dosahované rýchlosti až 120 km/h. Vozidlá boli dislokované takmer vo všetkých depách ČSD, v šesťdesiatych rokoch tak vozne radu M 262.0 (830) pokryli celú sieť ČSD rýchlikovými spojmi. Neskoršie dodávky výkonnejších vozidiel radov 850 a 851, ako aj dodávky rušňov 735 presunuli vozne radu 830 na menej dôležité výkony na prevažne osobných vlakoch. Veľký zlom a istým spôsobom aj prvé znamenie konca prevádzky týchto motorových vozňov v rámci ZSSK nastal už v roku 2003, keď bola zastavená osobná doprava na niektorých tratiach, s tým súvisel aj pokles turnusovej potreby motorových vozňov, ktoré na nich zabezpečovali osobnú dopravu.


Aj takto vyzeral vlak do Rajca v podaní 830.156 + 011, dňa 14.4.2000. Foto: Pavol Vlček


Krutá zima v Trenčianskej Teplej… Foto: Mgr. Marek Ochotnica

Stretnutie generácií v žst. Horné Srnie, 7.3.2005. Foto: Mgr. Marek Ochotnica


Súprava MOs v zložení 830.124 + 811.014 čaká na odchod do Tr. Teplej. Foto: Mgr. Marek Ochotnica


Vozeň 830.121 v žst. Skalité ešte pred začatím elektrifikácie 13.9.2000. Foto: Pavol Vlček


MOs vedený motorovým vozňom 830.194 na zastávke Skalité – Serafínov. Foto: Mgr. Marek Ochotnica

Motorové vozne radu 830 sme na Slovensku mohli pravidelne stretávať na regionálnych tratiach napríklad v okolí Prešova, Kraľovian, Žiliny, Čadce a Trenčianskej Teplej. Práve z depa v Trenčianskej Teplej bol dňa 26.6.2006 posledný krát do plnej prevádzky nasadený stroj s označením 830.124. Týmto dňom sa definitívne skončila prevádzka radu 830 u nás. O deň neskôr bol tento vozeň spolu s ostatnými zaradený do konvoja na odpredaj. Následne prebehlo cez leto 2006 viacero prevozov doslúženej rady 830 z rôznych kútov Slovenska. Ich cieľovou stanicou bola Dubnica nad Váhom.

Posledný deň nasadenia 830.124 v plnej prevádzke. Na druhý deň už bol motorový vozeň 830.124 zaradený v konvoji na odpredaj súkromníkovi a tým bola ukončená prevádzka rušňového radu 830 na Slovensku. Nemšová – Tr. Teplá 26.6.2006. Foto: Martin Beták


Spomínaná „Fontána“ zachytená v hale RD Vrútky počas známej akcie ktorá sa tu koná každý rok pri príležitosti dňa detí
. Autor: Michal Timko

SÚČASNOSŤ
V plnej prevádzke slúžia vozne radu 830, resp. 831 už len u našich západných susedov. No aj tu sa s nimi počíta len zriedka, a to skôr ako prevádzková záloha ČD. Na Slovensku sa zachovali tri vozne tohto radu. Konkrétne ide o M262.007 (830.007), ktorý spravuje Klub priateľov histórie železničnej dopravy a vidieť ho na nostalgických jazdách v okolí Bratislavy. Druhým zachovaným vozňom je vozidlo 830.004, ktoré je pojazdnou klubovňou internetového portálu VLAKY.NET. „Fontána“ – ako túto 830-ku naši kolegovia prezývajú, je možné vidieť v priestoroch RD Vrútky, kde sa nachádza aj tretia zachovaná 830-ka.

Titulná snímka: Motorový vozeň radu 830 s prívesným vozňom radu 020 vo výh. Demjata. Foto: Pavel Chomjak

Text: Michal REPKO a Pavel CHOMJAK
Zdroj info: atlaslokomotiv.net, vlaky.net
Foto: © 2010 Pavel Chomjak, Bc. Miloš Chomjak, Mgr. Marek Ochotnica, Martin Beták, Pavol Vlček, Michal Timko, Dalibor Fedor

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Návrat do čias (ne)dávno zabudnutých, keď 830-ky nielen do Bardejova jazdili

Milos Pjatko zo dňa 6.11.2010 0:13

Pekná reportaž s fotkami ktoré už čas nevrati späť 😉

Reagovať

jones zo dňa 6.11.2010 11:29

Pekné fotografie.Ale už len nostalgia.

Technická poznámka-231 nieje vo Vážci,ale vo Východnej.

Reagovať

Michal Repko zo dňa 6.11.2010 11:34

Ad.: jones

… vďaka za upozornenie, opravené… :byebye:

Reagovať

favoritPO zo dňa 6.11.2010 12:54

🙂 Super clanok . Nostalgia , spomienky .

Reagovať

362.005 zo dňa 6.11.2010 15:55

Pekné, chlapi!
Aktuálne o motorových vozňoch 831/851 u našich západných susedov na http://badber.blog.cz/1010/rada-831-a-851-konci . :-C

Reagovať

Creator zo dňa 6.11.2010 18:33

tak toto je perfektné, nostalgia na ktorú už len v dobrom spomínať :-C :-C 🙂

Reagovať

Michal Timko zo dňa 7.11.2010 15:17

Skvelý článok no tá fotka rozpolteného vozu 🙁
škoda no. Mne sa tie mot. vozne veľmi páčia, hlavne ten ich zvuk húkačky 😆

Reagovať

Michal Repko zo dňa 7.11.2010 16:02

Ďakujeme za pozitívne komentáre… sme radi, že Vás článok no hlavne tieto vzácne fotografie zaujali.

Veríme, že Vás potešia aj iné hodnotné články z našej redakcie…

🙂

Reagovať

dody1 zo dňa 7.11.2010 19:57

Pekná spomienka na časy minulé,mne tieto fotky pripomínajú detsvo,keď som sa na týchto strojoch chodil voziť s otcom,ktorý na nich jazdil.Super článok… :byebye:

Reagovať

Creator zo dňa 7.11.2010 21:09

Mysxo_SN: Tak to sa tešíme a myslím, že nerozprávam len za seba. Ja si určite iba pri takýchto článkoch spomenie na spoje a čo jazdilo. Škoda týchto spojov a strojov.
A hlavne ďakujem Paľovi za návrat spomienky kedy ešte jazdili vlaky Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa 🙂 🙂 ešte raz ďakujem

Reagovať

Garin zo dňa 8.11.2010 10:55

Už je to pár rôčkov na ŽSR minulosť.

Pali a Miloš: spomínam si na naše fotenie v Čirči, kam sa v jedno nedeľné júlové popoludnie roku 2005 vybrala jedna z prešovských 830, aby zaskočila za popradský MV.

Cenná fotoreportáž 🙂

Reagovať

Noris zo dňa 10.11.2010 6:30

na tychto strojov sa moj ujo najazdil, vyse 30 robil rusnovodica, najcastejsie na PO – BJ 🙂

Reagovať

477.013 zo dňa 10.1.2011 18:44

Sú to veľmi pekné vozne.Zlaté 830-ky.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *