Váš železničný portál
Registrovať sa

Napäťové skúšky v úseku Zvolen – Banská Bystrica

Slovensko 13.11.2006 12:40 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 1176

 Železnice Slovenskej republiky informujú verejnosť o aktuálnom termíne začatia napäťových skúšok novovybudovaného trakčného vedenia traťového úseku ZvolenZvolen mesto – Sliač kúpele – Veľká Lúka – Hronsek – Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica mestoBanská Bystrica

… a to od

14.11.2006 (utorok) od 9:00 hod.

Trakčné vedenie traťového úseku Zvolen Zvolen mesto – Sliač kúpele – Veľká Lúka – Hronsek – Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica mestoBanská Bystrica (vrátane) považujte za zariadenie pod napätím, s čím súvisí možnosť nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

Týmto Vás žiadame, aby ste v tejto oblasti dodržiavali nasledovné pokyny :

  • od začatia napäťových skúšok musí byť trakčné vedenie trvale považované za elektrické zariadenie pod napätím a všetky činnosti na ňom a v jeho blízkosti môžu byť vykonávané len podľa presne ustanovených noriem

  • údržbu na elektrických zariadeniach v prevádzke ŽSR môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou kvalifikáciou

  • je zakázané bezdôvodne sa zdržovať v blízkosti trakčného vedenia, chytať visiace, resp. spadnuté drôty a laná na zem, liezť na stožiare trakčného vedenia

  • je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť na železničných prechodoch (priecestiach), pri manipuláciách s mechanizmami v blízkosti trakčného vedenia, tak aby nedošlo ku kontaktu s trakčným a napájacím vedením

  • možnosť vzniku indukovaného napätia podzemných a vzdušných inžinierskych sietí, resp. zariadení, ktoré sú v súbežné alebo križujú predmetnú elektrifikovanú trať

  • je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a vzdialenosti (ochranné pásmo) pri údržbe a opravách inžinierskych sietí, resp. zariadení (vzdialenosť mechanizmu od trakčného vedenia nesmie byť v žiadnom prípade menšia ako 2m)

Zdroj: ŽSR

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Napäťové skúšky v úseku Zvolen – Banská Bystrica

swingo zo dňa 13.11.2006 12:54

Uvidíte, že sa tam stane zachvíľu úraz. Niekto šikovný bude popálený el. prúdom. Inak to je dobrá vec. 🙁 😮 😕

Reagovať

fajo22 zo dňa 13.11.2006 16:19

Už bolo na čase aby tozapli veď Nový GVD už zachvíľu začne 😎 😀

Reagovať

Presovcan zo dňa 14.11.2006 12:18

No konečne 💡 :hammer:

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *